Аналіз експортного потенціалу Харківської області

Головне управління відповідно до покладених на нього завдань: представляє в межах наданих йому повноважень інтереси обласної державної адміністрації у зносинах з

Аналіз експортного потенціалу Харківської області

Информация

Экономика

Другие материалы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз експортного потенціалу Харківської області

 

ВСТУП

 

Зовнішньоекономічна діяльність - це діяльність суб'єктів господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської діяльності, яка побудована на взаємовідносинах між ними, є сукупністю виробничо-господарської, організаційно-економічних та комерційних функцій, які забезпечують обмін продукцією в матеріально-речовій формі та має місце як на території України, так і за її межами.

Вся зовнішньоекономічна діяльність будь-якого підприємства базується на Законі України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.91 р. № 959-ХІІ, із змінами та доповненнями.

Слід зауважити і підкреслити, хто є субєктами зовнішньоекономічної діяльності. Звернемось до статті №3 закону України “Про зовнішньоекономічну діяльність”.

Субєктами зовнішньоекономічної діяльності в Україні є:

 • Фізичні особи громадяни України ,іноземні громадяни та особи без громадянства, які мають цивільну правоздатність і дієздатність згідно із законами України і постійно проживають на території України(тобто резеденти та нерезеденти);
 • Юридичні особи, зареєстровані як такі в Україні і які мають постійне місцезнаходження на території України (підприємства, організації та обєднання всіх видів , включаючи акціонерні та інші види господарських товариств, асоціаціії, спілки, консорціуми, концерни, торговельні доми, посередницькі та консультаційні фірми, кооперативи, кредитно-фінансові установи, міжнародні обєднання, організації та інші), у тому числі юридичні особи, майно та/або капітал яких є повністю у власності іноземних субєктів господарської діяльності;
 • Обєднання фізичних, юридичних, фізичних і юридичних осіб, які не є юридичними особами згідно із законами України, але які мають постійне місцезнаходження на території України і яким цивільно-правовими законами не заборонено здійснювати господарську діяльність;
 • Структурні одиниці субєктів господарської діяльності України, іноземних субєктів господарської діяльності, які не є юридичними особами згідно із законами України (філії, відділення тощо), але мають постійне місцезнаходження на території України;
 • Спільні підприємства за участю субєктів господарської діяльності України та іноземних субєктів господарської діяльності, зареєстровані , як такі які мають постійне місцезнаходження на території України;
 • Інші субєкти господарської діяльності, передбачені законами України.

Україна в особі її органів, місцеві органи влади й управління в особі створених ними зовнішньоекономічних організацій, які беруть участь у господарській діяльності, а також інші держави, які беруть участь у господарській діяльності на території України, діють як юридичні особи згідно їз частиною 4 статті другої цього закону і законами України.

Обєктом дослідження є Головне управління зовнішньоекономічних звязків та європейської інтеграції Харківська обласна державна адміністрація.

1. ХАРАКТЕРИСТИКА УСТАНОВИ

 

Головне управління зовнішньоекономічних звязків та європейської інтеграції обласної державної адміністрації (далі Головне управління) є структурним підрозділом обласної державної адміністрації, що утворюється головою облдержадміністрації, підзвітне та підконтрольне голові облдержадміністрації, Міністерству економіки України, Міністерству закордонних справ України.

Головне управління створено на базі управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності обласної державної адміністрації на підставі розпорядження голови обласної державної адміністрації від 22 червня 2005 року № 274.

Головне управління є правонаступником управління зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності обласної державної адміністрації.

Головне управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економіки України, Міністерства закордонних справ України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.

Основними завданнями Головного управління є:

 1. забезпечення реалізації на території області державної політики у сфері зовнішніх зносин і співробітництва, зовнішньоекономічних зв'язків та іноземної інвестиційної діяльності;
 2. сприяння реалізації стратегії України з питань європейської інтеграції;
 3. сприяння розвитку міжнародного співробітництва у галузі економіки, торгівлі, захисту прав людини, боротьби з тероризмом, екологічної безпеки, охорони здоров'я, науки, освіти, культури, туризму, фізкультури і спорту та інших сфер суспільного життя;
 4. сприяння виконанню зобов'язань за міжнародними договорами України на території області;
 5. сприяння активізації зовнішньоекономічних зв'язків та виходу на зовнішній ринок розташованих на території області підприємств, установ та організацій;
 6. внесення, в установленому порядку до відповідних органів пропозицій щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу області;
 7. сприяння розвитку експортного потенціалу області;
 8. здійснення заходів та сприяння створенню належних умов, спрямованих на розвиток та організацію міжрегіонального і прикордонного співробітництва;
 9. взаємодія з правоохоронними та митними органами, органами охорони державного кордону.

Головне управління відповідно до покладених на нього завдань:

 1. представляє в межах наданих йому повноважень інтереси обласної державної адміністрації у зносинах з відповідними органами суб'єктів або адміністративно-територіальних утворень іноземної держави, а також міжнародними організаціями та установами, фізичними особами з питань зовнішньоекономічного, міжнародного та іноземного інвестиційного співробітництва;
 2. готує пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань, що належать до компетенції Головного управління:
 3. координує та контролює в межах своїх повноважень міжнародні (прикордонні, міжрегіональні) зв'язки, діяльність структурних підрозділів облдержадміністрації у сфері зовнішніх зносин, а також бере безпосередню участь у розробленні та реалізації іноземних інвестиційних проектів, які мають значення для соціально-економічного розвитку області;
 4. розробляє проекти програм підвищення рівня ефективності зовнішньоекономічної діяльності, поліпшення структури експорту та імпорту товарів, сприяння розвитку експортного потенціалу області;
 5. вносить в установленому порядку до відповідних органів пропозиції щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу області;
 6. здійснює підготовку проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей і комюніке з питань зовнішніх зносин та зовнішньоекономічної діяльності облдержадміністрації і погоджує їх в установленому порядку з Міністерством закордонних справ України;
 7. за дорученням облдержадміністрації бере участь у переговорах з представниками ділових кіл, установ та організацій іноземних держав з питань, що належать до його компетенції;
 8. бере участь у підготовці та погодженні з Міністерством економіки України і Міністерством закордонних справ України технічних завдань, складу офіційних делегацій облдержадміністрації, а також переліку офіційних осіб у складі урядових делегацій і робочих груп для участі в переговорах, конференціях, консультаціях, сесіях, візитах та інших заходах двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва;
 9. бере участь у розробленні та погодженні з Міністерством закордонних справ України програм перебування делегацій, груп та окремих представників іноземних держав у частині, що стосується області, організовує протокольні заходи під час проведення їх зустрічей з посадовими особами облдержадміністрації та інформує Міністерство закордонних справ України про результати цих зустрічей;
 10. бере участь у проведенні тендерів і конкурсів з питань, що належать до сфери зовнішньоекономічної діяльності;
 11. сприяє проведенню переговорів з питань залучення іноземних інвестицій, створенню спільних підприємств (з іноземними інвестиціями), визначенню перспективних об'єктів та напрямів інвестування;
 12. проводить державну реєстрацію іноземних інвестицій в області і договорів про спільну з іноземними партнерами інвестиційну діяльність;
 13. готує матеріали з питань, що стосуються співробітництва області, до засідань робочих груп експертів та міжурядових комісій, для делегацій області, що відряджаються за кордон;
 14. аналізує результати зовнішньоекономічної діяльності в області та вносить пропозиції щодо дотримання суб'єктами підприємницької діяльності вимог законодавства, правил міжнародної торгівлі, надає їм консультації і методичну допомогу;
 15. надає Міністерству економіки України допомогу у проведенні антидемпінгових, антисубсидійних та спеціальних розслідувань щодо імпорту в Україну товарів походженням з інших країн, митних союзів або економічних угруповань;
 16. веде облік і здійснює контроль за операціями суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, до яких застосовуються будь-які санкції, порушувалися антидемпінгові, антисубсидійні або спеціальні розслідування (чи мали місце загрози таких порушень), а також тих, які займаються обмежувальною діловою практикою;
 17. сприяє розвитку зовнішньоекономічної виробничої кооперації, надає суб'єктам підприємницької діяльності області допомогу в організації, участі та проведенні міжнародних торгівельно-промислових і промислових виставок, ярмарків і презентацій;
 18. інформує суб'єктів зовні

Похожие работы

1 2 3 4 > >>