Апеляційний процес

Виконавче провадження підлягає обовязковому зупиненню у випадках, передбачених ст.34 Закону «Про виконавче провадження»: смерті стягувача або боржника, оголошення померлим чи визнання

Апеляційний процес

Контрольная работа

Юриспруденция, право, государство

Другие контрольные работы по предмету

Юриспруденция, право, государство

Сдать работу со 100% гаранией
есення постанови про зупинення виконання відповідного рішення посадовою особою, якій законом надане таке право;
 • подання до суду позову про виключення майна з опису;
 • порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство боржника.
 • Право державного виконавця зупинити виконавче провадження (ст.35 Закону «Про виконавче провадження»):
 • звернення державного виконавця до суду (або іншого органу), який видав виконавчий документ, із заявою про розяснення рішення, що підлягає виконанню;
 • прохання боржника, який проходить строкову службу у складі Збройних Сил України або інших військових формувань;
 • перебування боржника у тривалому службовому відрядженні;
 • знаходження боржника на лікуванні у стаціонарному лікувальному закладі;
 • подання скарги на дії державного виконавця або відмову в його відводі;
 • оголошення розшуку боржника, його майна або розшуку дитини;
 • перебування боржника або стягувача у відпустці за межами населеного пункту, де вони проживають.
 • Після усунення обставин, які стали підставою для зупинення виконавчого провадження, державний виконавець зобовязаний поновити виконавче провадження за власною ініціативою або заявою стягувача.

  У вказаній задачі, ґрунтуючись на вищезазначених нормах Амуров має право на відстрочення виконання, відповідно до тих обставин які склалися. Щодо виконавця судового рішення то він зобовязаний зупинрити виконання рішення на строк розгляду відповідної заяви Амурова.

  Список використаної літератури

   

  1. Цивільно-процесуальний кодекс України. Х, 2005.
  2. Науково практичний коментар до Цивільно-процесуального кодексу України. К., 2007.
  3. Тертишніков В. І. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар. Харків: Видавець СПД ФО ВапнярчукН.М., 2007. 576с.
  4. Цивільне процесуальне право / Опорний конспект лекцій. Х., 2005.
  5. Цивільне право України: Академічний курс: Підруч.: У двох томах / За заг. ред. Я.М.Шевченко. Т. 1. Загальна частина. К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. 520с.
  6. КравчукВ.М. Стратегія і тактика цивільного процесу. К.: Атіка, 2005. (Вища освіта ХХІ століття).
  7. Цивільний процес. За ред. ШтефанаМ.Й. К, 2001,

  Похожие работы

  << < 1 2 3 4