Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

“Перший український міжнародний банк” використовує трирівневу систему управління ризиком ліквідності, яка складається зі стратегічного, тактичного та оперативного управління ліквідністю. Відправною

Аналіз фінансово-господарської діяльності ЗАТ "Перший український міжнародний банк" (ЗАТ "ПУМБ")

Курсовой проект

Банковское дело

Другие курсовые по предмету

Банковское дело

Сдать работу со 100% гаранией
о сегменту. Згідно з принципами Кредитної політики Банку в сегменті малого та середнього бізнесу (стандартизація кредитних продуктів, делегування повноважень точкам продажу щодо прийняття рішень за кредитними продуктами, формалізація систем оцінки кредитоспроможності) та з метою тестування їх застосування на практиці, в ЗАТ „ПУМБ” було реалізовано експеримент щодо делегування розширених повноважень з кредитування корпоративних клієнтів точкам продажу. В рамках реалізації цього пілотного проекту були розроблені та затверджені „Порядок делегування повноважень кредитним комісіям філій та відділень з кредитування корпоративних клієнтів ЗАТ „ПУМБ”, „Положення про кредитування клієнтів корпоративного бізнесу в рамках лімітів відділень 1-ої та 2-ої категорії”, „Положення про кредитні комісії відділень 1-ої та 2-ої категорії ЗАТ „ПУМБ”.

Для оптимізації бізнес-процесу кредитування фізичних осіб у 2007 р. була розроблена й втілена „Кредитна політика ЗАТ „ПУМБ” в сегменті роздрібного бізнесу на 2007 р.”, згідно з якою в Банку було запроваджено інститут андерайтерів співробітників головного офісу та філій/відділень, яким можуть бути делеговані повноваження щодо прийняття рішень за кредитними продуктами. Для реалізації даного проекту був розроблений та затверджений „Порядок делегування повноважень андерайтерам точок продажу та система контролю якістю їх роботи”. Крім того, у 2007 р. в ЗАТ „ПУМБ” було вдосконалено систему внутрішньої звітності ризик-менеджменту за роздрібним бізнесом. В рамках розробки нових банківських продуктів для фізичних осіб („Земля в кредит”, „Рефінансування”, „Кредит 6 зарплат”, „Житло в кредит з 0% попереднім внеском”, „Авто в кредит з 0% попереднім внеском”) Банком були сформовані оновлені вимоги до позичальника, поручителя, предмету забезпечення, страхування. Для оптимізації роботи з простроченою заборгованістю фізичних осіб Банком було розроблено та впроваджено „Порядок роботи з несанкціонованою та простроченою заборгованістю за картковими кредитними рахунками фізичних осіб”.

Управління процентним ризиком здійснюється Комітетом з управління активами і пасивами Банку. Рівень процентного ризику залежить від позицій чутливості Банку до коливань ринкових процентних ставок, а також від очікуваних напрямів і амплітуди руху цих ставок. Для аналізу цих чинників і прийняття рішень Комітет використовує такі звіти: звіт про процентний спред і процентну маржу, звіт про переоцінку активів і зобовязань, чутливих до змін ринкових процентних ставок, а також звіт системи моделювання чистого процентного доходу під ризиком, яка дозволяє здійснювати перспективну оцінку зміни чистого процентного доходу внаслідок зміни ринкової процентної ставки. Рішення Комітету стосовно обсягів окремих активів і пасивів і ціноутворення на них в залежності від їх строковості і характеристик переоцінки, а також обмеження строковості окремих операцій, приймаються з урахуванням процентного ризику і для його оптимізації. В 2007 р. в Банку було впроваджено нові методи кількісної оцінки процентного ризику: метод моделювання чистого процентного доходу та метод визначення зміни економічної вартості банку в залежності від зміни ринкових процентних ставок.

Валютний ризик залежить від розміру відкритих валютних позицій Банку та від напряму і амплітуди руху валютних курсів. З метою обмеження валютного ризику акціонерами Банку встановлено ліміти на розмір відкритих валютних позицій Банку відносно його капіталу, які жорсткіші за нормативи відкритої валютної позиції, встановлені НБУ.

Протягом 2007 р. Банк не порушував нормативів відкритої валютної позиції, встановлених Національним банком України і акціонерами Банку. Моніторинг дотримання нормативів відкритої валютної позиції здійснюється Комітетом з управління активами і пасивами Банку на щомісячних засіданнях. За необхідності, КУАП приймає рішення про скорочення або зміну позицій в залежності від ринкової ситуації. В грудні 2007 р. Банк збільшив горизонт кількісної оцінки валютного ризику за методологією Value at Risk з одного дня до одного місяця. Основним внутрішнім нормативним документом, що регламентує управління валютним ризиком є „Порядок управління валютною позицією”.

В управлінні операційним ризиком Банк, керуючись вимогами Базельського комітету з банківського нагляду та рекомендаціями НБУ, використовує систему звітності та перегляду ключових показників усіх видів операційних ризиків, систему реагування і запобігання виникненню їх у майбутньому. Банк має договір комплексного банківського страхування (ВВВ), який виступає складовою частиною управління операційним ризиком. Основними внутрішніми нормативними документами, що регламентують управління операційним ризиком є:

  1. „Положення про управління операційним ризиком в ЗАТ “ПУМБ”; „Положення про права доступу до програмних продуктів (баз даних) в ЗАТ “ПУМБ”;
  2. „Положення про страхування в ЗАТ «ПУМБ»”;
  3. „Порядок документообігу при наданні (анулюванні) прав доступу в інформаційну систему ЗАТ „ПУМБ”;
  4. „Порядок реагування у випадках завдання шкоди ЗАТ „ПУМБ” та/або його клієнтам навмисними шкідливими діями співробітників ЗАТ „ПУМБ”.

Похожие работы

<< < 3 4 5 6 7