Аспекти нарахування процентів в банку

докАктив Тис. грн..1Кошти та залишки в НБУ88082Кошти в інших банках 686073Цінні папери на продаж78864Кредити та заборгованість клієнтів203775Довгострокові вкладення в дочірні

Аспекти нарахування процентів в банку

Контрольная работа

Банковское дело

Другие контрольные работы по предмету

Банковское дело

Сдать работу со 100% гаранией

Задача 1.

 

На основі показників, наведених нижче у тис.грн., побудуйте умовний баланс комерційного банку «Х»: статутний капітал 7500; нерозподілений прибуток 5572; кошти в касі та на коррахунку в НБУ 8808; кошти на коррахунках в інших банках 68607; залишки на поточних рахунках клієнтів банку 40009; переоцінка основних засобів 25; цінні папери на продаж 7886; кредити та заборгованість клієнтів 20377; кошти інших банків, розміщені на коррахунку банку 40457; капіталізовані дивіденди 4200; резерви 839; довгострокові вкладення в дочірні установи 153; основні засоби та нематеріальні активи 1083; боргові цінні папери, емітовані банком 1552; нараховані доходи до отримання 964; нараховані витрати до сплати 408; інші активи 559; інші зобовязання 7128; вклади та строкові депозити 747.

 

Ря-

докАктив Тис. грн..1Кошти та залишки в НБУ88082Кошти в інших банках 686073Цінні папери на продаж78864Кредити та заборгованість клієнтів203775Довгострокові вкладення в дочірні установи1536Основні засоби не матеріальні активи10837нараховані доходи до отримання9648Інші активи5599Усього активів 108 437Зобовязання 10Кошти банків 4045711Кошти клієнтів4000912Інші депозити74713Інші зобовязання 712814Усього зобовязань 88 341Власний капітал15Статутний капітал 750016Капіталізовані дивіденди 420017Резерви 83918Нерозподілений прибуток 557219Переоцінка основних засобів2520Боргові цінні папері цінні папери, емітовані банком155221Нараховані витрати до сплати40820Усього власного капіталу 20096 19Усього пасиву 108 437

Відповідь: актив 108437, пасив 108437.

 

Задача 2.

 

На основі спрощеного балансового звіту банку (в ум. гр. од.) скласти результативні балансові звіти А, Б, В, Г після здійснення кожної операції. При цьому вихідний балансовий звіт передує кожній операції:

а) гроші за розрахунковим чеком на суму 50 ум.гр.од., отримані одним з вкладників банку та покладені ним в інший банк;

б) вкладник зняв зі свого рахунку готівкою 50 ум. гр. од. Банк відновив втрату своєї готівки, отримавши її в розмірі 50 ум. гр. од. в НБУ;

в) розрахунковий чек на суму 60 ум. гр. од., наданий іншим банком, розміщено у даному банку;

г) банк продав державні цінні папери (ОВДП) на суму 100 ум. гр. од.

 

Вихідні дані:

Статті балансового звітуВихідні данні,ум. гр. од.Активи:Каса банку100Резерви200Кредити500Цінні папери200Баланс1000Пасиви:Залишки на поточних рахунках та депозити900Власний капітал100Баланс1000

На основі спрощеного балансового звіту банку (в ум. гр. од.) скласти результативні балансові звіти А, Б, В, Г після здійснення кожної операції. При цьому вихідний балансовий звіт передує кожній операції:

 

Статі АБВГАктив Зміни Результат ЗміниРезультатЗміниРезультатЗміниРезультатКаса -100-50+50100-100-100Резерв - 50150- 50 150+60260+ 100300Кредити-500-500-500-500Цінні папери -200- 200-200-100100Баланс - 50950- 50 950+60106001000Залишки та депозити- 50850- 50850+60960-900Власний капітал- 100-100-100-100Баланс 800950- 5095+601060-1000

Задача 3.

 

Вклад у розмірі А грн. покладено в банк Б поточного року і запитано В поточного року, ставка за депозитами дорівнює Г% річних. Визначити суму нарахованих процентів, використовуючи германський, французький та англійський методи їх нарахування.

 

ВаріантАБВГ10.550010.01.10.10.19

Розвязування: Визначити суму нарахованих процентів, використовуючи германський, французький та англійський методи їх нарахування.

  1. Германський

 

 

2) Французький

 

 

  1. Англійський

 

Відповідь: нарахування процентів використаними методами

германський 781,66 грн.,

французький 790,02 грн.

та англійський метод 782,71 грн.

 

Задача 4.

 

Складні проценти на вклади нараховуються щоквартально за річною ставкою А% річних. Визначити суму процентів, нарахованих на вклад Б грн.:

а) за півроку;

б) за два роки.

 

ВаріантАБ10.195500

Складний процент це процент, який нараховується на суму, що складається з суми вкладу (депозиту) та не витребуваних процентів, після закінчення кожного кварталу чи іншого строку, визначеного в договорі банківського вкладу (депозиту).

Розвязування:

а) за півроку;

 

d = 2 = 6033,5

6033,5 5500 = 533,5

 

б) за два роки;

 

d =8 = 7975

7975 5500 = 2475

 

Відповідь: 1) за півроку банк нарахував за складними відсотками 533,5 грн., в сумі 6033,5 грн.

2) за два роки банк нарахував за складними процентами 2475 грн., в сумі 7975 грн.

 

Задача 5.

 

Вклад у сумі А грн. покладено в банк на півроку з щомісячним нарахуванням складних процентів за номінальною ставкою Б% річних. Визначити реальний доход вкладника, якщо рівень інфляції складав В% на місяць.

 

Варіант АБВ10.55001910

При нарахуванні складних відсотків щомісячним нарахуванням одержимо нарощену суму:

 

St = S0 *(1+ im/m) mt = 5500*(1 + 0,19 / 12)6 = 5500 / 1,093 = 6011,5 грн.

 

У фінансових розрахунках повинна враховуватися інфляція. З одного боку, сума, покладена, наприклад, на депозит збільшиться, а з іншого боку - втратить свою реальну вартість у результаті інфляції. Для визначення нарощеної суми з урахуванням інфляції використовують алгоритм

 

S інф = S0 * (1 + im/m) t / (1 + h) t

 

де S інф нарощена сума з урахуванням інфляції; S0 базова сума; im річна номінальна банківська ставка, що застосовується m разів на рік; h очікуваний місячний темп інфляції; t число місяців.

 

S інф = 5500 грн. х (1 + 0,19/12)6 / (1+0,1)6 = 3393,5тис.грн.

 

Ерозія капіталу складе: 3393,5 грн. 5500 грн. = 2106,5 грн.

Найчастіше фінансові операції мають тривалий характер, складаються не з одного разового платежу, а з потоків платежів і нерідко з різними знаками.

Відповідь: реальний доход вкладника за 6 місяців з урахуванням інфляції склав (- 2106,5) грн.

Задача 6

 

При відкритті ощадного рахунку з нарахуванням простих відсотків за ставкою А% річних 20.05 поточного року на рахунок покладено суму Б грн. Потім, 5.07 поточного року на рахунок добавлено В грн., 10.09 поточного року з рахунку знято суму Ггрн., а 20.11 поточного року рахунок було закрито. Визначити, яку суму отримає вкладник при закритті рахунку. У розрахунках використовувати германський метод для визначення кількості днів та методику процентних чисел для визначення суми нарахованих процентів.

 

ВаріантБВГА10.55009500650019

Розвязування: для визначення суми яку отримає вкладник при закритті рахунку, у розрахунку використовуємо германський метод.

 

1) 20.05 поточного року на рахунок покладено суму 5500 грн.

2) 5.07 поточного року на рахунок добавлено 9500 грн.,

3) 10.09 поточного року з рахунку знято суму 6500 грн.,

  1. 20.11 поточного року рахунок було закрито і отримали суму

 

Відповідь: вкладник при закритті рахунку отримає суму 9443,6 грн.

Задача 7

 

Фірма продала товар з відстрочкою платежу на умовах оформлення покупцем простого векселя номінальною вартістю А тис.грн. та строком погашення Б днів. Через В днів з моменту оформлення векселя фірма передала його до банку для врахування. Процентна ставка за кредитними операціями банку становить Г% річних. Визначити суму, яку фірма зможе отримати від банку за врахований вексель.

 

ВаріантАБВГ10.5500752519

Розвязування:

Простий вексель це вексель виданий у формі безумовного наказу здійснити платіж.

Дисконтна ставка, що застосовується банком при врахуванні векселів, тісно повязана з процентною ставкою по звичайних кредитних операціях і може бути розрахована за формою.

 

= 18,72%

 

Розрахунок суми, яка належить сплатити предявити векселя у момент його врахування банком, можна здійснити за формулою.

 

 

Відповідь: сума, яку фірма може отримати від банку за врахований вексель складає 5357 тис. грн.

Задача 8

 

Кредит у розмірі А грн., виданий за ставкою Б% річних і повинен погашатися рівними частинами протягом В років. Визначити суму нарахованих процентів, якщо платежі будуть здійснюватись:

а) 1 раз на рік;

б) 1 раз на квартал.

Розглянути і визначити розмір перших двох платежів.

 

Варіант АБВ10.5500196

Ануїтетна форма - погашення кредиту здійснюється рівними частинами протягом всього терміну кредитування. Щомісячні рівновеликі платежі включають в себе виплати тіла кредиту і відсотків за користування кредитом. Позитив ануїтетною схеми полягає в тому, що на початку виплати кредиту щомісячні платежі будуть менше ніж при стандартній схемі погашення кредиту. Негатив - загальна сума сплачених відсотків банку за користування кредитом буде більше.

Якщо внески на погашення кредиту будуть здійснюватись p раз на рік, сума сплачуваних відсотків, визначена а

Похожие работы

1 2 >