Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

Баланс на 31.12.2006АктивНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуВідхиленняТемпи зростання, %тис. грн% до підсумкутис. грн% до підсумкуабсолютне, тис. грнвідносне, %I.

Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

Контрольная работа

Экономика

Другие контрольные работы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти і науки України

Київський національний економічний університет

Ім. В. Гетьмана

 

 

 

 

 

 

 

Самостійна робота

з дисципліни:

"Економічний аналіз"

Аналіз фінансового стану підприємства "Київська кондитерська фабрика кондитерської корпорації "ROSHEN""

 

 

Виконала:

Студентка ІІІ курсу

ФЕФ

Спец. 6508

11 групи

Колісник Наталія

 

 

 

 

 

 

Київ 2010

План

 

1. Характеристика галузі підприємства в сучасних умовах (2006р.)

2. Загальний аналіз активу та пасиву балансу

3. Аналіз фінансового стану

3.1 Аналіз коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності

3.2 Аналіз ділової активності

3.3 Аналіз показників фінансової стійкості

4. Аналіз фінансових результатів

4.1 Аналіз доходів

4.2 Аналіз витрат

4.3 Показники рентабельності

5. Аналіз руху грошових коштів

5.1 Горизонтальний аналіз руху грошових коштів

5.2 Горизонтальний аналіз руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності

5.3 Горизонтальний аналіз руху коштів в результаті фінансової діяльності

5.4 Аналіз коефіцієнтів результатів діяльності за рухом грошових коштів

Висновок

 

1. Характеристика галузі підприємства в сучасних умовах (2006р.)

 

Міжнародна Кондитерська Корпорація ROSHEN - лідер національного ринку кондитерських виробів.

Під власним "солодким знаком якості" ROSHEN виробляє до 200 видів високоякісних кондитерських виробів (шоколадні і желейні цукерки, карамель, шоколад, печиво, вафлі, бісквітні рулети і торти). Загальний обсяг виробництва продукції досягає 400 тисяч тон на рік.

До складу Корпорації входять 4-и українські фабрики (Київська, Вінницька, Маріупольська і Кременчуцька); дві виробничі площадки Липецької кондитерської фабрики "Ликонф" (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), а також масло молочний комбінат "Бершадьмолоко" та "Літинський племзавод", які забезпечують фабрики корпорації натуральною високоякісною сировиною.

Для покращення умов зберігання сировини та готової продукції, для оптимізації поставок продукції та мінімізації затримок продукції на складі - Корпорація ввела в експлуатацію власний логістичний центр.

Виробничі об'єкти Кондитерської Корпорації ROSHEN сертифіковані відповідно до вимог міжнародних стандартів якості та безпеки продуктів харчування ISO 22000:2005. На підприємствах корпорації ROSHEN працює система управління якістю, яка відповідає вимогам ISO 9001:2000, що підтверджується наявністю у кожної із фабрик Корпорації "Сертифікатів відповідності".

Кременчуцька ж кондитерська фабрика додатково сертифікована відповідно до вимог корпоративного стандарту IFS.

Всі кондитерські фабрики корпорації ROSHEN забезпечені обладнанням для моніторингу контролю якості продукції та відповідних досліджень. Розробкою технологій та запуском високоякісних кондитерських виробів займаються спеціалісти, які пройшли атестацію та навчання у спеціалізованих іноземних центрах.

Корпорація Roshen - провідний виробник кондитерської продукції на ринку Російської Федерації.

Представлені на ринку кондитерські вироби виготовлені за найсучаснішими технологіями. Експлуатація сучасного високовиробничого обладнання, чітке дотримання технології виробництва, використання виключно високоякісної сировини та матеріалів, що застосовуються при виробництві кондитерських виробів є запорукою головних переваг продукції Roshen.

Продукція представлена в Україні, Росії, Казахстані, Білорусі, країнах Кавказу, Середньої Азії, Німеччині, США, Молдові, Ізраїлі, Литві та інших країнах.

Щорічно спеціалісти Корпорації створюють чимало нових виробів. Новинками останнього року стали: пористий шоколад Roshen, шоколад Roshen із цілими лісовими горіхами; серія коробочних цукерок, "Суфле Рошен", цукерки "Candy nut", "Нуга Рошен", "Сливки-Ленивки", карамель "Фру-Стик" - зуміли досить швидко заволодіти серцями ласунчиків, в котре довівши споживачам, що

ROSHEN - це солодкий знак якості!

 

2. Загальний аналіз активу та пасиву балансу

 

Баланс на 31.12.2006АктивНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуВідхиленняТемпи зростання, %тис. грн% до підсумкутис. грн% до підсумкуабсолютне, тис. грнвідносне, %I. Необоротні активи133850,187,5227535,488,493685,30,9170,0II. Оборотні активи19075,812,529830,211,610754,4-0,9156,4У тому числі: запаси2474,81,62784,51,1309,7-0,5112,5векселі одержані00,000,00,00,00,0дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги15406,410,120277,37,94870,9-2,2131,6дебіторська заборгованість за рахунками1170,60,76754,42,65583,81,9577,0поточні фінансові інвестиції00,000,00,00,00,0грошові кошти240,02140,005-10,0-0,01558,3інші оборотні активи00,000,00,00,00,0III. Витрати майбутніх періодів4,60,00327,20,0122,60,007591,3IV. Необоротні активи та групи вибуття00,000,00,00,00,0Баланс152930,5100,0257392,8100,0104462,3-168,3ПасивНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуВідхиленняТемпи зростання, %тис. грн% до підсумкутис. грн% до підсумкуабсолютне, тис. грнвідносне, %I. Власний капітал56025,436,658135,622,62110,2-14,0103,8II. Забезпечення наступних виплат та платежів1115,70,71175,20,559,5-0,2105,3ІІІ. Довгострокові зобовязання00,000,00,00,00,0ІV. Поточні зобовязання95789,462,7198082,076,9102292,614,2206,8У тому числі короткострокові кредити банків00,000,00,00,00,0поточна заборгованість за довгостроковими зобовязаннями00,000,00,00,00,0векселі видані00,000,00,00,00,0кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги63420,141,5173853,967,5110433,826,0274,1поточні зобовязання за розрахунками та інші32369,321,224228,19,4-8141,2-11,874,8V. Доходи майбутніх періодів00,000,00,00,00,0Баланс152930,5100,0257392,8100,0104462,3-168,3

 

 

 

 

Для оцінки фінансового стану підприємства на 1-му етапі здійснюється загальний аналіз активу та пасиву.

Згідно балансу активи підприємства збільшились на 104462,3 тис. грн. Зокрема:

  1. необоротні активи збільшились на 93685,3 тис. грн.;
  2. оборотні активи збільшились на 10754,4 тис. грн.;
  3. витрати майбутніх періодів збільшились на 22,6 тис. грн.,

що свідчить про збільшення капітальних вкладень та збільшення оборотних активів за рахунок збільшення дебіторської заборгованості на 10454,7тис.грн.

Аналізуючи джерела утворення активів встановлюємо збільшення власного капіталу на 2110,2 тис. грн. Зокрема за рахунок:

  1. збільшення резервного капіталу на 1,9 тис. грн.;
  2. збільшення нерозподіленого прибутку на 2108,3 тис. грн.

Згідно аналізу встановлено збільшення короткострокових зобов'язань на 102292,6 тис. грн. Зокрема:

  1. кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги збільшилась на 110433,8 тис. грн.
  2. поточні зобов'язання за розрахунками зменшились на 8141,2 тис. грн.

Наявність дебіторської і кредиторської заборгованості свідчить про недоліки в роботі підприємства. Кредиторська заборгованість підприємства значно перевищує дебіторську заборгованість, що є негативним явищем для діяльності підприємства.

Порівнюючи валюту балансу на початок та на кінець звітного періоду можна сказати, що вона зросла на 104462,3 тис. грн. Звідси випливає позитивний загальний напрям діяльності підприємства.

 

3. Аналіз фінансового стану

 

3.1 Аналіз коефіцієнтів ліквідності та платоспроможності

 

№ПоказникФормула розрахункуНа початок звітного рокуНа кінець звітного року1Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошової платоспроможності)0,200,152Коефіцієнт поточної ліквідності 0,170,143Коефіцієнт загальної ліквідності (розрахункової платоспроможності)0,00020,000074Коефіцієнт ліквідності при мобілізації засобів0,030,015Коефіцієнт власної платоспроможності-0,8-0,9

Загальна ліквідність підприємства зменшилась на кінець 2006 року, порівняно з початком. ЇЇ значення свідчать, що оборотних активів недостатньо для покриття зобов'язань. Проаналізуємо кожен із коефіцієнтів:

1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності (грошової платоспроможності) знизився, це свідчить про те, що на підприємстві недостатній залишок грошових коштів. Крім того він значно нижчий рекомендованому значенню, що є негативним для підприємства.

2. Коефіцієнт поточної ліквідності нижчий рекомендованого значення (0,5-0,8), що свідчить про необхідність активізації роботи дебіторів.

3. Коефіцієнт загальної ліквідності (розрахункової платоспроможності) нижчий рекомендованого значення (1-2) як на початок, так і на кінець звітного періоду, це свідчить, що оборотних активів не достатньо для покриття зобов'язань. Крім того коефіцієнт загальної ліквідності знизився на кінець періоду порівняно з початком звітного періоду, що свідчить про збільшення кредиторської заборгованості.

4. Коефіцієнт ліквідності при мобілізації засобів нижчий рекомендованого значення (0,5-0,7), що свідчить про недостатність мобілізації запасів для покриття поточних зобов'язань.

5. Коефіцієнт власної платоспроможності є від'ємним, що свідчить про нездатність підприємства погасити зобов'язання за рахунок чистих оборотних активів.

Порівняння активів та зобовязань за ступенем ліквідності

 

Активи Зобовязання А1ГК, поточні фін інвестиціїП1Кред. заб-сть за товари,

Похожие работы

1 2 3 > >>