Аналіз виконання планових завдань з виробничої програми за рік

№ п/пПоказникиОдиниці виміруПланФактВідхилення (+,-)Виконання плану, %1Добовий випуск продукціїшт.607010116,672Кількість днів роботи на рікднів2622620100,003Річний обсяг продукціїтис. шт.15,7218,342,62116,674Ринкова ціна за одиницю продукціїгрн.3403400100,005Обсяг товарної

Аналіз виконання планових завдань з виробничої програми за рік

Контрольная работа

Экономика

Другие контрольные работы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА

з дисципліни “ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черкаси 2010

Таблиця 1. Аналіз виконання планових завдань з виробничої програми за рік

№ п/пПоказникиОдиниці виміруПланФактВідхилення (+,-)Виконання плану, %1Добовий випуск продукціїшт.607010116,672Кількість днів роботи на рікднів2622620100,003Річний обсяг продукціїтис. шт.15,7218,342,62116,674Ринкова ціна за одиницю продукціїгрн.3403400100,005Обсяг товарної (реалізованої) продукціїтис. грн.5344,86235,6890,8116,676Середньоспискова чисельність працівниківосіб101100-199,017Виробіток одного працівника основного виробництвагрн.52918,8119623569437,1881117,838Середньорічна вартість основних виробничих засобівтис. грн.14001800400128,579Фондовіддача3,823,46-0,3590,7410Витрати на 1 грн. обсягу товарної продукціїгрн.0,70,730,03104,2911Повна собівартість обсягу товарної (реалізованої) продукціїтис. грн.3741,364551,988810,628121,6712Прибуток (збиток) від реалізації продукціїтис. грн.1603,441683,61280,172105,0013Рентабельність реалізованої продукції%42,8636,99-5,8786,30

Завдання №1

 

Таблиця 2. Аналіз річного обсягу продукції

№ п/пПоказникиОдиниці виміруПланФактВідхилення (+,-)Виконання плану, %1Добовий випуск продукціїшт.6070+10116,672Кількість днів роботи на рікднів2622620100,003Річний обсяг продукціїтис. шт.15,7218,34+2,62116,67

Розрахувати річний обсяг продукції в натуральних величинах.

 

РОП = КДР *ДВП

РОПпл.= 262 дня*60шт. = 15,72 тис. шт.

РОПфакт.=262 дня*70шт. = 18,34 тис. шт.

 

Використовуючи прийом абсолютних різниць, визначити вплив зміни факторних показників (добовий випуск продукції та кількість днів роботи на рік) на зміну даних за результативним показником.

 

ΔРОПΔКДР = ΔКДР * ДВПпл = 0 днів*60шт.=0 шт.

ΔРОПΔДВП = КДРфакт * ΔДВП =262дня*10шт.=2620шт.

 

Пофакторна перевірка:

 

ΔРОП = ΔРОПΔКДР + ΔРОПΔДВП = 0 шт. +2620 шт. = 2620 шт. = 2,62 тис. шт.

 

Висновок:

Отже, річний обсяг продукції за звітний період зріс на 2,62 тис. шт., що у відносному виразі становить 16,67%. На його зростання вплинув тільки один фактор добовий випуск продукції. Так, за рахунок зростання добового випуску продукції на 10 шт. річний обсяг продукції збільшився на 2620шт. Ще один фактор кількість днів на рік лишився незмінним, тому ніяк не вплинув на величину річного обсягу продукції.

 

Завдання №2

 

Таблиця3. Аналіз обсягу товарної (реалізованої) продукції

№ п/пПоказникиОдиниці виміруПланФактВідхилення (+,-)Виконання плану, %1Добовий випуск продукціїшт.6070+10116,672Кількість днів роботи на рікднів2622620100,003Ринкова ціна за одиницю продукціїгрн.3403400100,004Обсяг товарної (реалізованої) продукціїтис. грн.5344,86235,6+890,8116,67

За формулою

 

ОТП = ДВП × КДР × РЦ

 

де ОTП обсяг товарної (реалізованої) продукції; ДВП добовий випуск продукції; КДР кількість днів роботи на рік; РЦ ринкова ціна за одиницю продукції) виконати розрахунки обсягу товарної продукції.

 

ОТПпл.=60 шт.*262дня*340 грн. = 5344,8 тис. грн.

ОТПфакт.=70 шт.*262дня*340 грн. = 6235,6 тис. грн.

 

Використовуючи метод ланцюгових підстановок визначити вплив зміни факторних показників (ДВП, КДР, РЦ) на зміну даних за обсягом товарної продукції.

 

ΔОТПΔдвп = ΔДВП * КДРпл * РЦпл = 10 шт.*262 дня*340грн.= 890800 грн.

ΔОТПΔкдр = ДВПфакт * ΔКДР * РЦпл = 70 шт.*0 днів*340грн.= 0 грн.

ΔОТПΔрц = ДВПфакт * КДРфакт* ΔРЦ = 70 шт.*340 днів*0грн.= 0 грн.

 

Пофакторна перевірка:

 

ΔОТП= ΔОТПΔдвп + ΔОТПΔкдр + ΔОТПΔрц = 890800 грн. + 0 грн. + 0грн.= 890800грн. = 890,8 тис. грн.

 

Таблиця4. Вплив факторів способом ланцюгових підстановок на зміну обсягу товарної (реалізованої) продукції

Номер підстановкиФактори, які впливають на показникОбсяг товарної (реалізованої) продукції, тис. грн.Величина впливу фактора, тис. грн.Добовий випуск продукції, шт.Кількість днів роботи на рікРинкова ціна за одиницю продукції, грн.Нульова підстановка602623405344,8-Перша підстановка, вплив добового випуску продукції702623406235,6890,8Друга підстановка, вплив кількості днів роботи на рік702623406235,60Третя підстановка, вплив ринкової ціни за одиницю продукції702623406235,60Разом:----890,8

Висновок:

Отже, загалом за даний період обсяг товарної (реалізованої) продукції зріс на 890,8 тис. грн., що у відносному виразі становить 16,67%. На цей показник впливають 3 фактори: добовий випуск продукції, кількість днів роботи на рік та ринкова ціна за одиницю продукції, проте кількість днів роботи на рік та ринкова ціна за одиницю продукції лишилися незмінними (262 дня та 340 грн. відповідно), тому й не мали впливу на зміну обсягу товарної (реалізованої) продукції. А от зростання добового випуску продукції на 10 шт. ( 16,67%) і спричинило зростання обсягу товарної (реалізованої) продукції на 890,8 тис. грн.

 

Завдання №3

 

Таблиця 5. Аналіз виробітку одного працівника основного виробництва

№ п/пПоказникиОдиниці виміруПланФактВідхилення (+,-)Виконання плану, %1Обсяг товарної (реалізованої) продукціїтис. грн.5344,86235,6890,8116,672Середньоспискова чисельність працівниківосіб101100-199,013Виробіток одного працівника основного виробництвагрн.52918,811962356+9437,1881117,83

Розрахувати виробіток одного працівника основного виробництва як відношення обсягу товарної продукції (ОTП) до середньоспискової чисельності працівників (СЧП) основного виробництва.

 

ВОПпл.=5344,8 тис. грн. /101 особу = 52918,8119 грн.

ВОПфакт= 6236 тис. грн. / 100 осіб = 62356 грн.

 

Використовуючи прийом ланцюгових підстановок, виконати розрахунки впливу зміни даних за обсягом товарної продукції та середньоспискової чисельності працівників основного виробництва на зміну даних по продуктивності праці одного працівника. Виконати пофакторну перевірку.

 

Таблиця6. Вплив факторів способом ланцюгових підстановок на зміну виробітку одного працівника основного виробництва

Номер підстановкиФактори, які впливають на показникВиробіток одного працівника основного виробництва, грн.Величина впливу фактора, тис. грн.Обсяг товарної (реалізованої) продукції, тис. грн.Середньоспискова чисельність працівників, осібНульова підстановка5344,810152918,8119-Перша підстановка, вплив обсягу товарної (реалізованої) продукції6235,610161738,61398819,8020Друга підстановка, вплив середньоспискової чисельності працівників6235,610062356,0000617,3861Разом:---9437,1881

Висновок:

Отже, виробіток одного працівника основного виробництва зріс на 9437,1881 грн. , що у відносному виразі становить 17,83%. Цьому сприяли такі фактори: За рахунок зростання обсягу товарної (реалізованої) продукції на 890,8тис. (16,67%) грн. виробіток одного працівника основного виробництва зріс на 8819,8020 грн. За рахунок зменшення середньоспискової чисельності працівників на 1 особу (0,99%), виробіток одного працівника основного виробництва зріс на 617,3861 грн.

 

Завдання №4

 

Таблиця7. Аналіз фондовіддачі

№ п/пПоказникиОдиниці виміруПланФактВідхилення (+,-)Виконання плану, %1Обсяг товарної (реалізованої) продукціїтис. грн.5344,86235,6+890,8116,672Середньорічна вартість основних виробничих засобівтис. грн.14001800+400128,573Фондовіддача3,823,46-0,3590,74Розрахувати фондовіддачу як відношення обсягу товарної продукції до середньорічних залишків основних виробничих засобів:

 

ФВпл.= 5344,8 тис. грн. /1400 тис. грн.=3,8177

ФВфакт = 6235,6 тис. грн. / 1800 тис. грн. = 3,4642

 

Використовуючи прийом абсолютних різниць, розрахувати вплив зміни даних за середньорічними залишками основних виробничих засобів та фондовіддачі на зміну обсягу товарної продукції.

 

ОТП = СЗОВЗ*ФВ

 

Вплив зміни середньорічної вартості основних виробничих засобів (кількісний фактор):

 

ΔОТПΔСЗОВЗ = ΔСЗОВЗ * ФВпл = 400 тис. грн.*3,82= 1527,09 тис. грн.

 

Вплив зміни фондовіддачі (якісний фактор):

 

ΔОТПΔФВ = СЗОВЗфакт * ΔФВ = 1800 тис. грн.*(-0,35) = -636,29 тис. грн.

 

Пофакторна перевірка:

 

ΔОТП = ΔОТПΔСЗОВЗ + ΔОТПΔФВ = 1527,09 тис. грн . - 636,29 тис. грн. = 890,8 тис. грн.

 

Висновок:

Отже, в розрахунку на 1 тис. грн. вартості основних виробничих фондів підприємство виробило продукції у плановому періоді на 3,82 грн. та 3,46грн. у звітному. Фондовіддача основних виробничих фондів за звітній період зменшилася на 35 коп. Обсяг товарної продукції збільшився на 1527,09 тис. грн. за рахунок збільшення середньорічної вартості основних виробничих засобів на 400 тис. грн. (28,57%) та зменшився на 636,29 тис. грн. за рахунок зниження фондовіддачі на 35коп.(9,26%). Загалом вплив обох факторів призвів до зростання обсягу товарної продукції на 890,8 тис. грн.

 

Завдання №5

 

Похожие работы

1 2 >