Аналіз фінансової діяльності підприємства

Продукція 02 5 За результатами господарської діяльності підприємства в минулому періоді передбачають, що у 1-у кварталі 2012 р. буде реалізовано 20%

Аналіз фінансової діяльності підприємства

Контрольная работа

Менеджмент

Другие контрольные работы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией

Варіант 3

 

Приватне підприємство “Маяк”

 1. Проаналізувати фактичні витрати діяльності підприємства за 2011 р.
 2. Зіставити отримані результати господарської діяльності і витрати;
 3. На основі аналізу витрат і доходів та очікуваних результатів діяльності скласти бюджет коштів;
 4. Розробити комплекс пропозицій щодо вдосконалення господарської діяльності підприємства за результатами аналізу цієї діяльності.

 

31.12.1031.12.11Основні засоби252000220000Сировина і матеріали2480024800Паливо22005100МШП32003900Виробництво8700080000Готова продукція120000100000Каса100100Поточні розрахунки в банку16620066200Розрахунки з покупцями і замовниками4470046700Статутний капітал369800281600Знос основних засобів7200080000Нерозподілений прибуток4620046000Резервний капітал4720047200Короткострокові кредити банку3500033000Заборгованість постачальникам3700023000Заборгованість із заплати6600036000Баланс700200546800

Ціни на сировину і матеріали та норми витрат на одиницю продукції

 

Вид матеріалівЦіна за одиницюНорма витрат на виріб, кг/одШифр 01Шифр 02Матеріали «А»2011.2Матеріали «Б»101.51.4Матеріали «В»5022.2

Залишки по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку 201 «Сировина і матеріали» на 31.12.2010 р.

 

Назва рахункуЦіна за одиницю, грнКількість, од.Сума, грнМатеріали «А»2070014000Матеріали «Б»103883880Матеріали «В»501005000ТЗВ1920Всього, грн..24800

Залишки по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку 201 «Сировина і матеріали» на 31.12.2011 р.

 

Назва рахункуЦіна за одиницю, грн.Кількість, од.Сума, грн..Матеріали «А»2070014000Матеріали «Б»103883880Матеріали «В»501005000ТЗВ1920Всього, грн24800

Залишки по аналітичних рахунках до синтетичного рахунку 23 «Виробництво»

 

 

Назва рахунку31.12. 201031.12.2011Продукція 014700040000Продукція 024000040000Всього, од.8700080000

Кількість продукції, виробленої за звітний 2011 р.

Обсяги виробленої продукції та реалізаційні ціни на готову продукцію у 2011 р.

 

Назва рахунку31.12. 201031.12.2011Продукція 014100241Продукція 024100240Всього, од.8200

Залишки на аналітичних рахунках до синтетичного рахунка 26 «Готова продукція»

 

Назва рахунку31.12. 201031.12.2011Фактична собівартість, грн.120000100000у т.ч.продукція 01, грн.8000070000продукція 02, грн.4000030000

Залишки готової продукції в натуральних показниках

 

Продукція31.12. 201031.12.2011продукція 01, грн.13601209продукція 02, грн.11111302

Зробити всі необхідні розрахунки, скласти бухгалтерські проводки

Перелік господарських операцій підприємства за 2011 рік

 

 

Зміст господарських операційКореспонденціяСумаДтКт

 1. Відпущено у виробництво матеріали:
а) на виробництво продукції 01

- матеріали А: 800 од.

- матеріали Б: 660 од.

- матеріали В: 340 од.

Сума ТЗВ

б) на виробництво продукції 02

- матеріали А: 620 од.

- матеріали Б: 310 од.

- матеріали В: 90 од.

Сума ТЗВ

 

23

23

 

201

201

39600

16000

6600

17000

1980

20000

12400

3100

4500

1000

 1. Відпущено допоміжні матеріали на обслуговування обладнання
а) на виробництво продукції 01

б) на виробництво продукції 02

 

23

23

 

209

209

4500

2990

1510

 1. Нарахована заробітна плата працівникам основного виробництва у грн.
а) на виробництво продукції 01

б) на виробництво продукції 02

 

 

23

23

 

 

66

66

 

 

18000

7300 4. Нарахована заробітна плата наладчикам цеху в грн.916618005. Нараховано заробітну плату адмінперсоналу в грн.9266115006. Нараховано заробітну плату продавцям магазину в грн.93662700

 1. На суму заробітної плати зроблено нарахування відповідно до чинного законодавства
Проведено нарахування на фонд оплати праці працівників основного виробництва

 1. на виробництво продукції 01
 2. на виробництво продукції 02

Проведено нарахування на фонд оплати праці наладників

Проведено нарахування на фонд оплати праці адмінперсоналу

Проведено нарахування на фонд оплати праці продавців магазину

Страховий тариф відрахувань на соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві прийняти у розмірі 1%

 

 

 

 

 

23

23

91

 

92

 

93

 

 

 

 

 

65

65

65

 

65

 

65

 

 

 

 

 

 

6804

2759,4

680,4

 

4347

 

1020,6

 1. Нараховано амортизацію основного виробничого обладнання у грн.
а) на виробництво продукції 01

б) на виробництво продукції 02

 

23

23

 

131

131

 

1700

12009. Нараховано амортизацію цехового приміщення у грн.

а) на виробництво продукції 01

б) на виробництво продукції 02

 

23

23

 

131

131

 

600

50010. Нараховано амортизацію основного виробничого обладнання у грн.

а) на виробництво продукції 01

б) на виробництво продукції 02

 

23

23

 

131

131

 

3000

200011.Нараховано амортизацію адміністративного приміщення підприємства 92131611012.Нараховано амортизацію транспортних засобів, які розвозять продукцію покупцям9313190013.Обсяг відвантаженої готової продукції за 2011 р. у грн.

а) продукції 01;

б) продукції 02;

Сума ПДВ

Списано суму доходу на фінансовий результат

Розрахунки зробити самостійно. Обсяг відвантаження розрахувати, виходячи з реалізованої кількості реалізованої продукції у натуральних показниках (табл. 9,13)

 

36

701

701

901

 

701

641

791

26

 

1948191

1010031

938160

38963814. Доходи від продажу зайвих виробничих запасів підприємства у 2011 р. у грн. Сума без ПДВ

Сума ПДВ36

 

 

712712

 

 

6412400

2000

 

400

1. Скласти фактичну калькуляцію виробленої у 2011 р. готової продукції, використовуючи дані журналу реєстрації господарських операцій (табл. 14). Самостійно поділити витрати на виробничі та невиробничі, прямі та непрямі виробничі витрати. Для наглядного представлення інформації заповнити таблицю 15.

 

Таблиця 15

Приватне підприємство “Маяк”

Фактична собівартість виробництва готової продукції (за даними роботи підприємства у 2011р.)

№Статті витратСума витратВитрати в розрізі одиниць виробленої продукціїпрод.1прод.2прод.3прод…прод. Х1234567891.Прямі матеріали6708044570225102.Пряма зарплата3486324804100593.Інші прямі витрати9000530037004.Загально виробничі витрати24801764,711715,68855.Всього виробничі витрати за період11342476439369856.Незавершене виробництво на початок8700047000400007.Незавершене виробництво на кінець8000040000400008.Собівартість виробленої продукції12042483439369859.Кількість продукції, виробленої за період82004100410010.Одиниці вимірушт.шт.11.Фактична собівартість20,350899,02077

Допоміжні матеріали, використані для загально виробничих потреб, розподілити між видами продукції пропорційно до використання основних матеріалів. Заробітну плату, нараховану загально виробничим робітникам, і нарахування на неї розподілити між видами продукції пропорційно до прямих витрат на оплату праці та прямих нарахувань на неї.

Незавершене виробництво на початок і кінець періоду, кількість виробленої продукції вибирають залежно від варіанту з таблиць 7, 8 (або 1, 2), 9.

2. Скласти звіт про фінансові результати за 2011 р. Для цього заповнити таблицю 16.

 

Таблиця 16

Приватне підприємство «Маяк» Фрагменти звіту про фінансові результати (за даними роботи підприємства у 2011 р.) За період:

№СтаттіКод рядкаЗа рік1.Чиста виручка від реалізації

В т.ч.

продукції

-1

-2

товарів

робіт

послуг035

 

 

 

1948191

1948191

1010031

9381602.Собівартість реалізації всього

В т.ч.

продукції

-1

-2

робіт

послуг040

 

 

140424

140424

93439

469853.Валовий прибуток (збиток) всього

В т.ч.

продукції

робіт

послуг050(055)

 

1807767

18077674.Інші операційні доходи06020005.Адміністративні витрати070219576.Витрати на збут08046217.Операційні витрати

В т.ч.

витрати на дослідження та розробки

нестачі і витрати від псування цінностей

визнанні штрафи, пені, неустойки

інші витрати операційної діяльності0908.Прибуто

Похожие работы

1 2 3 > >>