Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

Можна назвати шість основних прийомів аналізу: горизонтальний (часовий) аналіз - порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом; вертикальний (структурний) аналіз - визначення

Аналіз фінансового стану УМГ Прикарпаттрансгаз

Информация

Экономика

Другие материалы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
ищення рівня платоспроможності підприємства залежить від поліпшення результатів його виробничої і комерційної діяльності. Разом з цим надійний фінансовий стан залежить також від раціональної організації використання фінансових ресурсів. Тому в умовах ринкової економіки здійснюється не тільки оцінка активів і пасивів балансу, а також і поглиблений щоденний аналіз стану і використання господарських засобів. Інформаційною базою для такого аналізу є дані управлінського обліку.

Як відомо, для встановлення платоспроможності підприємства перш за все вивчається структура балансу. Вона може бути визнана незадовільною, а підприємство неплатоспроможним, якщо:

  1. загальний коефіцієнт ліквідності на кінець звітного періоду має значення нижче нормативного (1,5);
  2. коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами на кінець звітного періоду має значення нижче нормативного (0,3).

Загальний коефіцієнт ліквідності розраховується за формулою:

(1.6.5)

де ПА - поточні активи;

Р - витрати майбутніх періодів;

ПП - поточні пасиви;

Д - доходи майбутніх періодів.

Коефіцієнт забезпеченості власними коштами розраховується за формулою:

(1.6.6)

У процесі аналізу цих показників може стати наявною фінансова ситуація, яку необхідно оцінити.

По-перше, коефіцієнт ліквідності і коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами може бути нижчим за нормативний, проте виявляється тенденція до зростання цих показників на підприємстві. В таких випадках розраховується коефіцієнт відновлення платоспроможності:

(1.6.7)

де Кл1, Кл0 - фактичне значення коефіцієнта ліквідності на початок і кінець звітного періоду;

КЛ(норм)-нормативне значення коефіцієнта;

Ч - звітний період.

Значення одержаних розрахунків:

  1. якщо К В.П >1 - то у підприємства є реальна можливість відновлення платоспроможності;
  2. якщо КВ.П. <1 - то у підприємства найближчим часом немає такої можливості.

По-друге, можлива і така ситуація, коли Кл і Кз рівнозначні нормативному значенню на кінець звітного періоду, або вище цього рівня, але намітилась загальна тенденція до зниження. Тоді доцільно розрахувати коефіцієнт втрати платоспроможності, який вказує на період збереження, або навпаки, платоспроможності (наприклад, цей період рівний 3 місяцям), тоді цей коефіцієнт розраховується за формулою:

(1.6.8)

Якщо Ку.п.>1, то підприємство має реальну можливість зберегти свою платоспроможність протягом 3-х місяців, і навпаки.

Таким чином, висновки щодо незадовільної структури балансу і визнання підприємства неплатоспроможним можна зробити, якщо у підприємства Кд і Кз нижче нормативних можливостей і відновити свою платоспроможність підприємство не може.

Але якщо у підприємства ці коефіцієнти нижче нормативних, проте є реальна можливість відновити свою платоспроможність у встановлені строки, може бути прийнято рішення щодо відстрочки визнання підприємства неплатоспроможним протягом 6 місяців.

Похожие работы

<< < 2 3 4 5 6