Аналіз бюджету Новотроїцької районної державної адміністрації

Відділом планування та аналізу доходів фінансового управління Новотроїцької райдержадміністрації вживаються заходи по скороченню податкового боргу по всім видам платежів до

Аналіз бюджету Новотроїцької районної державної адміністрації

Отчет по практике

Экономика

Другие отчеты по практике по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Зміст

 

Вступ

Розділ 1. Структура Новотроїцької районної державної адміністрації

1.1. Коротка характеристика

1.2. Структура даної організації

1.3. Опис структурного підрозділу

Розділ 2. Фінансове управління державної районної Новотроїцької адміністрації

2.1. Структура і завдання фінансового управління.

2.2. Посадові інструкції

Розділ 3 . Індивідуальне завдання

3.1. Аналіз районного бюджету за 2009 рік

Висновок

Список використаної літератури

Вступ

 

Виробнича практика студентів є складовою частиною учбового процесу університету. Її метою є поглиблення і закріплення теоретичних знань, які студентки одержали під час навчання і набуття ними практичних навиків роботи по спеціальності. Виробнича практика проходила з 01.02.2010 року по 28.02.2010 року в Державній районній адміністрації.

Виробнича практика має своїм завданням поглиблення і закріплення теоретичних знань, а також вміння їх використовувати. Так, як я проходжу практику в державній районній адміністрації, то повинен ознайомитись з історією створення даної організації, організацією структури, спеціалізацією організації, обсяги надання послуг і робіт, а так само як складається бюджет району і підведення підсумків виконання цього бюджету за рік.

Також, в отриманій у навчальному закладі методичці, чітко зазначені завдання, які потрібно розглянути на практиці це вивчення структури, функцій і завданні наступних відділів в організації:

- Бюджетній відділ;

- Відділ планування та аналізу доходів;

- Відділ бухгалтерського обліку та звітності.

Розділ 1. Структура Новотроїцької районної державної адміністрації

 

1.1 Коротка характеристика

 

У лютому 2010 року я проходив практику в адміністрації Новотроїцького району. У цьому пункті я дам коротку характеристику цієї організації.

Районна державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади, що в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Новотроїцького району, а також реалізує повноваження, делеговані їй районною радою.

Районна державна адміністрація діє на підставі основного закону - Конституції України та Закону України Про місцеві державні адміністрації.

Основними завданнями районної державної адміністрації є:

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;

2) забезпечення законності та правопорядку; додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних, обласних та районних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовка та виконання районного бюджету;

5) звіт про виконання бюджету та відповідних програм;

6) взаємодія з органами місцевого самоврядування;

7) реалізація інших наданих державою, а також делегованих Новотроїцькою районною радою повноважень.

Нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації:

1. На виконання Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, власних і делегованих повноважень голова районної державної адміністрації видає розпорядження, а керівники управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації - накази.

2. Розпорядження голови районної державної адміністрації, прийняті в межах його компетенції, є обов'язковими для виконання на території району всіма органами, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами та громадянами.

3. Розпорядження голови районної державної адміністрації ненормативного характеру набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію. Ці акти доводяться до їх виконавців, а при потребі - оприлюднюються.

4. Розпорядження голови районної державної адміністрації нормативно-правового характеру підлягають державній реєстрації в районному управлінні юстиції і набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.

5. Розпорядження, які стосуються прав та обов'язків громадян або мають загальний характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію.

В своїй діяльності районна державна адміністрація керується слідуючими нормативно-правовими актами:

1. Конституція України.

2. Закон України Про місцеві державні адміністрації.

3. Закон України Про державну Службу.

4. Закон України Про місцеве самоврядування в Україні.

5. Закон України Про боротьбу з корупцією.

6. Закон України Про державну статистику.

7. Закон України Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію.

8. Закони України Про фізичну культуру і спорт, Про освіту, Про інформацію, Про пенсійне забезпечення.

9 .Закон України Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

10. Закони України Про оплату праці, Про відпустки, Про зайнятість населення, Про охорону праці.

11. Закон України Про бюджетну систему України.

12. Закон України Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту.

13. Земельний кодекс України.

14. Кодекс законів про працю.

Нормативно-правові засади діяльності

Організацію повноважень та порядок діяльності районної державної адміністрації визначають:

1. Конституція України від 28.06.1996 р. (ст.118, 119):

Стаття 118. Виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.

Особливості здійснення виконавчої влади у містах Києві та Севастополі визначаються окремими законами України.

Склад місцевих державних адміністрацій формують голови місцевих державних адміністрацій.

Голови місцевих державних адміністрацій призначаються на посаду і звільняються з посади Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

Голови місцевих державних адміністрацій при здійсненні своїх повноважень відповідальні перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України, підзвітні та підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині повноважень, делегованих їм відповідними районними чи обласними радами.

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні органам виконавчої влади вищого рівня.

Рішення голів місцевих державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, іншим актам законодавства України, можуть бути відповідно до закону скасовані Президентом України, або головою місцевої державної адміністрації вищого рівня.

Обласна чи районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої державної адміністрації, на підставі чого Президент України приймає рішення і дає обґрунтовану відповідь.

Якщо недовіру голові районної чи обласної державної адміністрації висловили дві третини депутатів від складу відповідної ради, Президент України приймає рішення про відставку голови місцевої державної адміністрації.

Стаття 119. Місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують:

1) виконання Конституції та законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

2) законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;

3) виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин - також програм їх національно-культурного розвитку;

4) підготовку та виконання відповідних обласних і районних бюджетів;

5) звіт про виконання відповідних бюджетів та програм;

6) взаємодію з органами місцевого самоврядування;

7) реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідними радами повноважень.

 

1.2 Структура даної організації

 

Керівництво районної державної адміністрації:

- Голова

- Перший заступник голови

- Заступники голови

- Керівник апарату

1. Апарат районної державної адміністрації:

- Відділ організаційно-кадрової роботи

- Сектор з питань внутрішньої політики, зв`язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації

- Загальний відділ

- Відділ фінансово-господарського забезпечення

- Сектор юридичного забезпечення та взаємодії з правоохоронними органами

- Державний реєстратор

- Сектор контролю

- Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи

Управління, відділи і служби

2. Управління агропромислового розвитку

3. Управління праці та соціального захисту населення

4. Фінансове управління

5. Управління економіки

6. Відділ у справах молоді та спорту

7. Відділ освіти

8. Відділ культури і туризму

9. Відділ з питань надзвичайних ситуацій

10. Служба у справах неповнолітніх

11. Архівний відділ

 

1.3 Опис структурного підрозділу

 

Я проходив практику в бюджетному відділі фінансового управління Новотроїцької районної державної адміністрації.

Положення про фінансове управління Новотроїцької районної державної адміністрації

Фінансове управління Новотроїцької районно

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>