Аналіз та обґрунтування методів і технічних засобів насосної станції вторинного підйому для зрошування Лепетиського району Херсонської області

Затрати праці складають 0,5 люд. год.; виконується у слідуючій послідовності: Перевірити працездатність пристрою захисного відключення натисканням кнопки "Контроль". Відключити напругу на лінії

Аналіз та обґрунтування методів і технічних засобів насосної станції вторинного підйому для зрошування Лепетиського району Херсонської області

Курсовой проект

Физика

Другие курсовые по предмету

Физика

Сдать работу со 100% гаранией

ТАВРІЙСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра «Автоматизований електропривід»

 

Шифр 442Допустити до захисту:

Керівник_______ О.П. Карпова

підпис П І Б

«____» ______________ 2010 р.

 

 

 

Аналіз та обґрунтування методів і технічних засобів насосної станції вторинного підйому для зрошування Лепетиського району Херсонської області

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з дисципліни спеціалізації

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

03АПК.442. 000000. ПЗ

Студент 21 МБЕН групи_____________Куча В.В.

 

Службові примітки:Роботу захищено з оцінкою

_______________________

_______________________Підписи членів комісії

________________________________ О.П. Карпова

_______________________ підпис П І Б

 

 

Мелітополь 2010 р.

ЗМІСТ

 

ВСТУП

РЕФЕРАТ

1 Аналіз технологій виробничих процесів

  1. Аналіз стану питання і постановка задачі

1.2 Вимоги до технологічного проекту

1.3 Прийнята технологія виробничих процесів

1.4 Вибір технологічного обладнання

2 ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ МАШИН ВИРОБНИЧИХ ПРОЦЕСІВ

2.1 Особливості експлуатації електрообладнання обєкту

2.2 Порівняльна оцінка технологічного обладнання

3 ВИБІР СИЛОВОГО ОБЛАДНАННЯ

3.1 Вибір електрообладнання за умовами зовнішнього середовища і на відповідність режиму роботи

4 РОЗРОБКА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ

4.1 Аналіз стану автоматизації обєкту

4.2 Вимоги до автоматизації

4.3. Вибір параметрів контролю і керування

4.4 Розробка принципової електричної схеми керування

4.5 Оцінка надійності елементів автоматизації

4.6 Специфікація матеріалів і обладнання

5 ЕНЕРГОРЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ЗАХОДИ

5.1 Розробка заходів щодо економії електроенергії

6 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА ДОВКІЛЛЯ

6.1 Обґрунтування вибору і призначення пристроїв технічної безпеки

6.2 Технічні дані пристроїв захисного відключення

6.3 Опис конструкції

6.4 Електрична схема і принцип дії

6.5 Місце встановлення і особливості експлуата

6.6 Заходи щодо екології

ВИСНОВОК

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ

 

 

ВСТУП

 

Зрошення в широких масштабах один з найбільш радикальних засобів зм'якшення шкідливого впливу посухи на сільське господарство в посушливій зоні, до якої відноситься південь України; є важливим чинником збільшення виробництва зерна, овочів, кормів для тваринництва й інших видів сільськогосподарської продукції; основа одержання високих і стабільних врожаїв сільськогосподарських культур.

Практика експлуатації існуючих зрошувальних систем свідчить про реальні можливості одержання на зрошуваних землях високого врожаю озимої пшениці, кукурудзи на зерно і силос, кормових коренеплодів, овочів, фруктів.

Ефективність досконалості експлуатації гідромеліоративних систем може бути досягнута лиш при умові широкого застосування АСУ технологічними процесами. Впровадження автоматизованих систем управління технологічними процесами на меліоративних системах на сучасному етапі є вищою формою автоматизації управління. Широке впровадження автоматизованих інформаційно-радуючих систем дозволяє програмувати врожаї на великих площах [5].

Потрібні корінні якісні зміни в будівництві, в досконалості технології зрошення і в експлуатації гідромеліоративних систем. Повинно здійснюватися будівництво досконалих систем з високими техніко-економічними показниками, які дозволяють економити воду, отримувати на зрошуваних землях високі і стійкі врожаї, зберігаючи землі в нормальному стані, без нанесення шкоди навколишньому середовищу.

В даний час вирішується задача поетапного удосконалювання автоматизації гідромеліоративних систем і перетворення їх в цілком автоматизовані системи керування з застосуванням сучасних засобів автоматизації, включаючи електронно-обчислювальну техніку [3,5].

Нажаль, в кінці ХХ ст. і на початку ХХІ століття площа зрошуваних земель неухильно зменшувалася [35].

Однією з важливих задач, повязаних з інтенсивним розвитком народного господарства, є охорона навколишнього середовища. Збільшення відбору води з природних джерел, підвищення ступені її забруднення після використання в промисловості і в комунальних системах збільшують небезпеку забруднення навколишніх річок, озер, водосховищ.

Сучасні зрошувальні системи дозволяють економити до 30% зрошувальної води, зберігають на кожні 100 га 6...8 га землі, суттєво підвищують продуктивність праці і підвищують коефіцієнт корисної дії систем до 0,8...0,9 [5]. Поліпшити технічний стан діючих систем можливо шляхом реконструкції, підвищення ефективності використання зрошених і осушених земель, розробки і впровадження водозберігаючих технологій зрошення і бережливого використання водних ресурсів.

Одна із причин зменшення валового збору зернових є зменшення площі зрошуваної землі [35] та малоефективне її використання.

Першочергова роль при створенні і експлуатації гідромеліоративних систем на сучасному рівні відводиться впровадженню науково-технічного прогресу, автоматизації технологічних процесів і систем управління виробництвом з використанням електронної і мікропроцесорної техніки. Механізація і автоматизація процесів поливу необхідні умови розробки і промислового впровадження водозберігаючих технологій. Автоматизація оперативного управління дозволяє забезпечити оптимальний водорозподіл, водооблік і виключити безконтрольні забори води і невиробничі втрати.

З урахуванням особливостей й специфіки сільськогосподарського виробництва на зрошуваних землях мною і розробляється даний дипломний проект, напрямлений на проектування насосної станції зрошення, ефективне використання зрошуваних земель і експлуатацію зрошувальної системи.1 Аналіз технологій виробничих процесів

 

1.1 Аналіз стану питання і постановка задачі

 

Виробнича діяльність В. Лепетихського МУВГ в 2008 р. була направлена на виконання плану експлуатаційних заходів, утримання, міжгосподарської зрошувальної системи, насосних станцій, трансформаторних підстанцій та інших водогосподарських обєктів в працездатному стані.

План водокористування МУВГ на 2009 рік був складений згідно планів водокористування господарств з урахуванням кліматичних умов району зрошування. Перед закінченням поливного сезону план водокористування коректувався в бік зменшення.

В 2009 р. в В. Лепетихському районі полито 18,6 тис. га зрошуваних земель (80% від наявних 23,1 тис. га), в т.ч. в держсистемі 17,7 тис. га, подано води 28,3 млн. м3, виконано 59,5 тис. га поливів. Поливна норма склала 475 м3/га.

 

Таблиця 1.3- Урожайність сільськогосподарських культур на зрошуваних землях

Назва с.г. культуриЗагальна площа, гаЗбір урожаю, цУрожайність, ц/га1 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКІ КУЛЬТУРИЗернові культуриОзима пшениця40368219620,37Жито озиме40102125,53Ячмінь озимий1011611,60Овес 453878,60Кукурудза на зерно65453258,14Просо27422758,30Гречка1429856,94Горох716523,57Всього 770513461317,472 Технічні культуриСоняшник 1807172389,54Льон-кудряш112580,52Соя1209237,69Рижій2069834,77Ріпак озимий501002,00Кольза ріпак ярий16483,00Картопля та овоче-баштанні культуриКартопля19,3329,217,06Овочі 5502448644,524 Кормові культуриКоренеплоди277149264,78Баштанні67329949,24Кукурудза 11698109569,37в т.ч.: на силос9977183672,05зелений корм172925953,83Трави на сіно11645882395,53зелений корм121192515,91

Таблиця 1.4- Урожайність плодових культур на зрошуваних землях

Найменування насадженьПлоща насаджень в плодоносному віці, гаЗбір урожаю, цУрожайність, ц/гаII Сади, ягідники, виноградники1 Плодові:а) зерняткові20429108142,69з них: яблуня19027550145груша131458112,15айва1100100б) кісточкові191997052,2з них: слива1282568,75вишня 922525черешня 129799862абрикос2644217персик12480402 Ягідники:ягідники56513з них: суниці і полуниці11010малина2126смородина231,5аґрус24321,5

Таблиця 1.5- Проведення поливів ведучих культур

Назва ведучих культурПлоща посівів

тис.гаКратність поливуЗрошувальна норма, м3/гаПланФактЗернові всього8,21,7752808В т.ч.озима пшениця6,51,3564618Кукурудза на зерно1,04,618802185Овочі2,86,223972945Коренеплоди0,91,7705808Кукурудза МВС2,32,28461045Багаторічні трави2,33,110811472

Чисельність штату МУВГ на 1.01.2009 р. складає 60 чол.. За 2008 р. виконано профналагоджувальних робіт на суму 12 тис. грн., поточного ремонту на 6,5 тис. грн.., капітального ремонту на 14,4 тис. грн.

 

Таблиця 1.6- Витрати на утримання НС на балансі УЗС, тис. грн.

ВсьогоВ тому числіКап ремонтПитомі витратиПланФактУтримання штатуЕлектроенергіяПоточний ремонтПрофналагодженнякоп./м3грн./га16141528175,413476,512,014,41,958,6

В 2008 р насосні станції МУВГ перекачали 80,143 млн. м3 води, спожили електроенергії на зрошення 11,296 млн. кВт.год при плані 11,334 млн. кВт.год.

 

 

Таблиця 1.7 Перспективна врожайність сільськогосподарських культур

КультураВрожайність, ц/гапри зрошеннібез зрошенняКукурудза на зерно6535Багаторічні трави 9530Зелена маса230110Озима пшениця5036Кукурудза на силос420190Злакобобові суміші2816

Вода на зрошення подавалася господарствам згідно лімітів використання електроенергії і води.

 

1.2 Вимоги до технологічного проекту

 

В звязку з реорганізацією сільськогосподарських підприємств, збільшенням кількості господарств та інших приватних формувань які використовують зрошувані землі для виробництва товарної с.г.

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>