Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

Місто Рівне обласний центр, з кількістю населення 244448 осіб (з переважанням жінок), 12,3% з них це діти до

Аналіз діяльності приватного підприємства "Вовняночка"

Отчет по практике

Экономика

Другие отчеты по практике по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти та науки України

Національний університет водного господарства та природокористування

Факультет економіки та підприємництва

Кафедра економіки та підприємництва

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахункова робота

 

Приватного підприємства «Вовняночка»

 

 

Виконала

Студентка ЕП- 53

Грищук О.Б

Перевірила

Якимчук Т.І

 

 

 

 

Рівне 2005р.

Розділ 1

 

1.1 Правові аспекти створеного малого підприємства

 

Виходячи зі змісту Закону України «Про підприємства в Україні» розглянемо головні аспекти, які потрібно врахувати при створенні малого підприємства.

Підприємство основна організаційна ланка народного господарства України. Підприємство самостійний господарюючий статутний субєкт, який має права юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідницьку і комерційну діяльність з метою одержання відповідного прибутку.

Підприємство має самостійний баланс, поточні та вкладні (депозитні) рахунки в установах банків, печатку зі своїми найменуваннями, а також знак для товарів і послуг.

Підприємство не має у своєму складі інших юридичних осіб.

Підприємство здійснює будь-які види господарської діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України і відповідають цілям, передбаченим статутом підприємства.

Відповідно до обсягів господарського обороту підприємства і чисельності його працівників (незалежно від форм власності) воно може бути віднесено до категорії малих підприємств.

До малих підприємств належать новостворені та діючі підприємства:

  1. у промисловості та будівництві з чисельністю працюючих до 200 чоловік;
  2. в інших галузях виробничої сфери з чисельністю працюючих до 50 чоловік;
  3. у науці і науковому обслуговуванні з чисельністю 100 чоловік;
  4. у галузях не виробничої сфери з чисельністю працюючих до 25 чоловік;
  5. у роздрібній торгівлі з чисельністю до 15 чоловік.

Особливості створення і діяльності малих підприємств встановлюються законодавством України.

Підприємство створюється згідно з рішенням власника (власників) майна чи уповноваженого ним (ними) органу, підприємства-засновника, організації або за рішенням трудового колективу у випадках і порядку, передбачених цим Законом та іншими законами України. Рішення про створення підприємства у випадках, передбачених чинним законодавством, приймається за погодженням з Антимонопольним комітетом України.

Засновники реалізують свої засновницькі права шляхом обрання організаційної форми підприємства, визначення цілей та предмета його діяльності, прийняття рішення про його створення, затвердження в установленому порядку його статуту, передачі безоплатно на баланс підприємства основних фондів та обігових коштів, формування органів управління, визначення в статуті меж їх повноважень.

Створення підприємства це затвердження і одержання передбачених законом документів :

  1. рішення власника або уповноваженого ним органу про створення підприємства;
  2. статуту;
  3. посвідчення про державну реєстрацію;
  4. документи на землеволодіння визначені земельним кодексом України.

ЗУ «Про підприємства» 2 Розділ ст.9 «Статут підприємства»

Підприємство діє на підставі статуту. Статут затверджується власником (власниками) майна, а для державних підприємств власником майна за участю трудового колективу.

У статуті підприємства визначається власник та найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, його органи управління, порядок їх формування, компетенція на повноваження трудового колективу і його виборних органів, порядок утворення майна підприємства, умови реалізації та припинення діяльності підприємства.

У найменуванні підприємства визначаються його назва (завод, фабрика та інші) і вид (індивідуальне, сімейне, приватне, державне, колективне) та інше.

У статуті підприємства визначається орган, який має право представляти інтереси трудового колективу.

До статуту можуть включатися положення повязані з особливостями діяльності підприємства : про трудові відносини, що виникають на підставі членства, про повноваження, порядок створення та структуру ради підприємства, про знаки для товарів та послуг.

 

1.2 Порядок реєстрації субєкта підприємницької діяльності і відкриття малого підприємства «Вовняночка»

 

Створюється мале підприємство «Вовняночка» по виготовленні та реалізації одягу з трикотажу.Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації. Державна реєстрація підприємств здійснюється відповідно до ЗУ «Про підприємництво» ст. 8, ЗУ «Про підприємства» ст. 6.

Стаття 8 «Державна реєстрація підприємств» Державна реєстрація субєктів підприємницької діяльності, крім обєднань юридичних осіб, що здійснюють свою діяльність в Україні на умовах угод про розподіл продукції, проводиться у виконавчому комітеті міської, районної в місті ради або в районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації (далі - органи державної реєстрації) за місцезнаходженням або місцем проживання даного субєкта, якщо інше не передбачено законом. Відомості про зареєстровані субєкти підприємницької діяльності вносяться до Реєстру субєктів підприємницької діяльності. Порядок його ведення визначається Кабінетом Міністрів України.

Для державної реєстрації субєкта підприємницької діяльності юридичної особи подаються такі документи:

1) рішення власника (власників), майна або уповноваженого ним (ними) органу про створення юридичної особи (крім приватного підприємства);

2) статут, якщо це необхідно для створюваної організаційної форми підприємництва;

3) реєстраційна картка встановленого зразка, яка є водночас заявою про державну реєстрацію;

4) документ, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статутного фонду субєкта підприємницької діяльності в розмірі, передбаченому законом;

5) документ, що засвідчує внесення плати за державну реєстрацію.

Органам державної реєстрації забороняється вимагати від субєктів підприємницької діяльності додаткові документи, непередбачені цим Законом.

Державна реєстрація субєктів підприємницької діяльності проводиться за наявності всіх необхідних документів за заявочним принципом протягом не більше пяти робочих днів. Органи державної реєстрації зобовязанні протягом цього терміну внести дані з реєстраційної картки до Реєстру субєктів підприємницької діяльності та видати свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним кодом (для юридичних осіб), який надається органам державної реєстрації, органам державної статистики.

За порушення термінів реєстрації та вимогу подання для реєстрації документів, не передбачених законом, посадові особи несуть адміністративну відповідальність згідно із законодавством.

У пятиденний термін з дати реєстрації органи державної реєстрації направляють примірник реєстраційної картки з відміткою про державну реєстрацію відповідному державному податковому органу і органу державної статистики та подають відомості про державну реєстрацію субєкта підприємницької діяльності до органів Фонду загальнообовязкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності і Пенсійному фонду України.

Свідоцтво про державну реєстрацію субєкта підприємницької діяльності та копію документа, що підтверджує взяття його на облік у державному податковому органні, є підставою для відкриття рахунків в будь-яких банках України та інших державах за вибором субєкта підприємницької діяльності і за згодою цих банків у порядку, що встановлюється Національним банком України.

Повідомлення про відкриття або закриття рахунків у банках субєкт підприємницької діяльності зобовязаний направити державному податковому органу, в якому він обліковується як платник податків і зборів. Таке повідомлення протягом трьох робочих днів з дня відкриття або закриття рахунку (включаючи день відкриття або закриття) подається особисто або направляється на адресу відповідного державного податкового органу з повідомленням про вручення. Форма і зміст повідомлення про відкриття або закриття рахунків у банках встановлюється центральним податковим органом України.

Субєкт підприємницької діяльності має право відкривати свої філії (відділення), представництва без створення юридичної особи. Відкриття зазначених підрозділів не потребує їх державної реєстрації. Субєкт підприємницької діяльності повідомляє про відкриття філії (відділення), представництва орган державної реєстрації шляхом внесення додаткової інформації в свою реєстраційну картку.

 

1.3 Обгрунтування виду діяльності. Врахування ризиків

 

Підприємство «Вовняночка» виготовляє та реалізує трикотажні вироби. Головний вид діяльності - виготовлення одягу з трикотажу для дітей, реалізація , створення одягу для дорослих за індивідуальним замовленням.

Обґрунтування доцільності та ефективності даного виду діяльності, підприємство матиме успіх тому, що:

одяг виготовляється лише з натуральних волокон, теплі (зимові) речі з вовни, легкі ( літні) з бавовни.

широкий асортимент продукції (повзуни, кофтинки, шапочки, конверти, покривала для колясок, пледи, спіднички, штанці, рукавички, шкарпетки, шарф

Похожие работы

1 2 3 4 > >>