Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

Гранична норма підіймання вантажів для жінок: Підіймання та переміщення вантажів при чергуванні з іншою роботою (до 2 разів на годину

Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ "Поліпромінвест" на основі використання економіко-математичних методів

Дипломная работа

Экономика

Другие дипломы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

Міністерство освіти і науки України

НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ

 

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних технологій

 

Пояснювальна записка

 

ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ

спеціаліста

Спеціальності 7.050102 Економічна кібернетика

НА ТЕМУ: “Підвищення ефективності діяльності підприємства ВАТ “Поліпромінвест” на основі використання економіко-математичних методів”

 

ВИКОНАЛА

______________ Кравченко Анастасія Ігорівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровськ

2008

УТВЕРДЖЕНО:

Завідуючим кафедри

Економічної кібернетики

___________Кочура Є.В.

 

ЗАВДАННЯ

На дипломну роботу

спеціаліста

 

студентці групи ЕК-03-1 Кравченко Анастасії Ігорівни

Тема дипломного проекту: „Підвищення ефективності діяльності ТОВ „Поліпромінвест” на основі використання економіко-математичних методів”

 

Утверджена приказом ректора НГУ України від ___№ _________

РозділЗміст завданняТермін виконанняФінансовийВиконати аналіз фінансових-економічних показників підприємства16.04.08-

05.05.08СпеціальнийНа основі результатів фінансово-економічного аналізу запропонувати заходи по підвищенню ефективності підприємства, розробити економіко-математичну модель для розвязання задачі05.05.08-

20.05.08ІнформаційнийРозробити автоматизовану інформаційну систему оптимізації роботи підприємства за рахунок впровадження нових технологій.20.05.08-

01.06.08Охорона праціПроаналізувати шкідливі та застережливі фактори на підприємстві розробити заходи покращення умов праці та підвищення її безпеки.01.06.08-

10.06.08

Завдання видав _____________ Є.В. Кочура

Завдання прийняла до виконання _____________ А.І. Кравченко

Дата видання завдання: 05.04.2008

Термін подачі дипломного проекту в ДЕК 17.06.2008

РЕФЕРАТ

 

Пояснювальна записка: 63 с., 9 мал., 8 табл., 10 дод., 10 джерел.

Об'єкт розробки: інформаційна система для підвищення ефективності роботи ТОВ „Поліпромінвест”.

Мета роботи: розробити таку інформаційну систему, що дозволить підприємству знизити свої витрати та підвищити прибуток.

Вступ містить стан, опис та актуальність проблеми.

У розділі "Аналіз та оцінка фінансово-економічної діяльності підприємства ТОВ „Поліпромінвест” за 2006-2007 роки" приведені порівняльні результати економічної діяльності підприємства за 2006-2007 роки.

У розділі „Підвищення ефективності діяльності підприємства ТОВ „Поліпромінвест”” запропоновані заходи по підвищенню ефективності діяльності підприємства та поставлена математична модель підвищення ефективності діяльності підприємства.

У розділі „Створення інформаційної системи для підвищення ефективності діяльності підприємства ТОВ „Поліпромінвест”” наведенв принципи побудови інформаційної системи, актуальність побудови та сама інформаційна система, її вид та принцип дії.

У розділі "Охорона праці" описуються види інструктажів робітників фірм, заходи по пожежній безпеці на підприємствах та загальні заходи безпеки. А також інструктажі по роботі на складі та охоронні заходи по охороні праці на складах.

Розроблена інформаційна система впроваджена на обєкті ТОВ "Поліпромінвест".

Ключові слова: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ, РЕНТІДЕЛЬНІСТЬ, ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ, МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ, ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА.

 

ЗМІСТ

 

Вступ

1. Аналіз та оцінка фінансово-економічної діяльності підприємства ТОВ „Поліпромінвест” за 2006-2007 роки

1.1 Цілі і задачі фінансового аналізу в сучасних умовах

1.2 Значення фінансового аналізу як інструменту для прийняття рішення

1.3 Система показників, що характеризують фінансовий стан підприємства

1.4 Аналіз прибутку і рентабельності підприємства

1.5 Програмно-інформаційне забезпечення

1.6 Коротка організаційно-економічна характеристика підприємства ТОВ «Поліпромінвест»

1.7 Аналіз прибутку та рентабельності підприємства

1.8 Загальна оцінка фінансово-економічної діяльності підприємства ТОВ „Поліпромінвест” за 2007 рік

2. Підвищення ефективності діяльності підприємства ТОВ „Поліпромінвест”

2.1 Рекомендації та заходи з поліпшення ефективності фінансово-економічної діяльності підприємства ТОВ «Поліпромінвест»

2.2 Постановка транспортної задачі

2.3 Складання опорного плану

2.4 Вирішення транспортної задачі за допомогою додатків Ms.Excel

3. Створення інформаційної системи для підвищення ефективності діяльності підприємства тов „Поліпромінвест”

3.1 Технічні вимоги до інформаційної системи

3.2 Створення інформаційної системи

3.3 Економічна доцільність впровадження інформаційної системи

4. Охорона праці

4.1 Загальні положення

4.2 Основні вимоги пожежної безпеки

4.2.1 Вимоги пожежної безпеки щодо утримання території

4.2.3 Правила утримування технічних засобів протипожежного захисту

4.2.4 Утримування інженерного обладнання

4.2.5 Порядок огляду, приведення до пожежобезпечного стану і закриття приміщень, корпусів, будівель тощо після закінчення роботи

4.3 Обовязки та дії працівників у разі виникнення пожежі

4.4 Інструкція по охороні праці - для працівників складу

4.4.1 Проведення інструкції

4.4.2 Вимоги безпеки в аварійній ситуації

4.4.3 Вимоги безпеки після закінчення роботи

Висновок

Перелік посилань

 

ВСТУП

 

Ринкова економіка припускає становлення і розвиток організаційно-правових форм, заснованих на різних видах приватної власності, виникнення нових власників, - як окремих громадян, так і трудових колективів підприємства.

Зявився такий вид економічної діяльності, як підприємництво це господарська діяльність, тобто діяльність, повязана з виробництвом і реалізацією продукції, виконанням робіт, наданням послуг або ж продажем продукції, необхідної споживачу. Вона має регулярний характер і відрізняється, по-перше, свободою в виборі направлення і методів діяльності, самостійності в прийнятті рішень (в рамках законів і направлених норм), по-друге, відповідальність за прийняття рівень ті їх використання. В-третіх, цей вид діяльності не виключає ризику, збитків та банкротства. В кінці кінців, підприємство чітко орієнтовано на отримання прибутку, чим в умовах конкуренції досягається й задоволення суспільних потреб. Це важлива передумова та причина проявлення інтересу до результатів фінансово-господарчої діяльності. Реалізація цього принципу на практиці залежить не тільки від наданої підприємствам самостійності та необхідності фінансувати свої витрати без державної підтримки, але й від тої долі прибутку, яка залишається у розпорядженні підприємства після виплати податків. Крім того, необхідно створити таку економічну середу, в умовах якої вигідно виробляти товари, отримувати прибуток, знижувати витрати.

Саме цьому, для прийняття тих чи інших рішень в керуванні підприємством дуже важливо проведення різних видів економічного аналізу. Аналіз повязаний з повсякденною фінансово-економічною діяльністю підприємства, їх колективів, менеджерів, власників.

Щоб забезпечити виживання підприємства в сучасних умовах, управлінському персоналу потрібно, перед усім, вміти реально оцінювати фінансове положення підприємства, як свого, так і існуючих конкурентів.

Основним засобом для оцінки фінансового становища підприємства є фінансовий аналіз, який характеризує висновки і фінансово-економічну діяльність підприємства. Для прийняття того чи іншого рішення потрібно проаналізувати забезпеченість підприємства фінансовими ресурсами, доцільність та ефективність їх розміщення та використання, платіжна спроможність підприємства та його фінансові взаємини з партнерами. Аналіз і оцінка фінансових показників необхідний для ефективного управління підприємством. З його поміччю керівники підприємства можуть виконувати планування, контроль, поліпшувати і удосконалювати направлення своєї діяльності.

Таким чином, успішне фінансове правління направлене на:

  1. виживання підприємства в умовах конкурентної боротьби;
  2. уникнути банкротства та кредитних фінансових невдач;
  3. лідерство у боротьбі з конкурентами;
  4. прийнятні темпи росту економічного потенціалу підприємства;
  5. ріст обємів реалізації;
  6. максимізація прибутку;
  7. мінімізація витрат;
  8. забезпечення рентабельної роботи підприємства.

Ця дипломна роботу на тему «Підвищення ефективності діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Поліпромінвест» на основі використання економіко-математичних методів» актуальна, так як її метою є вивчення та використання на практиці теоретичних знань, сучасних методів економічних досліджень фінансового стану підприємства та аналізу результатів фінансово-економічної діяльності. А також, використання даних аналізу для рекомендації прийняття практичних заходів, з метою підвищення ефективності діяльності підприємства.

Обєктом дипломного дослідження є підприємство ТОВ «Поліпромінвест». Основною задачею підприємства є реалізація вугільної продукції для потреб ВАТ «Житомироблпаливо» та ЗАТ «Херсоноблпаливо».

Предметом дослідження є сама методика аналізу фінансово-господарської діяльності та практика використання її

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>