Аналіз інвестиційного проекту

№ п/пПоказникДіюче устаткуванняРосійське устаткуванняНімецьке устаткування1Вартість одного верстата без обліку транспортних витрат, тис. грн23,613,926,22Вартість транспортування партії устаткування, тис. грн-2353Вартість річного поточного

Аналіз інвестиційного проекту

Контрольная работа

Экономика

Другие контрольные работы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Вступ

 

У міжнародній практиці план розвитку підприємства подається у вигляді бізнес-плану, що, по суті, є структурованим описом проекту розвитку підприємства. Якщо проект пов'язаний із залученням інвестицій, то він носить назву» інвестиційний проект». Зазвичай кожний новий проект підприємства в тій чи іншій мірі пов'язаний із залученням нових інвестицій. У найбільш загальному розумінні проект це спеціальною чином оформлена пропозиція про зміну діяльності підприємства, що переслідує певну ціль (мету).

Проекти прийнято розділяти на тактичні і стратегічні. До останніх належать проекти, що передбачають зміну форми власності (створення орендного підприємства, акціонерного товариства, приватного підприємства, спільного підприємства і т.д.) або кардинальну зміну характеру виробництва (випуск нової продукції, перехід до цілком автоматизованого виробництва і т.п.). Тактичні проекти звичайно пов'язані зі зміною обсягів продукції, що випускається, підвищенням якості продукції, модернізацією устаткування.

Для вітчизняної практика поняття проекту не є новим. Його відмінна якість за старих часів полягала в тому, що основні напрямки розвитку підприємства, як правило, визначалися на вищому по відношенню до підприємства рівні керування економікою галузі. У нових економічних умовах підприємство в особі його власників і вищого складу керування повинно само піклуватися щодо свого подальшого існування, вирішуючи самостійно всі стратегічні і тактичні питання. Така діяльність в області інвестиційного проектування повинна бути певним чином організована.

Практика дозволяє узагальнити досвід розробки проектів і перерахувати типові проекти.

1. Заміна застарілого обладнання як природний процес продовження існуючого бізнесу в незмінних масштабах. Звичайно подібного роду проекти не потребують тривалих і складних процедур обґрунтування і прийняття рішень. Багатоальтернативність може з'являтися у випадку, коли існує декілька типів подібного устаткування і необхідно обґрунтувати переваги одного з них.

2. Заміна устаткування з метою зниження поточних виробничих витрат. Мета подібних проектів використання більш нового устаткування замість працюючого, але порівняно менше ефективного, що морально застаріло. Цей тип проектів припускає детальний аналіз вигідності кожного окремого проекту, тому що більш зроблене в технічному змісті устаткування ще не однозначно більш вигідно з фінансової точки зору.

3. Збільшення випуску продукції і/ або розширення ринку послуг. Даний тип проектів потребує відповідального рішення, що звичайно приймається верхнім рівнем керування підприємства. Найбільше детально необхідно аналізувати комерційну реалізацію проекту з обґрунтуванням розширення ринкової ніші, а також фінансову ефективність проекту, з'ясовуючи, чи призведе збільшення обсягу реалізації до відповідного зростання прибутку.

 

Аналіз інвестиційного проекту

 

На діючому заводі планується реконструкція у вигляді впровадження нових технологій, які дозволять поліпшити якість продукції, що випускається, і збільшити обсяг її випуску.

Розрахунковим роком є початок четвертого року з початку реконструкції.

На підприємстві діє три цехи. Під час реконструкції планується переоснащення і будівництво нового цеху по виробництву вініпласту це новий матеріал, що використовується при виробництві труб.

Початкові інвестиції, необхідні для реалізації інвестиційного проекту, становлять 275 000 г.о. Щорічні надходження від реалізації проекту відповідно дорівнюють:

1 рік 80 000 г.о.

2 рік 90 000 г.о.

3 рік 105 000 г.о.

4 рік 100 000 г.о.

Планується впровадження автоматичної лінії обробки деталей. До впровадження автоматичної лінії вироби оброблялися на потоковій лінії, що складається з 36 металорізальних верстатів, відсоток зношування яких склав 56%.

Автоматична лінія з 27 верстатів створена на основі нового обладнання із частковим використанням наявних у підприємства верстатів, а саме, 82% від загальної кількості верстатів у новій автоматизованій лінії це нові верстати, а інші діючі верстати, що залишилися, демонтуються й продаються по залишковій вартості.

Причому є два варіанти покупки устаткування з різними техніко-економічними характеристиками. Верстати даного виду можуть бути закуплені в Росії в постачальника, з яким налагоджені постійні зв'язки, і в німецької фірми, що запропонувала новий зразок аналогічних верстатів. Дані по кожному варіанті наведені в таблиці 1.

Відбудовна вартість устаткування приймається рівної залишкової вартості.

Нормативний коефіцієнт порівняльної ефективності дорівнює 0,15.

Норматив приведення 0,1.

Метод нарахування амортизації лінійний.

 

Таблиця 1. Дані щодо капітальних вкладень і поточних витрат по новому й діючому устаткуванню.

№ п/пПоказникДіюче устаткуванняРосійське устаткуванняНімецьке устаткування1Вартість одного верстата без обліку транспортних витрат, тис. грн23,613,926,22Вартість транспортування партії устаткування, тис. грн-2353Вартість річного поточного ремонту, тис. грн2,54,33,94Витрати на площу під одним верстатом, тис. грн0,91,21,75Річні амортизаційні відрахування, тис. грнМетод нарахування амортизації лінійний.Величина споживаної електроенергії за рік6потужність установлених моторів, кВт4075807коефіцієнт використання устаткування по потужності0,70,71,68коефіцієнт використання устаткування за часом0,80,80,89число годин роботи устаткування в році, год58116018630010Ціна 1 кВт електроенергії, грн0,16511Річний фонд оплати праці, тис грн103404012Вартість інструментів і пристроїв у рік, тис грн8109,513Термін служби верстатів, років68914Річний випуск продукції, тис шт.6339611200

Розрахуємо залишкову вартість старого устаткування.

Сума зношування:

 

І = (Ки * Sп) / 100 (1)

де И сума зношування, грн;

Ки коефіцієнт фізичного зношування, %. (56%)

Sп повна вартість основних фондів, грн.

І = 23,6*56/100=13,2 тис. грн

 

Відбудовна вартість основних засобів: SВ = Sп І (2)

 

SВ =23,6 13,2 = 10,4 тис. грн.

При виборі варіантів по реконструкції діючих підприємств використовуємо показники порівняльної економічної ефективності капітальних вкладень:

  1. поточні витрати Сі
  2. одноразові витрати Кі.
  3. нормативний коефіцієнт порівняльної ефективності Ен.

Розрахунок здійснюється по мінімуму наведених витрат, які являють собою суму поточних витрат і одноразових витрат, наведених до річної розмірності відповідно до встановленого нормативного коефіцієнта порівняльної ефективності:

 

Сі + Кі.* Ен = min (3)

 

Таким чином, розрахуємо кожний з показників для двох варіантів здійснення реконструкції.

ВАРІАНТ 1.

Верстати закуплені в Росії. Кількість нових російських верстатів (Nн):

Nн = 27*82/100=22 (шт.)

Кількість старих верстатів:

27 22 = 5 (шт.)

Розрахуємо суму капітальних вкладень (Кір).

1. Розрахуємо вартість нових російських верстатів з урахуванням транспортних витрат і ПДВ (20%).

Кір = 13,9*22*1,2 + 23 = 390 тис. грн.

Розрахуємо поточні витрати (Сір).

Поточні витрати на виготовлення продукції складаються із суми річного поточного ремонту, витрат на площу, займану всіма верстатами, суми річних амортизаційних відрахувань, вартості споживаної електроенергії, фонду оплати праці й вартості інструментів і пристроїв розраховуючи на один рік.

Вартість споживаної електроенергії:

 

Sэ = Мм * Км * Кв * Т * Це

 

де Sэ вартість споживаної електроенергії, грн.;

Мм потужність моторів, кВт;

Км коефіцієнт використання устаткування по потужності;

Кв коефіцієнт використання устаткування за часом;

Т число годин роботи устаткування в році, год;

Це ціна 1 кВт електроенергії, грн.

Вартість споживаної електроенергії для старих верстатів:

Sе1 = 40*0,7*0,8*5811*0,165 = 21, 58 тис. грн

Вартість споживаної електроенергії для нових російських верстатів:

Sе2 = 75*0,7*0,8*6018*0,165 = 41,7 тис грн.

Розрахунок річних амортизаційних відрахувань:

 

Річна норма Первісна вартість /

амортизаційних = Строк (очікуваний)

відрахувань корисної служби

 

для старих верстатів:

10,4/6 = 1,7 тис. грн.

для нових верстатів:

13,9*1,2+(23/22) / 8 = 2,2 тис. грн.

Поточні витрати за рік на виготовлення продукції на верстатах по 1-му варіанту:

Сір = (2,5 + 0,9 + 1,7 + 21,58 + 103 + 8)*5 + (4,3 + 1,2 + 2,2 + 41,7 + 40 + 10)*22 = 688,4 + 2 186,8 = 2 875,2 тис. грн

Витрати по першому варіанту будуть:

З = 2 875,2 + 0,15*390 = 2 933,7 тис. грн.

ВАРІАНТ 2

Розрахуємо суму капітальних вкладень (Кір).

1. Розрахуємо вартість нових верстатів з урахуванням транспортних витрат і ПДВ (20%).

Кір = 26,2*22*1,2 + 5 = 696,7 тис. грн.

Розрахуємо поточні витрати (Сір).

Вартість споживаної електроенергії для старих верстатів (ідентична першому випадку):

Sе1 = 21, 58 тис. грн

Вартість споживаної електроенергії для нових німецьких верстатів:

Sе2 = 80*1,6*0,8*6300*0,165 = 106,4 тис грн.

Розрахунок річних амортизаційних відрахувань:

для старих верстатів: 1,7 тис. грн.

для нових верстатів:

26,2*1,2+(6/22)/ 9 = 3,5 тис. грн.

Поточні витрати за рік на виготовлення продукції на верстатах по 1-му варіанту:

Сір = (2,5 + 0,9 + 1,7 + 21,58 + 103 + 8)*5 + (3,9 + 1,7 + 3,5 + 106,4 + 40 + 9,5)*22 = 688,4 + 3 630 = 4 318,4 тис. грн

Витрати по другому варіанту дорівнюють:<

Похожие работы

1 2 >