Аналіз гідрохімічних показників річки Стрижень

  Білявський Г.О. та інші. Основи екологічних знань. - К.: Либідь, 2004. 408 с. Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія

Аналіз гідрохімічних показників річки Стрижень

Дипломная работа

Геодезия и Геология

Другие дипломы по предмету

Геодезия и Геология

Сдать работу со 100% гаранией
арги мешканців міста.

Причиною незадовільного стану р.Стрижень є також значне захаращення берегів та водного дзеркала річки сміттям та господарсько-побутовими відходами, а також випадки самовільного будівництва у межах прибережних захисних смуг, розташування обєктів господарської діяльності, житлової забудови, розорювання земельних ділянок в межах водоохоронних зон та прибережних захисних смуг [8, 37].

Стан окремих факторів природного середовища та направленість процесів, що в ньому відбуваються, обумовлюють загальну екологічну обстановку в басейні р. Стрижень, яка у теперішній час в цілому незадовільна.

Таблиця 3.1

Основні гідрохімічні та бактеріологічні характеристики якості води р. Стрижень на час обстеження (2006-2008 р. )

Характеристики ( показники ) якості водиОдиниці вимірур. Стрижень200620072008Мінералізація та головні іони: ∑ імг/дм3336,0296,0502,0 НСО3мг/дм3305,1244,1360,0 SO42мг/дм334,030,272,0 Clмг/дм314,034,060,0 Са2+ мг/дм380,256,1100,2 Mg2+мг/дм321,919,524,3 Na+ + К+мг/дм35,324,846,2Загальна твердістьмгекв/дм35,84,47,0Завислі речовинимг/дм310,027,620,6Біогенні компоненти : азот амонійний ( NH4+ )мг/дм30,781,701,86 азот нітритний ( NO2 )мг/дм30,080,180,44 азот нітратний ( NO3 )мг/дм30,780,721,31 залізо загальнемг/дм30,680,520,22 кремніймг/дм35,47,57,3 фосфати ( РО43 )мг/дм31,100,700,50 фосфор загальниймг/дм3-1,750,95Органічні показники : БСК5 мг / дм31,705,905,50 перманганатна окиснюваність (ПО)мг / дм34,89,610,4 біхроматна окиснюваність ( БО )мг/ дм319,021,020,0Вміст газів : кисеньмг/дм33,307,707,40 СО2мг/дм3--- насичення води киснем %368676Водневий показник ( рН )одиниць7,257,617,57

Наведені в таблицях показники в переважній своїй більшості перебувають поза межами допустимих значень, а саме: рівень мінералізації води в р.Стрижень має завищені показники, особливо у 2008 році, спостерігається зростання біогенних компонентів (NH4+, NO2, NO3) у воді, також простежується зниження рівня деяких компонентів (залізо загальне, кремній, фосфати, фосфор загальний), рівень органічних, газових показників, водневий показник та витрати води зростає, що було зумовлено антропогенним навантаженням та недостатньою якістю проведення екологічних заходів щодо покращення стану води в р.Стрижень.

На рис. 3.1. представлена динаміка мінералізації та головні іони води р. Стрижень

 

Рис. 3.1. Мінералізація та головні іони

 

Середньорічні та сезонні значення основних гідрохімічних і бактеріологічних характеристик якості води р. Стрижень наведені в таблиці 3.2.

Перевищення гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин у поверхневих водах на час обстеження (2006-2008 р.) наведені в таблиці 3.3.

 

Таблиця 3.2

Середньорічні та сезонні значення основних гідрохімічних і бактеріологічних характеристик якості води р. Стрижень

Характеристики ( показники ) якості води Одиниці виміруРоки 200620072008Середнє значення ВитікСер. течіяГирлоВитікСер. течіяГирлоВитікСер. течіяГирлоВитікСер. течіяГирлоМінералізація та головні іони : ∑ імг/дм3340,0368,0371,0248,0293,3254,4282,0293,0324,3290,0318,1316,6 НСО3мг/дм3280,0311,0323,0184,0209,0207,0187,0195,0244,0217,0238,9258,0 SO42мг/дм327,529,434,920,020,521,425,729,232,325,226,429,5 Clмг/дм323,028,432,115,020,816,522,028,633,020,025,927,2 Са2+ мг/дм361,065,070,040,848,045,053,855,069,051,956,061,3 Mg2+мг/дм325,028,930,017,020,021,816,116,018,819,421,623,5 Na+ + К+мг/дм316,320,522,09,69,48,911,212,814,012,414,215,0Загальна твердістьмгекв/дм35,15,86,13,44,34,04,04,14,74,24,74,9Завислі речовинимг/дм35,58,711,616,318,621,015,027,620,612,318,317,7Біогенні компоненти азот амонійний (NH4+ )мг/дм30,891,271,120,280,370,460,470,590,630,550,740,74 азот нітритний ( NO2 )мг/дм30,0050,0080,0250,0090,0210,0210,0500,1500,4500,0210,0600,165 азот нітратний ( NO3 )мг/дм31,121,653,941,231,972,120,690,801,021,011,472,36 залізо загальнемг/дм30,480,340,430,400,270,350,390,280,240,420,300,34 кремніймг/дм35,36,96,25,25,75,56,17,67,45,56,76,4 фосфати ( РО43 )мг/дм30,110,230,600,160,410,280,200,210,670,160,280,52 фосфор загальниймг/дм3------------Органічні показники : БСК5 мг/дм32,803,633,583,507,815,503,908,885,143,406,774,74 перманганатна окиснюваність ( ПО )мг/дм35,110,37,25,410,39,26,011,88,75,510,88,4 біхроматна окиснюваність ( БО )мг/дм316,022,019,016,521,020,017,025,022,016,522,720,3Гази : кисеньмг/дм36,006,617,588,0113,3711,106,508,947,776,839,648,82 насичення води киснем%7180909510097749691809293 СО2мг/дм34,504,504,100,330,260,242,542,452,092,462,402,14Водневий показник ( рН )одиниць7,657,877,788,018,478,308,058,438,107,908,268,06

За результатами таблиці 3.2. середньорічні та сезонні значення основних гідрохімічних і бактеріологічних характеристик якості води р. Стрижень. Найбільше навантаження за всіма показниками припадає на гирло р.Стрижень. Простежується зростання деяких показників, а саме азоту нітритного з 0,025 мг/дм3 до 0,45 мг/дм3, завислих речовин з 11,6 мг/дм3 до 20,6 мг/дм3, фосфат-іонів з 0,60 мг/дм3 до 0,67 мг/дм3, хлорид-іонів з 32,1 мг/дм3 до 33,0 мг/дм3, кремнію з 6,2 мг/дм3 до 7,4 мг/дм3, перманганатна окисність з 7,2 мг/дм3 до 8,7 мг/дм3. А також простежується зниження рівня навантаження на р. Стрижень за показниками магній-іонів з 30,0 мг/дм3 до 18,8 мг/дм3, твердості з 6,1 мг-екв/дм3 до 4,7 мг-екв/дм3, біогенних компонентів, заліза загального з 0,43 мг/дм3 до 0,24 мг/дм3, азоту нітратного з 3,94 мг/дм3 до 1,02 мг/дм3.

 

Рис. 3.2. Мінералізація та головні іони в гирлі р.Стрижень

 

Таблиця 3.3.

Перевищення гранично-допустимих концентрацій шкідливих речовин у поверхневих водах за час дослідження (2006-2008 р.)

ПоказникиВеличини перевищення ГДК, разів200620072008Для водних обєктів господарчо-питного та культурно-побутового користування:

NH4+

 

-

 

-

 

-NO3---БСК5-9783Перманганатна окиснюваність (ПО)---Біхроматна окиснюваність (БО)274033Важкі метали---Пестициди---Нафтопродукти33490433Феноли19119189

Як видно з таблиці 3.3. перевищення ГДК показників шкідливих речовин у поверхневих водах спостерігається, але тільки за деякими показниками. Особливо значне зростання рівня перевищення ГДК спостерігається для нафтопродуктів та фенолів. Причиною даного зростання є зростання скидання стоків з дорожньо-транспортного покриття, зростання кількості автотранспорту, неефективність очистки скидуваних стоків промислового виробництва.

Лімітуючі показники шкідливості наведені в таблиці 3.4.

 

Таблиця 3.4

Лімітуючі показники шкідливості

Роки Значення показників, ∑ С / ГДКВодні обєкти рибогосподарського призначенняВодні обєкти господарчо-питного та культурно-побутового призначеннязагально-санітарнийтоксікологічнийсанітарно-токсікологічнийорганолептичнийрибогосподарчийзагально-санітарнийсанітарно-токсікологічнийорганолептичний20061,836,413,43-28,02,230,7423,920073,3715,310,9-155,44,221,38128,320083,1719,810,4-222,04,101,50196,9

Висновки

 

Значна кількість забруднюючих токсичних речовин потрапляють у водні екосистеми м. Чернігова зі стічними водами. Початок погіршенню екологічного стану поклали вирубка лісів у басейні, меліоративні роботи в заплаві верхньої ділянки річки на початку XX століття (що призвело до заростання очеретом і зникнення природних озер Рудка, Савкове, Купнисте, Очеретяне, скиди стічних вод підприємств та зливових стоків з урбанізованих територій, розорювання заплави.

Результати аналізу гідрохімічних показників свідчать, що р. Стрижень на сучасному етапі деградує, засмічується, замулюється і, як наслідок, зникає як природний елемент ландшафту.

В останні роки (2006-2008 рр.) дійсно погіршився гідрохімічний стан р.Стрижень, що повязано із значним постійним антропогенним впливом міста. Щорічно в літній та осінній періоди, внаслідок скиду великої кількості забруднених зливових вод в річку, фіксується зниження розчиненого кисню до критичного рівня, що спричиняє загибель водних живих організмів.

Зупинити процес деградації р. Стрижень, її екосистем, можливо лише впровадженням комплексу заходів, направлених, з одного боку, на зниження антропогенного тиску на річкові та заплавні екосистеми, і з другого на відтворення природних властивостей русла, заплави і природних систем живлення річки.

Гідрохімічні показники за даними проведеного аналізу мають перевищення норми за показниками вмісту фенолів, нафтопродуктів, карбонатів та сульфатів. За 2006 р. величина перевищення ГДК спостерігається за біохромною окиснюваністю у 27 разів, нафтопродуктами у 33 рази. Найвищий рівень показника фенолів 19 разів. За 2007 рік значне перевищення величини ГДК в фенолів 119 разів, БПК5 97, біохромна окиснюваність - 40 разів, нафтопродукти 490 разів. Найвища показники перевищення ГДК припадають на 2008 рік: феноли - 189 разів, біохромна окиснюваність - 33 рази, нафтопродукти 433 разів, БПК5 83 рази.

 

Список використаних джерел

 

  1. Білявський Г.О. та інші. Основи екологічних знань. - К.: Либідь, 2004. 408 с.
  2. Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона навколишнього середовища. Суми, 2002. 284 с.
  3. Вищі спорові судинні рослини Чернігівщини. / За ред. Ю.О.Карпенка. Чернігів, 2005. 86 с.
  4. Гейнріх Д., Гергт М. Екологія. К.: Знання-Прес, 2001. 287 с.
  5. Дедю И.И. Экологический энциклопедический словарь. К.: Гл. ред. МСЭ, 1987. 258 с.
  6. Дивосвіт природи Чернігівщини: навчальний посібник для вчителів. / За ред Ю.О.Карпенка. - Чернігів, 2001. 186 с.
  7. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч.посібник. К.: Т-во „Знання”, КОО, 2004. 309 с.
  8. Доповідь про стан навколишнього природного середовища в Чернігівській області за 2008 рік. Чернігів, 2009. 186 с.

Похожие работы

<< < 2 3 4 5 6 7 >