Архітектурно-конструктивний проект житлового будинку

Запроектовані наслонні крокви спираються на зовнішні стіни , на яких закріплений підкроквяний брус 120*120(мауэрлат). Кроквяні ноги запроектовані у вигляді дерев'яного

Архітектурно-конструктивний проект житлового будинку

Курсовой проект

Строительство

Другие курсовые по предмету

Строительство

Сдать работу со 100% гаранией
технічній розрахунок є обов'язковим при проектуванні опалювальних будинків різного призначення. Часто він є визначальним при призначенні товщини огороджуючих вертикальних або горизонтальних конструкцій.

Розробляємо варіанти утеплення стін. Для цього нам потрібні наступні параметри:

1. Район забудови - м. Луцьк.

2. Товшина стіни - 260 мм.

3. Матеріал стіни - монолітний залізобетон.

4. Норматівній опір теплопередачі для стін λ= 1,69 м2·єС /Вт.

5. Коефіцієнт теплопровідності монолітного залізобетону λ =0,56 Вт/м·єс.

6. Коефіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні огороджуючих конструкцій αв =8,7 Вт/м2·єс.

7. Коефіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні огороджуючих конструкцій αз =23 Вт/м2·єс.

8. Коефіцієнт теплопровідності мінераловатних матів λ =0,056 Вт/м·єс.

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ:

1.Визначимо фактичний опір теплопередачі за формулою:

 

 

2. Термічній опір шару утеплювача з мінераловатних матів за формулою складе:

 

ΔR=1,8-0,984=0,816 (м2·оС/Вт)

 

3. Товщина утеплюючого шару складе:

 

δ =0,816·0,041=0,033 м

 

ТЕПЛОТЕХНІЧНІЙ РОЗРАХУНОК ПОКРІТТЯ

Розробляємо варіанти утеплення даху. Для цього нам потрібні наступні параметри:

1. Розрахункова температура повітря для будівлі tВ =19С.

2. Розрахункова температура зовнішнього повітря в зимову пору долі tЗ= - 23С.

3. Норматівній температурний перепад між температурою внутрішнього повітря і температурою внутрішньої поверхні огороджуючої конструкції Δtн =4єс.

4. Коєфіцієнт тепловіддачі внутрішньої поверхні огороджуючих конструкцій бв=8,7 Вт/м2·єс.

5. Коєфіцієнт положення зовнішньої поверхні огородження стосовно зовнішнього повітря n=1.

6. Коєфіцієнт тепловіддачі зовнішньої поверхні огороджуючих конструкцій αз =23 Вт/м2·єс.

7. Товщина металочерепиці δ1=0,01 м, розрахунковий коефіцієнт теплопровідності металочерепиці λ1==0,58 Вт/м·єс.

8. Товщина дерев'яної обрешітки δ2=0,03 м, розрахунковий коефіцієнт теплопровідності дерев'яного обрештування λ2=0,29 Вт/м·єс.

9. Товщина листів гипсокартону δ3=0,01 м, розрахунковий коефіцієнт теплопровідності гипсокартону λ3=0,29 Вт/м·єс.

10. Розрахунковій коефіцієнт теплопровідності кулі утеплювача (мінеральна вата) λу =0,064 Вт/м·єс.

ПОРЯДОК РОЗРАХУНКУ:

Визначимо необхідний опір теплопередачі за формулою:

 

Вт/м2·ºС

 

Товщина утеплюючого шару складе:

 

 

3.Таким чином, товщина покриття складе

 

 

Теплотехнічний розрахунок

РОЗРАХУНКОВІ УМОВИ

1. Розрахункова температура внутрішнього повітря tint приймається по табл.3.2.

Для житлових будівель tint=23оС

2. Розрахункова температура зовнішнього повітря text. Набуває значення середньої температури найбільш холодної п'ятиденки забезпеченістю 0,92.

Для м. Луцька text= -10оС

Приймається по табл.3.1.

3-5. Тривалість опалювального періоду zht. Приймається по табл.3.3.

Для м. Луцька zht =124сут.

6. Середня температура зовнішнього повітря за опалювальний період textav.

Приймається по табл.3.1.

Для м. Луцька textav=4,4оС

7. Градусосутки опалювального періоду Dd приймаються по табл.3.3.

Для м. Луцька Dd=2090оС.сут

ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ, ТИП І КОНСТРУКТИВНЕ ВИРІШЕННЯ БУДІВЛІ

8. Призначення - житлове.

9. Розміщення в забудові - стоїть окремо.

10. Тип - 2 поверхове.

11. Конструктивне рішення - залізобетонні монолітні стіни.

ОБ'ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНІ БУДІВЛІ ПАРАМЕРИ

12. Загальна площа зовнішніх конструкцій будівлі Аesum, що захищають, встановлюється по внутрішніх розмірах "в світлу" (відстані між внутрішніми поверхнями зовнішніх конструкцій, що захищають, протистоять один одному).

Площа стенів, що включають вікна, балконні і вхідні двері в будівлю, вітражі, Aw+F+ed, м2, визначається по формулі:

Aw+F+ed=pst * Hh

 

де рst - довжина периметра внутрішньої поверхні зовнішніх стенів поверху, м, рst =34,8 м.

Hh - висота опалювального об'єму будівлі, м, Hh=5,5 м.

 

Aw+F+ed =191,4 м2

 

Площа зовнішніх стенів Aw, м2, визначається по формулі

 

Aw= Aw+F+ed-AF-Aed

 

де АF - площадь вікон, Аf =11,67 м2

Aed -площадь вхідних дверей, Aed =1,71 м2

 

Aw=178,02 м2

 

Площа покриття Ас, і площа перекриття над підвалом Af, рівні площі поверху Ast:

 

Ас=af =Аst=75,69 м2

 

Загальна площа зовнішніх конструкцій Аesum, що захищають, визначається по:

 

Aesum= Aw+F+ed + Ас +Аf= 342,78 м2

 

13-15. Площа опалювальних приміщень (загальна площа) Ah, і житлова площа Аr визначаються за проектом:

Ah=140 м2

Ar=78,8 м2

 

Площа житлових приміщень і кухонь:

 

Ae=90,6 м2

 

16. Опалювальний об'єм будівлі Vh, м3, обчислюється як твір площі поверху, Аst, м2, (площі, обмеженій внутрішніми поверхнями зовнішніх стенів) на висоту Нh, м, цього об'єму, що є відстанню від підлоги першого поверху до стелі останнього поверху.

 

Vh=416,295 м3

 

17-18. Показники об'ємно-планувального вирішення будівлі визначаються по формулах:

Коефіцієнт остеклення будівлі:

 

р =AF/Aw+F+ed=0,06097

 

Показник компактності будівлі kedes:

 

kedes=Aesum/Vh=0,82341

 

ЕНЕРГЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

ТЕПЛОТЕХНІЧНО ПОКАЗНИКИ

19. Згідно Сніп II-3-79* приведений опір теплопередачі зовнішніх обгороджувань R0r, м2.°С/Вт, повинно прийматися не нижче необхідних значень R0req, які встановлюються по табл.1б Сніп II-3-79* залежно від градусосуток опалювального періоду. Для Dd = 2090 °СЧсут необхідний опір теплопередачі рівний для:

для стін Rwreq =1,8м2.°С/Вт;

вікон і балконних дверей Rfreq=0,35м2.°С/Вт;

вхідних дверей Redreq =1,2м2.°С/Вт;

покриття Rcreq =2,4м2.°С/Вт;

перекриття першого поверху Rfreq=1,6м2.°С/Вт.

20. Приведений трансмісійний коефіцієнт теплопередачі будівлі Кmtr, Вт/(м2.°С):

 

Kmtr=0,63818Вт/(м2.°С)

 

21. Повітропроникність зовнішніх обгороджувань Gm, кг/(м2Чч), приймається по табл.12* Сніп II-3-79*, Згідно цієї таблиці повітропроникність стенів, покриття, перекриття першого поверху Gmw=Gmc=Gmf=0,5 кг/(м2Чч), вікон в дерев'яних палітурках і балконних дверей GmF=6 кг/(м2Чч).

22. Необхідна кратність повітрообміну житлової будівлі na, 1/ч, згідно Сніп 2.08.01 встановлюється з розрахунку 3 м3/ч повітря, що видаляється, на один кв.м житлових приміщень по формулі

 

na=3ЧArЧ/(вVЧVh)

 

де Ar - житлова площа, м2;

вV - коефіцієнт, що враховує долю внутрішніх конструкцій, що захищають, в опалювальному об'ємі будівлі, приймається рівним 0,85;

Vh - опалювальний об'єм будівлі, м3.

 

na=0,66808 (1/ч)

23. Приведений інфільтраційний (умовний) коефіцієнт теплопередачі будівлі Кinf, Вт/(м2.°С):

 

Kinf=0,19658 Вт/(м2.°С)

 

24. Загальний коефіцієнт теплопередачі будівлі Km, Вт/(м2.°С):

 

Km=0,83477 Вт/(м2.°С)

 

ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНІ ПОКАЗНИКИ

25. Загальні тепловтрати через оболонку будівлі, що захищає, за опалювальний період Qh, Мдж: Qh=51670,2 Мдж

26. Питомі побутові тепловиділення qint, Вт/м2, слід встановлювати виходячи з розрахункового питомого електро і газоспоживання будівлі, але не менше 10 Вт/м2. У нашому випадку прийнято: 14 Вт/м2

27. Побутові теплопоступления в будівлю за опалювальний період Qint, Мдж: Qint=13589,1 Мдж

28. Теплопоступлення в будівлю від сонячної радіації за опалювальний період Qs Мдж: Qs=32783 Мдж

29. Потреба в тепловій енергії на опалювання будівлі за опалювальний період Оhy: Qhy=16466,8 Мдж

30. Питома витрата теплової енергії на опалювання будівлі qhdes, кДж/(м2Ч°СЧсут): qhdes=56,2776кДж/(м2Ч°СЧсут)

Різниця між питомими витратами енергії на опалювання будівлі і потрібним проти, що перевищує допустиму різницю 5%, отже ця будівля задовольняє вимогам СНКК 23-302-2000:

 

qedes≤qereg .

 

Вносимо зміни до пункту 19

Умови експлуатації Б:

Схема зовнішньої стіни:

1.Штукатурка-известково-песчаный розчин:

щільність г=1600 кг/м3;

коеф. теплопровідності л=0,81 Вт/(м2.°С);

товщина 0,002 м.

2.Монолітний залізобетон:

щільність г=2500 кг/м3;

коеф. теплопровідності л=1,69 Вт/(м2.°С);

товщина 0,26 м.

3. Утеплювач-мінераловатні мати (ТУ В-56-70, ТУ 67-98-75, ТУ 67-87-75):

щільність г=125 кг/м3;

коеф. теплопровідності л=0,056 Вт/(м2.°С);

19. В результаті заміни отримуємо наступні опори теплопередачі вказаних частин будівлі:

для стін Rwreq =2 м2.°С/Вт д=0,0944 м =94,4039 мм;

вікон і балконних дверей Rfreq =0,42 м2.°С/Вт;

вхідних дверей Redreq =1,02 м2.°С/Вт.

20. Приведений трансмісійний коефіцієнт теплопередачі будівлі Кmtr, Вт/(м2.°С): Kmtr=0,58503 Вт/(м2.°С)

21. Повітропроникність зовнішніх обгороджувань Gm, кг/(м2Чч), приймається по табл.12* Сніп II-3-79*, Згідно цієї таблиці по

Похожие работы

< 1 2 3 4 5 > >>