Аналіз господарської діяльності підприємства

2.1. Галузевий аналіз сфери діяльності: Ємність ринку МСЗ займає біля 40 % ринку західної України по виробництві етилового спирту із

Аналіз господарської діяльності підприємства

Контрольная работа

Менеджмент

Другие контрольные работы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ

 

 

 

 

 

 

 

 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ

з дисципліни «МЕНЕДЖМЕНТ»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопіль 2008

 

Частина 1. Загальна інформація про Марилівський спиртовий завод

 

1.1. Марилівський спиртовий завод (МСЗ) структурна одиниця виробничого обєднання «Тернопільспирт», концерну «Укрспирт» заснований у 1928 році. Юридичний статус підприємства: державне.

1.2. с. Нагірянка, Чортківського район, Тернопільська область. Галузь: харчова (спиртова).

1.3. Основний напрямок діяльності - виробництво етилового і ректифікованого спирту.

 

Частина 2. Функція планування діяльності

 

2.1. Галузевий аналіз сфери діяльності:

 • Ємність ринку МСЗ займає біля 40 % ринку західної України по виробництві етилового спирту із пшеничного зерна займає частину ринку одеської, київської і миколаївської області, а також АР Крим. 15% продукції експортується за кордон. Потенціалом для зростання ринку служать постійні клієнти: «Винпром Пещера» Болгарія, АТВТ «Баку Шараб 1» Азербайджан, ООО «Ушба» Азербайджан, «Союз Віктан» ЛТД Сімферополь, та інші. Стадія життєвого циклу: зрілість.
 • основними рушійними силами галузі є впровадження НТП, зокрема залучення нових технологій, придбання нової техніки, що забезпечить безперебійне функціонування діяльності підприємства.
 • Потенціал для входження нових субєктів: Досягнута домовленість з такими партнерами як: «Букет Молдавії» Молдова, «ULE» Естонія, ТОВ «ГРААЛЬ» м. Одеса, ЗАТ «Перший ЛГЗ» м. Одеса. Диплом переможця у номінації «Краще підприємство галузі» - 2002 р., почесна грамота «За високі виробничі показники» 2003 р.
 • Попит в основному стабільний, спостерігається дуже мала різниця реалізованої продукції за останні два роки.
 • Інтенсивність конкуренції незначна, тому що, Марилівський спиртовий завод виробляє продукцію європейського рівня (отримано першим в Україні сертифікат якості спирту європейського взірця). А також мала кількість підприємств які виробляють спирт із пшеничного зерна у західній Україні дає можливість мати великий збут продукції.
 • Можливості:

- збільшити обсяг реалізації за кордон;

- збільшити ємність ринку в Україні;

- підвищення престижу підприємства;

- розширення кола споживачів.

Загрози:

Нестача сировини відповідного стандарту.

 1. Галузеві можливості є високими і перспективними але водночас ризикованими.
 2. Марилівсткий спиртовий завод створений відповідно до чинного законодавства України, зокрема Законів України «Про власність», «Про підприємництво», «Про підприємства в Україні», на засадах державної власності на майно та засоби виробництва.

Трудова діяльність на підприємстві здійснюється на основі трудових договорів та контрактів згідно діючого трудового законодавства України та цивільно-правових угод.

 1. Проблеми: потреба у додатковому залученні оборотних коштів у вартості 6000000 гривень що виникла в звязку із проведенням реконструкції виробничих потужностей, а також часткова нестача сировини яка виникла у звязку з природними катаклізмами.

Ступінь ризику значне зменшення прибутку у звязку із кредитом на суму 6000000 гривень із сплатою відсотків в розмірі 18% річних терміном на 1 рік.

Перспективи: - збільшення обсягів виробництва високоякісної продукції і підвищення її якості;

- збільшення обсягу поставок на Україну і за кордон зокрема таким споживачам: «Винпром Пещера» Болгарія, АТВТ «Баку Шараб 1» Азербайджан, ООО «Ушба» Азербайджан, «Союз Віктан» ЛТД Сімферополь.

Висновок.

МСЗ вважається перспективний в спиртовій галузі. Його продукція займає помітне місце на ринку України, а також використовується для реалізації за кордон. В зв'язку з цим МСЗ планує щорічне збільшення обсягів виробництва а також проведення різного роду інвестиційних проектів.

2.2. Чинником непрямого впливу є: НТП. З 1985 р. виникла потреба у заміні і покращенні матеріально-технічої бази. До 2003 р. проведено повний капітальний ремонт дріжджового та бродильного відділень, модернізацію енергогосподарства, модернізацію БРУ, модернізацію відділення ГФО сировини, а також впровадження комплексної комютеризації діяльності.

2.3. Чинники прямого впливу.

Постачальники: ПП «Логінова», КП «Золоте зерно», ПП «Агроексім», «СенсАгро», ВАТ «Дубровицьке ХПП», ТзОВ «Агротоменегро», місцеві с/г підприємства (Заліщицький Чортківський райони).

Споживачі: «Винпром Пещера» Болгарія, АТВТ «Баку Шараб 1» Азербайджан, ООО «Ушба» Азербайджан, «Союз Віктан» ЛТД Сімферополь, та інші.

2.4. Ринок підприємства займає помітне місце в економіці України. Продукція МСЗ задовольняє вимоги багатьох споживачів що в свою чергу забезпечує зростання ринку. Про це також свідчить збільшення кола споживачів а зокрема таких: «Винпром Пещера» Болгарія, АТВТ «Баку Шараб 1» Азербайджан, ООО «Ушба» Азербайджан, «Союз Віктан» ЛТД Сімферополь.

2.5. Частка підприємства на ринку спирту є значною оскільки для деяких а зокрема і великих споживачів МСЗ є основним джерелом сировини.

2.6. Реклама про МСЗ розповсюджується як публічно так і електронно зокрема за допомогою сайту підприємства.

А також служба маркетингу працює над виробленням нових планів маркетингових досліджень, а зокрема розробила маркетингову програму «Від вимог споживача до його задоволеності».

2.7. Конкурентні переваги підприємства:

- виробництво спирту на зерні;

- висока якість продукції (виробництво спирту європейського взірця);

- виробництво продукції під замовлення;

- реалізація продукції як на Україні так і за кордоном;

- великий досвід виробництва спирту;

2.8. Перспективами для конкурентів може бути підвищення рівня виробництва, тому МСЗ запланував збільшення обсягу виробництва, а щоб не відбулося спаду виробництва, а це може бути викликане внаслідок нестачі зерна високої якості, МСЗ вже заключив угоди з постачальниками сировини, якої має вистачити на плановий рік.

2.10. Місія МСЗ постійне покращення якості продукції, підвищення її конкурентоздатності, задоволеність потреб та очікувань споживачів та всіх зацікавлених груп партнерів, забезпечення довіри в партнерських відносинах та розширення кола споживачів.

2.11. Цілі МСЗ:

 1. повна задоволеність наявних споживачів та розширення географії ринків збуту;
 2. збільшення обсягів виробництва та підвищення потужності;
 3. зниження собівартості продукції та збільшення прибутків підприємства.

2.12. МСЗ рухається в напрямку Диференціації. Тому, що підприємство виражається високою якістю продукції, а також великою кількістю конкурентних переваг, та застосовування виробничих потужностей європейського стандарту.

2.13. Структура стратегічного планування даного підприємства складається з таких елементів:

 1. підвищення конкурентоспроможності продукції, розширення кола споживачів в Україні ;
 2. освоєння нових технологій виробництва продукції;
 3. постійне покращення системи управління якістю , сортністю продукції;
 4. постійний ріст заробітної плати, покращення умов праці та підвищення соціального захисту персоналу підприємства.

Структура стратегічного плану характеризується удосконалення таких видів управлінської діяльності:

 1. розподіл ресурсів; хід виконання розподіл кадрів, фондів, техніки;
 2. адаптація до зовнішнього середовища; хід виконання врахування погодних умов року, стратегічних загроз, готовність до неодержання прибутку.
 3. внутрішня координація; хід виконання визначити і врахувати власні сильні і слабкі сторони, скласти уяву про дійсний стан справ на підприємстві.
 4. Організаційно-стратегічне передбачення; хід виконання врахувати власний накопичений досвід та минулі помилки, навчитись цьому досвіду.

Висновок: отже МСЗ свою стратегію розвитку спрямовує на постійне покращення якості продукції, задоволенні потреб споживачів а також розширення ринку збуту.

2.14. Дослідження системи тактичного і оперативного планування:

 1. МСЗ планує збільшити виробництво спирту у 2008 році до рівня 26000 тис. дал. А також розширити коло споживачів зокрема закордон.
 2. Оцінювання завдань зокрема таких як поставка сировини і її використання в процесі виробництва здійснюється за допомогою поточного контролю на місцях. За діяльністю структур на місцях слідукють зокрема керівники. А за самим процесом виробництва і реалізації продукції слідкує управління. В кінці кварталу підбивається підсумок роботи.

2.15. Аналіз ринкової позиції підприємства:

 

Сильні і слабкі сторони підприємства.

Аспект

СередовищаСильні

сторониСлабкі

СторониВиробництвоможливість розширення виробничої потужності;

європейський рівень якості продукції;

ефективна система контролю якості;Помірне збільшення потужн

Похожие работы

1 2 >