Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

ВАТ «КГМК Криворіжсталь» м. Кривий ріг, ВАТ «Азовсталь» м. Маріуполь, ТОВ ТД «Запоріжсталь» м. Київ, ВАТ «Харцизський трубний завод» м.

Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

Курсовой проект

Юриспруденция, право, государство

Другие курсовые по предмету

Юриспруденция, право, государство

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

 

Аналіз фінансових показників та зовнішньоекономічної діяльності ВАТ "Алчевський металургійний комбінат"

Зміст

 

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «АМК»

1.1Загальні положення

1.2Мета і предмет діяльності підприємства

1.3 Характеристика господарської діяльності

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «АМК»

2.1 Аналіз чисельності персоналу ВАТ «АМК»

2.2 Аналіз стану матеріально-технічних ресурсів ВАТ «АМК»

РОЗДІЛ 3. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «АМК»

РОЗДІЛ 4.ОЦІНКА МАРКЕТИНГОВО-КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВАТ «АМК» НА ЗОВНІШНЬОМУ РИНКУ

РОЗДІЛ 5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ ЗОВ-НІШНЬОЕКОНОМІЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ВАТ «АМК»

5.1 Характеристика зовнішньоекономічної діяльності підприємства

5.2 Організація експортно-імпортних операцій на підприємстві

5.3 Характеристика ринків збуту металопродукції

РОЗДІЛ 6. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВПРОВАДЖЕННЯ ВЛАСНИХ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В ПРАКТИКУ ЗЕД ВАТ «АМК»

ВИСНОВКИ

ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАННИХ ДЖЕРЕЛ

ВСТУП

 

Комплексна практика студентів вищих навчальних закладів України є невідємною складовою частиною освітньо-професійної програми підготовки фахівців, основним завданням якої є якість практичної підготовки випускника за освітньо-кваліфікаційним рівнем.

У період комплексної практики студентів закладаються основи досвіду професійної діяльності, практичних умінь і навичок, професійних якостей особистості фахівця. Від ступеня успішності на цьому етапі залежить професійне становлення майбутнього фахівця.

Метою комплексної практики є формування у студентів на базі знань, що одержані у вищому навчальному закладі, професійних умінь і навичок щодо прийняття самостійних рішень під час професійної діяльності в реальних ринкових умовах; поглиблення та закріплення у них теоретичних знань, перш за все, з дисциплін, які вивчаються у 9-му семестрі; опанування студентами сучасних прийомів, методів та знарядь праці у сфері їх майбутньої професії: виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в практичній діяльності.

У процесі проходження практик студент повинен навчитися вирішувати типові завдання, які притаманні видам діяльності відповідно до посад, що може обіймати випускник вищого навчального закладу - менеджер-економіст.

Обєктом дослідження є відкрите акціонерне товариство "Алчевський металургійний комбінат".

Відкрите акціонерне товариство «Алчевський металургійний комбінат», створений на базі того, що вступив в 1896 році в буд Донецько - Юріївського металургійного суспільства (1896-1920), Донецько - Юріївського металургійного заводу (1920-1944), підприємство з повним металургійним циклом, що відноситься до металургійної галузі України.

ВАТ "АМК" є підприємством із повним металургійним циклом, основними видами продукції, що виробляє підприємство є: чавун переробний, товстолистовий прокат, сортовий прокат,фасонний прокат, тонколистовий прокат товщиною 2-3 мм. вуглецевих марок сталi, гнутi профілі, профілі листові гофрировані, заготівля для перекату (сляби). Другорядною продукцією комбінату є виробництво гранульованого шлаку в цеху переробки шлаку, товарів народного вжитку в цеху товарів народного вжитку.

У 2003 році на комбінаті був проведений аудит Системи менеджменту якості, проведений аудиторами TUV-CERT (TUV Rheinland Group), no результатам якого комбінату був виданий сертифікат відповідності по DIN EN ISO 9001:2000 р.

Висока якість вироблюваної прокатної продукції дозволяє комбінату отримувати сертифікати схвалення на виробництво продукції по вимогах національних норм і правил країн споживачів.

Особливість сертифікованої продукції полягає в тому, що регламентується зарубіжними стандартами рівень якості продукції, що випускається, повністю відповідає їх вимогам. Продукція атестована міжнародними суспільствами по сертифікації. Комбінат має 9 міжнародних сертифікатів схвалення на виробництво товстолистового, фасонного і сортового прокату.

ВАТ Алчевський металургійний комбінат - одне із старих підприємств південного сходу України. Алчевський металургійний комбінат поставляє свою продукцію на зовнішній ринок більш ніж в 30 країн світу. Продукція Алчевського комбінату постійно експортується на міжнародних ярмарках і виставках в Німеччині, Китаї, Англії і інших країнах.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВАТ «АМК»

 

1.1Загальні положення

 

Відкрите акціонерне товариство «Алчевський металургійний комбінат», створений на базі того, що вступив в 1896 році в стрій Донецько - Юріївського металургійного суспільства (1896-1920), Донецько - Юріївського металургійного заводу (1920-1944), підприємство з повним металургійним циклом, що відноситься до металургійної галузі України.

 

Таблиця 1.1 - Основні відомості

Повне найменуванняВiдкрите акцiонерне товариство "Алчевський металургiйний комбiнат"Скорочене найменуванняВАТ "АМК"Організаційно-правова формаВIДКРИТЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВОКод за ЄДРПОУ05441447Код території за КОАТУУ4411200000Територія (область)Луганська областьРайонд/вПоштовий індекс94202Населений пунктм. АлчевськВулиця, будинокШмiдта, 4Міжміський код та телефон(06442) 7-33-01Факс7-33-76WWW-адресаwww.amk.lg.ua

Відкрите акціонерне товариство «Алчевський металургійний комбінат», створений на базі того, що вступив в 1896 році в стрій Донецько - Юріївського металургійного суспільства (1896-1920), Донецько - Юріївського металургійного заводу (1920-1944), підприємство з повним металургійним циклом, що відноситься до металургійної галузі України.

Відкрите акціонерне товариство «Алчевський металургійний комбінат» - одне з найбільших підприємств України, яке продовжує оновлюватися і в своєму складі має такі основні цехи: агломераційний, доменний, мартенівський, ЦНРС, обжимний, товстолистовий №1, товстолистовий №2, сортопрокатний; цехи механічної, енергетичної і транспортної служб; допоміжні цехи; центральна лабораторія комбінату, лабораторія автоматизації і механізації виробництва, обчислювальний центр.

 

1.2Мета і предмет діяльності підприємства

 

Мети і предмет діяльності ОАО «АМК» визначені в Статуті підприємства.

Метою діяльності суспільства згідно із Статутом є здобуття прибули за рахунок виробничої і підприємницької діяльності.

Предметом діяльності суспільства є:

- виробництво металопродукції;

- виробництво будівельних матеріалів, щебеню, граншлака;

- виробництво і переробка сільгосппродукції;

- виробництво товарів народного вжитку;

- будівництво житла і інших об'єктів соціально - культурного побуту; - здійснення зовнішньоекономічної діяльності;

- комерційна, посередницька, торгівельна і інші види господарської діяльності, не заборонені чинним законодавством;

- автомобільні перевезення людей і вантажів;

- телерадіомовлення;

- надання побутових послуг населенню;

- задоволення соціальних інтересів працівників міста. Суспільство здійснює і інші види діяльності, які не заборонені законодавством України.

ВАТ «АМК» є юридичною особою з дня його державної реєстрації, яка здійснює свою діяльність відповідно чинному законодавству України і Статуту підприємства.

Майно Алчевського металургійного комбінату складається з основних засобів і оборотних коштів, а також цінностей, вартість яких відображує в балансі підприємства.

Комбінат має самостійний баланс, розрахунковий, валютний і інші рахунки в банках, фірмову марку і торгівельний знак, які затверджуються правлінням підприємства і реєструються в Торговельно-промисловій палаті, друк зі своєю назвою.

Також підприємство має право укладати угоди (контракти), зокрема угоди купівлі-підряду, страхування майна, перевезень, зберігання, поручення, комісії і інші угоди, які не суперечать чинному законодавству; набувати майнових і особистих немайнових прав, нести обов'язки, виступати в арбітражному і третейському суді.

ВАТ «АМК» має право у встановленому чинним законодавством порядку: - випускати коштовні папери;

- засновувати об'єднання і брати участь в об'єднаннях з іншими суб'єктами господарської діяльності;

- створювати на території України і за її межами свої філії і представництва, а також дочірні підприємства;

- здійснювати інші дії, які не суперечать чинному законодавству.

Створені Алчевським металургійним комбінатом дочірні підприємства, філії й представництва можуть наділятися основними засобами й обіговими коштами, які належать комбінату, Керівництво їх діяльності проводиться особами, які призначаються Правлінням підприємства.

 

1.3Характеристика господарської діяльності

 

Структура управління ВАТ «АМК» є лінійно - функціональною.

Лінійно - функціональна структура (штабне управління) є комбінацією лінійної структури з системою виділення певних функцій. При лінійних керівниках створюються спеціальні підрозділи (штаби), які допомагають лінійному керівникові у виконанні окремих функцій управління.

Переваги:

- можливість отримати високу міру професійної спеціалізації співробітників;

- точно визначити місця і необхідні ресурс

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>