Аналіз експортного потенціалу Харківської області

Головне управління відповідно до покладених на нього завдань: представляє в межах наданих йому повноважень інтереси обласної державної адміністрації у зносинах з

Аналіз експортного потенціалу Харківської області

Информация

Экономика

Другие материалы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией
едення ЗЕД необхідно раціональне використання експортного потенціалу, що в теперішній час використовується не повною мірою. Для цього необхідний розвиток експортоформуючих галузей, до яких у Харківській області належить машинобудування, тому що від стану цієї галузі безпосередньо залежить продуктивність роботи всіх галузей економіки в цілому, не тільки Харківського регіону, але і країни взагалі. Отже, машинобудування і металообробка є однією з найбільш стратегічно важливих галузей для Харківської області.

Експортний потенціал області необхідно підтримувати і розвивати як за рахунок машинобудівної галузі, так і за рахунок розвитку переробної промисловості, що повинна стати однією з найпріоритетніших галузей на внутрішньому ринку споживання. Крім того, на мій погляд, у Харківському регіоні необхідне створення територіально-виробничого комплексу на базі машинобудування.

Загалом органи регіонального управління України повинні бути активними учасниками міжурядової взаємодії, послідовно висловлювати та обстоювати інтереси вітчизняних регіональних спільнот і територіальних громад, здійснювати жорсткий відбір зарубіжних партнерів і контролювання результативності їх залучення, орієнтуватися на максимальне використання можливостей місцевих спеціалістів, постійно координувати діяльність субєктів господарювання регіону задля досягнення належного рівня ефективності всіх форм міжнародного співробітництва, охоплюваних регіональною політикою у зовнішньоекономічній сфері.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

  1. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 р. № 959-ХІІ, із змінами і доповненнями.
  2. Балацький О.Ф., Теліженко О.М. Управління інвестиціями. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. - Суми: Видавництво Сумського державного університету, 2007.
  3. Дроздова Г.М. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навчальний посібник.- К.: ЦУЛ, 2007
  4. Кириченко О., Кавас І., Ятченко А. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. К.: Видавничий дім “Фінансист”, 2004.
  5. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни / Ю. А. Кузьмінський, С. Р. Козак, Л. І. Лук'яненко та ін.; за редакцією Ю. А. Кузьмінського. - К.: КНЕУ, 2008.
  6. Новицький В.Є. Міжнародна економічна діяльність України: Підручник.- К.: КНЕУ, 2006.
  7. Облік та аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Підручник для студентів вищих навчальних закладів / Бутінець Ф.Ф., Жіглей І.В., Пархоменко В.М.; за ред. Бутінець Ф.Ф.; 2-і видання, доповнене і перероблене. - Житомир: ПП “Рута”, 2008.
  8. Панченко Є.Г. Міжнародний менеджмент. К.: КДЕУ, 2008.
  9. Світова економіка: Підручник/ А.С.Філіпенко, В.С.Будкін, О.О.Веклич, С.Д.Годун.- 2-ге вид., стереот.- К.: Либідь, 2007.
  10. Т. Абрамцова, Е. Аверьянова, С.Т.ст. Богданов, С.Тст. Василенко, Н. Діброва і ін. Зовнішньоекономічна діяльність; під ред. А. Бабак, 2008.

Похожие работы

<< < 1 2 3 4