Аналіз нетрадиційних послуг банка

  Закон України “Про банки і банківську діяльність” Закон України “Про Національний банк України” Міщенко В.І., Слав'янська Н.Г., Коренєва О.Г. Банківські операції: Підручник.

Аналіз нетрадиційних послуг банка

Курсовой проект

Банковское дело

Другие курсовые по предмету

Банковское дело

Сдать работу со 100% гаранией
осібник. Львів: «Новий Світ», 2008. 560с.
 • Череп А.В., Андронова О.Ф. Банківські операції: Навчальний посібник. К.: Кондор, 2008. 410с.
 • Романова М.І., Устюгова Ж.В. Основи банківської справи: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 168с.
 • Косова Т.Д., Циганов О.Р. Банківські операції: Навчальний посібник. К.: Центр учбової літератури, 2008. 372с.
 • Операції комерційних банків / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. 2-ге вид., доп. Львів: ЛБІ НБУ, 2001. 516 с.
 • Денисенко М.П., Домрачев В.М., Кабанов В.Г., Ігнатенко А.В., Чигирин К.А. Кредитування та ризики: Навчальний посібник. К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008. 480с.
 • Аналіз банківської діяльності: Підручник / А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуненко та ін. Вид.2-ге, без змін. К.: КНЕУ, 2006. 600с.
 • Банківська справа: Навчальний посібник за ред. Проф. Р.І. Тиркала. Тернопіль: “Карт-бланш”, 2001рік.
 • Банковское дело: Учебник под ред. О.И. Лаврушина. М.: “Финансы и статистика”, 2001г.
 • Васюренко О.В. Банківські операції. К.: “Знання” КОО, 2003р.
 • Банківські операції за ред. А.М. Мороза К.: “КНЕУ”, 2002р.
 • Кредитування: теорія і практика за ред. В.Д. Лагутіна К.: “Знаня”, 2002р.
 • Організація міжнародних кредитно-розрахункових операцій в банках за ред. Л.В. Руденко К.: “Академія”, 2001р.
 • Кредитування і контроль за ред. М.Г. Дмитренко, В.С. Потлатюк К.:”Кондор”, 2005р.
 • Е. Михайленко Банковский кредит: как получить и отразить в учете Х.: Издательский дом “Фактор”, 2005г.
 • Ю. Рудяк Безналичные расчеты в Украине Х.: Издательский дом «Фактор», 2004г.
 •  

  Похожие работы

  << < 1 2 3 4 5