Аналіз обсягу виробництва цукрових буряків (фабричних) за регіонами у 2007 р.

Точність0,00,00,00,00,00,0%№ регіонуНазва областіОбсяг виробництва цукрових буряків (фабричних) тис.тКількість населення, тис.осібСередньорічна кількість населення у 2007р., тис.осібОбсяг виробництва цукрових буряків (фабричних) на

Аналіз обсягу виробництва цукрових буряків (фабричних) за регіонами у 2007 р.

Контрольная работа

Экономика

Другие контрольные работы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА АКАДЕМІЯ

Кафедра обліку та економічного аналізу

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ навчально-розрахункове завдання

з дисципліни: «Статистика»

на тему: «Аналіз обсягу виробництва цукрових буряків (фабричних) за регіонами у 2007 р.»

 

 

 

Варіант № 38

Виконала: студентка

групи ЕП-09-1

Панчук Л.

Перевірила:

Семенова Зоя Гаврилівна

 

 

 

Дніпропетровськ 2010

План спостереження:

ПРОГРАМНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПИТАННЯ

Мета: отримання достовірних статистичних даних про обсяги виробництва цукрових буряків (фабричних) за регіонами у 2007 р. та розрахунок виробництва на душу населення з виявленням відповідних закономірностей.

Обєкт спостереження: обсяг виробництва цукрових буряків (фабричних) за регіонами у 2007 р.

Одиниця сукупності: виробництво цукрових буряків (фабричних) в окремому регіоні України в 2007 р.

Одиниця спостереження: «Статистичний щорічник України 2007-2008 рр.»

Організаційна форма спостереження: спеціально організоване спостереження.

Вид спостереження: за часом реєстрації даних - перервне; за повнотою охоплення одиниць сукупності суцільне; за способом збирання даних - документальний облік на базі «Статистичного щорічника за 2007р. та 2008р.»

Програма спостереження: таблиця,в якій відображені первинні показники виробництва цукрових буряків (фабричних)за регіонами у 2007 р.; кількість населення за регіонами (на 1.01.07р.та на 1.01.08р.); середньорічна кількість населення у 2007 р. та виробництво цукрових буряків (фабричних) на душу населення.

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ

Орган спостереження: студентка Дніпропетровської фінансової академії групи ЕП-09-1 Панчук Л. В.

Час спостереження:

об'ктивний час: 1.01.2007р. 1.01.2008р.

  1. субєктивний час: 20.09.10-13.10.2010

Місце: м. Дніпропетровськ, ДДФА

Матеріально-технічна база: Статистичні щорічники України за 2007 та 2008 роки, компютер.

Система контролю: логічний, візуальний, арифметичний, які забезпечували точність при проведенні спостереження.

 

Тема №2 «Статистичне спостереження»

 

Таблиця 1.1. «Аналіз обсягу виробництва цукрових буряків (фабричних) за регіонами у 2007 р.»

Точність0,00,00,00,00,00,0%№ регіонуНазва областіОбсяг виробництва цукрових буряків (фабричних) тис.тКількість населення, тис.осібСередньорічна кількість населення у 2007р., тис.осібОбсяг виробництва цукрових буряків (фабричних) на душу населення, кг/ос.Обсяг виробництва цукрових буряків (фабричних) на душу населення у % від загального обсягу виробництвана 1.01.07рна 1.01.08рАБВГД = (В + Г) : 2Е = Б / Д·Є = Еі / ∑ ЕУкраїна16978,046646,046372,746509,41000,0*16978,0/46509,4=365,0х1Автономна Республіка Крим-1977,11971,11974,1--Області:2Вінницька2895,01686,51672,21679,41723,919,03Волинська544,01038,01036,41037,2524,55,84Дніпропетровська156,03422,93398,43410,745,70,55Донецька18,04580,64538,94559,83,90,06Житомирська668,01317,11305,51311,3509,45,68Запорізька8,01846,91832,91839,94,30,09Івано-Франківська97,01385,41382,61384,070,10,810Київська1610,01751,11737,31744,2923,110,211Кіровоградська398,01053,11039,71046,4380,44,212Луганська12,02381,92355,42368,75,10,113Львівська499,02568,42559,82564,1194,62,114Миколаївська53,01211,91203,61207,843,90,515Одеська63,02395,52394,72395,126,30,316Полтавська2196,01540,51524,91532,71432,815,817Рівненська1117,01154,41152,01153,2968,610,718Сумська502,01211,41196,81204,1416,94,619Тернопільська2059,01105,41098,61102,01868,420,620Харківська1079,02812,12795,92804,0384,84,222Хмельницька1343,01361,41350,31355,9990,510,923Черкаська1114,01328,01315,51321,8842,89,324Чернівецька134,0908,3904,5906,4147,81,625Чернігівська413,01151,01135,91143,5361,24,0міста26Київ-2718,12740,22729,2--27Севастополь-379,2379,5379,4--Разомхххх9061,6100,0

Ця сукупність, отримана за даними статистичних щорічників, не є однорідною. Щоб отримати однорідну сукупність, розрахуємо питому вагу обсягу виробництва цукрових буряків (фабричних) на душу населення (Таблиця 1.1. стовпець Є) та виключимо регіони, дані по яким відсутні, регіони, питома вага виробництва яких не перевищує 1% (№ 4, 9, 12, 14, 15), оскільки вони не мають істотного впливу на загальний обсяг, та регіони № 2, 10, 16, 17, 19, 22, значення яких значно (майже у 3 рази) перевищують середній показник обсягу виробництва по Україні. Таким чином в нас залишаться 9 регіонів, що утворюють однорідну сукупність:

 

 

Точність0,00,00,00,00,00,0%№ регіонуНазва областіОбсяг виробництва цукрових буряків (фабричних) тис.тКількість населення, тис.осібСередньорічна кількість населення у 2007р., тис.осібОбсяг виробництва цукрових буряків (фабричних) на душу населення, кг/ос.Обсяг виробництва цукрових буряків (фабричних) на душу населення у % від загального обсягу виробництвана 1.01.07рна 1.01.08рАБВГД = (В + Г) : 2Е = Б / Д·Є = Еі / ∑ ЕУкраїна16978,046646,046372,746509,41000,0*16978,0/46509,4=365,0хОбласті:3Волинська544,01038,01036,41037,2524,55,86Житомирська668,01317,11305,51311,3509,45,611Кіровоградська398,01053,11039,71046,4380,44,213Львівська499,02568,42559,82564,1194,62,118Сумська502,01211,41196,81204,1416,94,620Харківська1079,02812,12795,92804,0384,84,223Черкаська1114,01328,01315,51321,8842,89,324Чернівецька134,0908,3904,5906,4147,81,625Чернігівська413,01151,01135,91143,5361,24,0

Тема №3 «Зведення і групування статистичних даних»

 

Таблиця 2.1. «Розподіл населення за обсягом виробництва цукрових буряків (фабричних) на душу населення за регіонами у 2007 р.»

Обсяг виробництва цукрових буряків (фабричних) на душу населення, кг./ос.Кількість населення, тис. осібВідсоткова частка населення, %Кумулятивна частота, тис. осіб147,8 321,63470,526,03470,5321,6 495,36198,046,59668,5495,3 - 669,12348,517,612017,0669,1 - 842,81321,89,913338,7Разом:13338,7100 -

 

Таблиця 2.2. Розшифровка до таблиці «Розподіл населення за обсягом виробництва цукрових буряків (фабричних) на душу населення за регіонами у 2007р.»

Обсяг виробництва цукрових буряків (фабричних) на душу населення147,8 - 321,6321,6 - 495,3495,3 - 669,1669,1 - 842,8ВсьогоСер. інтервалу234,7408,5582,2755,9х№ регіону13, 2411, 18, 20, 253, 623хКількість регіонів24219Значення показника194,6380,4524,5842,8х147,8416,9509,4384,8361,2Кількість населення в інтервалах2564,11046,41037,21321,8х906,41204,11311,328041143,45Всього населення3470,56198,02348,51321,813338,7

Інтервальний ряд розподілу створюємо за допомогою формули:

 

,

 

де h величина інтервалу;

Хmах та Хmin максимальне та мінімальне значення ознаки;

n кількість груп.

= (842,8 147,8)/4=173,7 кг./ос.

Відсоткову частку населення в інтервалі розраховуємо таким шляхом:

 

кількість населення в інтервалі/загальна кількість населення*100%.

 

Висновок

 

Отриманий інтервальний ряд розподілу представлено у вигляді групової таблиці «Розподіл населення за обсягом виробництва цукрових буряків (фабричних) на душу населення за регіонами у 2007 р.», де підметом є «обсяг виробництва цукрових буряків (фабричних) на душу населення, кг./ос.», а присудком «кількість населення, тис. осіб». Побудований інтервальний ряд розподілу свідчить про те, що найбільша кількість населення, а 6198,0 тис. осіб або 46,5% у 2007 р. припадає на регіони з обсягом виробництва цукрових буряків (фабричних) на душу населення від 321,6 до 495,3 кг/особу (Кіровоградська, Сумська, Харківська та Чернігівська області), найменша кількість населення, а саме 1321,8тис.осіб або 9,9% у 2007 році припадає на регіон з обсягом виробництва цукрових буряків (фабричних) на душу населення від 669,1 до 842,8 кг/особу (Черкаська область).

Даний інтервальний ряд розподілу графічно представлений у вигляді гістограми (об'ємної стовпчикової діаграми), яка дає можливість наочно проаналізувати обсяг виробництва цукрових буряків (фабричних) за регіонами у 2007 р. При побудові діаграми ознаку (обсяг виробництва цукрових буряків (фабричних) на душу населення, кг./ос.) було розташовано за віссю абсцис, а її кількісне вираження (кількість населення, тис. осіб) за віссю ординат.

 

Тема №5 «Статистичні показники»

 

1. Класифікація показників, представлених у таблиці №1.

За способом обчислення: показники, представлені у графах Б, В, Г первинні (абсолютні величини); показники, представлені у графах Д, Е, Є похідні (у графі Д середні величини; у графі Е відносні величини інтенсивності; у графі Є питома вага).

За суттю характеристик досліджуваних явищ: показники, представлені у графах Б, В, Г, Д обємні (кількісні); показники, представлені у графі Е, Є якісні.

За ознакою часу: показники, представлені у графах Б, Д, Е, Є інтервальні; показники, представлені у графах В, Г моментні.

За визначенням у просторі: показники кожного окремого регіону України локальні; показники для всієї України загально територіальні.

2. Абсолютні величини це показники, що відбивають у певних у

Похожие работы

1 2 3 > >>