Розгляд глобальних проблем дисципліною "Безпека життєдіяльності"

№Час (хв.)Назва складовоїХто грає головну рольСуть даної складової12ПривітанняВикладачПривітання зі студентами які прийшли послухати лекцію22Перевірка присутніхВикладач, студентиПеревірка присутніх студентів, запис в

Розгляд глобальних проблем дисципліною Безпека життєдіяльності

Информация

Безопасность жизнедеятельности

Другие материалы по предмету

Безопасность жизнедеятельности

Сдать работу со 100% гаранией
яВчительПривітання з учнями, що знаходяться в класі21Перевірка присутніхВчитель, учніПеревірка присутніх учнів, запис в журналі результатів32Оголошення темиВчительНаписання на дошці або усне оголошення теми45Ознайомлення питань темиВчительДиктовка питань теми, коротко розкриття кожного питання525Розкриття змісту питаньВчительПовне розкриття змісту всіх питань теми65Питання учнівУчні, вчительВідповідь вчителя на запитання учнів стосовно пройденої теми75Домашнє завданняВчительНадання учням домашньої роботи, для детальнішого вивчення теми

У таблиці 1 надана інформаційна рекомендація з чого повинен складатися перший урок в школі з дисципліни БЖД по темі «Глобальні проблеми людства». Ми вважаємо, що цей план є найоптимальнішим, так як він включає в себе основні складові уроку та дозволить як найповніше розкрити сутність основних питань. Тепер хотілось б запропонувати більш детальний опис кожної складової.

Привітання буде складатися із загальних фраз, які використовує вчитель у незалежності від того, який зараз урок та з чим він буде повязаний. Добре підійдуть слова: «доброго дня шановні учні», або «радий (-а) вас сьогодні бачити» та ін. Облік присутніх є обовязковою складовою кожного уроку: вчитель повинен перевірити наявність у класі учнів та записати результат у відповідний документ, а саме шкільний журнал.

Оголошення теми може проходити за різними сценаріями. Ось два з них. Перший передбачає написання вчителем на дошці дати уроку, назву теми, потім промовить її в голос, задля того, щоб кожен учень почув, після цього необхідно зачекати декілька хвилин для написання у зошитах учнями теми заняття.

Наступним, що вчитель повинен зробити згідно нашої рекомендації, це оголосити план теми та надати анотацію відносно питань, які будуть запропоновані на розгляд. Після вчитель повинен зацікавити учнів для того, щоб протягом всього уроку спостерігався двохсторонній інтерес.

Головна частина уроку, це розкриття сутності кожного з пунктів плану. Ми пропонуємо наступний перелік ключових питань, на які повинні дати відповідь учні після уроку:

.Яка актуальність вивчення глобальних проблем?

.Чому саме виділять глобальні проблеми?

.Що відноситься до глобальних проблем?

.Хто займається вирішенням глобальних проблем?

.Чому ми повинні замислитися про глобальні проблеми?

Це не повний перелік тих пунктів, які може розглядати вчитель, але якщо його підготовлений матеріал допоможе відповісти на ці питання, учні отримують той мінімум, який їм потрібен, для підвищення своєї обізнаності в сфері глобальних проблем.

Дві останні частини уроку, це запитання учнів та домашнє завдання. Якщо в учня виникли питання, то вчитель повинен відповісти на них і для цього залишити 5 хвилин в кінці уроку. Також необхідно памятати про те, що необхідно задати учням домашнє завдання.

Якщо в школі вчитель виділить 2 уроку на цю тему, то рекомендаційно-інформаційна таблиця план буде виглядати наступним чином.

Таблиця 2 - Власний варіант проведення 2 уроку в школах

№Час (хв.)Назва складовоїХто грає головну рольСуть даної складової12ПривітанняВчительПривітання з учнями, що знаходяться в класі21Перевірка присутніхВчитель, учніПеревірка присутніх учнів, запис в журналі результатів32Оголошення темиВчительНаписання на дошці або усне оголошення теми45Перевірка домашнього завдання Вчитель, учніВибіркова або повна перевірка підготовленого домашнього завдання, виставлення оцінки, у випадку виникнення складнощів, під час його виконання розібрати дане питання525Обговорення темиВчитель, учніУчні усно розповідають тему, готують доповіді65Питання учнівУчні, вчительВідповідь вчителя на запитання учнів стосовно пройденої теми75Домашнє завданняВчительНадання учням домашньої роботи, для детальнішого вивчення теми

Рекомендаційна таблиця 2 відрізняється від першої пунктами 4 та 5. А саме, замість оголошення питань та розкриття їх змісту, ми пропонуємо перевірити попереднє домашнє завдання по темі глобальні проблеми та обговорити цю тему з учнями, зрозуміти хто як розібрався, які проблеми саме зараз вони вважають актуальними, вислухати існуючі рішення та запропонувати учням вивести нові. Після проведених таких уроків, учні повинні будуть отримати достатні знання, щоб розбиратися в питанні глобальних проблем та остатися небайдужими до них.

У вищих навчальних закладах, ми пропонуємо відвести на висвітлення даної проблеми 4 академічні години. На наш погляд, доцільним буде спочатку провести лекцію, а потім - практику для закріплення матеріалу. Таблиці наведенні нижчі є рекомендаційними для викладачів.

Таблиця 3 - Власний варіант проведення 1 пари по темі глобальні проблеми

№Час (хв.)Назва складовоїХто грає головну рольСуть даної складової12ПривітанняВикладачПривітання зі студентами які прийшли послухати лекцію22Перевірка присутніхВикладач, студентиПеревірка присутніх студентів, запис в журналі результатів32Оголошення темиВикладачНаписання на дошці або усне оголошення теми та пунктів плану469Розкриття змісту темиВикладач, студентиВикладач читає лекцію студентам, при цьому намагається детально розкрити сутність кожного питання та ведення діалогу зі студентами510Питання студентівСтуденти, викладачВідповідь викладача на запитання студентів стосовно розглянутої теми65Домашнє завданняВикладачНадання домашнього завдання, для детальнішого вивчення теми

На нашу думку оптимальною кількістю частин для лекції складає 6, при чому виділяємо стандартні частини, які є як у вчителя, так і у викладача. Це такі як привітання, перевірка присутніх, домашнє завдання, питання студентів або учнів. Особливістю лекції є те, що викладач більш детально розкриває інформацію ніж вчитель, тому для нього і відводиться більше часу

Що стосується практики, то тут є свої особливості. Це заняття буде складатися з 8 складових. Загальний час складатиме півтори години. З 8 цих складових також будуть наявні як особливі, так і стандартні. Що стосується різниці між 2-м уроком та 2-ю парою то тут можна відмити те, що наприклад, викладач повинен детальніше перевіряти засвоєний матеріал студентами, тому вводиться така частина практики, як перевірка знань. Обговорення теми буде також забирати більше часу, ніж у школярів.

Таблиця 4 - Власний варіант проведення 2 пари по темі глобальні проблеми

№Час (хв.)Назва складовоїХто грає головну рольСуть даної складової12ПривітанняВикладачПривітання зі студентами які прийшли послухати лекцію22Перевірка присутніхВикладач, студентиПеревірка присутніх студентів, запис в журналі результатів32Оголошення темиВикладачНаписання на дошці або усне оголошення теми, питань теми45Перевірка домашнього завдання Викладач, студентиВибіркова або повна перевірка підготовленого домашнього завдання, виставлення оцінки, у випадку виникнення складнощів, під час його виконання розібрати дане питання539Перевірка знаньВикладач, студентиУсний чи письмовий експрес - контроль для перевірки засвоєних знань, виставлення оцінки 645Обговорення темиСтуденти, викладачОбговорення головних питань теми75Питання студентівСтуденти, викладачВідповідь викладача на запитання студентів стосовно пройденої теми85Домашнє завданняВикладачНадання студентам домашньої роботи, для детальнішого вивчення теми

У якості висновку до цього розділу хотілось би сказати те, що БЖД може суттєво вирішити проблему незнання населення про глобальні проблеми. За допомогою розроблених рекомендацій, вчитель та викладач зможуть построїти свої заняття саме так, щоб в повному обсязі дати матеріал, зацікавити студентів та учнів до більш детального вивчення інформації з цієї теми. Треба зауважити, що всі ці таблиці носять виключно рекомендаційний характер і кожен сам зможе змінювати їх за власним бажанням, додавати нове чи модифікувати існуюче тощо.

 

Висновки

 

В ході даної роботи було досліджено історію виникнення, сутність та шляхи вирішення глобальних проблем. Процес виникнення таких проблем почався с виникненням глобального суспільства, різні вчені вважають що це сталося на рубежі XIX і XX століття. Також слід відрізняти глобальні проблеми від інших, це можна зробити за допомогою притаманних їм ознакам:

. вони носять загальнолюдський характер, тому що зачіпають інтереси всіх країн і народів, а в подальшому - майбутнє всього людства;

. глобальні проблеми іманентно супроводжують людському суспільству протягом усієї історії, проте до певного відрізку часу, вони не виявляють всієї своєї гостроти та їхній розвиток не завжди модна помітити;

. у сучасних умовах глобальні проблеми набувають планетарного характеру, так як сферою їх дії вперше став увесь світ;

. вони носять комплексний, системний характер, і для їх успішного вирішення потрібні спільні зусилля всіх країн і народів;

. глобальні проблеми постійно розвиваються в часі та просторі, з плином часу з'являються нові, а деякі можуть і взагалі зникати;

6. вони є суперечливими з точки зору меж свого рішення, тому що в повному обсязі глобальні потреби можна вирішити лише у великій історичній перспективі

Всі досліджуванні проблеми були поділенні на політичні, економічні, демографічні, соціальні та екологічні. На нашу думку найнебезпечнішими є політичні проблеми, адже вони можуть призвести до серйозних економічних наслідків і навіть до воєнних конфліктів. Різноманітність проблем робить їх присутніми у всіх сферах життя суспільства.

Також були дослідженні ключові напрямки вирішення сучасних глобальних проблем. Головним є те, що суспільство складається із окремих індивідів, саме на плечах яких лежить питання розвязання проблем. Але для того, щоб з цим справитися треба спочатку отримати інформацію по цим питанням. Тому наступним кроком було виявлення науки, яка найбільш гарно впоралася з цим завданням. Роль цієї науки на себе взяла безпека життєдіяльності. Вона є загальнообовязковою та вивчає

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 >