Аналіз ТОВ АФ ім. Гагаріга Зміївського району Харківської області

Показники2006р.2007р.2008р.2009р.2010р.Велика рогата худобаПоголівя, гол.15271532135413791210Валове виробництво приросту живої маси ВРХ, ц18251975173614301253Середньодобовий приріст живої маси ВРХ, г327,4353,2351,3284,1283,7Витрати кормів на 1 ц приросту

Аналіз ТОВ АФ ім. Гагаріга Зміївського району Харківської області

Отчет по практике

Экономика

Другие отчеты по практике по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Вступ

 

У соціально-економічному розвитку країни сільське господарство посідає особливе місце. Воно забезпечує населення продуктами харчування, товарами першої необхідності і є першою умовою розвитку суспільства. Продукти сільського господарства і промислові товари із сільськогосподарської сировини становлять 75% фонду народного споживання. Україна за виробничим потенціалом аграрна країна, тому розв'язання аграрного питання це шлях до відродження та розвитку економіки нашої країни [].

Сільське господарство України останніми роками зазнало багато змін. Відбулося стрімке зменшення виробництва всіх видів продукції, галузь перебуває в кризовому стані. З цієї складної ситуації можна вийти при поєднанні зусиль держави, а також керівників, спеціалістів та працівників підприємств усіх форм власності і господарювання.

Наявна законодавча база створює реальні можливості для докорінних перетворень в системі АПК України, які вже розпочалися. Всі вони спрямовані на розвиток різних форм власності та господарювання та створення реального господаря на селі, підвищення зацікавленості працівників у високопродуктивній праці [].

В умовах переходу до ринкової економіки важливими виявилися знання спеціалістів економічного профілю і правильного застосування законів, удосконалення планування й економічного стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції, вміння виявляти резерви найбільш ефективного використання землі виробничих ресурсів, зниження собівартості, поліпшення якості продукції та підвищення рентабельності, зростання продуктивності праці з урахуванням регіональних умов сільськогосподарського виробництва.

Об'єктом виробничої практики було обрано товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма «ім. Гагаріна» Зміївського району Харківської області, вивчення особливостей його функціонування, розмірів, забезпеченості ресурсним потенціалом та ефективності його використання, особливостей розвитку галузей, планування діяльності підприємства та організації виробничих процесів стало метою виробничої практики, результати якої викладені в послідуючих розділах звіту.

 

 

1. Організаційно-правова форма, юридичний статус та характеристика виробничо-фінансової діяльності підприємства

 

Тривалий час в Готвальдівському районі Харківської області існував радгосп «ім. Гагаріна». В подальшому даний радгосп було трансформовано у колективне сільськогосподарське підприємство «ім. Гагаріна». За своєю суттю це була лише формальна зміна вивіски на конторі господарства. Відомо, що так само, як і радгоспи, колективні сільгосппідприємства не відповідали ринковим умовам господарювання на землі. Згідно указу президента від 3 грудня 1999 року №152999 «Про невідкладні заходи щодо прискорення реформування аграрного сектору економіки» землі господарства були розпайовані і всі члени трудового колективу одержали сертифікати на право володіння відповідної частки земельних угідь та майна. З виникненням нових майнових відносин встала необхідність в новому реформуванні КСП «ім. Гагаріна». Тому 27 січня 2000 року було засновано Товариство з обмеженою відповідальністю агрофірма «ім. Гагаріна», що було сформоване на базі реформованого КСП «ім. Гагаріна».

На час створення товариства до нього увійшло більше 500 учасників, які стали одночасно і орендодавцями даного товариства. Маючи на руках сертифікати на земельні паї середній розмір кожного з яких складав 5,31 га сільськогосподарських земель, вони об'єднались для обробки земель та виробництва сільськогосподарської продукції. Надалі чисельність орендодавців даного підприємства постійно зростала. За складеними договорами орендна плата становить 3% від грошових оцінки земельної ділянки.

Важлива роль у розвитку сільського господарства належить природнокліматичним умовам. Найбільш сприятливий клімат, ґрунти, рельєф, погодні умови при інших вирівняних факторах дозволяють одержувати більш високі результати виробництва сільськогосподарської продукції.

Зміївський район розташований у степовій та лісостеповій зонах. По території району протікає 4 річки. Найбільша річка: Сіверський Дінець довжиною 1053км, а по району 51км. Район межує з Балаклійським, Харківським, Нововодолазьким, Первомайським та Чугуївським районами.

В області функціонує потужна транспортна мережа. Найбільші залізничні станції Ізюм, Куп'янськ, Люботин, Лозова. Важливі міжнародні автотраси у Донбас, на Київ, Москву, Сімферополь [].

ТОВ агрофірма «ім. Гагаріна» розташоване в с. Шелудківка
вул. Харківська 14, Зміївського району Харківської області, в зоні, яка входить до складу північно-східного середньо зволоженого агрокліматичного району, який характеризується помірно континентальним кліматом.

Господарство знаходиться на відстані 20км від районного центру міста Зміїв і за 71км від обласного центру міста Харкова. До найближчої залізничної зупинки «Занки» Пд. залізниці 14км, до якої дістатися можна автотранспортом.

Ця зона характеризується наступними особливостями: середня температура січня -7°, а липня +21°. Перші морози наступають приблизно 9 -23 вересня, останні морози 18 квітня 6 травня. Середня глибина промерзання ґрунту досягає 60 70см. Опадів взимку випадає близько 2025% річної кількості. Зима досить тривала, але не сувора, з частими відлигами. Сніговий покрив залягає по території надто нерівномірно, утворюється в другій половині грудня, а руйнується в першій половині березня. Максимальна висота сніжного покриву коливається від 70 до 140мм, середня близько 50мм, зменшуючись з півночі на південь. Весна починається 2425 березня, характер її з року в рік змінюється. В квітні можливе зниження температур. Таким чином, починаючись рано, вона не прогресує. Початок літа можна віднести до середини травня. Літо помірно тепле, іноді жарке, з достатньою кількістю опадів. Найтепліший місяць липень, коли середня температура повітря в північній зоні досягає +21°.Максимальні температурні коливання в межах +37 +39оС. Осінь починається в першій декаді жовтня. Восени часті тумани. За даними Харківської метеорологічної станції середньорічна кількість опадів 511мм, середньорічна температура повітря.

Ґрунтовий покрив на території господарства представлений чорноземом типовим, який формувався в умовах добре розвинутої трав'янистої рослинності і помірного зволоження на незасолених лесових породах. За своїми показниками чорноземи типові можуть бути віднесені до високо родючих ґрунтів, які можуть забезпечувати відносно високі та стабільні врожаї найголовніших сільськогосподарських культур [3].

В цілому природно-кліматичні умови, структура ґрунтів та наявність достатньої кількості доступних водних ресурсів створюють сприятливі умови для вирощування зернових, цукрового буряка, соняшника, картоплі та інших сільськогосподарських культур [].

Існування і розвиток людського суспільства неможливий без виробництва матеріальних благ і нагромадження багатства, які забезпечують відповідний рівень добробуту населення. Виробництво продукції в сільському господарстві здійснюється на основі органічної єдності таких факторів, як земля, трудові ресурси, засоби і предмети праці.

Виробничі фонди сільського господарства беруть участь у створення споживної вартості у вигляді конкретних товарів у вартості продукції. У різних функціональних формах відбувається заміна одних споживних вартостей іншими, але вартість їх продовжує формуватись і закінчує свій рух при одержанні кінцевого продукту [].

Виробничі ресурси сільськогосподарського підприємства включають землю (площу сільськогосподарських угідь), основні і оборотні фонди та трудові ресурси. Сукупність цих ресурсів відповідної кількості і структури дає змогу господарству виробляти певний обсяг сільськогосподарської продукції і становить його ресурсний потенціал.

Земля як засіб виробництва в сільському господарстві має специфічні особливості:

по-перше, на відміну від інших засобів виробництва земля не є результатом людської праці;

по-друге, земля є незамінним засобом виробництва; якщо всі інші засоби виробництва можна замінити новими і більш продуктивними, то без землі виробничий процес здійснюватись не може;

по-третє, земля просторово обмежена і в процесі розвитку продуктивних сил сільського господарства її не можна заново створити або збільшити її розміри;

по-четверте, в процесі виробництва земля не зношується, а при правильному використанні постійно поліпшується. Отже на відміну від усіх інших виробництв, які зазнають фізичного і морального зносу і стають непридатними для дальшого використання, земля є вічним засобом виробництва. Ця особливість землі зумовлена такою важливою її властивістю, як родючість, що є основою теорії раціонального ведення землеробства [].

За характером використання земельного фонду у виробничому процесі розрізняють дві групи земель:

Землі сільськогосподарського призначення і лісового фонду.

Землі всіх інших категорій, де земля є просторовим базисом для розміщення промисловості та інших галузей народного господарства.

Землі сільськогосподарського призначення включають різні за продуктивністю угіддя. Найбільшу цінність з них мають рілля і багаторічні насадження з підвищенням їх частки підвищуються якість і ефективність земельних ресурсів [].

Структура земельних угідь це відношення площі окремих сільськогосподарських угідь до загальної земельної площі виражене у відсотках.

Склад і структуру земельних угідь в досліджуваному господарстві ТОВ агрофірми «ім. Гагаріна» прослідкуємо за допомогою наступної таблиці 1.1.

Таблиця 1.1 Склад і структуру земельних угідь в ТОВ агрофірми «ім. Гагаріна»

Види земельних угідь2006р2007р2008р2009р20102010p у%

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>