Аналіз трудових показників на ЦЗФ "Комсомольська"

  Анализ трудовых показателей: Учеб. пособие для вузов / А.В. Никитин, Н.А. Кольцов, И.А. Самарина и др.; Под ред. П.Ф. Петроченко.

Аналіз трудових показників на ЦЗФ "Комсомольська"

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки та менеджменту

Кафедра „Управління персоналом і економіка праці”

 

 

 

 

 

 

 

Курсова робота

із курсу „Аналіз трудових показників”

Аналіз трудових показників на ЦЗФ "Комсомольська"

 

 

 

 

Виконавець - студент групи 70951

Забабура А.О.

Керівник Захарова О.В.

 

 

 

 

 

 

Донецьк - 2010

Реферат

 

Курсова робота містить ____ стор., 15 табл., 9 рис., 18 формул, 10 джерел.

Об'єкт вивчення - ЦЗФ "Комсомольська"

Предмет дослідження - чисельність, склад і рух робочої сили; ефективність використання персоналу; вплив трудових показників на ефективність роботи підприємства.

Мета - наукове дослідження сучасних проблем чисельності, складу і руху робочої сили, аналіз ефективності використання персоналу вплив трудових показників на ефективність роботи підприємства.

Основні задачі, що вирішуються в роботі: досліджено основні принципи побудови ефективного використання персоналу, чисельність, склад і рух робочої сили, як впливають трудові показники на ефективність роботи підприємства.

Методи дослідження: теоретичною та методологічною основою роботи є діалектичний метод пізнання економічних явищ, класичні положення економічної теорії, фундаментальні труди вітчизняних і зарубіжних вчених та практиків з питань ефективності використання персоналу. У процесі дослідження використовувалися методи системного підходу, аналізу і синтезу; методи техніко-економічного аналізу (при оцінці впливу факторів на ефективність роботи підприємства).

Зміст

 

Реферат

Тема 1. Аналіз чисельності, складу і руху робочої сили

Тема 2. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами

Тема 3. Аналіз організації праці

Тема 4. Аналіз впливу трудових показників на ефективність роботи підприємства

Список літератури

 

Проводити аналіз трудових показників почнемо зі складу чисельності працюючих на ЦОФ " Комсомольська".

 

Тема 1. Аналіз чисельності, складу і руху робочої сили

 

Таблиця 1.1. Аналіз складу і структури працюючих

Показники 2008р. Струк-тура, %2009р. Струк-тура, %Абсолютне відхиленняВідносне відхилен-няПерсонал основної діяльності, який складають: 1095100109910040,37а) робітники96588,195987,3-6-0,62б) службовці13011,914012,7107,69ут. ч.: керівники2519,22820312фахівці10580,81128076,7

Розрахуємо абсолютне відхилення персонала основної діяльності:

 

1099-1095=4чол.

 

Розрахуємо відносне відхилення персонала основної діяльності:

 

1099/1095*100-100=0,37%

 

Розрахуємо абсолютне відхилення робітників:

 

959-965=-6чол.

 

Розрахуємо відносне відхилення робітників:

 

959/965*100-100=-0,62%

 

Розрахуємо структуру робітників 2008р.:

 

965/1095*100=88,13%

 

Розрахуємо питому вагу робітників 2009р.:

 

959/1099*100=87,26%

 

Розрахуємо абсолютне відхилення службовців:

 

140-130=10чол.

 

Розрахуємо відносне відхилення службовців:

 

140/130*100-100=7,69%

 

Розрахуємо структуру службовців 2008р.:

 

130/1095*100=11,87%

 

Розрахуємо структуру службовців 2009р.:

 

140/1099*100=12,7%

 

Розрахуємо абсолютне відхилення керівників:

 

28-25=3чол.

 

Розрахуємо відносне відхилення керівників:

 

28/25*100-100=12%

 

Розрахуємо структуру керівників 2008р.:

 

25/130*100=19,2%

 

Розрахуємо структуру керівників 2009р.:

 

28/140*100=20%

 

Розрахуємо абсолютне відхилення фахівців:

 

112-105=7чол.

 

Розрахуємо відносне відхилення керівників:

 

112/105*100-100=6,7%

 

Розрахуємо структуру фахівців 2008р.:

 

105/130*100=80,8%

 

Розрахуємо структуру фахівців 2009р.:

 

112/140*100=80%

 

Після розрахунків, ми можемо зробити наступні висновки: кількість персоналу основної діяльності у 2009 році збільшилась на 4 чоловіка у порівняні з 2008 роком. Робітників у 2009 році зменшилось на 6 чол., а службовців збільшилось на 10 чол. У порівняні з 2008 роком, у т. ч. керівників у 2009 році збільшилось на 3 чол. У порівняні з 2008 роком, а фахівців збільшилось на 7 чол. відповідно.

 

Малюнок 1 - динаміка складу і структури службовців і робітників

 

Малюнок 2 - динаміка складу і структури фахівців і керівників

 

Таблиця 1.2. Аналіз професійного і кваліфікаційного складу робітників

Показники

РозрядиУсього

IIIIIIIVVVIТарифний коефіцієнт2,152,352,592,913,333,8717,2Обсяг робіт, тис. нормо-год. 20406080100120420

Чисельність робочих, чол. 105115120125235265965

 

1. Середній тарифний коефіцієнт робіт:

 

 

2. Середній розряд робіт:

 

,

 

де - середній тарифний коефіцієнт робіт;

- найменше значення розряда для отримання середнього тарифного коефіцієнта робіт;

- менший і більший тарифні коефіцієнти відносно середнього тарифного коефіцієнта робіт.

 

 

3. Середній тарифний коефіцієнт робочих:

 

 

4. Середній розряд робочих:

 

,

 

де - середній тарифний коефіцієнт робочих;

- найменше значення розряда для отриманого середнього тарифного коефіцієнта робочих;

- менший і більший тарифні коефіцієнти відносно середнього тарифного коефіцієнта робочих.

 

 

5. Чисельність робочих, якім необхідно підвищити кваліфікацію:

 

,

 

де - середній розряд робіт;

- середній розряд робочих;

Чр - чисельність робочих на підприємстві, чол.

 

чол.

 

Малюнок 3. - Кваліфікаційна структура робітників підприємства

 

Таблиця 1.3. Аналіз руху робочої сили

Показники2008р. 2009р. Абсолютне відхиленняЧол. %Чол. %Чол. %Прийнято на підприємство2517-8Звільнено робітників, усього168100200100+32У т. ч.: за власним бажанням 6035,718040+20+4,29Пенсія 158,932412+9+3,07Інвалідність 31,7973,5+4+1,71За порушення трудової дисципліни21, 1942+2+0,81У збройні сили1810,71157,5-3-3,21По догляду за дитиною169,52189+2-0,52Закінчення строку договору4627,383718,5-9-8,88Скорочення штатів84,76157,5+7+2,74

1) Розрахуємо коефіцієнт оберту по прийому на 2008 рік:

коефіцієнт оберту по прийому (Кпр) - характеризує питому вагу прийнятих на підприємство робітників на протязі даного періоду:

 

,

 

де Чсп - середньооблікова чисельність персоналу, чол.

 

 

Розрахуємо коефіцієнт оберту по прийому на 2009 рік:

 

 

2) Розрахуємо коефіцієнт оберту по звільненню на 2008р.: коефіцієнт оберту по звільненню (Кз) - характеризує питому вагу звільнених на підприємство робітників на протязі даного періоду:

 

 

де Чз - середньооблікова чисельність персоналу даного періоду, чол.

 

 

Розрахуємо коефіцієнт оберту по звільненню на 2009р.:

 

 

3) Розрахуємо коефіцієнт стабільності кадрів на 2008 рік:

Коефіцієнт стабільності кадрів відображає рівень задоволення робітників оплатою і умовами праці, трудовими і соціальними пільгами, які діють на підприємстві.

Коефіцієнт стабільності кадрів (Кск) - характеризує частку робітників, які на даному підприємстві на момент дослідження мають досвід роботи пять і більше років:

 

 

де Чпост - чисельність робітників зі стажем роботи на даному підприємстві у пять і більше років, чол.

 

 

Розрахуємо коефіцієнт стабільності кадрів на 2009 рік:

 

 

4) Розрахуємо коефіцієнт загального оберту у 2008 році:

коефіцієнт загального оберту (Ко) - характеризує частку робітників, які піддались руху (прийнятих і звільнених) у аналізуємому періоді у середньооблікова чисельність підприємства:

 

.

 

Розрахуємо коефіцієнт загального оберту у 2009 році:

 

 

5) Розрахуємо коефіцієнт плинності кадрів у 2008 році:

коефіцієнт плинності кадрів (Кт), який визначається відношенням зайвого оберту персоналу підприємства і середньооблікової чисельності робітників:

 

.

 

Розрахуємо коефіцієнт плинності кадрів у 2009 році:

 

Таблиця 1.4

Показники2008р. 2009р. Абсолютне відхиленняКоефіцієнт оберту по п

Похожие работы

1 2 3 4 > >>