Аналіз трудових, матеріальних і фінансових ресурсів підприємства

Після проведення аналізу можна зробити висновок, що підприємство стабільно працює та виробляє таку кількість продукції, яка дозволяє підприємству від своєї

Аналіз трудових, матеріальних і фінансових ресурсів підприємства

Отчет по практике

Экономика

Другие отчеты по практике по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти і науки України

Харківський національний автомобільно-дорожній університет

Факультет управління та бізнесу

Кафедра економіки підприємства

 

 

 

 

 

 

Звіт

З виробничої економічної практики

 

 

 

Виконала: ст. гр. ЕП 31

Гранкіна Анастасія Олександрівна

Номер залікової книжки:

074264

Керівник від кафедри:

Дефорж Сергій Юрійович

Керівник від підприємства:

Король Олександр Костянтинович

 

 

 

 

Харків 2010

 

Зміст

 

Вступ

 1. Інформаційна база для проведення аналізу виробничо-господарської діяльності
 2. Характеристика підприємства
 3. Організація діяльності підприємства
 4. Аналіз виробничо-господарської діяльності
 5. Загальна характеристика виробництва
 6. Аналіз стану і використання основних фондів
 7. Аналіз використання трудових ресурсів
 8. Стан охорони навколишнього середовища
 9. Аналіз фінансового стану підприємства
 10. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства

Висновки

 

Вступ

 

Метою проходження практики є ознайомлення безпосередньо на підприємстві з виробничим процесом і технологічним циклом виробництва, відпрацювання вмінь і навичок із професії та спеціальності, закріплення знань, отриманих при вивченні певного циклу теоретичних дисциплін та придбання первинного практичного досвіду у галузі планування, організації, управління, обліку та аналізу трудових, матеріальних і фінансових ресурсів, техніко-економічної діяльності підприємств.

Основними завданнями написання звіту є:

1.ознайомлення з базою практики;

2.вивчення організацію управління виробництвом;

3.вивчення організацію планування, обліку й аналізу матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

4.вивчення організацію управлінського обліку.

 

 

1. Інформаційна база для проведення аналізу виробничо-господарської діяльності

 

Джерелами інформації для проведення аналізу були такі документи:

 1. баланс підприємства за попередній рік і за звітний період, форма № 1;
 2. звіт про фінансові результати і їхнє використання за попередній рік і за звітний період, форма № 2;
 3. звіт про фінансово-майнове положення, форма № 3; звіт по роботі за попередній рік і за звітний період, форма №1ПВ, форма № 3ПВ;
 4. звіт про витрати на виробництво продукції, робіт, послуг, форма № 5;
 5. розрахунок нормативу власних оборотних коштів;
 6. розшифровування дебіторської і кредиторської заборгованості; звіт про наявність і рух основних фондів, амортизації (знос), форма №11Оф;
 7. зведена таблиця основних показників, форма № 22 (річні);
 8. звіт про рух засобів в іноземній валюті, форма № 15;
 9. бізнес-план;
 10. матеріали маркетингових досліджень;
 11. висновки аудиторських перевірок.

 

2. Характеристика підприємства

 

Закрите акціонерне суспільство Лозівський завод "Трактородеталь" здійснює свою діяльність на підставі Статуту, зареєстрованого рішенням №105 від 26 лютого 1996 року виконавського комітету Лозівської міської ради Харківської області. Предметом діяльності ЗАТ "ЛЗТД" є виробництво і реалізація запасних частин до автомобілів, тракторів і сільськогосподарської техніки для підприємств, організацій і суб'єктів підприємницької діяльності.

Закрите акціонерне товариство "Лозівський завод Трактородеталь", далі ЗАТ "ЛЗТД", засноване згідно з рішенням установчих зборів (Протокол № 1 від 23. 02. 1996р.) , які відбулися в м. Лозовій, шляхом перетворення субєкта підприємницької діяльності - орендного підприємства "Лозівський завод "Трактородеталь".

Повна назва на українській мові - закрите акціонерне товариство "Лозівський завод "Трактородеталь"

Скорочена назва: - ЗАТ "ЛЗТД".

Місце знаходження: Україна, 64600, м. Лозова, Харківська обл., вул. Потьомкіна, 1 телефон: 2-27-14 факс 2-59-93

Лозівський завод "Трактородеталь" є одним з основних спеціалізованих підприємств по виробництву прокладок головок блоку до двигунів внутрішнього згорання і відомих дисків муфт зчеплення до автотракторної техніки, вироблюваної як в Україні, так і в країнах ближнього зарубіжжя.

Історія заводу починається з 1959 року, але особливий розвиток він отримав в 1970 році, коли було ухвалено рішення про нарощування потужностей з метою повного забезпечення прокладками складальні виробництва моторобудівних заводів: "Серп і Молот" "ХЗТД", "ММЗ", "АМЗ".

В 1996 році завод був перетворений в закрите акціонерне товариство, визначилися нові шляхи і можливості по технічному переозброєнню виробництва, освоєнню нових видів продукції, в більшій мірі був активізований внутрішній потенціал трудового колективу. За рахунок технічної переозброєння виробництва освоєна нова спеціалізація - виробництво дисків відомих муфт зчеплення. Сьогодні в серійному виробництві знаходяться диски муфт зчеплення до таких автомобілів і тракторів, як ГАЗ - 53, ГАЗ - 52, КамАЗ, ЮМЗ, Т-150, всього 20 найменувань.

В 2001 році завод приступив до виробництва фільтруючих елементів паливних, мастильних і повітряних систем двигунів до автотракторної техніки з використанням прогресивних технологій і якісних вхідних матеріалів.

Вся основна продукція підприємства сертифікована в системі УкрСепро.

На заводі створено інструментальне виробництво, яке в повному об'ємі задовольняє потреби основного виробництва у виготовленні і ремонті штампового і технологічного обладнання. Виробничі і технологічні можливості заводу дозволяють в найкоротші терміни організувати масове виробництво будь-якої прокладки головки блоку двигунів внутрішнього згорання.

Основою життєдіяльності заводу є постійне освоєння нових видів продукції на основі маркетингового дослідження ринку спеціалізованими службами заводу. Протягом 2003 року заводом було освоєно виробництво рукавів гумових високого тиску, шкворнів поворотного кулака до автомобілів "Газель", і "КАМаЗ", гальмівної стрічки до трактора "Т-70".

З 1 червня 2003 р. була проведена реструктуризація ЗАТ "ЛЗТД" - закритий виробничий цех № 1, розташований в п Герсеваново, віддаленістю 25 км від центрального майданчика. Устаткування цеху повністю перевезено на майданчики цеху №2 і цеху № 3.

В даний час проведено розділення продукції, що випускається, між двома цехами заводу.

Цех № 2 зайнятий виробництвом прокладок головок блоку, прокладок випускного і впускного колектора тракторів, сільгоспмашин, вантажних і легкових автомобілів, втулок поворотного кулака до автомобілів "КАМаЗ", ТАЗ", "ЗИЛ-130" "ИКАРУС", "ГАЗЕЛЬ", втулки важеля до трактора "ЮМЗ", втулки кронштейна "ЮМЗ", втулки шатуна - "ГАЗ-53", "ГАЗ-51", "ЯМЗ", "ЗІЛ-130","СМД-20","ЮМЗ", шлангів високого тиску до тракторів. Крім того, цех №2 зайнятий виготовленням маточин для збірки дисків зчеплення.

Цех № 3 виробляє гальмівні стрічки до тракторів "ДТ-75", "Т-25", "Т-40", диски муфт зчеплення до тракторів, сільгоспмашин, вантажних і легкових автомобілів, елементи фільтруючі паливні, масляні і повітряні до тракторів "Т-150", "ДТ-75", "МТЗ", "ЮМЗ", "Т-40", "Т-25", "Т-16", комбайну "ДОН-1500", до автомобілів "КАМаЗ"," ГАЗ ","МАЗ","ІФА".

По виробничим потужностям виробництва прокладок завод займає друге місце в Європі і являється єдиним спеціалізованим підприємством в Країнах СНД.

 

3. Організація діяльності підприємства

 

Органами управління ЗАТ "ЛЗТД" є:

- загальні збори акціонерів;

- рада акціонерного товариства;

- правління (виконавчий орган);

- ревізійна комісія (контролюючий орган).

Вищим органом управління ЗАТ "ЛЗТД" являються загальні збори учасників, які правомірні приймати рішення по всіх питаннях діяльності акціонерного товариства.

Рада акціонерного товариства обирається з членів акціонерного товариства загальними зборами акціонерів в кількості 5 чоловік строком на 3 роки і здійснює контроль за діяльністю Правління щодо виконання рішень загальних зборів акціонерів.

Виконавчим органом ЗАТ "ЛЗТД", здійснюючим керівництво поточною діяльністю акціонерного товариства, являється Правління, яке обирається в кількості 7 чоловік. До його складу входить Президент ЗАТ "ЛЗТД", його замісники, головний бухгалтер, інші посадові особи та працівники.

Роботою Правління керує голова, (він же Президент ЗАТ "ЛЗТД"), який обирається згідно з Статутом строком на 5 років загальними зборами акціонерів. Кандидатуру Президента загальним зборам пропонує Рада акціонерного товариства

Правління вирішує всі питання виробничо-господарської та комерційної діяльності ЗАТ крім тих, що відносяться до виключної компетенції загальних зборів.

Правління діє від імені акціонерів в межах повноважень, передбачених чинним законодавством, Статутом та Положенням про правління ЗАТ "ЛЗТД".

Контроль за фінансово-господарською діяльністю правління ЗАТ здійснює ревізійна комісія, яка обирається з числа акціонерів.

Ревізійна комісія ЗАТ "ЛЗТД" обирається в кількос

Похожие работы

1 2 3 4 > >>