Аналіз обсягу інвестицій в основний капітал за регіонами у 2005р.

Точність0,00,00,00,00,0Назва областіОбсяг інвестицій в основний капітал у 2005 р., млн. грнКількість населення , тис. осібСередньорічна кількість населення у 2005р., тис.

Аналіз обсягу інвестицій в основний капітал за регіонами у 2005р.

Контрольная работа

Экономика

Другие контрольные работы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА

з дисципліни «Статистика»

на тему: «Аналіз обсягу інвестицій в основний капітал за регіонами у 2005р.»

 

Таблиця 1.1

Аналіз обсягу інвестицій в основний капітал за регіонами у 2005р.

Точність0,00,00,00,00,0Назва областіОбсяг інвестицій в основний капітал у 2005 р., млн. грнКількість населення , тис. осібСередньорічна кількість населення у 2005р., тис. осібОбсяг інвестицій на душу населення, грн./ос.на 01.01.05 рна 01.01.06 рАБВГД = (В + Г) : 2Е = Б / ДУкраїна9309647100,546749,246924,91983,9Автономна Республіка Крим33751985,51975,11980,31704,3Області:Вінницька16931713,11694,51703,8993,7Волинська11861042,11037,71039,91140,5Дніпропетровська77923472,93443,93458,42253,1Донецька95984659,04610,04634,52071,0Житомирська11351346,01330,81338,9847,7Закарпатська11151245,71242,61244,2896,2Запорізька32991876,41860,21868,31765,8Івано-Франківська16831390,91386,21388,61212,0Київська45191773,11758,01765,62559,5Кіровоградська12851077,51060,81069,21201,8Луганська43632435,72404,52420,11802,8Львівська46822569,72558,82564,31825.8Миколаївська25341228,81218,91223,92070,4Одеська51542404,62391,22397,92149,4Полтавська37091564,61547,01555,82384,0Рівненська11841159,61155,41157,51022,9Сумська14411241,71224,21233,01168,7Тернопільська8901116,31108,91112,6799,9Харківська57752832,72813,42823,12045,6Херсонська10771136,81125,01130,9952,3Хмельницька14611384,91370,31377,61060,5Черкаська20461353,51337,81345,71520,4Чернівецька755908,4905,1906,8832,6Чернігівська13331179,21159,91169,61139,7містаКиїв194682625,12651,92638,57378,4Севастополь544376,7377,1376,91443,4

План спостереження

 

Показник: аналіз обсягу інвестицій в основний капітал за регіонами у 2005р.

Мета спостереження: отримання достовірних даних про обсяг інвестицій в основний капітал за регіонами у 2005р.

Обєкт спостереження: інвестиції в основний капітал регіонів України.

Одиниця сукупності: кожний окремий регіон України.

Одиниця спостереження: інвестиції в основний капітал окремого регіону України.

Програма спостереження: Яка кількість інвестицій в основний капітал приходиться на кожний регіон? Яка кількість населення проживала в кожному окремому регіоні на 01.01.2005? Яка кількість населення проживала в кожному окремому регіоні на 01.01.2006?

Організаційна форма спостереження: спеціально організоване спостереження.

Вид спостереження: за ступенем охоплення - суцільне спостереження; за часом реєстрації фактів - періодичне спостереження.

Спосіб проведення спостереження: документальний облік.

Орган спостереження: Державний комітет статистики України.

Обєктивний час спостереження: 2005 рік.

Субєктивний час спостереження: 1 січня 2005р. - 1 січня 2006р.

Система контролю: арифметичний контроль.

 

Таблиця 2.1

Розподілення населення за обсягом інвестицій в основний капітал

Обсяг інвестицій на душу населення, грн./ос.Від 799,0 до 1151,2Від 1151,2 до 1503,4Від 1503,4 до 1855,6Від 1855,6 до 2207,8Від 2207,8 до 2560,0ВсьогоКількість областей10454326Значення показника (обсяг інвестицій на душу населення)993,7 1140,5 847,7 896,2 1022,9 799,9 952,3 1060,5 832,6 1139,71212,0 1201,8 1168,7 1443,41704,3 1765,8 1802,8 1825,8 1520,4 2071,0 2070,4 2149,4 2045,6 2253,1 2559,5 2384,0-Кількість населення в інтервалах1703,8 1039,9 1338,9 1244,2 1157,5 1112,6 1130,9 1377,6 906,8 1169,61388,6 1069,2 1233,0 376,91980,3 1868,3 2420,1 2564,3 1345,74634,5 1223,9 2397,9 2823,13458,4 1765,6 1555,8-Всього населення12181,84067,710178,711079,46779,844287,4*

* - у випадку з найбільшим значенням виключаємо 7378,4 (таблиця Б, пункт - Обсяг інвестицій на душу населення, грн./ос., місто Київ). Не характерні для даної сукупності даних.

 

Розподіл регіонів України по обсягу інвестицій в основний капітал на душу населення у 2005р.

Обсяг інвестицій по регіонах на душу населення, грн./ос.Кількість населення, тис. осібЧастка населення в кожній групі, %Накопичена частотаНаселення, тис. ос.Частка, %Від 799,0 до 1151,212181,827,512181,827,5Від 1151,2 до 1503,44067,79,216249,536,7Від 1503,4 до 1855,610178,723,026428,259,7Від 1855,6 до 2207,811079,425,037507,684,7Від 2207,8 до 2560,06779,815,344287,4100Всього44287,4100,0ХХ

 

ОХ1 см : 352,2 грн./ос.

ОУ1 см : 2000 тис. осіб

 

Опис виконання завдання до теми № 3 « Зведення і групування статистичних даних»

 

1. Із попереднього завдання для побудови групового зведення було взято таблицю «Аналіз обсягу інвестицій в основний капітал за регіонами у 2005р.».

2. Для визначення інтервалу потрібно скористатися формулою

 

.

 

3. Далі робимо розшифровку побудови інтегрального ряду розподілу, де за інтервалами розносимо регіони, їхньою кількістю, значенням показника, а також кількістю населення і його загальною кількістю за інтервалами відповідно, та в цілому по Україні.

4. Отриманий результат - інтегральний ряд розподілу представлено у вигляді групової таблиці, де варіантою буде обсяг інвестицій по регіонах на душу населення, грн./ос., а частотою - кількість населення в інтервалах, тис. ос.

5. Одержаний вище інтервальний ряд розподілу представлено у графічному виді (у вигляді гістограми), де по осі ординат - варіанта (обсяг інвестицій по регіонах на душу населення, грн./ос.), а по осі абсцис - частота (кількість населення в інтервалах, тис. ос.).

При виконанні завдання до ІНРЗ до теми «Зведення і групування статистичних даних» було створено групове зведення за наступною групувальною ознакою: обсяг інвестицій в основний капітал по регіонах за кількістю населення у 2005р.

У ході роботи було отримано інтервальний ряд розподілу, у якому:

варіанта - обсяг інвестицій по регіонах на душу населення, грн./ос.

частота - кількість населення в інтервалах, тис. ос.

Проаналізувавши отримане структурне групування та його графічне представлення можна дійти до висновку, що для даного групування спостерігається така тенденція: найбільша кількість населення, а саме - 12181,8 тис. осіб (27,5%) отримує обсяг інвестицій в основний капітал - від 799 до 1151,2 грн./ос., а найменша кількість населення, а саме - 4067,7 тис. осіб (9,2%) отримує - від 1151,2 до 1503,4 грн./ос.

Узагальнюючі статистичні показники

 

За способом обчислення показники в додатку Б поділяються на первинні (Обсяг інвестицій в основний капітал у 2005 р., Кількість населення - стовбці Б, В, Г) та похідні (Середньорічна кількість населення у 2005р., Обсяг інвестицій на душу населення - стовбці Д, Е).

За суттю досліджуваних явищ в додатку Б можна виділити об'ємні показники, що характеризують розміри явищ, процесів (стовбці Б, В, Г), та якісні показники, що характеризують кількісні співвідношення, характерні властивості досліджуваних явищ (стовбці Д, Е).

За ознакою часу показники в додатку Б поділяються на інтервальні (стовбці Б, Д, Е) та моментні (стовбці В, Г).

За визначенням у просторів показники в додатку Б поділяються на загально територіальні (Україна) та локальні (Автономна Республіка Крим, 24 області та міста Київ і Севастополь).

До кількісних значень належать такі одиниці величин, як натуральні, умовно-натуральні, вартісні. Натуральні одиниці - здебільшого відповідають природним або споживчим властивостям предмета і виражаються у фізичних одиницях ваги, довжини тощо. У нашому випадку, натуральними одиницями є показники в додатку Б - кількість населення,тис. осіб (стовбці В, Г, Д). В умовно-натуральних одиницях подають продукцію, коли один з продуктів приймають за одиницю, а решту прирівнюють до нього. У нашому випадку, умовно-натуральною одиницею є показники в додатку Б - обсяг інвестицій на душу населення, грн./ос. (стовбець Е). У вартісному (грошовому) виражені визначають загальний обсяг виробництва для різнойменної продукції. У нашому випадку, вартісною одиницею є показники в додатку Б - обсяг інвестицій в основний капітал у 2005 р., млн. грн. (стовбець Б). Таким чином, різниця у методології визначення кількісних значень різних величин для окремих одиниць і в цілому по сукупності полягає в тому, що до кількісних значень використовують різні одиниці (натуральні, умовно-натуральні, вартісні).

Для розрахунків середньої величини всієї сукупності регіонів:

а) для незгрупованих даних за загальним обсягом значень ознаки по кожному регіону (графа Б табл. 1.1) і за розрахованим значенням ознаки на душу населення (графа Е табл. 1.1) використовується середня арифметична проста:

 

 

(3375+1693+1186+7792+9598+1135+1115+3299+1683+4519+1285+4363+4682+2534+5154+3709+1184+1441+890+5775+1077+1461+2046+755+1333+544) : 26 = 73628 : 26 = 2831,8 млн. грн.* - середня величина сукупності обсягу інвестицій в основний капітал.

* - у випадку з найбільшим значенням виключаємо 19468 (таблиця Б, пункт - Обсяг інвестицій в основний капітал, млн. грн., місто Київ). Не характерні для даної сукупності даних.

(1704,3+993,7+1140,5+2253,1+2071,0+847,7+896,2+1765,8+ 1212,0+2559,5+1201,8+1802,8+1825,8+2070,4+2149,4+2384,0+1022,9+1168,7+799,9+2045,6+952,3+1060,5+1520,4+832,6+1139,7+1443,4) : 26 = 38864 : 26 = 1494,8 грн./ос.** - середня величина сукупності обсягу інвестицій на душу населення.

** - у випадку з найбільшим значенням виключаємо 7378,4 (таблиця Б, пункт - Обсяг інвестицій на душу населення, грн./ос., місто Київ). Не характерні для даної сукупності даних.

б) для згрупованих даних за даними табл. 2.1 (розрахунки зробити у табличному вигляді і за р

Похожие работы

1 2 >