Аналіз ТОВ АФ ім. Гагаріга Зміївського району Харківської області

Показники2006р.2007р.2008р.2009р.2010р.Велика рогата худобаПоголівя, гол.15271532135413791210Валове виробництво приросту живої маси ВРХ, ц18251975173614301253Середньодобовий приріст живої маси ВРХ, г327,4353,2351,3284,1283,7Витрати кормів на 1 ц приросту

Аналіз ТОВ АФ ім. Гагаріга Зміївського району Харківської області

Отчет по практике

Экономика

Другие отчеты по практике по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
до 2006рга%га%га%га%га%Загальна земельна площа42131004431100479510060851004719100112,0В тому числі:Сільськогосподарські угіддя всього42131004431100479510060851004719100112,0У тому числі взято в оренду420399,8442099,8479510060851004719100112,3з них:рілля356684,6378485,4415086,5544089,4407386,3114,2У тому числі взято в оренду355684,4377785,2415086,5544089,4407386,3114,5сінокоси42110,04209,54208,84206,94208,999,8У тому числі взято в оренду42110,04209,54208,84206,94208,999,8пасовища2265,42255,12254,72253,72264,8100,0У тому числі взято в оренду2265,42255,12254,72253,72264,8100,0економічний діагностика маркетинговий інвестиційний

З таблиці ми бачимо що загальна площа сільськогосподарських угідь в 2010 році порівняно з 2009 роком скоротилася на 1366 га або на 22,4%. Відповідно і скоротилась і ріллі в 2010 році на 1367 га порівняно з 2009 роком. Скорочення земель в ТОВ агрофірмі імені Гагаріна повязане з тим що термін дії договору оренди земельної ділянки у деяких орендодавців закінчився, і не було поновлено на новий строк.

У програмі заходів щодо розвитку сільського господарства важливе значення приділяється його спеціалізації. Спеціалізація передбачає необхідність здійснення науково-обґрунтованого розміщення сільського господарства, по природнокліматичним зонам і районам більш заглибленої і стійкої його спеціалізації з переважним зростанням виробництва того виду продукції, для якого маються кращі умови і досягається найбільша економія витрат, при цьому в інтересах найбільш ефективного використання землі, капітальних вкладень, техніки, а також трудових ресурсів. У підвищення товарності господарства його спеціалізація повинні супроводжуватися правильним сполученням галузей. Процес спеціалізації сільськогосподарського виробництва проходить різні форми. Природно, що зміна спеціалізації, перехід від багатогалузевого господарства до спеціалізованого, проводиться поступово. Це досягається шляхом скорочення окремих галузей за рахунок більш швидкого нарощування їх в інших господарствах, що має більш сприятливі умови.

Спеціалізація визначається по головній, провідній галузі чи виду продукції, що займає найбільшу питому вагу в структурі товарної продукції. При визначенні і аналізі спеціалізації використовують обсяг і структуру товарної продукції, яку порівнюють не менш як за три роки (таблиця 1.2).

Розрахувавши таблицю 1.2 можна зробити висновок, що у 2010 році ТОВ агрофірма «ім. Гагаріна» мало молочний напрям спеціалізації, так як виробництво молока становить 68,2% в загальній кількості реалізованої продукції

Прийнято вважати, щодо вузькоспеціалізованих аграрних підприємств належать такі, в яких головна галузь займає в структурі 90% і більше. До підприємств, що спеціалізуються на виробництві продукції однієї галузі, належать такі, в яких галузь спеціалізації займає в структурі товарної продукції понад 50%. Спеціалізованими на виробництві продукції двох галузей, якщо кожна з них складає не менше 25%, трьох 75% відповідно, а кожна не менше 24%. Усі останні господарства багатогалузеві.

 

Таблиця 1.2. Обсяг та структура товарної продукції

Галузі і види продукції2006р.2007р.2008р.2009р.2010ртис. грн%тис. грн%тис. грн%тис. грн%тис. грн%РослинництвоЗернові та зернобобові, всього1237,421,21839,920,31194,111,82558,617,6680,94,8з них: пшениця980,916,81508,216,6901,68,91925,013,31521,1жито----6,80,1----кукурудза на зерно134,72,3282,83,1216,72,1319,02,2527,83,7ячмінь108,11,939,00,467,20,7314,62,21,10,01горох0,20,0030,20,002------овес6,20,19,10,1------просо--0,60,011,80,02----інші зернові7,30,1--------соняшник120,12,1866,89,6659,16,54128,228,52022,914,1соя108,31,9--------цукрові буряки212,73,6209,22,3------інша продукція рослинництва50,40,985,40,9187,11,942,00,350,10,4Разом по рослинництву1 728,929,63001,333,12040,320,26728,846,42753,919,2Тваринництвомолоко2834,948,64784,552,86088,760,26067,641,99758,668,2приріст: ВРХ761,413,01012,111,21487,114,71405,29,71140,48,0свиней15,90,37,20,132,50,321,80,27,70,1мед1,00,020,80,010,30,0032,90,0201,40,01інша продукція тваринництва2,20,04203,52,25120,11,19127,50,8871,40,5Разом по тваринництву3615,462,16008,166,47728,776,57625,052,610979,576,8Промислова продукція415,37,1--------Інша продукція, роботи і послуги75,01,349,70,5337,33,3142,71,0568,94,0Всього по господарству5 834,61009059,110010106,310014496,510014302,3100Для більш детального аналізу розрахуємо коефіцієнт спеціалізації, використовуючи дані допоміжної таблиці 1.3

 

Таблиця 1.3. Визначення коефіцієнта зосередження товарного виробництва в 2010 році

Галузі і види продукціїВартістьРанжирований ряд(і)2і 1Р×(2і 1)тис. грн%РослинництвоЗернові та зернобобові, всього680,94,84733,33з них: пшениця1521,171313,82жито-----кукурудза на зерно527,83,761140,59ячмінь1,10,00811210,16соняшник2022,914,12342,43інша продукція рослинництва50,10,48155,25Разом по рослинництву2753,919,3хххТваринництвомолоко9758,668,21168,23приріст: ВРХ1140,48,03539,87свиней7,70,19170,92мед1,40,01010190,19інша продукція тваринництва71,40,57136,49Разом по тваринництву10979,576,8хххПромислова продукція-----Інша продукція, роботи і послуги568,94,05935,80Всього по господарству14302,3100хх287,07

Мною проведено розрахунок рівня спеціалізації (Кз) за формулою:

 

 

де Р питома вага і-го виду продукції у структурі товарної продукції;

і порядковий номер і-го виду продукції в ранжируваному ряду, побудованому за спадаючою ознакою.

Підприємство є багатогалузевим рівнем спеціалізації, якщо коефіцієнт спеціалізації не перевищує 0,2, з слабким рівнем спеціалізації 0,210,3, з середнім 0,310,4, вище середнього 0,410,5, з високим 0,510,6 і поглибленим вище 0,6 [7].

Згідно даних таблиці 1.3, розрахований показник склав 0,35
(Кз = 100: 287,07 = 0,348), що характеризують ТОВ агрофірму «ім. Гагаріна» як господарство з середнім рівнем спеціалізації.

Підвищення рівня спеціалізації господарства є позитивною тенденцією його розвитку, бо значно збільшує продуктивність праці, веде до економії часу працівників і дає ще певні переваги у виробництві певного виду продукції. Усі дані показують, що ТОВ агрофірма «ім. Гагаріна» спеціалізується більшою мірою на продукції тваринництва, зокрема на виробництві молока і м'яса.

Значне місце у товарній продукції займає також вирощування соняшнику, що за своєю дольовою часткою у загальній вартості становить 14,1%, і вирощування зернових та зернобобових в розмірі 4,8%.

Отже, господарство планомірно та стабільно розвивається і має всі умови для подальшого нарощування об'ємів виробництва і продовження ведення науково-дослідної роботи.

Проблема підвищення ефективності агропромислового виробництва визначальний фактор економічного і соціального розвитку суспільства.

Економічна ефективність сільськогосподарського виробництва означає одержання максимальної кількості продукції з одного гектара земельної площі, від однієї голови худоби при найменших затратах праці і коштів на виробництво одиниці продукції.

Сільське господарство має великий економічний потенціал, насамперед значний обсяг діючих виробничих фондів. Тому поліпшення використання їх є одним з найважливіших завдань, розв'язання якого сприятиме підвищенню ефективності сільськогосподарського виробництва.

Підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва сприяє зростанню доходів господарств, що є основою розширення і вдосконалення виробництва, підвищення оплати праці і поліпшення культурно побутових умов працівників галузі. Тому підвищення ефективності сільського господарства є вирішальною передумовою прискореного розвитку агропромислового комплексу і подальшого зростання результативності економіки країни [1].

Економічна ефективність виробництва продукції тваринництва в ТОВ агрофірмі «ім. Гагаріна» (табл. 1.4).

Аналізуючи дану таблицю слід зазначити, що поголів'я великої рогатої худоби у 2010 році в порівнянні з 2009 роком зменшилось на 169 голів або 12,3%, при цьому валове виробництво приросту живої маси ВРХ, скоротилось на 177 ц або на 12,4%. Щодо витрат кормів в розрахунку на 1 ц приросту живої маси, то вони скоротились на 0,7 ц к. од. або на 4,5%, а витрат кормів в розрахунку на 1 голову скоротились на 0,7 ц к. од. або 4,4%. Повна собівартість у 2010 році в порівнянні з 2009 роком зросла на 1060,4 тис. грн. або на 32,1%. Підприємство в 2010 році по ВРХ отримало збиток в розмірі 3221,3 тис. грн. З розрахованої таблиці ми також бачимо що рівень збитковості ВРХ становить 73,8%.

З цієї ж розрахованої таблиці слід зазначити, що поголів'я корів у 2010 році в порівнянні з 2009 роком зросло на 150 голів або 25%, при цьому валове виробництво молока, скоротилось на 2679 ц або на 7,5%.

 

Таблиця 1.4. Економічна ефективність виробництва продукції тваринництва

Показники2006р.2007р.2008р.2009р.2010р.Велика рогата худобаПоголівя, гол.15271532135413791210Валове виробництво приросту живої маси ВРХ, ц18251975173614301253Середньодобовий приріст живої маси ВРХ, г327,4353,2351,3284,1283,7Витрати кормів на 1 ц приросту живої маси ВРХ, ц к.од.13,112,111,415,414,7Витрати кормів на 1 голову, ц к.од.15,715,614,616,015,3Повна собівартість, тис грн869,61431,01397,83301,64362,0Прибуток (+), збиток () від реалізації:всього тис. грн-108,2-418,989,3-1896,4-3221,3на 1 голову, грн-70,9-273,466,0-1375,2-2662,2на 1ц приросту ВРХ, грн-59,3-212,151,4-1326,2-2570,9Рівень рентабельності (збитковості), %-12,4-29,36,4-57,4-73,8КоровиПоголівя, гол.750800800600750Валове виробництво молока, ц:3214532708348493563032951Надій молока на 1 корову, кг4286,04088,54356,15938,34393,5Витрати кормів на 1 ц молока, ц к.од.1,61,51,41,51,4Витрати кормів на 1 голову, ц к.од.68,261,663,089,962,9Повна собівартість молока, тис. грн2508,83147,35629,24851,95996,9Повна собівартість 1 ц молока, грн78,0596,22161,53136,17

Похожие работы

< 1 2 3 4 5 6 > >>