Аналіз гідрохімічних показників річки Стрижень

  Білявський Г.О. та інші. Основи екологічних знань. - К.: Либідь, 2004. 408 с. Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія

Аналіз гідрохімічних показників річки Стрижень

Дипломная работа

Геодезия и Геология

Другие дипломы по предмету

Геодезия и Геология

Сдать работу со 100% гаранией

Зміст

 

Вступ2

Розділ 1. Річка Стрижень як мала водна артерія України4

1.1 Географічне положення річки Стрижень4

1.2 Живлення та рівневий режим5

1.3 Екологічний стан річки Стрижень12

1.4 Гідробіонти як індикатори екологічного стану водойми15

Розділ 2. Основні гідрохімічні показники, їх характеристика20

2.1 Температура20

2.2 Запах22

2.3 Прозорість води23

2.4 Кольоровість води26

2.5 Вміст хімічних речовин28

2.6 Кислотність32

Розділ 3. Аналіз динаміки гідрохімічних показників р. Стрижень за 2006 2008 роки33

Висновки40

Список використаних джерел42

 

Вступ

 

Оптимізація національних та міжнародних систем моніторингу поверхневих вод з метою підвищення їх екологічної та економічної ефективності вимагає ретельного періодичного перегляду переліку контрольованих параметрів якості води в залежності від зміни природно-екологічної ситуації та рівня і видів господарської діяльності в басейнах річок. Завданням таких уточнень переліків показників є виявлення репрезентативних показників стану якості води, тобто показників, які найбільш повно і постійно характеризують контрольований водний обєкт.

Репрезентативність показників якості води як індикаторів забруднення залежить безпосередньо від того, як часто вони виявляються у річковій воді у гранично-допустимих для водокористування концентраціях (ГДК), чи перевищують ці концентрації.

Присутність будь-яких показників якості води у концентраціях, що не перевищують встановлені ГДК для того, чи іншого виду водокористування не може вважатися ознакою їх репрезентативності як показників забруднення.

За повторюваністю забруднення може бути нестійким, спостерігатися в окремих пробах, тобто бути одиничним; може не являтися домінуючим, але в той же час очевидно мати стійкий характер, і, нарешті, забруднення може бути домінуючим, тобто являтися характерним [2].

Оскільки проблеми, пов'язанi з якiсними та кiлькiсними показниками водних ресурсiв малих річок з часом дедалi бiльше загострюються, то дослідження є актуальним.

Об`єкт дослідження водні ресурси р. Стрижень

Предмет дослідження гідрохімічні показники річки Стрижень.

Мета роботи полягає в аналізі динаміки гідрохімічних показників річки Стрижень як індикатору її екологічного стану.

Основні завдання роботи:

1) Дати характеристику річки Стрижень як малої водної артерії

2) Охарактеризувати основні гідрохімічні показники (температура, запах, прозорість, кольоровість, вміст хімічних речовин в річковій воді, кислотність);

3) Провести аналіз динаміки гідрохімічних показників р. Стрижень за 2006 2008 роки.

 

Розділ 1. Річка Стрижень як мала водна артерія України

 

1.1 Географічне положення річки Стрижень

 

Річка Стрижень належить до басейну р. Десна і є її правобережною притокою першого порядку. Басейн річки розташований в межах лісної зони. Протікає річка по території Чернігівської області.

Довжина річки складає 32,4 км, площа водозбору 158 км2, залісеність 8,0 %, заболоченість 0,28 %, розораність 57,3 %.

За витік річки прийнята точка земної поверхні з відміткою 150,00 м, що знаходиться у 2,5 км на захід від с. Великі Осняки Ріпкинського району Чернігівської області [6].

Річка не має приток довжиною більше 10 км. Коефіцієнт густоти річкової сітки, без врахування річок з довжиною менше 10 км, складає 0,21 км/км2.

Падіння річки 45,1 м, середньозважений похил 1,28 м/км.

Норма стоку річки складає 14,0 млн. м3, стік маловодних років забезпеченістю 75 і 95 % - відповідно 9,39 млн. м3 і 5,53 млн.м3.

Власний стік річки зарегульований слабо. Загальна кількість ставків і водоймищ, що регулюють місцевий стік, станом на 01.01.2004 р. складає 5, а їх сумарний обєм 1,531 млн. м3.

Вода річки відноситься до гідрокарбонатно-кальцієвого класу, жорсткість її складає 4,2 - 4,9 мг-екв/л, загальна мінералізація 290 320 мг/л [7].

Умови, що визначають формування поверхневого стоку річки, є в цілому сприятливі. Коротка характеристика основних з них приводиться у подальшому текстовому викладенні та відповідних таблицях.

Клімат басейну помірно-континентальний з відносно сухим холодним періодом і більш вологим теплим.

Зареєстровані максимальні та мінімальні температури повітря відповідно рівні + 39С і _ 34С.

Кількість посушливих днів ( вологість повітря менше 30 % ) складає в середньому 14 днів у рік.

Спостережений добовий максимум опадів дорівнює 58 мм.

Сніговий покрив у басейні спостерігається з середини листопада до початку квітня. Найраніші дати появи снігового покриву відносяться до початку жовтня, а найпізніші дати сходу до кінця квітня. Стійкий сніговий покрив зимою спостерігається щорічно. Середня висота снігового покриву складає 23 см, максимальна - 56 см.

Найбільша глибина промерзання ґрунту досягає 141 см.

У теплий період року переважаючими є вітри північно-західних напрямків, у холодний період західних і від південно-східних до південно-західних. Середня річна швидкість вітру складає 3,5 м/с.

Середня величина випаровування з водної поверхні складає 630 мм (дані наведені в табл. 1.1.)

 

Таблиця 1.1

Середні багаторічні значення основних кліматичних характеристик

IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXIIРікТемпература повітря, С-6,7-6,2-1,46,814,417,519,418,213,26,80,6-4,26,5Відносна вологість повітря, %87868272646668717582888879Опади, мм444744455364726648446151639

1.2 Живлення та рівневий режим

 

Гідрографічна сітка басейну річки розвинена помірно. Основні гідрографічні характеристики наведені в таблиці 1.2.

Таблиця 1.2

Основні гідрографічні характеристики р. Стрижень

Найменування характеристикОдиниці виміруПоказникКуди впадає-ДеснаПрава або ліва притока-праваДовжинакм32,4Відмітки : витокум абс.150,0 гирлам абс.104,9Падінням45,1Похил : середнійм / км1,39 середньозваженийм / км1,28Площа водозборукм2158Середня висота водозборум абс.136,0Середній похил водозборум / км17,0Залісеність%8,0Заболоченість%0,28Озерність%0,52Розораність%57,3Еродованість%0Урбанізованість%18,7Зрошених земель з постійною водопровідною мережеютис. га0,250Осушених земель з постійною водопровідною мережею тис. га0,335Кількість приток : довжиною більше 10 кмшт.0 довжиною 10 км і меншешт.6Довжина річкової сітки : з врахуванням річок l > 10 кмкм32,4 з врахуванням річок l < 10 кмкм50,0Коефіцієнт густоти річкової сітки : з врахуванням річок l > 10 км км / км20,21 з врахуванням річок l < 10 кмкм / км20,32Звивистість-1,27

Басейн річки розташований в межах Деснянської терасової рівнини і Чернігівсько-Городнянської морено-зандрової рівнини [12].

Абсолютні відмітки поверхні складають 105 - 154 м, а її загальний уклін спрямований у південному напрямку. Густота розчленування складає 0,53 км / км2. Глибина ерозійної врізки - до 10 м. Морфологія та стан річкової долини р. Стрижень наведені в таблиці 1.3.

 

Таблиця 1.3

Морфологія та стан річкової долини р. Стрижень

ХарактеристикаОдиниці виміруДілянка річки, кмПоказник Тип долини0 32,4Ерозійно - акумулятивнаКількість терасшт. 0 - 102Морфометрична характеристикаабс. відміткам0 32,4105 - 154ширинам0 32,4250 - 1000глибина ерозійної врізким0 32,4до 10крутість схилівград.0 32,40,004 0,01Джерела забруднення поверхневих і підземних водВид--Тваринницький комплексКількістьшт.9,5; 14; 21; 25; 28,55Вид--Склад ядохімікатівКількістьшт.7,5; 13; 233Вид--Скид зливових водКількістьшт.0,5 - 411Вид--Скид стічних водКількістьшт.0,5 - 414Вид--ВигрібКількістьшт.41Сучасні процесиВид--Яружна ерозіяСтупінь виявлення-0,5 - 4сильнаВид--Яружна ерозіяСтупінь виявлення-10; 14середняВид--Яружна ерозіяСтупінь виявлення-18; 21слабкаВид--ПросадочністьСтупінь виявлення-10 32,4I тип

Морфологія і стан заплави р. Стрижень наведені в таблиці 1.4. Характеристика русла річки р. Стрижень відображена в таблиці 1.5.

Таблиця 1.4

Морфологія і стан заплави р. Стрижень

ХарактеристикаОдиниці виміруДілянка річки, кмПоказникТип заплави-0 32,4акумулятивнийРозташування відносно русла-0 32,4двостороннєПотужність алювіюм0 32,4до 25Морфометричні та гідравлічні характеристикиШиринам0 32,450 - 300Відносна висота над середньомеженним рівнем водим0 32,40,6 3,5Глибина затоплення при максимальних у році витратах забезпеченістю : 1 % м0 32,40,9 4,2 5 %м0 32,40,5 3,3 10 % м0 32,40,3 2,9Тривалість затопленнядіб0 32,45 - 12Залісеність%0 32,429,9Залуженість%0 32,450,3Розораність%0 32,416,5Заболоченість%0 32,41,8Відносна площа староріч%0 32,40Меліорованість%0 32,40Урбанізованість%0 32,41,5Джерела забруднення поверхневих і підземних водВид--СміттєзвалищеКількістьшт.16,51Вид--СмітникКількістьшт.2 4 ;5 6 ; 229Сучасні процесиВид--ЗаболочуванняСтупінь прояву-10 - 15сильнаВид--ЗаболочуванняСтупінь прояву-15 16,5 ; 17,5 20,5середняВид--ПідтопленняСтупінь прояву-15 17,5 ;сильнаВид--ПідтопленняСтупінь прояву-18,5 20,5середня

Таблиця 1.5

Характеристика русла річки р. Стрижень

ХарактеристикаОдиниці виміруДілянка річки, кмПоказникТип русла-0 32,4ерозійно-акумулятивнийШиринам0 32,42 - 40Глибина : на плесахм0 32,40,3 0,8 на перекатах м0 32,40,1 0,2Швидкість течії : а ) на плесах у межень м / с0 32,40,005 0,08 у багатоводні періодим / с0 32,40,2 0,3 б ) на перекатах у меженьм / с0 32,40,15 0,30 у багатоводні періодим / с0 32,40,6 0,8Руслові утворення---Замулення руслам0 32,40,05 0,5 (місцями до 1 1,5)

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>