Аналіз діяльності готельного підприємства "Супутник"

Начальник відділу матеріально-технічного забезпечення готелю «Супутник» : Організовує забезпечення підприємства всіма необхідними для його виробничої діяльності матеріальними ресурсами необхідної якості і

Аналіз діяльності готельного підприємства "Супутник"

Отчет по практике

Медицина, физкультура, здравоохранение

Другие отчеты по практике по предмету

Медицина, физкультура, здравоохранение

Сдать работу со 100% гаранией

Вступ

 

Метою практики є вдосконалення практичних навичок студентів з обраної спеціальності,опрацювання прийомів і методів управління організаційними, розпорядчими і аналітичними функціями (роботами) у структурних підрозділах підприємства готельного бізнесу, посади яких заміщаються студентами даної спеціальності,збору необхідних матеріалів для виконання індивідуальної та науково-пошукової роботи, формування в студентів на базі отриманих практичних знань професійних вмінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних ринкових умовах.

Головний потенціал готелю «Супутник» і безпосередньо всіх інших готелів полягає в кадрах. Які б прекрасні ідеї, новітні технології, найсприятливіші зовнішні умови не існували, без добре підготовленого персоналу високої активності домогтися неможливо. Саме люди надають послуги гостям, подають ідеї і дозволяють готелеві існувати.

 

Розділ 1. Організаційна структура готелю

 

1.1 Ознайомитись з метою, цілями і видами діяльності готельного підприємства

 

Готель «Супутник» розташована на відстані 5 кілометрів від оперного театру ім. Соломіі Крушельницької, двадцять хвилин їзди до головного вокзалу м. Львова.

«Львiв-Супутник» зареєстровано 28.05.1996 року виконавчим комiтетом Львiвської мiської Ради. Номер запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДР: 1 415 120 0000 011515. Засновником є Фонд Державного майна. Державної частки немає. Форма власностi приватна. Дочiрнiх пiдприємств, представництв, фiлiй та iнших вiдокремлених пiдроздiлiв не створювалось. Змiн в органiзацiйнiй структурi у вiдповiдностi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбулось. Усi виробничi пiдроздiли знаходяться за мiсцезнаходженням товариства. Органiзацiйна структура ВАТ включає : Готель та Ресторан. Охорона об`єктів господарського призначення ( ліцензія АВ № 343093 від 23.05.08 року) м. Львів. Мета готелю - створення затишної й комфортної атмосфери для перебування в готелі,удосконалення надання послуг відповідності до стандартів. Готель «Супутник» розрахований на розміщення великої кількості приїжджих, в готелі розташовано 198 номерів розрахованих на розміщення 392 людини. У готелі «Супутник» 11 одномісних, 125 двомісних, 44 номери "бізнес-клас", 4 номери категорії "півлюкс" та 13 номерів категорії "люкс", 1 апартамент.

Номери готелю обладнані зручностями, телефонним зв'язком, телевізорами, холодильниками з міні-баром. У деяких номерах підвищеної комфортності є кондиціонери.

У готелі працює перукарня, банкомат, камера зберігання, стоматологічний кабінет, тренажерний зал, сауна. Якщо гості приїхали до Львова на автомобілі його можна запаркувати на стоянці, що охороняється біля готелю «Супутник». Готель "Супутник" - сучасний комфортабельний готельний комплекс, який має значний досвід у проведенні міжнародних конференцій, бізнес-семінарів, світових конгресів

Хоча готель знаходиться не у самому центрі міста за лічені хвилини можна дістатися до будь-якого куточка Львова

 

До центру: трамвай №3, маршрутні таксі №34, 50, 77, 83

До летовища: маршрутні таксі №95

До залізничного вокзалу: маршрутні таксі №67

До автовокзалу: автобус-експрес №57

готель "Супутник", вул. Княгині Ольги, 116

79060 м.Львів, Україна

Рецепція:

Тел.: +380 (032) 224-43-90, +380 (032) 230-40-66

Факс: +380 (032) 224-44-21

E-mail:suputnyk@mail.lviv.ua

E-mail:malex@mail.lviv.ua

Бронювання туристичних груп:

Тел./факс: +380 (032) 224-45-62

E-mail:irabogdanova@mail.lviv.ua

Туристичний відділ:

Тел.: +380 (032) 224-45-07

Факс: +380 (032) 263-33-74

E-mail:zadora@mail.lviv.ua

 

1.2 Правила внутрішнього трудового розпорядку

 

Внутрішній трудовий розпорядок не сукупність норм, що встановлюють порядок взаємовідносин у трудовому колективі в процесі праці: між власником або уповноваженим ним органом і працівниками, між працівниками безпосередньо взаємовідносини в порядку підпорядкованості і взаємодії. Внутрішній трудовий розпорядок встановлюється локальним нормативним актом Правилами внутрішнього трудового розпорядку, розробленими на основі типових і галузевих правил і затвердженими, відповідно до ст. 142 КЗпП України, трудовим колективом за поданням власника або уповноваженого ним органу разом з профспілковим комітетом. [2]

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку в готелі «Супутник» це державний нормативний акт загальної дії. Нині діють Типові правила внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців, затверджені Держкомпраці СРСР і ВЦРПС від 20.07.84р.

Міністерства і відомства з метою врахування особливостей трудових обов'язків працівників своєї галузі, режиму їх праці і відпочинку видають на основі типових галузеві правила внутрішнього трудового розпорядку.

Типові правила внутрішнього трудового розпорядку закріплюють такі його елементи як порядок прийому і звільнення працівників, основні їх обов'язки, встановлюють режим робочого часу і відпочинку, визначають порядок заохочення працівників за успішну роботу і види та порядок притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Визначаючи основні обов'язки власника або уповноваженого ним органу, КЗпП України зобов'язує його правильно організувати працю працівників, постійно створювати умови для зростання продуктивності праці, забезпечувати трудову і виробничу дисципліну, неухильно додержуватись вимог законодавства про працю і правил охорони праці, уважно ставитись до потреб і запитів працівників, поліпшувати умови їх праці та побуту.

Працівники в готелі «Супутник» повинні працювати чесно і сумлінно, додержуватись дисципліни праці, своєчасно і точно викопувати розпорядження власника, підвищувати продуктивність праці, поліпшувати якість продукції, додержуватись технологічної дисципліни, вимог по охороні прані, техніці безпеки та виробничій санітарії. Це основні обов'язки працюючих. Доповненням до режиму роботи, встановленого на підприємстві, в установі чи організації, с графіки змінності, графіки відпусток та інші локальні акти, що регулюють час роботи І відпочинку працюючих.

Одним із методів забезпечення дисципліни праці в готелі (згідно зі ст. 140 КЗпП) є заохочення, стимулювання ініціативи працівника спрямоване на сумлінне виконання ним його трудових обов'язків. Саме тому заохочення є важливим елементом внутрішнього трудового розпорядку. Профспілковий комітет надає умлілим працівникам матеріального (нагородження премією, цінним подарунком) заохочення для поліпшення праці.

Невиконання трудових обов'язків в готелі тягне застосування до нього видів дисциплінарної відповідальності.

Дисциплінарна відповідальність це застосування до працівника видів дисциплінарного стягнення в результаті осуду його трудової поведінки. Застосування дисциплінарної відповідальності передбачає наявність правових підстав вчинення працівником дисциплінарного проступку винного невиконання ним (зумисне чи з необережності) його трудових обов'язків, недотримання встановлених для нього правил поведінки, невиконання наказів І розпоряджень керівництва. До дисциплінарних проступків готель зокрема відносить запізнення, прогули, невиконання норм виробітку.

Відповідно до ст. 147 КЗпП України за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення:

1) догана;

2) звільнення.

  • Адміністратор готелю

Повинен вміти: Надавати за предявленням паспорта або іншого документа, що засвідчує особу, номери і місця прибулим до готелю. Здійснює розрахунок за проживання та надання послуг у разі відсутності касира. Наглядає за своєчасністю оплати за проживання у готелі та за послуги, не допускаючи заборгованості. Забезпечує правильне використання номерів і місць, наглядає за своєчасною їх підготовкою для заселення та узгоджує термін проживання. Веде облік осіб, що проживають у готелі, здійснює контроль за звільненням номерів і місць. Складає відомості про завантаженість готелю за поточну добу, оформлює переведення осіб, що проживають у готелі, з одного номера в інший за їх проханням. Забезпечує виконання правил користування і внутрішнього розпорядку у готелі. Вживає заходів щодо розвязання конфліктів, які виникають між особами, які проживають у готелі, та обслуговуючим персоналом. Приймає заявки на бронювання місць. Передає адресатам кореспонденцію, яка надходить у готель. Веде облік речей, забутих особами, що проживали у готелі, та відвідувачами, вживає заходів щодо їх збереження і повернення. Складає акти про пошкоджені або знищені особами, які проживають у готелі, матеріальні цінності готелю, стягує з винних за збитки у порядку, встановленому чинним законодавством. Наглядає за додержанням чистоти в готелі, своєчасністю та якістю прибирання номерів, справністю електромережі, ліфтів, водопроводу та іншого обладнання готелю. У разі відсутності довідкового бюро повідомляє номери телефонів інших готелів, швидкої медичної допомоги, відділення міліції та інших установ. Керує роботою персоналу, який займається прийманням, розміщенням та обслуговуванням осіб, які проживають у готелі, здійснює контроль за виконанням підлеглими їх посадових інструкцій.

Повинен знати: правила користування і внутрішнього розпорядку в готелі; прейскурант цін на номери і місця; правила приймання та обслуговування громадян; перелік послуг, які надаються в готелі; правила етикету; порядок оформлення і розрахунків з особами, які проживають у готелі; експлуатаційну документацію; розміщення і години роботи обєктів побутового обслуговування; номери телефо

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>