Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

  Алексєєв І.В., МорозА.С., Романів Є.М. Фінансовий аналіз: техніка розрахунків та моделювання економічних ситуацій. Навчальний посібник для ВНЗ (рек. МОН України)

Аналіз пасажирських перевезень транспортного підприємства "Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль"

Курсовой проект

Транспорт, логистика

Другие курсовые по предмету

Транспорт, логистика

Сдать работу со 100% гаранией
ожень (стандартів) бухгалтерського обліку з метою забезпечення єдиних (постійних принципів) методів, процедур при відображенні поточних операцій в обліку та складанні фінансової звітності, а також прийнятому на підприємстві наказу».

 

2.2 Характеристика виробничих показників роботи підприємства і його технічних засобів

 

Згідно зі стратегією України щодо інтеграції до ЄС, у Міжнародному аеропорту «Бориспіль» протягом останніх років вживалися заходи до підвищення якості послуг та збільшення виробничих потужностей з урахуванням зростаючої важливості аеропорту як головних повітряних воріт України та базового аеропорту для провідних українських авіакомпаній. В ДП МА «Бориспіль» діє інтегрована система менеджменту, сертифікована за стандартами ІSO 9001:2000 та ІSO 14001:2004. Сучасне обладнання з обслуговування пасажирів та багажу повністю відповідає вимогам Міжнародної організації цивільної авіації (ІСАО) щодо забезпечення авіаційної безпеки.

Державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» розташоване на відстані 29-ти км на південний схід від Києва та 6-ти км на південний захід від Борисполя. Займає територію площею 943 га. На території аеропорту розташовані дві злітно-посадкові смуги і біля 200 виробничих, адміністративних та допоміжних будівель і споруд.

ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» є головними повітряними воротами України та обслуговує 62% авіаційних пасажирських перевезень країни. Аеропорт знаходиться на перетині багатьох повітряних трас, що проходять з Азії до Європи, Америки і у зворотному напрямку та є єдиним аеропортом України, з якого виконуються трансконтинентальні рейси.

З аеропорту «Бориспіль» 42 іноземні та 8 українських авіакомпаній виконують регулярні пасажирські рейси на 84 маршрутах, з них 72 міжнародних та 12 українських.

Сьогодні аеропорт реалізує «Державну програму розвитку міжнародного аеропорту «Бориспіль» на період до 2020 року»

розпочато будівництво термінального комплексу «D», low-cost терміналу, автомобільних стоянок, реконструкцію та розширення перону «F».

Аеропорт надає послуги авіаційного та неавіаційного характеру.

Основними є авіаційні послуги, а саме:

обслуговування пасажирів, обробка багажу, пошти, вантажів;

наземне обслуговування повітряних суден.

Неавіаційна діяльність:

оренда;

комунальні послуги;

послуги готелю;

телекомунікаційні послуги;

Перспективність подальшого розвитку аеропорту передбачає зріст транзитних напрямків перевезень, забезпечення європейського рівня обслуговування, впровадження нових видів послуг неавіаційної діяльності.

Основні придбання:

2003 рік придбано адмінвиробничу будівлю на суму 9 751 тис. грн., спецтехніки на суму 3 452 тис. грн., ангар на суму 1 870 тис. грн.;

2004 рік збудовано оперативний центр САБ на суму 2 534 тис. грн., стоянки для літаків на суму 3 038 тис. грн.; придбано спецтехніки на суму 10 173 тис. грн.;

2005 рік збудовано перон на суму 24 484 тис. грн.; придбано будівлю лабораторного корпусу на суму 27 469 тис. грн., спецтехніки на суму 30 117 тис. грн.;

2006 рік придбано спецтехніки на суму 18 799 тис. грн.;

2007 рік придбано спецтехніки на суму 24 993 тис. грн.

2008 рік будівництво нового термінального комплексу» D» на суму 19 101 тис. грн.; розширення перонів на суму 127 424 тис. грн. придбання основних засобів на суму 86 355 тис. грн.

Відчуження активів:

2003 рік чотири поверхи контрольно-диспетчерського пункту на суму 651 тис. грн.;

2008 рік 19 одиниць спецтехніка нульовою залишковою вартістю.

До основних засобів підприємства відносяться матеріальні активи, очікуваний строк використання яких більше одного року та первісною вартістю більше 1000 грн. У 2004 році проводилась переоцінка основних засобів станом на 31.07.2004 року. Нарахування амортизації основних засобів проводиться із застосуванням методів встановлених пунктом 26 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7» Основні засоби», а саме застосовується прямолінійний метод.

Терміни та умови користування основними засобами (за основними групами):

будівлі споруди 20 50 років;

машини та обладнання 510 років;

транспортні засоби 56 років;

інші основні засоби 36 років.

Первісна вартість основних засобів: 6 380 004.0 тис. грн.

Ступінь зносу основних засобів: 71/2%

Ступінь використання основних засобів: 100%

Сума нарахованого зносу: 4 545 671.0 тис. грн.

Суттєві зміни у вартості основних засобів зумовлені:зміною обліку вартості земельних ділянок, які отримані на праві постійного користування та відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 19.12.2006 року №1213 «Про затвердження Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих актів та операцій і Змін до деяких нормативно-правових актів МФУ з бухгалтерського обліку» були віднесені до складу основних засобів, які в 2008 році обліковуються як нематеріальні активи

На діяльність аеропорту впливають такі фактори, як політичний так і макроекономічний стан в Україні, міжнародний авторитет України, інвестиційна привабливість України, екологічний стан, розвиток міжнародного туризму в Україні, ріст доходів населення.

 

2.3 Економічна ефективність роботи підприємства

 

Показники економічної ефективності розраховано за методикою, що наведено в табл. 2.1.

На підставі наведених розрахунків можна стверджувати:

На протязі періоду підприємство зберігає високий рівень фінансової незалежності й зазначений показник зростає у 2007 році коефіцієнт фінансової незалежності становив 0,85, у 2008 році 0,86 (+0,01) при нормативному значені ≥ 0,5.

Високим є рівень фінансової стабільності у 2007 році становив 6,75, у 2008 році дещо зменшився й становив 6,15 (-0,61) при нормативному значені > 1,0.

Ефективно використовуються залучені кошти, оскільки зростає показник фінансового левериджу у 2007 році становив 0,13, у 2008 році 0,14 (+0,01) при нормативному значені ≥ 0,5.

Є високими й значно перебільшують нормативні значення показники ліквідності, однак нажаль спостерігається незначне зменшення їх рівня:

  1. коефіцієнт поточної (загальною) ліквідності (Кл) у 2007 році становив 10,49; у 2008 році 7,93 (-2,56);
  2. коефіцієнт швидкої ліквідності (Кшл) у 2007 році становив 10,08;у 2008 році 7,63 (-2,45);
  3. коефіцієнт абсолютної ліквідності(Кал) у 2007 році становив 8,33; у 2008 році 6,41 (-1,93).

Зростають обіг запасів, активів та дебіторської заборгованості, що відповідно викликає зменшення періоду обороту й є позитивним явищем, оскільки відбиває поліпшення використання оборотних коштів підприємством.

Позитивним є й збільшення періоду погашення кредиторської заборгованості, оскільки по своїм боргам підприємство має змогу платити з меншою частотою, тобто збільшує можливості від використання залучених коштів.

Рентабельність функціонуючого капіталу та загальна рентабельність є достатньо високими й збільшуються:

  1. рентабельність функціонуючого капіталу у 2007 році становила 34,73; у 2008 році 292,32 (+257,59).
  2. загальна рентабельність у 2007 році становила 7,17; у 2008 році 7,28 (+0,11).

Однак, незважаючи на позитивну структуру балансу, ефективність діяльності підприємства за всіма показниками рентабельності є високою, оскільки рентабельність послуг, активів та власного капіталу є нижчими за одиницю, хоч і зростають у 2008 році порівняно з 2007 роком, тож є доцільним більш детальний розгляд факторів, що зумовлюють ефективність надання підприємством послуг з перевезення пасажирів.

 

Таблиця 2.1. Економічна ефективність роботи підприємства у 2008р.

234567Коефіцієнт швидкої ліквідності (Кшл)Оборотні кошти запаси=ф.1 стр.260 ф.1 стр.100…стр.140>0,7571 705,00=7,63731 542,00=10,0810,08-7,63=-2,45Короткотермінові зобовязанняф.1 стр.62074 959,0072 575,00Коефіцієнт абсолютної ліквідності(Кал)Грошові кошти й поточні фінансові інвестиції=ф.1 стр.230+ ф.1 стр.240+ ф.1 стр.220≥ 0,2480 154,00=6,41604 710,00=8,338,33-6,41=-1,93Короткотермінові зобовязанняф.1 стр.62074 959,0072 575,00Коефіцієнт активів (Коа)Чиста виручка від реалізації послуг=ф.2 стр.035Зменшення697 951,00=1,17524 206,00=0,690,69-1,17=0,49Вартість активівф.1 стр.260594 376,00761 518,00Середній термін обороту активів (Чоа)Кількість календарних днів періоду=365Зменшення365,00=310,83365,00=530,24530,24-310,83=-219,40П.8п.81,170,69Одноденний оборот (От)Середня вартість активів=ф.1 стр.260Зменшення594 376,00=1 912,19761 518,00=1 436,181 436,18-1 912,19=476,01П.9п.9310,83530,24Коефіцієнт запасів (Коз)Собівартість реалізованої продукції=ф.2 стр.040Збільшення426 082,00=18,79364 312,00=12,1512,15-18,79=6,64Вартість запасівф.1 стр.100…стр.14022 671,0029 976,00

 

3. Аналіз пасажирських перевезень

 

3.1 Географія перевезень пасажирів

 

Частка аеропорту «Бориспіль» серед усіх відправлених з аеропортів України пасажирів у 2008 році становила 62%

У структурі обслугованих рейсів по авіаперевізниках перше місце займає авіакомпанія Аеросвіт 28%. Далі йдуть авіакомпанії МАУ 16%, інші авіакомпанії України 21%, іноземні авіакомпанії дальнього зарубіжжя 27% та авіакомпанії СНД 7%.

Відповідно до структури обслугованих пасажирів по авіакомпаніях у 2008році в аеропорту «Бориспіль» лідируюча позиція належить українському авіаперевізнику а/к «Аеросвіт» 34%. За ним авіакомпанія МАУ20%, інші авіакомпанії України 14%, авіакомпанії СНД 8% та іноземні авіакомпанії дальнього

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5 6 > >>