Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

  Алексєєв І.В., МорозА.С., Романів Є.М. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)

Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

Курсовой проект

Транспорт, логистика

Другие курсовые по предмету

Транспорт, логистика

Сдать работу со 100% гаранией
>204 193,00=2,57

∆=-1,11

 

Тобто інтенсивність надання послуг зменшилася, що є резервом до збільшення обсягів реалізованих послуг у розмірі 227 224,24 тис.грн. (751430,2524 206,00; де 751430,2=3,68*204 193,00).

При аналізі зносу потрібно визначити коефіцієнт зносу на початок і кінець звітного періоду.

 

2007р = 100*189 826,00/277 971,00=68,29

2008р = 100*204 193,00/296 318,00=68,91

∆=0,62

Незначне збільшення коефіцієнту зносу (від 68 до 69%) характеризує погіршення матеріально-технічної бази підприємства.

 

3.5 Резерви підвищення ефективності пасажирських перевезень

 

Інтенсивність надання послуг зменшилася, що є резервом до збільшення обсягів реалізованих послуг у розмірі 227 224,24 тис.грн. (751430,2524 206,00; де 751430,2=3,68*204 193,00).

Аналіз використання пасажирського рухомого складу є інтегруючим показником, що насамперед відбивається через визначення рентабельності послуг (у відповідності до формул 1.131.15):

 

Таблиця 3.4. Рентабельність надання послуг з перевезення пасажирів

№з/пПоказникиСума, тис. грнЗа минулий рікЗвітний рік в оцінці базовогоЗа звітний рік124561Чистий доход (виручка від реалізації продукції (робіт, послуг)) (ВР`)697 951,00470 890,00524 206,002Собівартість (С`)426 082,00421 352,00364 312,003Фінансовий результат від операційної діяльності (ПР) п.1 п.2271 869,0049 538,00159 894,00

1) Зміна рентабельності за рахунок зрушень структури рейсів:

 

=43,8963,81=-19,92%

2) Зміна рентабельності за рахунок зменшення тарифів:

 

=((524 206,00426 082,00)/ 426 082,00*100) 43,89 =-20,86%

 

3) Зміна рентабельності за рахунок зменшення собівартості:

 

=100*((470 890,00426 082,00)/ 426 082,00 (524 206,00426 082,00)/ 426 082,00)) =-12,51%

 

На підставі проведеного дослідження визначено, що резервами підвищення ефективності реалізації послуг з перевезення пасажирів ДП МА «Бориспіль» є поліпшення структури здійснюваних рейсів, що спроможне підвищити рентабельність діяльності на 19,92%; збільшення тарифів на 20,86%; зменшення собівартості на 12,51%.

 

 

Висновки і пропозиції

 

В даній роботі розглянуто пасажирські перевезення транспортного підприємства: ДП МА» Бориспіль» впродовж 2008 року.

На протязі періоду підприємство зберігає високий рівень фінансової незалежності й зазначений показник зростає у 2007 році коефіцієнт фінансової незалежності становив 0,85, у 2008 році 0,86 (+0,01) при нормативному значені ≥ 0,5.

Високим є рівень фінансової стабільності у 2007 році становив 6,75, у 2008 році дещо зменшився й становив 6,15 (-0,61) при нормативному значені > 1,0.

Ефективно використовуються залучені кошти, оскільки зростає показник фінансового левериджу у 2007 році становив 0,13, у 2008 році 0,14 (+0,01) при нормативному значені ≥ 0,5.

Є високими й значно перебільшують нормативні значення показники ліквідності, однак нажаль спостерігається незначне зменшення їх рівня:

 1. коефіцієнт поточної (загальною) ліквідності (Кл) у 2007 році становив 10,49; у 2008 році 7,93 (-2,56);
 2. коефіцієнт швидкої ліквідності (Кшл) у 2007 році становив 10,08;у 2008 році 7,63 (-2,45);
 3. коефіцієнт абсолютної ліквідності(Кал) у 2007 році становив 8,33;у 2008 році 6,41 (-1,93).

Зростають запасів, активів та дебіторської заборгованості, що відповідно викликає зменшення періоду обороту й є позитивним явищем, оскільки відбиває поліпшення використання оборотних коштів підприємством.

Позитивним є й збільшення періоду погашення кредиторської заборгованості, оскільки по своїм боргам підприємство має змогу платити з меншою частотою, тобто збільшує можливості від використання залучених коштів.

Рентабельність функціонуючого капіталу та загальна рентабельність є достатньо високими й збільшуються:

 1. рентабельність функціонуючого капіталу у 2007 році становила 34,73;у 2008 році 292,32 (+257,59).
 2. загальна рентабельність у 2007 році становила 7,17; у 2008 році 7,28 (+0,11).

Однак, незважаючи на позитивну структуру балансу, ефективність діяльності підприємства за всіма показниками рентабельності є високою, оскільки рентабельність послуг, активів та власного капіталу є нижчими за одиницю, хоч і зростають у 2008 році порівняно з 2007 роком, тож є доцільним більш детальний розгляд факторів, що зумовлюють ефективність надання підприємством послуг з перевезення пасажирів.

За підсумками діяльності Державного підприємства «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» у 2008році було обслуговано 6 млн.665тис. пасажирів, що забезпечило збільшення обсягів відправлених пасажирів на 17% від показника 2007 року.

Зменшення кількості внутрішніх рейсів обумовлене суттєвим скороченням польотів авіакомпанії «Українсько-Середземноморські Авіалінії», яка є четвертою в Україні за обсягами перевезень пасажирів.

В 2008 році частка внутрішньо-українських перевезень склала 14% або 958 112 пасажирів від загальної кількості перевезених пасажирів.

Протягом звітного року спостерігалося стабільне зростання пасажиропотоку. Пік перевезень із року в рік приходиться на липень-серпень, мінімальний пасажиропотік на лютий. Ці сезонні коливання повязані з активізацією туристичних потоків у літні місяці та відповідно спадом туристичної та ділової активності після закінченням зимових січневих свят та канікул.

Слід відзначити низький рівень поновлення рухомого складу транспортних засобів підприємства, оскільки впродовж періоду рухомий склад транспортних засобів підприємства було поновлено на 10%, вибуло 4%. При цьому поновлення ведеться майже рівномірно за основними моделями рухомого складу транспортних засобів підприємства, що видно за незначними структурними зрушеннями їх складу (див. гр. 16 табл. 3.2)

Однак, поновленню рухомого складу транспортних засобів підприємства слід приділяти більше уваги, що зумовлюється досить високим коефіцієнтом зносу 69, та малим коефіцієнтом принадності 31%.

Обсяг реалізації наданих послуг у звітному періоді зменшився порівняно з попереднім періодом на -111 975,00 тис. грн. через збільшення вартості рухомого складу на тлі значного зменшення фондовіддачі (у 2007 році фондовіддача складала 98%, у 2008 році 54% (зменшилася на 44%), що викликало пропорційне зменшення рентабельності використання рухомого складу.

На підставі проведеного дослідження визначено, що резервами підвищення ефективності реалізації послуг з перевезення пасажирів ДП МА «Бориспіль» є поліпшення структури здійснюваних рейсів, що спроможне підвищити рентабельність діяльності на 19,92%; збільшення тарифів на 20,86%; зменшення собівартості на 12,51%.

Крім того, інтенсивність надання послуг зменшилася, що є резервом до збільшення обсягів реалізованих послуг у розмірі 227 224,24 тис.грн. (751430,2524 206,00; де 751430,2=3,68*204 193,00).

 

 

Список використаної літератури

 

 1. Алексєєв І.В., МорозА.С., Романів Є.М. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) Львів. Бескіт Біт 2003 152 с.
 2. БабицькийА.Ф. Методологія аналізу економічних процесів і управління. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) К. МАУП 2003 128 с.
 3. БагровВ.П., Багрова І.В. Економічний аналіз. Навчальний посібник К. ЦУЛ 2006 160 с.
 4. Баронін А.С. Аналіз і прогноз у політиці та бізнесі. Курс лекцій К.Паливода 2005 128 с.;
 5. БолюхМ.А., БурчевськийВ.З., ГорбатюкМ.І. / За ред. ЧумаченкоМ.Г. Економічний аналіз. Навчальний посібник (рек. МОН України). 2-е вид. К. КНЕУ 2003 556 с.;
 6. БолюхМ.А., ГорбатюкМ.І. Збірник задач з курсу «Економічний аналіз». Навчальний посібник (рек. МОН України) К. КНЕУ 2002 232 с.;
 7. БутинецьФ.Ф., ШигунМ.М. / За ред. БутинцяФ.Ф. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті. Навчальний посібник Житомир. Рута 2004 352 с.;
 8. Вічевич А.М., МаксимецьО.В. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навчальний посібник (рек. МОН України) Львів. Афіша 2004 140 с.;
 9. ГадзевичО.І. Основи економічного аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності підприємств. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) К.Кондор 2004 180 с.;
 10. ГоловкоВ.І., Мінченко А.В., ШарманськаВ.М. Фінансово-економічна діяльність підприємств: контроль, аналіз та безпека. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) К. ЦУЛ 2006 448 с.;
 11. ГольдбергА.А., ШереметаМ.М., ЗаболоцькийМ.В., Скасків О.Б. Комплексний аналіз. Підручник (рек. МОН України) Львів. Афіша 2002 203 с.
 12. ГриньоваВ.М. Функціонально-вартісний аналіз в інноваційній діяльності підприємства. Монографія Х. ИНЖЭК 2004 128 с.;
 13. Грін В. Економетричний аналіз. Підручник (пер. с англ.) К.Основи 20051198 с.
 14. ДайнекаО.Г. Єдина транспортна система. Харків: ХДЗТ 2000 107 с.
 15. За ред. БутинцяФ.Ф. Економічний аналіз. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України) Житомир. Рута 2003 608 с.
 16. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. Навчальний посібник для ВНЗ. 4-е вид. К.Знання-Прес 2004 190 с.
 17. Ізмайлова К.В. Сучасні технології фінансового аналізу. Навчальний посібник К. МАУП 2003 148 с.
 18. Іфтемічук В.С, Маниліч М.І., ШутакГ.В. / За ред. Башняніна Г.І., Іфтемчука В.С. Генеза ринкової економіки: політекономія, мікроекономіка, макроекономіка, маркетинг, економіка підприємства, економічний аналіз, фінанси, банки, біржова

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 >