Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємста

Не є обєктом оподаткування операції ВАТ БМФ «Стрийбуд» з: випуску (емісії), розміщення обміну та продажу за кошти цінних паперів (приватизаційні сертифікати,

Аналіз фінансово-економічної діяльності підприємста

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Зміст

 

Вступ

1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ БМФ «Стрийбуд» Львівської області

2.Фінансова діяльність

 1. Структурно-динамічний аналіз
 2. Аналіз прибутковості
 3. Аналіз рентабельності
 4. Аналіз фінансового стану
 5. Аналіз фінансової стабільності
 6. Аналіз ліквідності та платоспроможності балансу
 7. Аналіз оборотного капіталу
 8. Оцінка використання майна та вкладеного капіталу
 9. Аналіз дебіторської заборгованості
 10. Оподаткування ВАТ БМФ «Стрийбуд»
 11. Податок на прибуток
 12. Прибутковий податок

Висновок

Використана література

 

ВСТУП

 

В сучасних економічних умовах діяльність кожного господарюючого субєкта являється предметом уваги широкого кола учасників ринкових відносин (організацій і осіб) ,які зацікавленні в результатах його функціонування. На основі доступної їм звітно-облікової інформації вказанні особи намагаються оцінити фінансове положення підприємства. Основним інстру ментом для цьогослугує економічний аналіз,за допомогою якого можна обєк- тивно оцінити внутрішні і зовнішні відносини обєкта, що аналізують : охарактеризувати його платоспроможність,ефективність і прибутковість дія- льності, перспективи розвитку, а потім по його результатам прийняти обгрунтовані рішення.

Економічний аналіз являє собою процес, побудований на вивченні даних про фінансовий стан підприємства і результатах його діяльності в минулому з метою оцінки майбутніх умов і результатів діяльності. Таким чином ,головною метою економічного аналізу є зниженя неминучої неві- домості, повязаної з прийняттям економічних рішень, орієнтованих на майбутнє.

Економічний аналіз дає можливість оцінити:

 1. майновий стан підприємства;
 2. степінь підприємницького ризику,наприклад,можливість погашення зобовязань перед трейтіми особами;
 3. достатність капіталу для поточної діяльності і догосторокових інвестицій;
 4. потребу в додаткових джерелах фінансування;
 5. здатність до нарощування капіталу;
 6. раціональність залучення займаних коштів;
 7. обгрунтованість політики розподілу і використання прибутку;
 8. обгрунтованість вибору інвестицій та ін.

Сучасний економічний аналіз має певні відмінності від традиційного аналізу фінансово-господарської діяльності. Насамперед це повязана із зростаючим впливом зовнішнього середовища на роботу підприємства. Посилилась залежність фінансового стану господарського обєкту від зовнішніх економічних процесів, надійності контрагентів (постачальників і покіпців), ускладнення організаційно-правових форм функціонування. В результаті інструментарій сучасного економічного аналізу розширюється за рахунок нових прийомів і зособів, які дозволяють враховувати ці явища.

Намагаючись вирішити конкретні питання і отримати кваліфіковану оцінку фінансового положення, керівники підприємств все частіше при-бігають до допомоги економічного аналізу. При цьому, як правило, вже неза- довільняються констатуванням виличини показників звітності, а розраховують отримати конкретне заключення про дотатність платіжних засобів, нормальних співвідношень власного і залученого капіталу,швидкості обігу капіталу і причинах її зміни, типах фінансування тих чи інших видів дія- льності.

Аналіз фінансового стану підприємства є важливим розділом економічного аналізу.

На сучасному етапі аналіз фінансового стану підприємства знаходиться в поступовому розвитку і вдосконаленню, але аналіз фінансового стану сучасний ще не відповідає повністю новим вимогам проведення фінансової роботи підприємства.

В ринкових умовах слово діяльність підприємства набуває нових форм і направлень. Внаслідок цього і фінансовий стан підприємства аналізується звимогами цих змін.

Існують складності проведення аналізу фінансового стану, що обумовлено:

1. нестабільністю економіки

2. кризовим станом

В умовах постійної зміни інформації богато фінансово-економічних показників розрахованих на певний час , можуть надалі загубити свою цінність для аналузу у звязку з нестабільністю національної валюти, по якій розраховувався цей показник. Повну перешкоду аналізу фінансового стану підприємства дають :

 1. різні форми власності,наприклад, чимало показників ,що характеризують фінансовий стан акціонерних підприємств не можуть бути розраховані по причині відсутності або слабкогорозвитку у державі ринку цінних паперів, де б оберталися акції цих підприємств і по яким можна б було судити про положення емітентів.
 2. нестабільність законодавчої бази (фінансовогоі податкового права), це також ускладнює проведення аналізу фінансового стану підприємства.

Основним завданням проведення економічного аналізу є оцінка результатів господарської діяльності за попередній та поточні роки, виявлення факторів , які позитивно чи негативно вплинули на кінцеів показник роботи підприємства, прийняти рішення про визнання структури балансу задавільною (незадовільною), а підприємство платоспроможним (неплатоспроможним) та подання пропозицій Кабінету Міністрів України щодо доцільнлсті внесення цього підприємства до Реєстру неплатоспроможних підприємств та організацій.

При написанні звіту мною були використані звітні дані ВАТ БМФ «Стрийбуд». Підприємство створено у порядку реорганізації державного підприємства «БМФ «Стрийбуд»». Воно являється юридичною особою і діє на підставі Статуту і законодавства України.

Містцезнаходження підприємства: 293500, Львівська обл.; Стрийський р-н, с.Миртюки.

Метою підприємства є підвищення ефективності виробництва, одержання прибутку, повноцінне насичення регіонального ринку товарами народного споживання та послугами, реалізація программ економічного і соціального розвитку шляхом використання матеріальних, виробничих та природних ресурсів для більш повного задоволення потреб населення, підвищення естетичного та культурного розвитку населення, повне забезпечення товарами і послугами пільгових категорій громадян.

 

 1. Загальна організаційно-економічна характеристика підприємства ВАТ БМФ «Стрийбуд» Львівської області

 

ВАТ БМФ "Стрийбуд" заснована в 1959 році. На початку своєї діяльності фірма займалась прокладанням газопроводів високого і середнього тиску Дашава - Мінськ.

Поступово фірма трансформувалась в генпідрядну організацію, яка виконує всі види будівелько - монтажних робіт як цивільного так і промислового будівництва, а також займається прокладанням інженерних мереж.

Керівництво ВАТ БМФ "Стрийбуд":

 • Лобойко Петро Михайлович - голова правління -директор. Освіта - вища. Трудову діяльність розпочав у 1957 р. муляром, бригадиром, майстром, начальником дільниці, головним інженером. Керівництво фірмою очолює з 1971 р. У будівництві працює 50 років.
 • Лобойко Ярослав Михайлович - перший заступник директора ВАТ БМФ "Стрийбуд". Вся трудова діяльність пов'язана із будівництвом (з 1961 р.). З 2002 р. - перший заступник директора ВАТ БМФ «Стрийбуд».
 • Лобойко Олексій Петрович - заступник директора з правових питань та маркетингу ВАТ БМФ "Стрийбуд". Одинадцять років поспіль, з 1991 р. по 2002 р., обіймав керівні посади у приватних товариствах. З січня 2005 р. - заступник директора з правових питань та маркетингу ВАТ БМФ «Стрийбуд».

За період свого існування фірма спорудила понад 90% об'єктів: житла, фабрик, заводів, дитячих садків у м. Стрию, а також - практично все будівництво в м. Сколе та Сколівському районі. Збудовано ряд об'єктів у м. Моршині - житлові будинки, середня школа, санаторії, центральна котельня і розгалуження тепломереж, центральна пошта, музична школа, кінотеатр.

За останнє шістнадцятиріччя фірмою збудовано ряд об'єктів промислового та соціально-культурного призначення в тому числі об'єкти:

 • ощадний банк та центр зайнятості в м.Стрию;
 • школа мистецтв в м. Моршині;
 • автозаправочні станції у м. Івано-Франківську і м. Калуші;
 • житлові будинки у м. Львові;
 • санаторний корпус Генпрокуратури України в м. Моршин;
 • загальноосвітня школа в с. Миртюки Стрийського району.

Останні два об'єкти відзначені дипломом 1-го ступеня Держбуду України.

Нарощуються темпи будівництва житла та інших об'єктів на Стрийщині і Сколівщині Львівської області.

У фірмі "Стрийбуд" набували професію та підвищували рівень кваліфікації цілий ряд робітників, інженерно-технічних працівників, які працювали і працюють у різних організаціях м.Стрия.

Фірма має свою виробничу базу, на якій знаходиться адміністративний корпус, складські та виробничі приміщення, гаражі, бетонний та розчинний вузли, майстерні по виготовленню металоконструкцій та трубозаготовок, відкриту площадку для виробництва збірних бетонних конструкцій.

Крім цього фірма забезпечена транспортною інфраструктурою, а саме: автотранспортом, кранами, екскаваторами, бульдозерами та іншою будівельною технікою та засобами малої механізації.

До виробничої структури фірми входять чотири підрозділи, а саме:

 1. Два підрозділи загальнобудівельних робіт;
 2. Один підрозділ сантехмонтажних робіт та інженерних мереж;
 3. Один підрозділ електромонтажних робіт, КВП і автоматики і електровимірювальна лабораторія ;
 4. Цех допоміжних виробництв.

Середньоспискова чисельність працюючих складає 200 осіб ( уключаючи штатних та позаштатних працівників).

Виконання трудових функцій на тій чи іншій посаді вимагає від працівника відповідної професії і кваліфікації.

У м

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>