"Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ...

Реферат - Экономика

Другие рефераты по предмету Экономика

Скачать Бесплатно!
Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьь сконцентрувати увагу глядача саме на обєкті рекламування. Цей жанр користується у глядачів особливою популярністю.

Виробництво рекомендованих рекламних фільмів по банківській тематиці здійснюється кіно- і телестудіями на основі тематичних заявок і анотацій на фільми і договору на їх виробництво. Для роботи над рекламним фільмом замовник (банк) виділяє консультанта, який допомагає сценаристу і режисеру. Правові відносини між студією і консультантом регулюються відповідними договорами. Консультант, як представник замовника, дає вказівки по сценаріях, окремих етапах виробництва, методологічній побудові рекламного фільму. Ці вказівки обовязкові для студії. Рекомендації консультанта, ті, що виходять за межі затвердженого літературного сценарія мають силу тільки по спеціальній угоді сторін (студії і замовника).

Консультант несе відповідальність за відповідність літературного сценарія анотації.

Замовник в особі банку у встановлений договором термін переглядає закінчений рекламний фільм і дає свій висновок.

Спеціальні рекламні заходи:

  1. Престижна реклама.

За останні роки в звязку із загостренням конкуренції на ринку практика світового банківського бізнесу виробила нові кошти залучення потенційних клієнтів: шоу, спортивні змагання, показ мод, прес-конференції, добродійні акції, спонсорська підтримка суспільно корисних акцій і організацій. Проведення спеціальних рекламних заходів сприяє зростанню престижу і популярності банку, тому вони є засобом реклами не тільки банківських послуг, але і самих банків, тобто престижної реклами.

Якщо товарна реклама направлена на формування і стимулювання попиту на банківські продукти, то престижна або корпоративна, фірмова реклама - це комерційна пропаганда позитивного образу банку. Престижна реклама звернена до громадськості в широкому значенні, в той час як товарна реклама має характерну адресну спрямованість і орієнтована на контактну аудиторію.

Основними критеріями престижу банку, яким повинна відповідати корпоративна реклама, покликана зміцнювати його репутацію, є наступні:

- рівень відповідальності по відношенню до споживачів і місцевої громадськості;

- фінансова стабальність;

- активна інноваційна діяльність;

- висока якість послуг і банківських продуктів;

- ефективність кредитування і рентабельність інвестицій;

- турбота про службовців банку, високий професійний рівень і компетентність керівників і т.п.;

Рекламна діяльність може виявитися направлена не на користь споживачів і суспільства загалом, в ній можуть переважати інтереси рекламодавця. Реклама може бути засобом маніпулювання суспільною свідомістю.

  1. Зовнішня реклама і реклама на траспорті. До таких коштів відносяться оформлені щити, вивіски і панелі, плакати, електричні світлові написи, реклама, розміщена на внутрішніх инаружных поверхнях різних видів транспорту і інших місцях, які дозволено використати в рекламних цілях.

Реклама цього роду може розміщуватися, по-перше, в місцях, де людина мимоволі стає читачем (наприклад, на транспорті або в місцях очікування); по-друге, там, де люди можуть ознайомитися із змістом звертання тільки мимохідь. У залежності від цього будуть розрізнюватися основні правила оформлення реклами. До першої категорії відносяться плакати і планшети інформаційного характеру, до другого - реклами-нагадування. Звертання в рекламі-нагадуванні повинне бути коротким і максимально чітким, щоб його можна було прочитати на ходу.

Даний вид реклами Укрексімбанк не використовує.

Можна також виділити такий засіб рекламної інформації, як телетекст. Він функціонує на основі домашніх терміналів. Використовуючи телетекст, клієнт отримує доступ до обширної бази даних, що містить саму різноманітну інформацію, в тому числі і рекламу.

Даний вид реклами Укрексімбанк не використовує.

 

На даний чакс в Державному експортно-імпортному банку України відсутній відділ маркетингових досліджень та реклами. Намій погляд необхідно створення такого підрозділу хочаб в Головній конторі. Пропоную наступне:

Загальні положення.

Відділ або уравління маркетингу та реклами повинно бути самостійним структурним підрозділом і у своїй діяльності керуватись нормативними актами НБУ, статутом банку і т. ін.

Данне управління може бути підпорядковане Заступнику Голови Правління банку.

Управління (відділ) очолюється начальником, який здійснює керівництво та організує свою діяльність.

Управління (відділ) маркетингу та реклами при здійсненні своєї діяльністі повинен взаємодіяти з іншими структурними підрозділами банку.

Функції управління (відділу) маркетингу та реклами.

- Ризробляти пропозції щодо загалььної стратегії розвитку Укрексімбанку,

- проводит анкетування клієнтів і на підставі отриманих данних даних запроваджувати нові ідеї.

На підставі проведеного анкетування клієнтів у 1997р. операційний день Укрексімбанку був збільшений на три години (з 13 до 16 години).

- здійснювати дослідження ринку та виконувати планування комплексу маркетингу банку,

-здійснювати систематичний маркетинговий контрльдіяльності банку та надавати керівництву поради щодо подальшої діяльності,

- забезпечувати налагодження та підтримання контактів з існуючими та потенційними клієнтами банку для виявлення потреб клієнтів, розробляти заходи позалученню нових клієнтів,

- здійснювати

s