Аналіз діяльності Приватбанку

  Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 20.09.2001р.// Відомості Верховної Ради України. 2002. №5. Банки и банковское дело:

Аналіз діяльності Приватбанку

Отчет по практике

Банковское дело

Другие отчеты по практике по предмету

Банковское дело

Сдать работу со 100% гаранией
еб. Пособие/ Под ред. И.Т.Баланданова. СПб: Питер. 2000. 256с., ил.
 • Благодєтєлєва-ВовкС.Л. Інституційні зміни середовища діяльності банків// Актуальні проблеми економіки. 2003. №2. С.3336.
 • ВасюренкоО.В. Банківські операції: Навч. посібник. К.: Знання. 2000. 243с.
 • ВовчакО.Д. Банківська справа в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку// Фінанси України. 2003. №10. С.118125.
 • ВожжовА., КлименкоО. Капітал комерційних банків як складова ресурсів банківської системи// Банківська справа. 2003. №4. С.8395.
 • ГончаренкоЮ., Стасив О. Дублет и его команда// Мир денег. 2004. №1. С.915.
 • ЗарубаЮ.О.Визначення собівартості банківських послуг// Фінанси України. 2002. №8. С.96101.
 • КалинаА.В., КощеевА.А.Работа современного комерческого банка: Учеб.-метод. Пособие. К.: МАУП, 1997. 224с., ил.
 • КочетковВ.Н. Аналіз банковской деятельности: теоретико-прикладной аспект: Монографія. К.: МАУП, 1999. 192с., ил.
 • Кравець В. Перспективи здійснення безготівкових розрахунків в Україні// Банківська справа. 2000. №6. С.38.
 • Кредитний ризик комерційного банку: Навч. посібник / За ред. В.В. Вітмінського. К.: Знання, 2000. 251с.
 • Лысенко Е. Карточек станет больше и работать с ними будит безопаснее// Мир денег. 2001. №1. С.1821.
 • Основы банковского дела / Под ред. А.Н.Мороза. К.: Либра, 1994. 330с.
 • ОстапишинТ.П.Основи банківської справи: Курс лекцій. 2-е вид., стереотип. К.: МАУП, 20003. 112с., іл.
 • ПримосткаО.О. Аналіз ефективності діяльності комерційних банків// Фінанси України. 2003. №4. С.97101.
 • РудаковаО.С.Банковские электронные услуги: Учеб. Пособие. М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1997. 261с.
 • Савін К. Платіжні картки як сучасний інструмент банківського маркетингу// Банківська справа. 2000. №1. С.4046.
 • СергаО. Нові горизонти ПриватБанку// Вісник НБУ. 2003. №1. С.51.
 • ТарасовецьО.М.Перспективи розвитку банківських послуг// Фінанси України. 2004. №1. С.9195.
 • Похожие работы

  << < 1 2 3 4