Аналіз ТОВ АФ ім. Гагаріга Зміївського району Харківської області

Показники2006р.2007р.2008р.2009р.2010р.Велика рогата худобаПоголівя, гол.15271532135413791210Валове виробництво приросту живої маси ВРХ, ц18251975173614301253Середньодобовий приріст живої маси ВРХ, г327,4353,2351,3284,1283,7Витрати кормів на 1 ц приросту

Аналіз ТОВ АФ ім. Гагаріга Зміївського району Харківської області

Отчет по практике

Экономика

Другие отчеты по практике по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
ьній вартості становить 14,1%.

Хотілось би зазначити, що загальна земельна площа у ТОВ агрофірмі «ім. Гагаріна» дещо зменшилася в 2010 році порівняно з 2009 роком на 1366 га на, це пояснюється тим що термін дії договору оренди земельної ділянки у деяких орендодавців закінчився, і не було поновлено на новий строк.

Розрахувавши показник валової продукції можна сказати, що він в 2010 році скоротився на 32,3%%, в порівнянні з 2009 роком, хоча при цьому підприємство отримало прибутку більше на 1853 тис. грн., а ніж в 2009 році. Розмір прибутку в 2010 році становить 2431,6 тис. грн.

Провівши розрахунки рентабельності окремо по видах продукції що виробляє підприємство в рослинництві і тваринництві. Можна зазначити що найвища рентабельність на підприємстві по виробництву молока, і становить 62,7% в 2010 році, соняшника 223%.

Щоб і надалі підвищувати рентабельність виробництва, отримувати високі прибутки, ТОВ «ім. Гагаріна» потрібно застосовувати високоврожайні сорти, впроваджувати інтенсивні технології. Підвищуючи якість продукції та встановлюючи оптимальний рівень цін реалізації, підприємство зможе заохочувати споживачів до придбання саме цієї продукції, бути конкурентоспроможним. Знижуючи рівень собівартості, дане господарство зможе отримувати більш високий дохід, і тим самим здійснювати розширене відтворення виробництва.

Вибір ефективних ринків збуту, вчасне реагування на ситуації в економіці також позитивно вплинуть на розвиток підприємства та на підвищення ефективності його виробництва.

Щодо каналів реалізації продукції, то їх у даному господарстві досить мало (сільськогосподарські виробники, населенню в рахунок оплати праці), на жаль продаж сільськогосподарської продукції не здійснюється через біржі, аукціони, власні магазини.

Провівши діагностику ефективності використання основних засобів в ТОВ «ім. Гагаріна» можна сказати, що фондозабезпеченість у 2009 році збільшилась на 37,12% в порівнянні з 2005 роком, а фондоозброєність збільшується майже в 3 рази на 55,84 тис. грн., А показник фондовіддачі зменшився у 2009р. на 43,61% в порівнянні з 2005р. за рахунок значного збільшення валової продукції у 2009р., фондомісткості збільшилась на 77,33%. Це показує що фонди на підприємстві стали використовуватися менш ефективно.

Підприємство повинне вжити певних заходів для збільшення фондовіддачі та зменшення фондомісткості, зменшити кількість недіючого устаткування, підвищити рівень організації виробництва, підвищити коефіцієнт змінності роботи обладнання, удосконалити виробничу структуру основних фондів, модернізувати устаткування, ввести в дію нові технології.

Розрахувавши показник Бівера можна сказати, що він дорівнює 0,31 і це вказує на більш-менш задовільний стан господарства і його платоспроможність. Розрахувавши п'ятифакторну модель 2-розрахунку Альтмана ми бачимо, що цей показник склав 4,266, що вказує на дуже низьку імовірність банкрутства підприємства.

Загалом можна сказати про задовільний стан господарства в 2010 році і про перспективи його розвитку в майбутньому.

На мою думку потрібно більше уваги приділяти діагностиці на підприємстві, яка підвищить якість управлінських рішень завдяки використанню оперативної інформації, що решті-решт приведе до поліпшення використання землі, робочої сили і технічних засобів та підвищення показників виробничо-фінансової діяльності трудових колективів і підприємства в цілому.

Ще однією умовою покращення результатів своєї діяльності було б зменшення витрат на виробництво і реалізацію продукції, а також залучення нових інвесторів і використання науково-технічного прогресу.

Аналізуючи все вище зазначене, можна сказати, що тільки комплексне провадження цих заходів дасть відчутний результат в виробничій та управлінській діяльності ТОВ агрофірмі «ім. Гагаріна».

Похожие работы

<< < 8 9 10 11 12