Аналіз впливу діяльності станції вулканізації і зміни масел "Буран" на повітряний басейн та медико-екологічну безпеку

  Робочий проект пункту вулканізації і зміни масел по вул Дерев'янко в м. Харкові, розроблений Українським інститутом по проектуванню та наданню

Аналіз впливу діяльності станції вулканізації і зміни масел "Буран" на повітряний басейн та медико-екологічну безпеку

Курсовой проект

Экология

Другие курсовые по предмету

Экология

Сдать работу со 100% гаранией
езпечується від електронагрівника системи "Термех".

Витрата води складає 0,55 м3/добу; 0,15 м3/годину; 1,72 л/с.

Забезпечення пожежної безпеки здійснюється від пожежних гідрантів, установлених на існуючій мережі водопроводу поблизу проїздів із твердим покриттям. На внутрішнє пожежегасіння передбачається витрата води 10 л/с.

Водовідведення складає 0,55 м3/добу

Стічні води від мокрого прибирання приміщень проходять через бензомаслоуловлювач, а потім направляються в побутову каналізацію.

Забруднення, що накопичуються, періодично відкачуються з бензомаслоуловлювача насосом ГНОМ 10/10т.

Мийка автомобілів на даному підприємстві не передбачається.

Відвід дощових стоків від воріт здійснюється бетонною трубою Д=200 мм зі скиданням у яр, потім зливові води надходять у струмок, що протікає по балці Саржин Яр.

Очищення дощових вод перед скиданням у яр не провадяться.

Для зменшення забруднення дощових вод передбачається огородження зон озеленення бордюрами, що зменшують змив ґрунту під час зливових дощів на дорожнє покриття.

Конструкція шарів дорожнього одягу прийнята наступна:

одношаровий асфальтобетон - 5 см;

щебенева основа - 15 см;

підстильний шар - 10 см.

Територія станції складає 1,813 га, з яких 92%, тобто 1,668 га зайняті будівлями, під'їзними коліями й асфальтованими площадками, а 8% - 0,146 га відведені під зелені насадження.

Рекультивація земельної ділянки не потрібна.

Відходами станції є автошини 120 шт/рік, масло відпрацьоване (мз/рік); шлами від споруд очищення.

В зв'язку з незначною кількістю відходів, зі згоди міських комунальних служб, їх вивіз проводять на спеціалізовані підприємства міста для утилізації.

Тверді відходи і сміття збирають в контейнери і потім вивозять на міську звалку.

Основним джерелом забруднення є автотранспорт, який в'їжджає на станцію та виїжджає з неї.

Загальна кількість забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферу складає 0,133303 Т.

Основними інгредієнтами, що викидаються в атмосферу пунктом вулканізації і заміни олій, є: вуглецю оксид, азоту діоксид, ангідрид сірчистий, бенз (а) пирен, сажа, гексан, свинець.

Згідно "Державним Санітарним правилам планування і забудови населених пунктів", затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996 р. № 173, санітарно-захисна зона для пункту вулканізації і заміни олій складає 15 м до жилих будинків.

У нормативну С33 житлова забудова не попадає, тому що знаходиться на відстані 200 метрів від станції.

Розрахунок розсіювання шкідливих речовин в атмосфері виконується у програмі "ЕОЛ".

Розрахункові модулі програми реалізують "Методику розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі шкідливих речовин, що містяться у викидах підприємств" ОНД - 86.

В результаті аудиторської перевірки на підприємстві Нормативна С33 витримана. Розрахунок розсіювання шкідливих речовин, що викидаються даною станцією показав, що очікувані концентрації шкідливих речовин у приземному шарі менш 0,5 ГДК. Нормативна С33 була піддана перевірці. Розрахункова С33 проходить по границі підприємства, розробка додаткових природоохоронних заходів щодо запобігання забруднення атмосферного повітря не потрібна.

Результати розрахунків показують, що викиди в навколишнє середовище і їхній вплив на навколишнє середовище носять локальний характер і забезпечують задовільний стан навколишнього середовища на площадці станції, а також за межами нормативної санітарно-захисної зони.

На станції передбачається загальна обмінна припливно-витяжна вентиляція. Шкідливі речовини, що виходять з витяжної труби практично ніякого негативного впливу на біоту не роблять.

Темп зміни навколишнього середовища стабільний, тобто не приводить до утворення нових умов і не зробить на екосистему згубного наслідку.

Відповідно до виконаних оцінок станція вулканізації і заміни олій по вул. Дерев'янко в м. Харкові забезпечить якість атмосферного повітря в межах санітарних норм, дозволить зберегти екологічну рівновагу в районі розміщення станції вулканізації і зміни масел “ Буран”.

Таким чином, при експлуатації цієї станції відбувається мінімальний вплив на атмосферне повітря і медико-екологічну безпеку та навколишнє середовище в цілому.

 

3.2 Рекомендації

 

Повинен проводитися обов'язковий контроль за дотриманням нормативів ПДВ.

Безпосередньо на джерелах викидів контроль може здійснюватися або силами підприємства, або організацією даного відомства, або сторонньою спеціалізованою організацією на договірних засадах.

У число обов'язково контрольованих речовин повинні входити: ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, азоту діоксид.

При виконанні цих умов негативного впливу від діяльності станції вулканізації і зміни масел “Буран” відбуватися не буде.

Аудиторською фірмою "Еколог", в особі аудитора Шаповал Наталії Сергіївни, розроблено план-графік контролю за дотриманням нормативів ПДВ на джерелах викидів і в контрольних точках, який зображено в таблиці 3.1

 

Таблиця 3.1 план-графік контролю за дотриманням нормативів ПДВ на джерелах викидів і в контрольних точках

НОМЕР ДЖЕРЕЛА ВИКИДУ

НОМЕР КОНТРОЛЬНОЇ ТОЧКИНАЗВА РЕЧОВИНИ, ЯКА КОНТРОЛЮЕТЬСЯ ВИРОБНИЦТВО, ДІЛЯНКА СТАНЦІЇРОЗМІЩЕНИЙ ОБ'ЄМ ВИКИДІВ ЗАБРУДНЮЮЧОЇ РЕЧОВИНИ

(ПДВ) ПЕРІОДИЧНІСТЬ КОНТРОЛЮНАЗВА МЕТОДИКИ ВИЗНАЧЕННЯОРГАНІЗАЦІЯ, ЯКА РОБИТЬ ЗАМІРИМГ/М3Г/С1Приміщення пункту (в'їзд і виїзд автомобілів) вуглецю оксид

азоту діоксид

ангідрид сірчистий

 

17,7

 

1,46

 

0,06

0,0069

 

0,00057

 

0,000023

 

1 раз на рік

1 раз на рік

1 раз на рік

"Збірник методик по визначенню концентрацій забруднюючих речовин в промислових викидах"НПК "Харків Екологія"

Список використаної літератури

 

  1. Робочий проект пункту вулканізації і зміни масел по вул Дерев'янко в м. Харкові, розроблений Українським інститутом по проектуванню та наданню послуг в будівництві.
  2. Аудит: Практическое пособие / Под ред. А.Н. Кузьминского. - К., 1996. - 281с.
  3. Аудит и ревизия: Справочное пособие / А.Л. Бавдей, И.Н. Белый и др.; под общ. ред. И.Н. Белого. - Мн.: ООО „Мисанта", 1994. - 221с.
  4. Методика розрахунку концентрацій в атмосферному повітрі речовин, які знаходяться в викидах підпремств. ОНД - 86. Госкомгідромет
  5. Санітарні правила по охороні атмосферного повітря населених пунктів. СанПін. - М.: 1989.
  6. ГОСТ 17.2.3.02-78. Охорона природи. Атмосфера. Правила встановлення припустимих викидів забруднюючих речовин промисловими підприемствами.
  7. ГОСТ 17.2.1.02-76. Охорона природи. Атмосфера. Класифікація викидів по складу.
  8. ДБН А.2.2 - 1-95. Склад і вміст матеріалів оцінки впливу на навколишнесередовище (ОВОС) при проектуванні і будівництві підприємств та споруджень. Головні положення проектування.
  9. Збірник методик по розрахунку викидів в атмосферу забруднюючих речовин різними виробництвами. - Л.: Гідрометеоіздат, 1986.

A

Похожие работы

<< < 1 2 3 4 5