Аналіз загальної ситуації в галузі та конкуренції в ній

Наприклад, у капіталомісткій галузі, де вартість тільки 1 заводу може досягати сотень мільйонів гривень, компанія може частково полегшити тяжкий „вантаж”

Аналіз загальної ситуації в галузі та конкуренції в ній

Информация

Менеджмент

Другие материалы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АНАЛІЗ ЗАГАЛЬНОЇ СИТУАЦІЇ В ГАЛУЗІ ТА КОНКУРЕНЦІЇ В НІЙ

 

Вступ

 

Розробка стратегії робота, заснована на аналізі, і в цій області менеджер не може домогтися успіху тільки наполегливістю і творчим підходом.

Рішення про те, яку стратегію вибрати, має прийматися на підставі оцінки внутрішнього і зовнішнього середовища компанії, отриманої в результаті дослідження. У протилежному випадку отримана стратегія може виявитися нежиттєздатною.

Дослідження проводиться за 2 основними напрямками:

1 ситуація в галузі та умови конкуренції в ній;

2 ситуація усередині самої компанії та її власна конкурентноздатність.

Галузі значно відрізняються за своїми характеристиками, конкуренцією усередині них і перспективами розвитку. Темпи технічного прогресу можуть коливатися від високих до низьких. Необхідний розмір капіталовкладень може бути великий чи незначний. Ринок може бути від локального до світового. Виробники випускають стандартну чи високодиференційовану продукцію. Конкуренція в галузі може бути сильною чи слабкою, вона може орієнтуватися на ціни, післяпродажне обслуговування, якість тощо. Попит може зростати чи знижуватися. Крім того, умови конкуренції в галузі постійно змінюються зі зміною характеру впливу окремих факторів.

При аналізі загальної ситуації в галузі і конкуренції в ній використовується набір прийомів, що дозволяє правильно оцінити умови галузі, що змінюються, і визначити характер і рівень конкурентної боротьби в ній. Це дозволяє виробити стратегію, яка відповідає загальній ситуації в галузі і зробити висновки про її привабливість для вкладення коштів компанії.

Мета проведення аналізу загального положення в галузі і конкуренції в ній одержати відповіді на 7 запитань:

1) Які основні економічні показники, що характеризують галузь?

2) Які конкурентні сили діють у галузі і який ступінь їхнього впливу?

3) Що викликає зміну в структурі конкурентних сил галузі і який вплив цих факторів у майбутньому?

4) У яких компаній найбільш сильні/слабкі конкурентні позиції?

5) Хто швидше за все визначає, в якій області піде конкурентна боротьба в найближчому майбутньому?

6) Які ключові фактори визначать успіх чи невдачу в конкурентній боротьбі?

7) Наскільки приваблива галузь з погляду перспектив одержання прибутку вище середнього?

 

1. Основні економічні показники, що характеризують галузь

 

Оскільки галузі значно відрізняються за своєю структурою і базовими характеристиками, аналіз загальної ситуації в галузі і конкуренції в ній починається з огляду основних економічних характеристик.

Галузь група фірм, чия продукція має настільки подібні якості, що боротьба йде за тих самих покупців.

Економічні характеристики галузі важливі, оскільки мають велике значення під час розробки стратегії.

Наприклад, у капіталомісткій галузі, де вартість тільки 1 заводу може досягати сотень мільйонів гривень, компанія може частково полегшити тяжкий „вантаж” високих постійних витрат, застосовуючи стратегію інтенсивного використання основних засобів, у такий спосіб одержуючи більший доход на гривню основних активів. Так, комерційні авіакомпанії для збільшення прибутковості своїх дорогих авіалайнерів скорочують час їхнього перебування на землі і знижують ціни на квитки для того, щоб заповнити місця в салонах, що інакше залишилися б порожніми. У галузях, де один продукт заміняє інший, компанії змушені витрачати більше часу і засобів на науково-дослідні розробки для того, щоб зберегти свої технічні переваги і упроваджувати свої продукти раніше конкурентів, тобто стратегія постійних інновацій стає передумовою для виживання компанії на ринку.

 

2. Конкурентні сили та їхній вплив у галузі

 

Цей крок аналізу особливо важливий, тому що неможливо розробити повноцінну стратегію без глибокого розуміння характеру конкуренції в галузі.

Навіть незважаючи на те, що вплив конкуренції в кожній галузі різний, сам по собі характер конкуренції подібний, що дозволяє використовувати модель професора Гарвардської школи бізнесу М. Портера.

Модель п'яти сил конкуренції

1 Суперництво між продавцями усередині галузі.

2 Спроби компаній з інших галузей завоювати покупців своїми товарами-субститутами.

3 Можливість появи нових конкурентів усередині галузі.

4 Здатність постачальників сировини і деталей, які використовуються фірмою, диктувати свої умови.

5 Здатність споживачів продукції фірми диктувати свої умови.

Суперництво між продавцями (1 сила)

Конкуренція виникає в зв'язку з тим, що у 2 чи декількох фірм з'являється можливість краще задовольняти потреби споживачів чи необхідність поліпшити свою діяльність.

Конкуренція може носити різний характер бути мирною чи вестися не на життя, а на смерть, у залежності від того, наскільки часті й агресивні дії, що загрожують конкурентам (знижуючі їхню прибутковість), починає фірма.

Конкурентна боротьба може приймати різні форми цінової і нецінової конкуренції.

Принципи конкуренції:

1 могутня конкурентна стратегія, застосовувана однією фірмою, підсилює конкурентний тиск на інші фірми;

2 те, як конкуруючі фірми застосовують різні види „зброї” для випередження суперників, визначає правила конкуренції в галузі і показує, що необхідно зробити для того, щоб домогтися успіху.

Якщо зрозуміти правила конкуренції в галузі, то можна судити про те, наскільки сильне суперництво: запекле, інтенсивне, нормально помірне чи притягливо слабке і чи буде рівень конкуренції зростати або знижуватися.

Вплив на конкуренцію в галузі товарів-субститутів (2 сила)

1 наявність доступних і конкурентноздатних за ціною замінників змусить компанії установити ціни, що дозволять споживачам не переходити на замінники, а самим компаніям не підірвати своє положення на ринку;

2 наявність замінників дає можливість споживачам порівнювати якість і характеристики продукції, а не тільки її ціну;

3 оцінюється, чи складно для споживачів переключитися на замінники і наскільки це дорого для них (витрати перепідготовки службовців, вартість додаткового устаткування, технічної допомоги, додатковий контроль якості і надійності замінника, а також психологічні витрати на ліквідацію старих зв'язків з постачальниками і встановлення нових зв'язків);

4 чим нижче ціна замінників, чим вище їхня якість та експлуатаційні характеристики і чим нижче витрати користувача, тим вище вплив на конкуренцію з боку товарів-субститутів.

Можливість появи нових конкурентів усередині галузі (3сила)

Серйозність погрози появи нових конкурентів залежить від 2 факторів:

1 бар'єрів на шляху проникнення на ринок;

2 очікуваної реакції компаній, що вже діють на ринку, на прихід нового суперника.

Бар'єри проникнення на ринок:

1 економія на масштабах виробництва;

2 неможливість доступу до технологій і ноу-хау;

3 ефект кривої „навчання/досвід”;

4 прихильність споживачів до визначених марок;

5 необхідний розмір капіталовкладень;

6 нерівність у витратах, що не залежить від розмірів підприємства;

7 доступ до каналів збуту;

8 дії контролюючих органів;

9 тарифи і нетарифні обмеження.

Навіть якщо фірма, яка зібралася вийти на новий ринок, енергійно намагається перебороти бар'єри, що перешкоджають її проникненню, вона як і раніше стикається з питанням, як реагуватимуть конкуруючі компанії.

Кращий спосіб довідатися, чи вплине поява на ринку нових конкурентів на конкуренцію у галузі в цілому це вирішити, чи досить великі в галузі темпи зростання й очікувані доходи, щоб залучити в неї нові фірми. Якщо ні прихід нових компаній не вплине на конкуренцію. Якщо так вплине.

Ступінь небезпеки приходу нових суперників змінюється в залежності від того, як розвивається галузь, і від збільшення чи скорочення числа перешкод до проникнення на ринок (закінчення терміну дії цінного патенту значно збільшує погрозу появи нових конкурентів, на світовому ринку перешкоди зменшуються, якщо знижується мито).

Конкурентна сила постачальників (4 сила)

Чи є постачальники сильною чи слабкою конкурентною силою залежить від:

1 умов, що склалися в галузі;

2 фірм-постачальників;

3 значимості для споживача товару, що вони поставляють.

Конкурентний вплив постачальників може знижуватися чи зростати.

Конкурентна сила покупців (5 сила)

Конкурентна сила покупців може коливатися від значної до слабкої.

Сила покупців виявляється якщо:

1 вони великі;

2 купують значну частку виробів виробника;

3 витрати, обумовлені переходом на конкуруючі вироби чи замінники, відносно низькі;

4 вони можуть торгуватися.

Стратегічний зміст моделі 5 конкурентних сил у тому, що вона допомагає визначити структуру цих сил та їхні можливості.

Ідеальне конкурентне середовище відносно одержання прибутку це таке середовище, в якому і постачальники, і покупці мають слабку позицію на торгових переговорах, коли немає добрих замінників, вхідні бар'єри ринку відносно високі і конкуренція між існуючими продавцями досить помірна.

 

3. Зміни у структурі конкурентних сил у галузі і в навколишньому середовищі

 

Ситуація в галузі змінюється, тому що сили, які діють у ній, змушують компанії, що входять до неї, змінювати свої дії.

Рушійні сили в галузі це основні причини, що приводять до зміни умов конкуренції і си

Похожие работы

1 2 >