Аналіз діяльності фірми "Галактика"

  Закон України «Про підприємство». Н.В. Куденко «Стратегічний маркетинг»; Азарян О.М. Маркетинг кондитерських товарів в Україні. Донецьк.: 1997. Азоєв Г.Л. Конкуренція: аналіз, стратегія і

Аналіз діяльності фірми "Галактика"

Курсовой проект

Экономика

Другие курсовые по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Відокремлений підрозділ Європейського університету в м. Кузнецовську

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни „Стратегія підприємства”

на тему:

Аналіз діяльності фірми "Галактика"

 

 

 

Виконала студентка V курсу:

Карлюк Наталія Перевірив викладач:

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Кузнецовськ 2008р.

Зміст

 

Вступ……………………………………………………………………………….3

Розділ 1. Характеристика фірми «Галактика»…………………………………..6

1.1 Система цілей фірми………………………………………………………….6

1.2 Продукція та область вживання……………………………...........................6

Розділ 2. Аналіз фінансового стану фірми «Галактика»……………………...10

2.1 Аналіз майнового стану……………………………………………………..10

2.2 Аналіз фінансової стабільності……………………………………………..12

2.3 Аналіз платоспроможності………………………………………………….14

2.4 Аналіз ділової активності…………………………………….......................17

2.5 Аналіз конкурентоспроможності……………….…………………………..19

2.6 Аналіз показників рентабельності……………………………..…………...22

Розділ 3. Аналіз базового ринку……………………………………………..….26

3.1 Виробники……………………………………………………………………26

3.2 Імпортери…………………………………………………………………….28

3.3 Аналіз сильних і слабких сторін фірми…………...……….…………….…29

Розділ 4. Аналіз цільового ринку фірми і вибір стратегії його обхвату...…...31

4.1 Розробка стратегії сегментації ринку і виділення цільових сегментів......31

4.2 Вибір стратегії обхвату цільового ринку…………………………………..35

4.3 Вибір стратегії з використанням матриці « Мак Кинси Дженерал Електрик»…………...............................................................................................36

Розділ 5. План стратегічного маркетингу фірми «Галактика»………………..38

Висновок………………………………………………………………………….39

Список використаної літератури………………………………………………..41

 

Вступ

 

У ранній період зародження українського бізнесу, однієї із самих злободенних проблем, було нерозуміння принципів його ведення. Першим принципом наших менеджерів (тоді це слово не було поширено) був - "треба крутитися". Після "розкручування", підприємці поставали перед питанням "куди йти", а потім витіснялися більш сильними конкурентами чи зникали разом з формуванням ринку, тенденції якого не враховувалися. Чітка, продумана й ефективна маркетингова стратегія - рідкість на більшій частині українських підприємств і по нині.

Важливо зрозуміти саму концепцію підходу до створення стратегії: це бачення майбутнього і напрямок для досягнення поставленої мети - погляд з майбутнього на сьогоднішні ресурси компанії, а не екстраполяція поточного стану і внутрішніх обмежень на наступний період. Ми маємо справу не з логікою, а з інтересами.

Ознака відсутності стратегічного підходу - концентрація організації на внутрішніх ресурсах. Тим самим ігноруються всі можливі погрози з зовнішнього середовища (вони сприймаються тільки здійснений факт) і упускаються сприятливі тенденції. Стратегічний підхід складається в перетворенні будь-яких змін у позитивні можливості і їхнє використання, а план при цьому не догма. Актуальність цього питання не тільки не зменшилася з появою нових технологій, але і підвищилася. Загальна мода на впровадження комплексних інформаційних систем і комплексної автоматизації лише оголила і збільшила проблеми управління і необхідності системного стратегічного підходу до їхнього вирішення.

Мета курсової роботи дослідження теоретичних та практичних аспектів побудови функціональної маркетингової стратегії підприємства як складової загальноекономічної стратегії підприємства.

Поставлена мета обумовила необхідність вирішення ряду взаємозалежних завдань:

виявлення ролі функціональної маркетингової стратегії в розвитку підприємства;

дослідження шляхів оптимізації асортиментної політики основної продукції підприємства;

напрацювання стратегії диверсифікації для досліджуваного підприємства;

розробка функціональної маркетингової стратегії для аналізованого підприємства.

Предметом дослідження є методологічні аспекти напрацювання загальної економічної стратегії підприємства.

Обєктом дослідження є розробка функціональної маркетингової стратегії як невідємної частини загальної економічної стратегії підприємства.

Інформативною основою курсової роботи послугували праці вітчизняних та закордонних фахівців в галузі стратегічного управління та маркетингу, матеріали науково-практичних конференцій, спеціалізовані періодичні видання, фінансова звітність досліджуваного підприємства.

Структура роботи. Курсова робота складається із вступу, основної частини та висновків. У вступі обґрунтовується актуальність теми, визначається мета, завдання, предмет та обєкт дослідження. Окреслюється методологічна та теоретична база дослідження, методи дослідження.

У першому розділі охарактеризовується досліджувана фірма та продукція яку вона виготовляє.

Другий розділ роботи присвячено аналізу економічної діяльності підприємства, його фінансового стану та проводиться аналіз ринку для основної продукції.

В третьому та в четвертому розділах проведений аналіз зовнішнього та цільових ринків в яких існує підприємство, також проведений вибір стратегії з використанням матриці « Мак Кинси Дженерал Електрик».

У завершальному пятому розділі розроблений план стратегічного маркетингу фірми «Галактика» та пропонується програма дій для удосконалення роботи фірми по випуску продукції.

У висновках сформульовано основні результати дослідження.

 

Розділ 1. Характеристика фірми «Галактика»

 

1.1 Система цілей фірми

 

Фірма «Галактика» вже пять років працює на ринку пінополіуретанів України. За цей час фірма завоювала деяку частину ринку, а точніше 23,3%, має свій образ і репутацію, що склався, на даному ринку.

Систему цілей фірми можна визначити таким чином:

Виробництво і впровадження на ринку високоякісної продукції;

Збільшення частки ринку і заняття на ньому позиції лідера;

Доведення якості товару і якість обслуговування споживачів до європейських стандартів.

Розглянемо, що з себе представляє її основна продукція.

 

1.2 Продукція та область вживання

 

Пінополіуретан еластичний (ППУ, поролон) є спіненою забарвленою еластичною пластмасою з переважанням відкрито комірчастої структури, одержуваний на основі простого поліефіру окислів етилену і пропилену, стабілізованого системою антиоксидантів.

Зі всіх практичних вживань поліуретану перше місце займає поролон, не тільки, як ми вже знаємо, по хронології розвитку подій, але і точки зору розповсюдження по регіонах і вироблюваної кількості.

В 1998 році у всьому світі було вироблено 1,9 млн. т. м'яких блокових поролонів, що відповідає 38% світового виробництва всіх пінополіуретанів.

М'який поролон є ідеальним матеріалом для виготовлення м'яких меблів. Індивідуальним вимогам до споживацьких властивостей і рівня комфорту повністю задовольняють стандартні пінополіуретани, від м'яких до жорстких, мають різну об'ємну густину. Жорсткі і м'які матеріали з високою еластичністю і хорошими амортизаційними властивостями доповнює асортимент продукції. Іноді для отримання особливих ефектів додається флокулірований матеріал, що є, до речі кажучи, важливим прикладом утилізації відходів. Він відрізняється високою об'ємною густиною і, відповідно, високою жорсткістю.

Якість вибраного матеріалу повинна відповідати вимогам протягом тривалого періоду користування меблів. Об'ємна густина набивання сидінь не повинна бути нижчою 35 кг/м3, спинок і підлокітників 28 кг/м3.

Мала вага, висока повітропроникність, хороший тепло - волого обмін, а також фізіологічна нешкідливість ось ті властивості м'яких поролонів, які роблять його незамінним для виготовлення матраців.

Вимоги підвищеної безпеки і поліпшеного комфорту є основним для пінополіуретанів, вживаних у сфері транспорту. В основному поролон, перш за все на основі простих поліефірів, застосовуються для виготовлення сидінь автомобілів, літаків і залізничних вагонів. Набивання з м'якого пінополіуретану забезпечує пасажиру достатню амортизацію поштовхів і ударів, діючих на транспортний засіб. Сидіння транспортних засобів часто використовуються безперервно в перебігу декількох годин підряд. Тому необхідно забезпечити достатнє відведення повітря і вологи, щоб уникнути їх акумуляції.

Особливо важливим чинником є профілізація поверхні, оскільки волого обмін здійснюється переважно в горизонтальній площині. Для сидінь літаків особливо важливим чинником є те, що поролон це легкий матеріал. Сучасна технологія різання і збірки робить можливим додання сидінням цікавих форм. В той же час, всі переваги сполучуваності з матеріалами, що мають самі різні властивості, зберігаються в повному об'ємі.

М'які пінополіуретани є також відмінним пакувальним матеріалом. Такі матеріали виконують цілий ряд задач. Перш за все, вони повинні при непередбачених поштовхах і ударах забезпечити достатню механічну амортизацію, щоб оберегти чутливий товар від пошкоджень. Чутливість товару, що транспортується, виражається в максимальному прискоренні, яке він може витримати без пошкоджень. Це прискорення для надчутливих приладів може складати менше 20кг, а для менш чутливих товарів перевищувати 100кг.. Разом з

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>