Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

3,1815.Оборотності власного капіталу35,772,22Аналіз рентабельності та ділової активності підприємства показав, що за звітний період фінансова ситуація на підприємстві погіршилася. Рентабельність продажу

Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз фінансової ситуації на підприємстві

 

1. Визначення точки беззбитковості

 

Метод розрахунку точки беззбитковості, (критичного об'єму продажу), щодо оцінки і прогнозування лівериджу полягає у визначенні для кожної конкретної ситуації об'єму випуску, який забезпечував би беззбиткову діяльність.

 

FC

Qc =

P - V

 

де: Qc - критичний об'єм продажу, шт. ;

FC - умовно-постійні виробничі витрати, грн. ;

Р - ціна одиниці продукції, грн. ;

V - змінні виробничі витрати, грн.

Умовно - постійні витрати (FC) :

амортизаційні відрахування - 4118 грн.

комунальні витрати - 19200 грн.

управлінські витрати - 58784 грн.

Всього 82102 грн.

Змінні виробничі витрати на одиницю виготовлення продукції (V):

а) диван - ліжко:

сировина - 48,66 грн.

матеріали - 219,5 грн.

сушка деревини - 3,48 грн.

фонд заробітної плати - 18,20 грн.

утримання обладнання - 21,68 грн.

Всього 311,52 грн.

 

FC 82102

Qc = = = 1061 шт.

P - V 388,90 - 311,52

 

де: Р - ціна дивана-ліжка, 388,90 грн.

Будуємо графік розрахунку точки беззбитковості:

 

Витрати

 

c

412654 Q

 

 

330552 реалізація продукції

валові витрати

 

змінні виробничі

витрати

умовно - постійні витрати

82102

 

0 1061 Штук

Малюнок 1 Графік розрахунку точки беззбитковості (диван - ліжко)

 

Виручка від реалізації = Р * К = 388,90 * 1035 = 402511,5 грн.

Валові витрати = V * K + FC = 311,52 * 1035 + 82012 = 404435.2 грн.

Прибуток від реалізації = Виручка від реалізації - Валові витрати = 402511,5 - 404435,2 = -1923,7 грн.

 

Виробничі потужності цеху по випуску диванів:

 

Виручка від реалізації = Р * К = 388,90 * 3600 = 1400040 грн.

Валові витрати = V * K + FC = 311,52 * 3600 + 82102 = 1203574 грн.

Прибуток від реалізації = Виручка від реалізації - Валові витрати = 1400040 - 1203574 = 196466 грн.

 

б) крісло:

сировина - 17,41 грн.

матеріали - 69,41 грн.

сушка деревини - 1,31 грн.

фонд заробітної плати - 7,13 грн.

утримання обладнання - 13,72 грн.

Всього 108,98 грн

 

FC 82102

Qc = = = 1668 шт.

P - V 158,20 - 108,98

 

Виручка від реалізації = Р * К = 158,20 * 1394 = 220530,8 грн.

Валові витрати = V * K + FC = 108,98 * 1394 + 82102 = 234020,12 грн.

Прибуток від реалізації = Виручка від реалізації - Валові витрати = 220530,8 - 234020,12 = -13489,32 грн.

 

Виробничі потужності цеху по випуску крісел:

 

Виручка від реалізації = Р * К = 158,20 * 7200 = 1139040 грн.

Валові витрати = V * K + FC = 108,98 * 7200 + 82102 = 866758 грн.

Прибуток від реалізації = Виручка від реалізації - Валові витрати = 1139040 - 866758 = 272282 грн.

 

Будуємо графік розрахунку точки беззбитковості:

 

Витрати

 

c

 

 

 

263880 реалізація продукції Qc

 

 

валові витрати

181778

 

умовно - постійні витрати

82102

змінні виробничі витрати

0 1668 Штук

Малюнок 2 Графік розрахунку точки беззбитковості ( крісло )

 

2 Аналіз фінансових коефіцієнтів

 

1. Коефіцієнт автономії:

 

П1 / ПБ

 

де: П1 - підсумок розділу 1 пасиву балансу, тис. грн. ;

ПБ - підсумок балансу, тис. грн.

а) на початок періоду:

П1 / ПБ = 88 / 577 = 0,15

б) на кінець періоду:

П1 / ПБ = 484,3 / 1085,5 = 0,45

Коефіцієнт запозичених і власних коштів:

 

КК - ДК

 

П1

 

де: КК - короткосторокові кредити та короткострокові позикові кошти, тис. грн.;

ДК - довгострокові кредити, тис. грн.

а) на початок року:

 

КК - ДК 82

= = 0,93

П1 88

 

б) на кінець року:

 

КК - ДК 90,3

= = 0,19

П1 484,3

 

3. Коефіцієнт маневрування:

 

П1 + ДК - А1

 

П1

 

де: А1 - підсумок розділу 1 активу балансу, тис. грн.

а) на початок року:

 

П1 + ДК - А1 88 - 53

= = 0,39

П1 88

 

б) на кінець року:

 

П1 + ДК - А1 484,3 - 338,3

= = 0,30

П1 484,3

 

4. Коефіцієнт забезпеченості запасів і затрат власними джерелами:

 

П1 + ДК - А1

 

А2

 

де: А2 - підсумок розділу 2 активу балансу, тис. грн.

а) на початок року:

 

П1 + ДК - А1 88 - 53

= = 0,17

А2 300

б) на кінець року:

 

П1 + ДК - А1 484,3 - 338,3

= = 0,28

А2 521,8

 

5. Коефіцієнт ліквідності:

 

А3

 

П3 - ДК

 

де: П3 - підсумок розділу 3 пасиву балансу, тис. грн.

а) на початок року:

 

А3 220

= = 0,44

П3 - ДК 489

 

б) на кінець року:

 

А3 184,2

= = 0,31

П3 - ДК 601,2

 

6. Коефіцієнт абсолютної ліквідності:

 

НЛА

 

П3 - ДК

 

де: НЛА - найбільш ліквідні активи, тис. грн.

а) на початок року:

 

НЛА 0

= = 0

П3 - ДК 489

 

б) на кінець року:

 

НЛА 1,5

= = 0,002

П3 - ДК 601,2

 

7. Коефіцієнт покриття:

7.1 фактичний:

 

А2 - А3

 

П3 - ДК

 

а) на початок року:

 

А2 - А3 300 + 220

= = 1,06

П3 - ДК 489

б) на кінець року:

 

А2 - А3 300 + 220

= = 1,17

П3 - ДК 601,2

 

7.2 нормативний:

 

А2 + ВЗ - ДК

 

П2 - ДК

 

де: ВЗ - виробничі запаси, тис. грн.

а) на початок року:

 

А2 + ВЗ - ДК 300 + 121

= = 0,86

П2 - ДК 489

 

б) на кінець року:

 

А2 + ВЗ - ДК 521,8 + 113,5

= = 1,056

П2 - ДК 601,2

 

8. Реальна вартість майна виробничого призначення:

 

ОЗ + ВЗ + НБ

 

ПБ

 

де: ОЗ - основні засоби та інші позабюджетні активи, тис. грн. ;

НБ - незавершене виробництво, тис. грн.

 

а) на початок року:

 

ОЗ + ВЗ + НБ 53 + 121 + 4

= = 0,308

ПБ 577

 

б) на кінець року:

 

ОЗ + ВЗ + НБ 338,3 + 113,5

= = 0,416

ПБ 1085,5

 

Таблиця 1 Фінансові коефіцієнти

Назва коефіцієнтаНа початок рокуНа кінець рокуАвтономії0,150,45Співвідношення запозичених і власних коштів0,930,19Маневрування0,390,30Коефіцієнт забезпеченості запасів і затрат власними джерелами

0,17

0,28Ліквідності0,440,31Абсолютної ліквідності0,002Покриття ( платіжоздатності )1,061,17Майна виробничого призначення0,3080,416

Сумісний аналіз фінансових коефіцієнтів, проведений по даним табл. 3 відображає загальне погіршення фінансового положення підприємства за аналізуємий період. Коефіцієнт автономії підвищився з 0,15 до 0,45 , що характеризує збільшення фінансової незалежності підприємства , зниження ризику фінансових труднощів в майбутніх періодах, підвищує гарантії виплати підприємством своїх зобов'язань. Коефіцієнт запозичених і власних коштів знизився з 0,93 до 0,19 що від

Похожие работы

1 2 3 4 > >>