Аналіз зовнішньої торгівлі України за 2000, 2004-2007 роки

Проаналізувавши динаміку зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт) за період 2000, 2004 2007 рр. дійшли наступних висновків: В цілому з 2000

Аналіз зовнішньої торгівлі України за 2000, 2004-2007 роки

Контрольная работа

Юриспруденция, право, государство

Другие контрольные работы по предмету

Юриспруденция, право, государство

Сдать работу со 100% гаранией

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

 

Кафедра економічної політики

 

 

 

 

 

 

РОЗРАХУНКОВО-АНАЛІТИЧНА РОБОТА

з модулю

«Макроекономіка»

Аналіз зовнішньої торгівлі України за 2000, 2004-2007 роки

 

 

 

Слухачки:

Паригіної Катерини Вікторівни

факультет «Публічне адміністрування»

І курс, група 1б.

Викладач:

Романюк Ольга Панасівна,

к. е. н., доц.

 

 

 

 

Київ-2009

Варіант 11

 

Зовнішня торгівля України товарами (експорт)

 

(млн. дол. США)

20002004200520062007Всього14571,632665,934228,238365,349296,1У тому числі:Країни СНД4497,58557,010730,612663,518674,3Європа4680,211764,310881,412625,514773,8Азія3437,98030,78377,48133,810354,0Америка1217,52544,21831,22550,92686,3Африка, Австралія i Океанія738,51769,72407,62391,62807,7

Частина 1 Аналіз динаміки зовнішньої торгiвлi України товарами (експорт) за перiод 2000; 2004 2007 рр.

 

 1. Визначення змiн, яких зазнала зовнішня торгівля України товарами (експорт) за 2000, 2004-2007 рр. в цiлому

 

 • Розрахунок базисного абсолютного приросту за формулою ∆б = yn y0:

2004 р.: 32665,9 14571,6 = 18094,3;

2005 р.: 34228,2 14571,6 = 19656,6;

2006 р.: 38365,3 14571,6 = 23793,7;

2007 р.: 49296,1 14571,6 = 34724,5.

 • Розрахунок базисного темпу зростання за формулою T3б = уn / у0:

2004 р.: 32665,9 : 14571,6 = 2,242;

2005 р.: 34228,2 : 14571,6 = 2,349;

2006 р.: 38365,3 : 14571,6 = 2,633;

2007 р.: 49296,1 : 14571,6 = 3,383.

 • Розрахунок базисного темпу приросту за формулою Тбпр.= ∆б / у0:

2004 р.: 18094,3 : 14571,6 = 1,242;

2005 р.: 19656,6 : 14571,6 = 1,349;

2006 р.: 23793,7 : 14571,6 = 1,633;

2007 р.: 34724,5 : 14571,6 = 2,383.

 

Таблиця 1. Базиснi показники динаміки за перiод 2000; 2004 2007 рр.

Назва показникаФормула для розрахункуОд. вим.ЗначенняБазисний абсолютний прирiст∆б = yn y0млн. дол. США34724,5Базисний темп зростанняT3б = уn / у0%338,3Базисний темп приростуТбпр.= ∆б / у0%238,3

Висновки:

 1. Згідно із показником абсолютного приросту, у 2007 р. Україна експортувала товарів більше на 34724,5 млн. дол. США порівняно з 2000 р.
 2. Темп зростання суми експорту з України в 2007 р. становив 338,3% вiд рiвня 2000 р. Загалом з 2004 р. прослідковується позитивна тенденція зростання експорту.
 3. Темпу приросту українського експорту за перiод з 2000р. по 2007р. зріс на 238,3%.

 

 1. Визначення року, в якому в порівнянні з попереднім роком мало місце найбільше зростання/зменшення зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт)

 

 • Розрахунок ланцюгових абсолютних приростiв за формулою ∆л = yn - yn-1:

2004 р.: 32665,9 - 14571,6 = 18094,3;

2005 р.: 34228,2 - 32665,9 = 1562,3;

2006 р.: 38365,3 - 34228,2 = 4137,1;

2007 р.: 49296,1 - 38365,3 = 10930,8.

 • Розрахунок ланцюгових темпiв зростання за формулою T3л = уn / уn-1:

2004 р.: 32665,9 : 14571,6 = 2,242;

2005 р.: 34228,2 : 32665,9 = 1,048;

2006 р.: 38365,3 : 34228,2 = 1,121;

2007 р.: 49296,1 : 38365,3 = 1,285.

 • Розрахунок ланцюгових темпiв приросту за формулою Тппр.= ∆л / уn-1:

2004 р.: 18094,3 : 14571,6 = 1,242;

2005 р.: 1562,3 : 32665,9 = 0,048;

2006 р.: 4137,1 : 34228,2 = 0,121;

2007 р.: 10930,8 : 38365,3 = 0,285.

 

Таблиця 2. Ланцюговi показники динаміки зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт) перiод 2000; 2004 2007 рр.

Перiод часуФормула для розрахункуОд. вим.ЗначенняЛанцюговi абсоютнi прирости2000-2004∆л = yn - yn-1млн. дол. США18094,32004-2005млн. дол. США1562,32005-2006млн. дол. США4137,12006-2007млн. дол. США10930,8Ланцюговi темпи зростання2000-2004T3л = уn / уn-1%224,22004-2005%104,82005-2006%112,12006-2007%128,5Ланцюговi темпи приросту2000-2004Тппр.= ∆л / уn-1%124,22004-2005%4,82005-2006%12,12006-2007%28,5

Висновки:

 1. Згідно показника абсолютного приросту, можемо стверджувати, що з 2000р., 2004-2007 рр. експорт товару з України зростав. З 2000 по 2004 рр. він збільшився на 18094,3 млн. дол. США; в 2004-2005 рр. на 1562,3 млн. дол. США; в 2005-2006 рр. на 4137,1 млн. дол. США; а в 2006-2007 рр. зростає на 10930,8 млн. дол. США.
 2. Згідно ланцюгового темпу зростання, найбільший темп зростання відбувся у 2004 році і становив 224,2% (порівняно з 2000 р.)
 3. За показниками отриманими при досліджені ланцюгових темпів приросту, можна зробити наступні висновки. У 2004 р. експорт з України зріс на 124,2%. В той час як в наступні роки показник відчутно знижується і досягає максимуму тільки у період з 2006 по 2007 рр., становлячи 28,5%.

1.3 Графiчне зображення динамiки зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт) у виглядi стовпчикової діаграми

 

Рис. 1.1. Динамiка зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт)

перiод 2000; 2004 2007 рр.

 

1.4 Загальні висновки

 

Проаналізувавши динаміку зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт) за період 2000, 2004 2007 рр. дійшли наступних висновків:

 1. В цілому з 2000 р. по 2007 р. експорт з України зріс на 34724,5 млн. дол. США (що становило 338,3% зростання). Найбільший показник припав на період з 2000 по 2004 рр.
 2. Експорт з України в 2007 р. становив 338,3 % вiд рiвня 2000 р. і відзначається щорічними позитивними показниками зростання. Так у 2004 р. країна експортувала на 224,2 % більше за 2000 р. За останні 4 роки найбільший показник експорту був у період з 2006-2007 рр. і становив 128,5%.
 3. Загалом за перiод з 2000 р. по 2007 р., експорт з України зрiс на 238,3%. Згідно з показниками у 2004 р. Україна досягла найбільшого зросту експорту, він становив 124,2%, порівняно з 2000 роком. З 2004 по 2005 рр. зрiст було зафіксовано на позначці 4,8% - це найменший позитивний показник., в той час, як у 2007 р. він зрiс до 28,5%.

 

Частина 2 Аналiз структури зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт) за перiод 2000; 2004 2007 рр.

 

 1. Розрахунок вiдносних показникiв структури зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт) для кожного перiоду часу

 

Розрахунок вiдносних величин приводимо за наступною формулою:

Відносна величина структури = (x1 / x0) * 100%

У 2000 р.:

 1. СНД: (4497,5 : 14571,6) * 100% = 30,86%;
 2. Європа: (4680,2 : 14571,6) * 100% = 32,12%;
 3. Азiя: (3437,9 : 14571,6) * 100% = 23,59%;
 4. Америка: (1217,5 : 14571,6) * 100% = 8,36%;
 5. Африка: (738,5 : 14571,6) * 100% = 5,07%.

У 2004 р.:

 1. СНД: (8557,0 : 32665,9) * 100% = 26,20%;
 2. Європа: (11764,3 : 32665,9) * 100% = 36,01%;
 3. Азiя: (8030,7 : 32665,9) * 100% = 24,58%;
 4. Америка: (9661,1 : 32665,9) * 100% = 7,79%;
 5. Африка: (1769,7 : 32665,9) * 100% = 5,42%.

У 2005 р.

 1. СНД: (10730,6 : 34228,2) * 100% = 31,35%;
 2. Європа: (10881,4 : 34228,2) * 100% = 31,79%;
 3. Азiя: (8377,4 : 34228,2) * 100% = 24,48%;
 4. Америка: (1831,2 : 34228,2) * 100% = 5,35%;
 5. Африка: (2407,6 : 34228,2) * 100% = 7,03%.

У 2006 р.:

 1. СНД: (12663,5 : 38365,3) * 100% = 33,01%;
 2. Європа: (12625,5 : 38365,3) * 100% = 32,91%;
 3. Азiя: (8133,8 : 38365,3) * 100% = 21,20%;
 4. Америка: (2550,9 : 38365,3) * 100% = 6,65%;
 5. Африка: (2391,6 : 38365,3) * 100% = 6,23%.

У 2007 р.:

 1. СНД: (18674,3 : 49296,1) * 100% = 37,88%;
 2. Європа: (14773,8 : 49296,1) * 100% = 29,97%;
 3. Азiя: (10354,0 : 49296,1) * 100% = 21,00%;
 4. Америка: (2686,3 : 49296,1) * 100% = 5,45%;
 5. Африка: (2807,7 : 49296,1) * 100% = 5,70%.

 

Таблиця 3. Розрахунок вiдносних величин структури зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт) (%)

Назва показника20002004200520062007Всього100,0100,0100,0100,0100,0Країни СНД30,8626,2031,3533,0137,88Європа32,1236,0131,7932,9129,97Азiя23,5924,5824,4821,2021,00Америка8,367,795,356,655,45Африка, Австралiя

i Океанiя5,075,427,036,235,70

 1. Зображення структури зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт) у виглядi секторної діаграми перiод за 2000 та 2007 рр.:

 

У 2000 рiк:

Рис. 2.1. Структура зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт) за 2000 р.

У 2007 рiк:

 

Рис. 2.2. Структура зовнiшньої торгiвлi України товарами (експорт) за 2007 р.

 

2.3 Висновки

 

Згідно із даними, які було отримано в ході статистичного дослідження маємо наступну тенденцію. У 2000 р. найбільша частка експорту з України припадала на країни Європи (32,12%). Така динаміка залишалась до 2006 р. У період з 2006 р. по 2007 р. український експорт більшою своєю частиною припадав на країни СНД (у 2006 р. - 33,01%, а у 2007 р. - 37,88). З

Похожие работы

1 2 >