Аналіз виконання Державного бюджету України за 2009 рік

Доручено Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевим державним адміністраціям створити не пізніше 28 грудня 2009 року комісії з перевірки стану

Аналіз виконання Державного бюджету України за 2009 рік

Информация

Экономика

Другие материалы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Європейський університет

Житомирська філія

Кафедра «Фінанси»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат

на тему

«Аналіз виконання Державного бюджету України за 2009 рік»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Житомир, 2011

Зміст

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

2. ДОХІДНА ЧАСТИНА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ

3. ВИДАТКОВА ЧАСТИНА ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ ТА БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС

4. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ

5. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ ТА МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ

Список використаної літератури

 

1. Загальні показники виконання бюджету

 

Аналіз виконання бюджету за 2009 рік проведено за основі оперативної звітності Державного казначейства України, офіційної статистичної інформації Державного комітету статистики України, даних Міністерства фінансів України, Міністерства економіки України та Комітету Верховної Ради України з питань бюджету.

Протягом 2009 року в Україні зберігалася нестабільна макроекономічна ситуація, спричинена наслідками світової фінансово-економічної кризи, що супроводжувалася деяким уповільненням економічного спаду. Основними рисами 2009 року були поступова стабілізація офіційного курсу гривні відносно долара СІЛА та євро, подальше скорочення реальних доходів населення, збереження від'ємного сальдо платіжного балансу.

Номінальний ВВП у 2009 року становив 914,7 млрд. грн. проти 949,9 млрд. грн. за відповідний період 2008 року. Реальний ВВП за 2009 рік склав 84,9 % щодо попереднього року у постійних цінах 2007 року.

Індекс споживчих цін за результатами 2009 року становив 112,3% проти 122,3% за відповідний період 2008 року. Індекс цін виробників становив 114,3 %, що на 8,7 в. п. менше, ніж у 2008 році.

За даними Державного комітету статистики України, реальний наявний дохід населення України у 2009 році зменшився порівняно з відповідним періодом минулого року на 8,5 %.

За даними Державного комітету статистики України, за 2009 рік обсяг експорту українських товарів зменшився на 40,7 % порівняно з показником 2008 року і склав 39,7 млрд. дол. СІЛА. Обсяг експорту послуг у 2009 році становив 9,5 млрд. дол. США і щодо показника відповідного періоду минулого року склав 81,1 %.

Товарний імпорт України за 2009 рік склав 45,4 млрд. дол. США, що становить 53,1% показника імпорту товарів за 2008 рік. Обсяг імпорту послуг в Україну у 2009 році становив 5,2 млрд. дол. США та зменшився на 20,1 % порівняно з показником 2008 року.

Загальний обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну на 1 січня 2010 року склав близько 40,0 млрд. дол. США, що на 12,0 % більше за обсяги інвестицій на початок 2009 року та у розрахунку на одну особу становив 872,6 дол. США.

Протягом четвертого кварталу 2009 року мав місце незначний приріст темпів розвитку банківської системи України, зокрема збільшення показника загальних активів. Так, порівняно з підсумками III кварталу 2009 року станом на кінець 2009 року загальні активи банківської системи України зросли на 1,4 % та склали 1 001,9 млрд. грн., або 131,3 млрд. дол. США.

Обсяг кредитних вкладень в останньому кварталі року зменшився на 0,8 % до 718,8 млрд.грн. Варто зауважити, що протягом IV кварталу продовжувалося кредитування реального сектору економіки. Так, обсяг кредитів юридичним особам збільшився порівняно з III кварталом на 1,0 % та станом на 1 січня 2010 року склав 483,4 млрд. грн. При цьому обсяг кредитів юридичним особам у національній валюті зріс порівняно з III кварталом 2009 року на 5,0 % і сягнув 287,4 млрд. грн.

У структурі кредитного портфеля клієнтів у розрізі валют найбільшу частку складають кредити в національній валюті (48,1 %) та в доларах СІЛА (46,2 %).

Станом на 1 січня 2010 року кошти населення становлять 211,4 млрд. грн., або 27,7 % загального обсягу зобов'язань, кошти суб'єктів господарювання - 116,5 млрд. грн., або 15,2 %. Строкові кошти населення складають 156,8 млрд. грн., або 74,2 % від загальної суми коштів населення, а кошти на вимогу - 54,6 млрд. грн., або 25,8 %.

Протягом останнього кварталу 2009 року спостерігалася позитивна тенденція зростання обсягу коштів на депозитних рахунках клієнтів, темп приросту яких склав +4,5 % (однак з початку року цей показник знизився на 1,7 %).

За даними Національного банку України, станом на 1 жовтня 2009 року власний капітал банків складав 121,6 млрд. грн., або 13,6 % пасивів банків.

У 2009 році був зафіксований негативний фінансовий результат комерційних банків, що в першу чергу пов'язано зі значними відрахуваннями в резерви під активні операції банків.

В умовах загострення ситуації упродовж І кварталу 2009 року індекс ПФТС зменшився порівняно з початком року на 74,08 пункта, або на 24,6 %. Водночас, починаючи з квітня, коли почали проявлятися певні ознаки стабілізації, основні індикатори фондового ринку України демонстрували позитивну динаміку. За результатами 2009 року індекс ПФТС збільшився порівняно з початком року на 271,49 пункта, або на 90,1 %, до 572,91 пункта.

Лідерами за обсягом прибутку за підсумками 2009 року, як і за підсумками 9-ти місяців 2009 року, залишаються ПриватБанк (+1050 млн. грн.), Державний ощадний банк (+693 млн. грн.), Сіті Банк Україна (+451 млн. грн.), Каліон Банк (+259 млн. грн.), ПЧО банк (+144 млн. грн.).

Виконання дохідної частини зведеного бюджету за 2009 рік становило 288,6 млрд. грн., що на 9,3 млрд. грн., або на 3,2 %, менше аналогічного показника попереднього року.

Виконання дохідної частини державного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) становило 217,6 млрд. грн., що на 6,4 млрд. грн., або на 3,0 %, менше за відповідний показник попереднього року.

Частка податкових надходжень у структурі загальних надходжень зведеного бюджету за 2009 рік порівняно з 2008 роком зменшилася на 4,2 в. п. до 72,1 %. Частка неподаткових надходжень зведеного бюджету зросла на 5,3 в. п. і склала 25,6 %.

Частка податкових надходжень у структурі загальних надходжень державного бюджету в 2009 році порівняно з 2008 роком зменшилася на 6,5 в. п. Частка неподаткових надходжень у доходах державного бюджету у 2009 році збільшилась на 6,9 в. п. і склала 30,5 %.

Дефіцит державного бюджету у 2009 році склав 19,9 млрд. грн. при запланованому річному обсязі 31,6 млрд. грн.

На кінець грудня державний та гарантований державою борг України становив 301,4 млрд. грн., або 37,7 млрд. дол. СІЛА, у тому числі: державний борг - 211,6 млрд. грн., або 26,5 млрд. дол. СІЛА; гарантований державою борг - 89,8 млрд. грн., або 11,2 млрд. дол. СІЛА.

Видатки Зведеного бюджету України за 2009 рік виконані у сумі 307,3 млрд. грн., що становить 85,7 % річного планового показника. Видатки соціального спрямування зведеного бюджету у 2009 році становили 190,4 млрд. грн., що більше за аналогічний показник попереднього року на 13,9 млрд. грн., або на 7,9 %.

Видатки Державного бюджету України (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) за

2009 рік становили 242,4 млрд. грн., що на 0,4 % більше, ніж за 2008 рік. Рівень виконання річного плану за 2009 рік на 6,6 в. п. нижче показника попереднього року та становить 85,1 %.

Обсяг наданих із державного бюджету кредитів за 2009 рік становить 6,7 млрд. грн., або

114,7 % річного плану, а обсяг повернутих кредитів до державного бюджету - 3,9 млрд. грн., або

123.8 %. Рівень виконання річного плану за 2009 рік вищий, ніж минулого року: з надання кредитів - на 49,1 в. п., з повернення кредитів - на 76,0 в. п.

У 2009 році до дохідної частини місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) загального та спеціального фондів разом надійшло 71,0 млрд. грн., що на 3,8 %, або на 2,8 млрд. грн., менше, ніж відповідний показник минулого року.

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) склали 59,6 млрд. грн., що становить 90,6 % річного плану, затвердженого місцевими радами.

Податок з доходів фізичних осіб продовжує зберігати позицію найвагомішого за обсягом джерела наповнення дохідної частини місцевих бюджетів. При цьому номінальні надходження цього податку за 2009 рік склали 44,5 млрд. грн., що на 1,4 млрд. грн. менше за показник минулого року.

За 2009 рік до місцевих бюджетів надійшло 8,4 млрд. грн. від плати за землю, що на 25,2 % більше, ніж за попередній рік. У 2009 році до місцевих бюджетів надійшло 1,8 млрд. грн. єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, що на 4,8 % менше, ніж обсяги надходжень за минулий рік.

Надходження місцевих податків і зборів за аналізований період склали 808,6 млн. грн., що на 1,4% менше ніж у 2008 році. їх частка у структурі доходів загального фонду місцевих бюджетів продовжила демонструвати спадну тенденцію і склала лише 1,3 %.

За 2009 рік номінальний обсяг неподаткових надходжень загального фонду місцевих бюджетів склав 2,0 млрд. грн., що на 7,5 % менше, ніж відповідний показник 2008 року.

У 2009 році до місцевих бюджетів надійшло 50,3 млрд. грн. доходів, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів («перший кошик»), що становить 99,0 % річного розрахункового показник

Похожие работы

1 2 3 4 > >>