Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

Сутність ризикуР(Н)Чинник ризикуР (Е/Н)Р (Е/неН)Р (Н/Е)Розроблення конструкторського задуму товару0,244Відсутність потрібних фахівців0,0100,2000,314Неправильна поінформованість розробників про ідею товару0,2000,050Відсутність необхідної кількості коштів0,2300,060Аналіз цільового

Аналіз товарної інноваційної політики заводу "АКВАІЗОЛ"

Контрольная работа

Маркетинг

Другие контрольные работы по предмету

Маркетинг

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз товарної інноваційної політики заводу «АКВАІЗОЛ»»

 

 

Зміст

 

Вступ

1. Основні економічні показники підприємства за останні роки

2. Аналіз ефективності товарної інноваційної політики підприємства

3. Визначення та обґрунтування ідеї та задуму нового товару

4. Укрупнена оцінка ринкових перспектив нової продукції

5. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства-інноватора

6. Аналіз інноваційного ризику

7. Розроблення заходів стимулювання попиту на інновацію

8. Економічне обґрунтування інноваційного проекту

Висновок

Список використаної літератури

 

 

Вступ

 

Темою цієї курсової роботи є аналіз товарної інноваційної політики заводу «Акваізол», основна сфера діяльності якого - випуск мяких покрівельних матеріалів, а інноваційною продукцією є бітумна черепиця.

Метою цієї роботи є дослідження товарної номенклатури заводу, його товарної політики та розроблення і обґрунтування заходів щодо підвищення її ефективності. Також є необхідним аналіз ефективності інноваційної політики, ступінь відповідності товарів інтересам споживачів та інших субєктів ринку.

Виходячи з мети даної роботи необхідно виконати ряд завдань:

- визначити та обґрунтувати можливі напрямки модифікації товарної номенклатури;

- оцінити ринкові перспективи нової продукції;

- зробити оцінку рівня та достатності інноваційного та виробничо-збутового потенціалів заводу «Акваізол»;

- проаналізувати інноваційні ризики;

- розробити заходи стимулювання попиту на бітумну черепицю;

- дати економічне обґрунтування заходів з удосконалення товарної інноваційної політики заводу «Акваізол».

Тема даної роботи є досить актуальною, оскільки кожне підприємство прагне збільшувати ефективність своєї діяльності за рахунок просування на ринок конкурентоспроможної продукції, що відповідає запитам споживачів, а сутність товарної інноваційної політики саме і полягає у формуванні ефективного товарного асортименту. Тому необхідно постійно за нею слідкувати, визначати її ефективність, розробляти певні заходи щодо її покращення.

 

1. Основні економічні показники заводу «Акваізол»

 

Завод «Акваізол» - один зпровідних українських виробників бітумно-полімерних наплавлюємих покрівельних та гідроізоляційних матеріалів європейського рівня. Будівництво заводу було розпочато в 1998 році. В основу створення спеціалізованих виробничих потужностей було закладено багатовіковий досвід роботи провідних світових виробників рулонних покрівельних матеріалів, помножений на високий науково-технічний потенціал харківських вчених, конструкторів та проектировщиків. Не пройшло і року, як продукція з маркою «Акваізол» стала популярною серед будівників та замовників. Сьогодні «Акваізол» займає одне з провідних місць серед українських покрівельних заводів і є безперечним лідером у Східній Україні. Обєми виробництва безперервно збільшуються. Тільки на покрівлях Харківщини покладено більше 5 млн. м2 Акваізола, а загальний обєм готової продукції вже більше 30 млн.

Сучасний підхід до управління підприємством дає можливість оперативно реагувати на зростаючі потреби ринку, оптимально використовувати людські, матеріальні та фінансові ресурси. Комплексна модернізація лінії, яка була проведена в 2004-2005 роках, забезпечила збільшення продуктивності на 30% та стабільність якісних характеристик продукції. Високу якість матеріалу Акваізол відмічено знаком «Вища проба» Асамблеї ділових кіл України.

Завод «Акваізол» має широку торгівельну та дилерську мережу в більшості областей України. Але процес її формування ще далеко не закінчено.

Змінами №2 до ДБН В.2.6-14-97 «Конструкції будівель. Покриття будівель» Держбуд України законодавчо заборонив при проектуванні та встановленні покрівельних килимів використання традиційних руберойдів на картонній основі з покрівельною масою з оксидированого бітуму (типу РКП, РКБ та ін.) та рекомендував використання сучасних рулонних наплавлюємих бітумно-полімерних матеріалів на негниющих основах з покривною масою з дистильованого бітуму, модифікованого стирол-бутадиєн-стирольним каучуком (СБС) або атактичним пропіленом (АПП).

Підприємство пропонує розумні ціни, гнучку систему знижок, високий рівень обслуговування, індивідуальний підхід до кожного покупця й, наявність різноманітних асортиментів продукції на складі.

Підприємство функціонує досить ефективно. Щоб це показати проаналізуємо деякі економічні показники діяльності підприємства за останні кілька років (табл. 1.1)

 

Таблиця 1.1 - Економічні показники заводу «Акваізол»

РікДохід, млн. грн.Витрати, млн. грн.Прибуток, млн. грн.Рентабельність2006188,6150,538,11,252007194,9153,139,81,272008203,4159,743,71,28

Як бачимо з таблиці, прибутки підприємства заводу «Акваізол» постійно зростають. За три роки вони збільшились на 5,6 млн. грн. Хоча витрати зростають, але за рахунок відповідного зростання доходів рентабельність підприємства підвищується: у 2006 році вона складала 1,25, а у 2008 - вже 1,28.

 

2. Аналіз ефективності товарної інноваційної політики підприємства

 

Для обґрунтування заходів щодо введення інновацій на підприємстві необхідно виконати аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства. Це відбувається на основі критерію максимізації відповідності внутрішніх умов розвитку зовнішнім, що ґрунтується на методиці SWOT-аналізу. Тобто особа, що ухвалює рішення про вибір можливих напрямків інноваційного розвитку, перевагу віддаватиме напрямкам, для яки більш повно внутрішні умови розвитку відповідають зовнішнім.

Отже визначимо характеристики заводу «Акваізол».

Сильні сторони заводу «Акваізол»:

1) активна роль маркетингу (гнучка цінова політика, система знижок, слідкування за діями конкурентів, реагування на зміни запитів споживачів, пошук найефективніших каналів збуту продукції, засобів стимулювання продажу - реклама на радіо, преса);

2) вигідне географічне розміщення підприємства - підприємство знаходиться на прохідній трасі Суми - Харків;

3) великий асортимент продукції, що випускається (даний фактор має значний вплив на всі сегментні групи споживачів);

4) наявність власного складу, який розміщений на території підприємства «Акваізол»;

5) наявність власних, а не орендованих транспортних засобів;

6) наявність досвіду роботи (підприємство було засноване в 1998 році).

Слабкі сторони:

1) виробництво мяких покрівель потребує різноманітної камяної посипки, яка доставляється з Чехії. Це обумовлює певну залежність від імпортної сировини;

2) погане знання про конкурентів (особливо дрібних фірм);

3) централізація (концентрація) виробництва зменшує рівень контролю за якістю, умовами постачання, зберігання і реалізації продукції.

Ринкові загрози:

1) масова дискредитація товарної марки може погрожувати заводу у випадку появи сильного конкурента, слабкій рекламній підтримці та погіршення іміджу;

2) велика кількість товарів-конкурентів (черепиця, шифер, бітум);

3) конкурентні загрози (можливість появи нових вітчизняних конкурентів, активні дії існуючих конкурентів, високий конкурентний тиск як з боку постачальників, так і посередників);

4) соціально-демографічні загрози (невисока купівельна спроможність споживачів);

5) політичні загрози (зміна влади, законодавства, податкової політики);

6) впровадження конкурентами більш ефективних технологій виробництва мяких покрівель.

Ринкові можливості:

1) покращення соціально-економічної ситуації в Україні (сприятиме розширенню виробничої лінії);

2) розвиток власної мережі роздрібної торгівлі;

3) маркетингові заходи (розширення ринку за рахунок реклами, РR та ін. засобів стимулювання продажу).

 

Таблиця 2.1 - SWOT-аналіз для підприємства «Акваізол»

Ринкові можливостіРинкові загрозиКУ1123123456Сильні сторони10,80,70,9-0,4-0,3-0,2-0,10,60,50,277720,40,60,80,2-0,40,10,30,2-0,20,222230,70,90,8-0,30,6-0,40,5-0,1-0,30,266740,50,70,9-0,40,50,6-0,4-0,1-0,10,244450,60,90,7-0,30,5-0,10,4-0,40,50,311160,60,80,9-0,6-0,2-0,30-0,10,30,1556Слабкі сторони1-0,5-0,3-0,1-0,4-0,6-0,7-0,5-0,1-0,1-0,52222-0,10,1-0,6-0,7-0,5-0,8-0,6-0,1-0,2-0,38893-0,5-0,3-0,7-0,6-0,9-0,7-0,4-0,5-0,3-0,5444КУ20,27780,55560,4-0,3889-0,016-0,2778-0,0889-0,06670,0111

К0 = -0,5444+0,0111 = 0,4.

Підсумковий коефіцієнт упевненості дорівнює 0,4, говорить про те, що більше свідчень «за», ніж «проти» щодо відповідності внутрішніх можливостей розвитку підприємства заводу «Акваізол» зовнішнім та реалізації напрямку. Таким чином, можна запропонувати компанії обрати такий напрямок товарної інновації, як виробництво нового товару - бітумної черепиці.

Для аналізу товарної номенклатури підприємства використаємо матрицю «Мак Кінсі - Дженерал Електрик».

Структура бізнес-портфеля заводу представлена в табл. 2.2

 

Таблиця 2.2 - Вихідні дані

Вид продукціїОбсяг реалізації продукції заводу «Акваізол», млн. грнМісткість ринку, млн. грнРуберіт35,1180Акваізол72,6250Грунтовка бітумна «Акваізол»27,9100Мастика бітумна холодна «Аква

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>