Розгляд глобальних проблем дисципліною "Безпека життєдіяльності"

№Час (хв.)Назва складовоїХто грає головну рольСуть даної складової12ПривітанняВикладачПривітання зі студентами які прийшли послухати лекцію22Перевірка присутніхВикладач, студентиПеревірка присутніх студентів, запис в

Розгляд глобальних проблем дисципліною Безпека життєдіяльності

Информация

Безопасность жизнедеятельности

Другие материалы по предмету

Безопасность жизнедеятельности

Сдать работу со 100% гаранией
глобальні проблеми на достатньому рівні.

Для того, щоб вчитель та викладач як найкраще змог донести інформацію було розроблено рекомендаційні плани таблиці. Вони зроблені окремо на кожен вид заняття та окремо для кожного типу слухачів, що дозволить спростити роботу для укладача чи автора матеріалів по темі.

 

Список використаних джерел

 

1. Балашенко С.А., Демичев Д.М. Екологічне право [Текст]: Учеб. пособіе.2-е вид. - Мн.: Ураджай, 2000.

. Дергачев В.А. Глобалистика. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2005. ISBN 5-238-00957-7

. Основи безпеки життєдіяльності. Підручник. - К., 2001.

4. СТОЯНОВ В.У., «Безпека життєдіяльності - наука актуальна завжди», Журнал "Надзвичайна ситуація" , № 01 (99), січень

5. Глобальні проблеми людства [Електронний ресурс] - Режим доступу: "><http://ukr-tur.narod.ru/ekon/svit/global/globalproblem.htm>

. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под общей ред. С.В. Белова. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Высшая шк., 1999.

. Безпека життєдіяльності / Під ред. Я. Бедрія - Львів: Видавнича фірма Афіша, 1998.

. Білявський Г.О., Подул М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. - М., 1990.

. Дубицкий А.Е., Меменов И.А., Чепкий Л.П. Медицина катастроф, К., Здоров я , 1993.

. Глобальные проблемы и общечеловеческие ценности: Сб.: Пер. с англ. и фр. / Сост.: Л.И. Василенко, В.Е. Ермолаева; Ввод. ст. Ю.А. Шрейдера. - М.: Прогресс, 1999.

. Глобалізація і безпека розвитку: Монографія / О.Г. Білорус, Д.Г. Лукяненко та ін. Кер. авт. кол. О.Г. Білорус. - К.: КНЕУ, 2001.

. Глобальні трансформації і стратегії розвитку / О.Г. Білорус та ін. - К.: Ін-т світової економіки і міжнар. відносин НАН України, 1998.

. Глобальное сообщество: новая система координат (подходы и проблемы) / Ред. А.И. Неклесса. - СПб.: Алтея, 2000.

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5