Аналіз ринку великої побутової техніки

Другою найбільш вагомою групою великої побутової техніки залишаються пральні машини пята частина від загального обсягу продажів була забезпечена пральними

Аналіз ринку великої побутової техніки

Курсовой проект

Маркетинг

Другие курсовые по предмету

Маркетинг

Сдать работу со 100% гаранией

Зміст

 

Вступ

1. Аналіз ринку великої побутової техніки

2. Особливості посередницької діяльності на товарному ринку

3. Маркетингові рішення посередників на ринку

4. Визначення ефективності діяльності торгівельних посередників

 

Вступ

 

Метою даної курсової роботи є створення спеціалізованого посередника на певному товарному ринку з метою налагодження звязку виробник-споживач та створення сприятливих умов їх подальшої співпраці.

В умовах становлення сучасного товарного ринку і формування його інфраструктури зявився термін посередництво. Посередництво це інфраструктурна діяльність у вигляді сукупності послуг контрагентам постачання для забезпечення обєктивно необхідного або ефективнішого руху товарів з пункту їх безпосереднього виробництва в пункти споживання відповідно до потреб в цих товарах. Посередники створюють умови для співпраці виробника та споживача, з метою отримання взаємних вигод чи благ, полегшують виробнику питання реалізації товару, пошуку споживача та частково скорочують його затрати. Отже, посередники це особи і фірми, що сприяють обігу товарів і послуг на внутрішньому і зовнішньому ринках.

Посередники є невідємною частиною усіх розвинутих ринкових відносин. Використання посередників підвищує обсяги збуту, що збільшує рентабельність підприємства-виробника та його прибутки загалом. На сьогодні всі сфери комерційної діяльності, повязані з обміном товарами і послугами, користуються послугами посередників і варто відмітити, що вони відіграють неабияку роль.

Посередники повязані з виробниками договорами, за якими вони є залежними або незалежними від виробника. Також в договорах вказано від чиєго імені здійснюється діяльність та за чий рахунок.

Розвиток ринкових відносин в економічно розвинутих країнах стимулює спеціалізацію і вибудовує оптимальні ланцюги посередників, виключаючи із свого середовища зайві ланки, зменшуючи у такий спосіб загальні витрати обігу.

У першому розділі ми провели аналіз ринку великої побутової техніки в Україні. Як ми бачимо динаміка реалізації великої побутової техніки показує дещо невтішні результати. Це викликано економічною кризою, яка сильно вплинула на розвиток виробництва та посередництва на ринку великої побутової техніки. З аналізу поданого у першому розділі видно, що на протязі 2006-2008 років був помітний значний спад на ринку. Однак, у 2007 році динаміка показала позитивні результати, чому сприяло покращення економічного становища у країні. Також можна відмітити, що ринок великої побутової техніки характеризується сезонністю, тобто попит на велику побутову техніку зростає влітку і поступово спадає взимку. Як ми бачимо, найбільший пік попиту припадає на середину осені.

У другому розділі ми визначили основні види торговельних посередників, здійснили їх класифікацію, розкрили їх основні функції та відмінності. Також ми обрали посередника та створили ТзОВ «НаноТех», обравши такий вид посередника як дилер.

У третьому розділі ми провели маркетингову концепцію торговельного посередника. Визначили, що наше підприємство має на меті співпрацювати з усіма сегментами споживачів ринку великої побутової техніки домашнього призначення. На початку своєї діяльності підприємство застосує стратегію глибокого проникнення. Ця стратегія передбачає на початку встановлення цін наближених до собівартості з мінімальною націнкою для того щоб проникнути на ринок і захопити певну частку ринку.

У четвертому розділі ми визначили ефективність діяльності торговельного посередника на товарному ринку. Також ми визначили прибуток який підприємство буде отримувати в результаті своєї діяльності і дали рекомендації для того щоб підвищити прибутковість.

 

  1. Аналіз ринку великої побутової техніки

 

Проводячи дослідження ринку великої побутової техніки ми досліджуємо вторинну інформацію, тобто інформацію, яка вже кимось зібрана, досліджена та узагальнена. Компанія Retail and Technology Ukraine вже багато років досліджує ринок великої побутової техніки, тенденції його розвитку та закономірності функціонування.

На основі аналізу панелі роздрібної торгівлі Retail and Technology Ukraine, що містить дані з понад 190 000 роздрібних торгових точок у всьому світі проаналізуємо зміну попиту на вітчизняному ринку. Результати подано в табл.1.

Таблиця 1. Динаміка попиту на ринку великої побутової техніки в цілому, млн.грн.

 

Q1-2007Q2-2007Q3-2007Q4-2007Q1-2008Q2-2008Q3-2008Q4-20081,531,492,132,891,972,072,442,6Q1-2009Q2-2009Q3-2009Q4-2009Q1-2010Q2-2010Q3-20101,71,331,81,971,561,72,4

( QX квартал, який аналізується).

Дані про динаміку подані графічно на рис.1.

 

Рис.1. Динаміка попиту на ринку великої побутової техніки, млн..грн.

На основі цих даних ми можемо детальніше дослідити попит на кожну окрему групу товарів. Динаміка попиту на кожен окремий вид великої побутової техніки представлена в табл.2

 

Таблиця 2. Динаміка попиту на велику побутову техніку за видами, млн.грн.

Q4 2009Q1 2010Q2 2010Q3 2010Q3 2010 / Q3 2009, %Q1+Q2+Q3 2010Q1+Q2+Q3 2010 / Q1+Q2+Q3 2009, %Витяжки79646476142047,9Плити/духові шафи31527324531120,282910,7Посудомийні машини645856682518224,5Морозильні камери674596176122,3316110,9Варильні поверхні10686851039,52733,7Мікрохвильові печі151136961141,93463,5Холодильники626465663103946,3216623,2Сушильні машини544429,11441,8Пральні машини55743339650919,613388,9Загалом196915631704240033566817,4

У третьому кварталі поточного року продовжилася позитивна динаміка продажів великої побутової техніки відносно аналогічного періоду минулого року. Що більше, прискорилися темпи зростання: якщо у другому кварталі 2010 року обсяг продажів зріс на 28% порівняно з другим кварталом 2009 року, то в третьому кварталі цього року показник зростання продажів сягнув 33% відносно третього кварталу 2009 року. Третій квартал лише підтвердив позитивні очікування щодо 2010 року загалом, бо поки не було підстав думати, що останній квартал року покаже гіршу динаміку, ніж всі попередні. Всі, без винятку, групи, що попадають під моніторинг показали позитивну динаміку. Лише група мікрохвильових печей обмежилась зростанням на рівні 2%, всі ж решта показали двохзначний приріст. Ринки холодильників та морозильного обладнання продемонстрували найкращу динаміку: продажі цих товарів зросли відповідно на 46% та 122% відносно аналогічного періоду минулого року. На рівні 20-30% коливається ріст категорій пральних, сушильних та посудомийних машин, а також приладів для приготування їжі (кухонні плити та вбудовані духові шафи). Збільшення обсягів продажів витяжок та варильних поверхонь можна було спостерігати на рівні 14% та 10% відповідно. Беззмінно найважливішою групою великої побутової техніки залишається категорія холодильників, і притаманний третьому кварталу сплеск продажів лише збільшив частку цієї групи за підсумками третього кварталу майже 43% надходжень від продажів припали на холодильники. Значний ріст цієї категорії, хоча і не сильно, проте змінив частки всіх інших категорій. Так, пральні машини втратили 2 п.п. відносно попереднього кварталу та минулого року і тепер забезпечують 22% від усіх продажів. 13% припало на групу приладів для приготування їжі (плити, духові шафи). За винятком морозильних камер, частка який зросла на 2 п.п. і зупинилась на позначці 7%, всі інші категорії зберегли свої частки щодо минулого року з невеликим коливанням в межах 1 п.п.: посудомийні машини 3%, варильні поверхні 5%, витяжки 3%, мікрохвильові печі 4%. Частку сушильних машин на ринку великої побутової техніки можна оцінити в межах 1%.

Холодильники та морозильні камери

В третьому кварталі 2010 року було продано холодильників на суму більше, ніж 1 млн. грн., що склало трохи менше половини всіх надходжень від продажів великої побутової техніки. Липень та серпень вже звично стали піковими для цієї групи. На 46% та 57% відповідно зросли продажі холодильників відносно третього кварталу 2009 року та другого кварталу цього року. Незмінною залишається тенденція до збільшення частки холодильників з нижнім розташуванням морозильної камери. Якщо рік тому на цю категорію припадало 66% продажів всіх холодильників, то у третьому кварталі цього року їхня частка сягнула 72%. За незмінних позицій решти приладів саме холодильники з верхнім розташуванням морозильної камери швидко втрачають свою частку: за останній квартал їхні продажі охопили 19%, хоча ще рік тому за ними була закріплена чверть. Однодверні холодильники забезпечують приблизно 5% продажів всіх холодильників, в той час, як холодильники Syde by Syde стали менш привабливими для споживача і втратили 1 п.п., зупинившись на позначці 3%. Як і рік тому, більше половини проданих холодильників за класом енергоспоживання попадали в групу «А». Водночас, помітним став ріст сегменту приладів з класом енергоспоживання «А+», які збільшили свою частку на 5 п.п. відносно минулого року і тепер займають 16% від продажів усіх холодильників. Найбільш економний клас «А++» все ще не впливає на ринок холодильного обладнання, а другим за популярністю залишається клас «В» кожен пятий проданий холодильник має таке значення цього параметра. Продажі морозильних камер у третьому кварталі 2010 року принесли 17,6 млн. грн. Це на 122% більше у порівнянні з третім кварталом минулого року та на 84% відносно другого кварталу цього року.

Пральні машини

Другою найбільш вагомою групою великої побутової техніки залишаються пральні машини пята частина від загального обсягу продажів була забезпечена пральними машинами. Більше ніж 500 млн. грн. принесли продажі пральних машин у третьому кварталі поточного року, що на 20% більше, ніж у аналогічному кварталі 2009 року та на 30% більше,

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>