Асортиментна політика підприємства

Поняття асортимент товару включає сукупність їх видів, різновидів і сортів, що об'єднаних або поєднуються за певною ознакою. Торговий асортимент є

Асортиментна політика підприємства

Курсовой проект

Маркетинг

Другие курсовые по предмету

Маркетинг

Сдать работу со 100% гаранией

ЗМІСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

 

1.Сутність та роль асортиментної політики в організації комерційної діяльності торговельного підприємства

2.Організаційно-економічна характеристика підприємства.

2.1Район діяльності

2.2Чисельність та структура апарату управління

2.3Аналіз матеріально-технічної бази

2.4 Аналіз основних економічних показників торгової діяльності

3.Фактори, що впливають на формування асортименту товару у торговельному підприємстві

4.Шляхи вдосконалення роботи щодо формування асортименту товару

Висновки та пропозиції

Список використаної літератури

1. Сутність та роль асортиментної політики в організації комерційної діяльності торговельного підприємства

 

У сучасних умовах переходу до ринкової економіки в країні отримала широку популярність ринкова концепція управління виробництвом і збутом названа маркетингом. Маркетинг характеризується системним підходом до виробничо-збутової діяльності з чітко поставленим завданням: виявлення і перетворення купівельної спроможності споживача в реальний попит на певний товар і повне задоволення цього попиту, забезпечення намічених прибутків. Маркетингові дослідження повинні грати першорядну роль при відкритті нового бізнесу або посиленні позиції фірми, що існує на ринку. Потрібно знати, наскільки дорого обходяться підприємству маркетингові прорахунки. Фінансовий крах компанії на 50% обумовлений низьким рівнем ринкових досліджень і лише 7% браком фінансових ресурсів. Багато керівників вважають, що вони достатньо глибоко знають той ринок, на якому працюють, і проблеми із збутом відносять до об'єктивних, але насправді ці причини можна віднести сміливо до суб'єктивних. Досвід показує, що на більшості малих і середніх підприємствах важко отримати відповідь на питання: «Яка асортиментна політика вашого підприємства? На а які сегменти ринку орієнтована реалізація Вашої продукції і так далі». В основному серйозно займаються маркетингом тільки крупні торговіфірми. Хоча я думаю, що це помилка, і в своїй курсовій роботі спробую довести і аргументувати це. Проведення досліджень - «річ» досить дорога, але ефект від правильно проведених досліджень значно більший. Одним з напрямів маркетингового дослідження є визначення асортиментної політики для торгового підприємства. У сучасних умовах ринкової економіки в нашій країні багато разів збільшився асортимент різних товарів, значна частина якого представлена продукцією недостатньо високої якості яка не відповідає сучасним світовим вимогам.

Помилки при виборі товару, незнання його властивостей, характеристик, умов зберігання, транспортування, неправильна оцінка його якості можуть обернутися для підприємця крупними втратами і збитками. Тому, майбутнім підприємцям необхідні основні уявлення про товарознавство різних груп товарів.

Ринковий успіх відтепер є головним критерієм оцінки діяльності вітчизняних підприємств, а їх ринкові можливості зумовлюються правильно розробленою і послідовно здійснюваною товарною політикою. Саме на основі вивчення ринку і перспектив його розвитку підприємство отримує початкову інформацію для вирішення питань, пов'язаних з формуванням асортименту, його управлінням і вдосконаленням.

Для вирішення завдань товарної політики на будь-якому господарському рівні необхідний стратегічний підхід. Це означає, що будь-яке рішення у вказаній області повинно ухвалюватися не тільки з погляду поточних інтересів, але і з урахуванням того, як воно «працює» на кінцеву мету. Такий підхід вимагає концентрації зусиль на головних напрямах.

Асортимент продукції

Набір товарів, пропонованих підприємством-виготівником на ринку, називають асортиментом.

Номенклатура, або товарний асортимент, - це вся сукупність виробів, що випускаються підприємством.

Широкий асортимент дозволяє диверсифікувати продукцію; орієнтуватися на різні вимоги споживачів і стимулювати здійснення покупок в одному місці. Одночасно він вимагає вкладення ресурсів і знань в різні категорії продукції. Глибокий асортимент може задовольняти потреби різних купівельних сегментів по одному товару; максимізувати використання місця в торгових крапках; перешкоджати появі конкурентів; пропонувати діапазон цін і стимулювати підтримку ділерів. Проте він також збільшує витрати на підтримку запасів, модифікацію продукції і виконання замовлень.

Асортимент продукції буквально означає підбір предметів, сукупність їх найменувань по яких-небудь ознаках. З цієї точки зору асортимент може бути простим або складним, вузьким або широким. Така класифікація передбачає виділення груп однорідній продукції або товарів за ознакою вигляду, сорти, мазкі і тому подібне Формуються асортиментні групи, в межах яких предмети мають певну схожість. І також можна розрізняти асортимент продукції (що проводиться підприємством) і асортимент товарів (що пропонується споживачам даним продавцем).

Планування номенклатури і асортименту продукції може і повинно базуватися на знанні підприємцем потреб ринку і його стану. Таке знання досягається в результаті здійснення діяльності, що отримала назву маркетингу. Використовується безліч визначень, присвячених маркетингу в різний час і різними авторами. В сукупності всі вони, не дивлячись на різноманіття формулювань, зводяться до однієї думки - вивчення ринку, аналіз попиту, прогноз продажів, забезпечення якнайповнішого задоволення суспільних потреб. Задоволення ж, у свою чергу, досягається розробкою і виробництвом відповідних попиту, що склався, і нових товарів, налагодженням комунікацій збуту продукції, створенням служб сервісу, супроводжуючих процес використання товару.

2. Організаційно-економічна характеристика підприємства

 

2.1 Район діяльності

 

Дана курсова робота буде розглянута на прикладі ЧП «Абсолют» магазину «Абсолют». Магазин розташований за адресою: пгт.Велика Новосілка, вул. Танкістів 103. В особі керівника підприємства виступає Давиденко С. Н., магазин займається торговою діяльністю з продажу продовольчих товарів. Магазин є змішаним, обслуговує контингент покупців з різним рівнем доходу. Це і літні люди, молодь, діти. Але в основному магазин орієнтований на покупців з середнім рівнем достатку. Магазин працює в зимовий час з 8.00 до 20.00, в літній час з 7.00 до 21.30, без перерви і вихідних. Режим роботи цього торгового підприємства добре продуманий, оскільки він дозволяє жителям цього мікрорайону, тобто потенційним покупцям, здійснювати покупки в слушний для них час. Магазин має дуже зручне місце розташування, оскільки поряд знаходиться школа і дитячий сад. Це говорить про те, що в ньому завжди є покупці.

Місце положення магазину є достатньо вигідним тому що він знаходиться біля траси пгт. Велика Новосілка-Курахово, таким чином покупцями можуть бути не тільки мешканці цього району, але й багато людей, які проїжджають повз дане торговельне підприємство. Також необхідно відмітити, що магазин знаходиться неподалік від автобусної зупинки, що також сприяє підвищенню кількості потенційних покупців. Неподалік знаходяться магазини-конкуренти (це два торговельних підприємства, які знаходяться приблизно на однаковій відстані відносно обох сторін нашого підприємства, але через дорогу - тобто обслуговують в принципі зовсім іншу частину цього населеного пункту і практично не створюють достатньо серйозної конкуренції). За результатами власного дослідження, можна зробити висновок, що рівень цін взагалі всюду практично однаковий.

2.2 Чисельність та структура апарату управління

 

У магазині є 3 відділи: гастрономія, бакалея, соки і води. Чисельність працівників магазина - 16 чоловік. На мою думку, штатний розклад складений з урахуванням пропускної спроможності магазину. У відділі «Гастрономія»- 4 людини, «Бакалея» - 2 людини, і відділ «Соки- води» - 2 людини. Розподіл праці за функціональною ознакою між працівниками магазина здійснюється, перш за все, по лінії відособлення функцій управління, а так само відділення основної роботи (обслуговування покупців) від допоміжної. За функціональною ознакою весь персонал магазин підрозділяється на наступні групи працівників:

Qадміністративно-управлінський персонал;

Qторгово-оперативний персонал;

Qобслуговуючий персонал. (додаток 1)

Директор підприємства Давиденко Світлана Наталіївна є керівником підприємства. До обов'язків її входить контроль за діяльністю підприємства, вивчення звітів, своєчасне координування роботи підприємства, вивчення постачальників товарів та укладання угод з ними, вирішення спірних питань з постачальниками, розробка планів розширення діяльності підприємства.

Зам. директора торговельного підприємства займається прийманням та оформленням на роботу персоналу, веде документацію щодо цього, стежить за своєчасним проходженням медичного обстеження працівниками магазинів та виконує безпосередньо функції директора у разі його відсутності.

До обов'язків бухгалтера входить складання та здавання звітів до податкової інспекції, підготування фінансових звітів для директора підприємства, участь у перевірці роботи підприємства щодо збереження матеріальних цінностей.

Товарознавець підприємства займається вивченням ринку товарів та їх постачальників, аналізує та обирає більш ефективних з них з урахуванням асортименту товарів, який вони постачають, цін на товари, умов постачання.

Завідуюча магазином виконує загалом організаторські функції, тобто приймає участь у прийомці товару, стежить за належною роботою торговельного персоналу підприємства, стежить за процесом та умовами зберігання товарів та виконує інші організаторські функції.

Так само існує і кваліфікаційний розподіл праці, який розподіляє обов'язки відповідно до квалі

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>