Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

у тому числі186,6196,7248,3виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів32,843,866легка промисловість - - - - - -оброблення деревини та виробництво

Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008 рр

Контрольная работа

Экономика

Другие контрольные работы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РОБОТА

на тему:

«Аналіз інноваційної діяльності підприємств України за період 2002-2008рр.»

Аналіз інноваційної діяльності підприємств України 2002-2007 рр.

 

У 2003-2004 роках в інноваційній сфері проявилися тенденції, які свідчать про розгортання певних деструктивних явищ.

У 2002-2004 рр. кількість промислових підприємств, що впроваджували інновації, скоротилась більше, ніж на 36 % (порівняно з 2000-2002 роками), що є дуже значним падінням, яке відбулося всього за два роки.

У 2003 р. продовжувалось зростання кількості поданих заявок на видачу охоронних документів та кількості отриманих охоронних документів у Державному департаменті інтелектуальної власності України. Кількість поданих заявок зросла з винаходів - на 22,9 %, корисних моделей - на 44,3 %, промислових зразків - на 2,8 %. У свою чергу, кількість отриманих охоронних документів зросла з винаходів - на 20,9 %, корисних моделей - на 67,5 %, промислових зразків - на 19,9 % (у порівнянні з 1999-2000 рр.). Але ці показники не можуть тішити, враховуючи, що в 2003р. питома вага деклараційних патентів склала 71,7 % і збільшилась порівняно з 2002 р. на 4,8 проц. пункти (див. табл. 1).

 

Таблиця 1. Питома вага деклараційних патентів у загальній кількості виданих патентів на винаходи (1999-2003 рр)

19992000200120022003Питома вага зареєстрованих патентів без проведення експертизи по суті (з 2000 р. - деклараційних патентів) у загальній кількості виданих патентів Державним департаментом інтелектуальної власності України, %12,170,480.166,971,7

У 2003 р. продовжувалось зростання кількості використаних об'єктів інтелектуальної власності. Причому необхідно зазначити, що це зростання відбувалось при певному поліпшенні галузевої структурі: ліцензійних договорів. Зміна в 2004 р. законодавства у сфері охорони прав інтелектуальної власності призвела до виведення з господарського обігу об'єктів інтелектуальної власності - деклараційних патентів на винаходи. Це спричинило значні зміни в динаміці показників інноваційної діяльності підприємств та організацій України.

 

Таблиця 2. Кількість та динаміка поданих заявок на видачу охоронних документів в 2003-2004 рр.

Подано заявок на видачу охоронних документів

Державний департамент інтелектуальної власності УкраїниПатентні відомства іноземних держав

200320042004 до 2003, %200320042004 до 2003, %Усього у тому числі:

- винаходи

- корисні моделі

- промислові зразки7703

7013 319

3717034

3466 3214 354 91,3

49,4

1007,5

95,4336

253 52 31305

179

55 71 90,8

70,8 105.8 229,0

Кількість заявок на винаходи, поданих у 2004 р. до Державного департаменту інтелектуальної власності України, порівняно з 2003 р. зменшилась у 2 рази, в той же час, число заявок на корисні моделі зросло в 10 разів (див. табл. 2)

Аналогічні процеси відбувалися в сфері отримання охоронних документів у Державному департаменті інтелектуальної власності України. На 9,2 % зменшилось число отриманих патентів на винаходи, а на корисні моделі - збільшилось у 4,7 рази (див. табл. 3). Такі процеси також стали наслідком суттєвих змін в законодавстві України з питань охорони інтелектуальної власності.

Таблиця 3. Кількість та динаміка отриманих охоронних документів в 2003-2004 рр.

Отримано охоронних документівВикористано об'єктів промислової власності

Україниіноземних держав

200320042004 до 2003,%200320042004 до 2003, %200320042004 до 2003, %Усього

у тому числі:73127627104,3193222115,043665347122.5- винаходи

6706608890,8129140108,535924122114.8- корисні моделі

 

2681264471,63152167,7181574317.1- промислові зразки

33827581,4333090,9593651109.8

Звісно, що ситуація, яка склалася в 2000-2003 рр., коли 70-80 % патентів на винаходи були деклараційними, є не нормальною. Врешті-решт, вона не сприяла економічному пожвавленню і залученню капіталовкладень у стратегічній перспективі.

Однак повне виведення з господарського обігу деклараційних патентів було б виправданим в умовах, коли існувала можливість проведення кваліфікаційної експертизи за всіма заявками якісно і в оптимальні терміни. Для цього потрібен комплекс ресурсів, який включає відповідні фінансові, інформаційні, технологічні ресурси та розгалужений штат висококваліфікованих експертів. Звісно, що на сьогодні день в повному обсязі такого комплексу ресурсів держава не має. Враховуючи сказане, можемо констатувати, що ліквідація деклараційних патентів може призвести до того, що заявки розглядатимуться роками, а інновації в цей час не використовуватимуться.

У 2004 р. продовжувалось зростання конкурентоспроможності вітчизняного інноваційного потенціалу на міжнародній арені, хоча призупинилися його темпи. Кількість патентів на винаходи та корисні моделі, отриманих за кордоном, в 2004 р. відповідно зросла на 8,5 та 67,7 % (в 2003 р. ці показники відповідно складали 20,6 та 158,3 %), а кількість отриманих охоронних документів на промислові зразки взагалі зменшилась на 9,1 % (див. табл. 3).

На жаль, необхідно констатувати, що в 2004 р. майже на 30 % зменшилась кількість заявок на винаходи, поданих українськими суб'єктами в патентні відомства іноземних держав, та суттєво призупинилися темпи подачі заявок на видачу охоронних документів на корисні моделі (див. табл. 2). З високою часткою ймовірності можна передбачати, що коли ці тенденції збережуться протягом наступних 2-3 років, то вони неминуче призведуть до початку падіння конкурентоспроможності вітчизняного інноваційного потенціалу на світовій арені.

У 2000-2004 рр. в інноваційній сфері економіки України переважали в основному деструктивні процеси. В 2000 р. розпочалося певне інноваційне зростання, яке, однак, тривало всього три роки. Вказане зростання, без сумніву, було позитивним явищем. Але через його певні характерні особливості воно не могло стати підґрунтям для інноваційного розвитку економіки не тільки в середньостроковій та стратегічній, а навіть у тактичній перспективі.

У 2003-2004 рр. в інноваційному секторі розпочалися певні деструктивні процеси. Особливе занепокоєння викликає значне зниження кількості промислових підприємств, що впроваджували інновації. Крім того, зменшення кількості заявок на винаходи, поданих в патентні відомства зарубіжних країн, може призвести в перспективі до суттєвого зменшення конкурентоспроможності вітчизняного інноваційного потенціалу на світовій арені, певне підвищення якого відбулося в 2000-2002 рр.

Таблиця 4. Кількість інноваційно-активних промислових підприємств за видами економічної діяльності у період 2005-2007 рр.

200520062007всьоговідсотків до загальної кількості підприємстввсьоговідсотків до загальної кількості підприємстввсьоговідсотків до загальної кількості підприємствВсього216,5226,5257,3Добувна промисловість - - - - - -Переробна промисловість

у тому числі186,6196,7248,3виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів32,843,866легка промисловість - - - - - -оброблення деревини та виробництво виробів з деревини, крім меблів - - - - - -целюлозно-паперове виробництво; видавнича діяльність17,117,116,7хімічна та нафтохімічна промисловість - - - - - - виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції310,3414,3413,8металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів211,8211,815,3машинобудування915,5812,91219виробництво машин та устаткування514,3513,9720виробництво електричного, електронного та оптичного устаткування31528,3415,4виробництво транспортних засобів та устаткування133,3150150виробництво та розподілення електроенергії, газу та води37,536,812,3

Як видно з таблиці 4, кількість інноваційно-активних підприємств з кожним роком збільшується, винятком є металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, де ми спостерігаємо спад. Майже стабільними є підприємства, які займаються виробництвом транспортних засобів та устаткування. Також зменшилась кількість інноваційно-активних промислових підприємств, які займаються виробництвом та розподіленням електроенергії, газу та води у 2007 році, порівняно з попередніми роками.

 

Таблиця 5.

Загальний обсяг інноваційних витрат у промисловості 2005-2007рр.

200520062007тис. грнвідсотків до загального обсягутис. грнвідсотків до загального обсягутис. грнвідсотків до загального обсягуВсього, у тому числі за напрямами18071,610013624910091948,2100Дослідження і розробка657,73,6702,80,628,20Внутрішні науково-дослідні роботи - - - -20Зовнішні науково-дослідні роботи - - - -26,20Придбання нових технологій205,61,27405,35,41,10Придбання машин, обладнання, установок, інших основних засобів та капітальні витрати, пов'язані з впровадженням інновацій10513,658,212322490,464310,170Маркетинг, реклама1471,88,1527,70,4 - -Інші5222,928,94389,63,227608,830

Виходячи з таблиці 5, ми можемо побачити, що найбільший відсоток витрат у 2007р. склали витрати на придбання машин, обладнання, установок, інших основних засобів та капітальні витрати, повязані з впровадженням інновацій. Проте у 2006р. ця частка становила 90,4%, тобто майже на 20,4% знизилися витрати на придбання обладнання. Структуру інноваційних витрат у промисловості по рокам зображено на мал.1.1-1.3.

 

Мал.1.1. Структура інноваційних витрат у 2005 р.

 

Мал. 1.2. Структура інноваційних витрат у 2006 р.

Мал. 1.3. Структура інноваційних витрат у 2007 р.

Похожие работы

1 2 >