Аналіз бюджету міста Ужгород

Джерела доходів бюджетуЗатверджено міською радою на 2010 р.План на 1 півріччя. 2010 р.Факт. виконання 1 півріччя. 2010р. (тис.грн.)Виконання в (%)Відхилення,

Аналіз бюджету міста Ужгород

Контрольная работа

Экономика

Другие контрольные работы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Завдання 1. Планування видаткової частини місцевого бюджету

 

Із бюджету району міста з районним поділом фінансується 10 головних розпорядників коштів (табл. 1.1).

 

Таблиця 1.1.Фінансування розпорядників

Розпорядник коштівКод відомчої класифікаціїРайонна в місті державна адміністрація100Фонд приватизації комунального майна району108Районна рада110Управління освіти120Управління охорони здоров'я140Управління праці та соціального захисту населення150Служба у справах неповнолітніх170Управління житлово-комунального господарства190Відділ культури200Фінансове управління210

Для визначення обсягів асигнувань, необхідних для утримання установ і організацій району міста, зазначені головні розпорядники коштів готують бюджетні запити на підставі інформації, наданої їм розпорядниками коштів нижчого рівня. Порядок розрахунків показників видаткової частини бюджету району міста розглянемо на прикладі управлінь освіти й охорони здоров'я районної в місті державної адміністрації.

Управління освіти

Управління освіти районної в місті державної адміністрації обслуговує 2 вечірні школи. Їх загальна кількість у розрізі видів затверджується щорічно на початку навчального року розпорядженням районної в місті держадміністрації «Про затвердження мережі навчально-вихов них закладів освіти району в місті на відповідний навчальний рік».

Заклади освіти надають Управлінню освіти необхідну інформацію і розрахунки, які є підставою для складання бюджетного запиту.

 

Варіант III (УО). Скласти бюджетний запит по вечірніх школах району

Розрахунки необхідно виконати у такій послідовності (у розрізі КЕК).

1000 «Поточні видатки».

1100 «Видатки на товари і послуги».

1110 «Оплата праці працівників бюджетних установ».

1111 «Заробітна плата».

Необхідно розрахувати фонд заробітної плати педагогічного персоналу вечірніх шкіл на підставі даних, наведених у табл. 1.2 і 1.3.

 

Таблиця 1.2 Зведення фонду заробітної плати педагогічних працівників

Показники5-9 класи10-11 класиРазом1. Кількість класів на 01.01.2005 р.5,0026,0031,002. Кількість педагогічних ставок на клас за тарифікацією1,221,19X3. Середня ставка вчителя за тарифікацією, грн.197,21199,27X4. Кількість педагогічних ставок на всі класи на 01.01.2005 р. (п.1×п.2)6,1030,9437,045. Фонд заробітної плати на один місяць у період січень-серпень, грн. (п.3×п.4)1202,986165,417368,396. Фонд заробітної плати за вісім місяців, грн. (п.5 × 8)9623,8549323,3158947,167. Кількість класів на 01.09.2005 р.5,0026,0031,008. Кількість педагогічних ставок на всі класи на 01.09.2005 р. (п.7×п.2)6,1030,9437,049. Фонд заробітної плати на один місяць у період вересень-грудень, грн. (п.8×п.3)1202,986165,417368,3910. Фонд заробітної плати за чотири місяці, грн. (п.9×4)4811,9224661,6629473,5811. Разом заробітна плата вчителів за рік, грн. (п.6+п.10)14435,7773984,9788420,7412. Середні витрати за перевірку зошитів на один клас за тарифікацією, грн.8,898,28Х13. Фонд заробітної плати на мі сяць на 01.01.2005 р., грн. (п.12×п.1)44,45215,28259,7314. Витрати на перевірку зошитів за вісім місяців, грн. (п.13×8)355,601722,242077,8415. Фонд заробітної плати на один місяць на 01.09.2005 р., грн. (п.12×п.7)44,45215,28259,7316. Витрати на перевірку зошитів за чотири місяці, грн. (п.15×4)177,80861,121038,9217. Разом за перевірку зошитів, грн. (п.14+п.16)533,402583,363116,7618. Разом фонд заробітної плати вчителів, грн. (п.11+п.17)14969,1776568,3391537,50

Таблиця 1.3 Суми доплат педагогічному персоналу в розрізі видів

Вид доплати за:Сума, грн.завідування кабінетом164,16класне керівництво12 996,96бібліотечну роботу60,00вислугу років22 852,68Разом36073,8

Заробітну плату адміністративно-господарського персоналу необхідно визначити на підставі даних, наведених у табл. 1.4.

 

Таблиця 1.4 Зведення фонду з/п адміністративно-господарського персоналу

ПосадаСтавка, грн.Кількість ставок на 01.01. 2005 р.Місячний фонд заробітної плати в період з 01.01. до 01.09. 2005 р.Кількість ставок на 01.09. 2005 р.Місячний фонд заробітної плати в період 301.09.05 до 01.01.2006 р.Директор363,002,00726,002,00726,00Заступник директора229,903,00689,703,00689,70Разом педпра цівників:X5,001415,705,001415,70Заступник директора з АГР229,901,00229,901,00229,90Секретар-друкарка144,002,00288,002,00288,00Лаборант161,282,00322,562,00322,56Завідувач бібліотеки158,002,00316,002,00316,00Завгосп161,001,00161,001,00161,00Робітник з обслуговування144,002,00288,002,00288,00Прибиральниця149,609,501421,209,501421,20Гардеробник136,002,00272,002,00272,00Двірник136,007,00952,007,00952,00Сторож190,404,00761,604,00761,60Разом адміністративно-господарський персоналX32,505012,2632,505012,26Разом на місяцьXX6427,96X6427,96

На підставі одержаних даних табл. 1.4 розрахуємо річний фонд заробітної плати адміністративно-господарського персоналу.

6427,96·8+6427,96·4=77135,52 грн.

Розмір річного фонду заробітної плати з урахуванням усіх доплат усіх працівників установи:

91537,5+36073,8+77135,52=204746,82 грн.

До витрат на оплату праці працівників установ освіти відносять також:

  1. фонд матеріального заохочення (5 % від фонду заробітної плати з урахуванням усіх доплат);

204746,82·5%=10237,34 грн.

  1. кошти на оздоровлення педагогічного персоналу та матеріальна допомога в розмірі одного посадового окладу вчителя на рік становлять відповідно 6 760 грн. та 6 770 грн.

Річні витрати на оплату праці працівників установ освіти складуть:

204746,82+10237,34+6760+6770=228514,16 грн.

1120 «Нарахування на заробітну плату».

Нарахування на заробітну плату станом на 2009 р.

33,2% нарахування до Пенсійного фонду;

228514,16·33,2%=75866,7 грн.

1,4% нарахування до Фонду загальнообовязкового державного соціального страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності;

228514,16·1,4%=3199,2 грн.

1,6% нарахування до Фонду загальнообовязкового державного соціального страхування на випадок безробіття;

228514,16·1,6%=3656,23 грн.

0,2% - нарахування до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (для бюджетних установ).

228514,16·0,2%=457,03 грн.

Сума нарахувань на заробітну плату працівників установ освіти складає:

75866,7+3199,2+3656,23+457,03=83179,16 грн.

1130 «Видатки на придбання предметів постачання і матеріалів, утримання бюджетних установ».

Дані для здійснення розрахунків надаються школами району виходячи із наявних потреб. Зведення за кодами економічної класифікації проводить управління освіти.

1131 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар».

На придбання мийних засобів кожній установі виділяється 33 грн.. Загальна сума витрат на придбання мийних засобів по 2 установах освіти складає:

33·2=66 грн.

1137 «Поточний ремонт обладнання, інвентарю, будівель та технічне обслуговування обладнання».

Розрахуємо суму видатків за КЕК 1137 виходячи з того, що середня вартість електромонтажних робіт становить 600 грн. на одну установу:

600·2=1200 грн.

1138 «Послуги зв'язку».

Середня вартість послуг зв'язку визначається на підставі наданих рахунків постачальника і становить 187,5 грн. на одну установу на місяць. Отже,річна вартість послуг звязку на всі установи освіти становить:

187,5·2·12=4500 грн.

1139 «Оплата інших послуг та інші видатки».

Витрати на обслуговування лічильників обліку тепла становлять 8600 грн. на одну установу. Загальна сума витрат на обслуговування лічильників обліку тепла становить:

8600·2=17200,00 грн.

1160 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв».

Потрібно визначити суму необхідних коштів на підставі таких показників:

а) 1161 «Оплата теплопостачання»:

витрати теплоенергії 969,5 Гкал;

вартість 1 Гкал 69 грн. (з ПДВ);

Загальна вартість:

969,5·69=66895,5 грн.

б) 1162 «Оплата водопостачання і водовідведення»:

витрати води 19 607,9 м3;

вартість 1 м3 0,816 грн. (з ПДВ);

Загальна вартість:

19607,9·0,816=16000,05 грн.

в) 1163 «Оплата електроенергії»:

витрати електроенергії 37 650 кВт год;

вартість 1 кВт год 0,162 грн.;

Загальна вартість:

37650·0,162=6099,3 грн.

г) 1165 «Оплата інших комунальних послуг та енергоносіїв» 2 200 грн.

Сумарні витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складають:

66895,5+16000,05+6099,3+2200=91194,85 грн.

2000 «Капітальні видатки»

Протягом року капітальні видатки вечірніми школами не плануються.

 

Скласти бюджетний запит по дитячій клінічній лікарні № 3

 

Управління охорони здоров'я районної в місті державної адміністрації обслуговує такі види установ (табл. 1.5).

 

Таблиця 1.5 Показники дитячої клінічної лікарні № 3

УстановиШтатна чисельністьФактично зайняті ставкиФактично нарахована зарплата, тис. грн.У тому числіКількість обслуго вуваного населення, тис. осібусьогоу тому числіматеріальна допомога10 % надбавкисередньомісячна зарплатадитячедорослеДитяча лікарня № 3485,25480,0852,659,811,6200,7523,623,6X

Розрахунки необхідно виконати у такій послідовності (у розрізі КЕК, а також у розрізі поліклінічного та стаціонар

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>