Аналіз впливу діяльності станції вулканізації і зміни масел "Буран" на повітряний басейн та медико-екологічну безпеку

  Робочий проект пункту вулканізації і зміни масел по вул Дерев'янко в м. Харкові, розроблений Українським інститутом по проектуванню та наданню

Аналіз впливу діяльності станції вулканізації і зміни масел "Буран" на повітряний басейн та медико-екологічну безпеку

Курсовой проект

Экология

Другие курсовые по предмету

Экология

Сдать работу со 100% гаранией
НІСТЬ СТОРІН

5.1 За невиконання чи неналежне виконання обов'язків по даному Договору Заказник і Виконавець несуть майнову відповідальність відповідно діючому законодавству та умовам даного Договору.

5.2 Виконавець несе повну матеріальну відповідальність відповідно діючому законодавству та умовам даного Договору.

5.3 У випадку незавершення робіт в строк, визначений діючим Договором, по вині Виконавця він виплачує Заказнику пеню в розмірі 1% від суми вартості робіт за кожний день прострочки.

5.4 За порушення умов оплати, передбачених п.2.1, даного Договору, і прострочки прийому виконаних робіт Заказник виплачує Виконавцю пеню в розмірі 1% суми, яка підлягає виплаті, за кожний день прострочки.

6. КОНФІДЕНЦІАЛЬНІСТЬ

6.1 Сторони зобов'язуються зберігати в таємниці існування і зміст даного Договору, а також будь-яку інформацію і данні, надані кожною із сторін в зв'язку з даним Договором, не розкривати і не розголошувати факти чи інформацію будь-якій третій стороні без попередньої письмової згоди Заказника і навпаки.

Зобов'язання по конфіденціальності і невикористанню, накладених на Виконавця даним Договором, не будуть розповсюджуватися на загальнодоступну інформацію, а також на інформацію, яка стане відома не по провині Виконавця.

6.2 Інформація, надана Заказнику відповідно даному Договору, призначена виключно для нього і не може передаватися ні частково, ні цілком третім особам чи використовуватись будь-яким іншим способом з участю третіх осіб без згоди Виконавця.

7. СУПЕРЕЧКИ

7.1 Всі суперечки і розбіжності між двома сторонами діючого Договору, які можуть виникнути по даному Договору, якщо вони не будуть зміщені способом переговорів, повинні кінцево вирішуватися відповідності з діючим законодавством.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1 Під форс-мажорними обставинами мають на увазі такі нещасні випадки, як війні, окупація, громадянська війна, громадський безлад, акти органів держави і т.д. В кожному випадку таких подій знаходиться поза контролем сторін, і в усіх таких випадках виконання зобов'язань згідно діючого Договору стають неможливими.

8.2 Якщо форс-мажорні обставини мають місце і заважають сторонам своєчасно виконати зобов'язання, то сторони, які знаходяться в таких екстремальних умовах, звільняються від виконання зобов'язань до припинення дій приведених форс-мажорних обставин при умові, що сторона, яка попала під дію форс-мажорних обставин, негайно повідомить іншу сторону про те, що відбулось, з докладним описом умов, які утворились.

9. РИЗИК АУДИТОРА

9.1 Норматив аудиторської палати № 32 (від 18 грудня 1998 р.) встановлює оцінки ризика аудитора і ризика невідповідності внутрішнього контролю, і їх впливу на незалежні процедури аудиторської перевірки. Згідно цьому Виконавець не несе відповідальності за помилки, зроблені під час аудиту, і які потягнули за собою помилки в звіті.

10. СРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

10.1. Строк дії даного Договору: начало 1 серпня 2005 р. Закінчення 1 вересня_2005 р.

10.2. Кожна із сторін буде мати право негайно перервати дію даного Договору передачею письмового повідомлення в випадку, якщо друга сторона Договору:

а) стане неплатежездатною, відбудеться ліквідація чи реорганізація;

б) затримає свої звичайні ділові операції чи виникне загроза їх призупинення;

в) передасть всю чи значну частину інформації третім особам.

10.3. Кожна із сторін буде мати право негайно перервати дію даного Договору письмовим повідомленням протилежної сторони, і якщо друга сторона зробить будь-яке порушення і таке порушення не буде усунене протягом 3 після подачі письмового повідомлення про дане порушення.

10.4. У випадку розриву Договору в порядку, передбаченому п.10.2, 10.3 діючого Договору, оплата послуг і робіт Виконавця буде відбуватися Заказником на основі, яка виставляється Виконавцем на інкасо платіжної вимоги з додаванням одностороннього акту з вказанням об'єму і вартості фактично наданих послуг і виконаних робіт.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1 Виконавець на свій розсуд обирає набір спеціалістів для проведення робіт, передбачених діючим Договором.

11.2 Ціни за роботи, вказані в даному Договорі, визначені тільки для даного Договору і не можуть служити прецедентом чи конкурентним матеріалом при виводі аналогічних договорів в майбутньому.

До даного Договору додається:

1. Протокол узгодження договірної ціни.

Даний Договір підписаний в 2-х екземплярах.

Підписи сторін:

Від Виконавця Від Заказника

__________________________ ___________________________

м. п. м. п.

1.3 РЕКВІЗИТИ АУДИТОРСЬКОЇ ФІРМИ

Виконавець: аудиторська фірма: "Еколог"

Директор: Николаенко О. С.

Відповідальний виконавець: старший аудитор Шаповал Н.С. (свідотство про внесення в Рєєстр №014251 від 18.11.2003, видано Аудиторською палатою України), індефікаціонний код 5411183275, стаж работы аудитором 4 роки.

Адреса: 61064, м. Харків, вул. Ощепкова 4/2, к.13

Номер сертифіката: 387605

Номер ліцензії: 9457856 от 13.02.2002

Розрахунковий рахунок №: 16358879254

1.4 РЕКВІЗИТИ ЗАКАЗНИКА

Заказник: станція вулканізації і зміни масел “ Буран"

Директор: Ковальов В. А.

Зам. директора: Коваленко В. М.

Відповідальний виконавець Венченко О. О

Адреса: 28769, м. Харків, вул. Дерев'янко

Розрахунковий рахунок: 23146583140111

екологічний аудит ініціативний обов'язковий

2. Аналітична частина

 

2.1 Загальна інформація про станцію

 

Назва: станція вулканізації і зміни масел “ Буран”

Адреса: 28769, м. Харків, вул. Дерев'янко 4

Телефон: 725-12-89

Розрахунковий рахунок: 23146583140111

Керівництво

Начальник: Ковальов В. А.

Головний інженер: Нестеренко С. Л

Інженер-еколог: Венченко О. О.

 

2.2 Опис місцевості

 

Площадка, відведена під станцію вулканізації і зміни масел “Буран” розташована в Дзержинському районі м. Харкова по вулиці Дерев'янко в безпосередній близькості від колективних гаражів, перед в'їздом на мийку у бік Авіазаводу.

В даний час площадка вільна від забудови і зелених насаджень.

Границями ділянки служать:

с північного сходу - відкрита стоянка з гаражами;

с південно-заходу - вул. Дерев'янко;

с південно-сходу - запасний в'їзд на відкриту стоянку з гаражами;

с північного сходу - теплотраса і на відстані 65 м - АЗС.

Найближчі житлові будинки на відстані 200 м.

План - схема розташування станції “Буран” приведено на рисунку 2.1

 

1 - територія станції; 2 - приватні гаражі; 3 - жила забудівля.

Рисунок 2.1 План - схема розміщення станції “Буран”

 

Площадка має прямокутну форму зі значним зниженням у східному напрямку.

Житлові будинки в границі нормативної санітарно-захисної зони відсутні.

Територія станції вулканізації "Буран" розташовується в II-В кліматичному районі.

 

Таблиця 2.1 - Середньорічна кількість опадів

ПеріодКількість опадів, мм: Середнє за рік542,1Добовий максимум55,8

Таблиця 2.2 - Вологість повітря

ПеріодСередня місячна відносна вологість повітря в 13 г., %: січень84липень47 число днів з туманами 54

Швидкість вітру, повторюваність якого складає 5% відповідає 10 м/с.

Максимальна температура повітря в липні складає 25,2 оС.

Мінімальна температура повітря в січні - 8,3 оС.

Коефіцієнт рельєфу місцевості - 1,5.

Коефіцієнт, що залежить від стратифікації атмосфери, - А-180.

 

2.3 Загальні відомості про станцію

 

Станція призначена для виконання наступних робіт з обслуговування легкового автотранспорту:

  • вулканізація;
  • балансування коліс;
  • заміна олій.

На ділянці вулканізації і балансування коліс технологічний процес характеризується відсутністю шкідливих виробничих впливів.

У приміщенні заміни олій при в'їзді і виїзді автомобіля виділяють наступні шкідливі речовини: азоту діоксид, вуглецю оксид, гексан, сажа, ангідрид сірчистий, свинець, бенз (а) пирен. (джерело №1)

Відповідно до Державних Санітарних правил планування і забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 червня 1996р. №173 санітарно - захисна зона для пункту вулканізації і заміни олій складає 15м до житлових будинків (станції технічного обслуговування при кількості посад 10 і менш).

У нормативну С33 житлова забудова не попадає, тому що знаходиться на відстані 200 метрів від станції.

2.4 Характеристика станції вулканізації і зміни масел “ Буран”

 

Відповідно до технічних і санітарних вимог будівля станції обладнана наступними системами водопроводу і каналізації: господарчо - питний водопровід і побутова каналізація.

Господарчо-питний водопровід призначений для подачі води на побутові потреби.

Відповідно до технічних умов МПО ХКПВ № 8/55 - 265 від 01.06.98 р., водопостачання станції вулканізації і заміни олій забезпечується від існуючої водопровідної магістралі D= 300мм по вул. Дерев'янко.

На уведенні установлюється водомірний вузол з водоміром КВ-1,5.

Гаряче водопостачання забезпечується від електронагрівника системи "Термех".

Витрата води складає 0,55 м3/добу; 0,15 м3/годину; 1,72 л/с.

Забезпечення пожежної безпеки здійснюється від пожежних гідрантів, установлених на існуючій мережі водопроводу поблизу проїздів із твердим покриттям. На внутрішнє пожежегасіння пере

Похожие работы

< 1 2 3 4 5 > >>