"Маркетинг в комерційному банку" по проблемі "Розробка стратегії комунікації" (на матеріалах АКБ "МТ...

Реферат - Экономика

Другие рефераты по предмету Экономика

Для того чтобы скачать эту работу.
1. Подтвердите что Вы не робот:
2. И нажмите на эту кнопку.
закрытьнього, не згадуючи про нього в тексті.

Відповідь на листи через рубіж прийнято відправляти не пізніше, ніж через 14 днів після їх отримання.

Рекламні видання в банківській діяльності. У конверт для поштової розсилки можуть вкладатися рекламна листівка, проспект або інші друкарські матеріали, що інформує про семінари, що готуються, виставки, введення нових видів банківських продуктів або зміни в умовах надання банківських послуг. Ці види рекламних звертань можуть розповсюджуватися не тільки шляхом прямої поштової розсилки, але і іншими способами.

Головне достоїнство рекламної листівки як друкарського видання-оперативність випуску.

Даний вид реклами Укрексімбанк використовує в святкові дні для поздоровлення кредитно-фінансові установи.

  1. Проспект - це друкарське рекламне видання невеликого формату. Він може бути складений дві-три (іноді більш) рази у вигляді буклета. Проспект містить інформацію про нові види банківських послуг або перелік продуктів даного банку з характеристикою їх переваг. (Див дод. №3, 4.)
  2. Плакат рекламного характеру, як правило, має великий формат і не призначений для поштової розсилки. Він містить, як правило, зображення і текст в декілька рядків (звичайно не більше за 3-4). Заголовок несе основне смислове навантаження або пояснює зображення. Не рекомендується вносити в заголовки плакатів назви нових видів банківських послуг, відповідних коментарями, що не супроводяться. Розмір плаката і тексту, що приводиться в йому, характер зображень, шрифти, колірне рішення залежать від умов, в яких плакат буде сприйматися глядачем: на вулиці, при вході в банк, в приміщенні установи або організації, в транспорті і т.д.
  3. Буклети і брошури призначені для доведення до потенційного клієнта інформації великого обсягу. Для придання буклету, брошурі хорошої читабельності доцільно розбити текст на достатню кількість пунктів з виділеними заголовками, передбачити наявність великих пропусків, а також широко використати ілюстрований матеріал.

Специфікації переслідують мета докладного опису окремих продуктів. Тут доцільно максимально структуризвати матеріал, що використовується, стежити за дотриманням логіки викладу і завершувати окремі структурні фрагменти необхідними узагальненнями. Значний ефект може принести підкріплення тексту ілюстраціями, схемами, таблицями і графіками. (Див дод. №3, 4, 5)

Серед інших рекламних видань Укрексімбанку можна виділити: рекламні календарі, поштові конверти, сірникові етикетки, закладення для книг і т.п. Рекламні календарі поділяються на кишенькові, настільні і настінних. Друкуються вони на щільному папері, картоні, поліетиленовій плівці, синтетичній тканині. На кишенькових рекламних календарях розміщується звичайно тільки фірмовий знак (емблема) банку або рекламний лозунг в поєднанні з назвою банку і (або) фірмовим знаком. Не рекомендується вносити як рекламні лозунги назви видів банківських послуг і продуктів.

Істотно підвищується рівень пропаганди послуг через реклами, якщо в них дається додаткова інформація про адреси, телефони, режим роботи банку, обслуговуючого населення. Додаткова інформація може бути виділена в самостійний розділ, що вміщується в кінці плаката, буклета, листівки.

Загальні вимоги до текстів рекламних друкарських видань наступні. Текст не повинен бути точним повторенням правил і інструкцій, рекомендацій. Не треба вживати багато професійних термінів, що вимагають спеціальних пояснень. Не можна також механічно, з року в рік повторювати одні і ті ж тексти.

Заголовок рекламного видання покликаний привернути увагу до інформації, вміщеної в тексті. Як показують результати соціологічних досліджень, в більшості випадків неприйнятно вживати в заголовках дієслів в умовномуспособі.

Рекомендується наступна схема побудови інформаційного повідолення, яка забезпечує доказовість, логічність і дохідливість друкарського рекламного видання: заголовок, розкриття рекламного лозунга, розяснення рекламної ідеї, ілюстрація тексту за допомогою зорового образу.

Перевірка якості рекламного тексту по банківській тематиці здійснюється у наступних напрямах:

- чи відповідає текст поставленим задачам і принципам реклами; чи може дане рекламне видання надати практичну допомогу банку в його роботі з клієнтами;

- чи реалізований в рекламному тексті в ненавязливій формі заклик до користування послугами банку;

- звертають чи на себе увагу і чи відповідають один одному зміст і форма рекламного матеріалу;

- чи відповідає зміст тексту банківській тематиці;

- чи немає в тексті двозначностей, чи сприяє рекламний текст запамятовуванню висунених в йому аргументів на користь придбання банківських послуг;

- чи пристосований текст до особливостей рекламного засобу (плаката, буклета, листівки, календаря) по обєму і формі подачі інформаційного матеріалу;

- чи є технічні труднощі при читанні і прослуховуванні рекламного тексту;

- чи не суперечать один одному текст і зображення. Шрифт рекламного тексту підбирається таким чином, щоб він допоміг читачу зрозуміти ідею реклами, виділити найбільш важливі аргументи на користь придбання банківських послуг..

Зображення створює конкретний зоровий образ і сприяє кращому розумінню і запамятовуванню текстової інформації. Воно може виконувати наступні задачі: привернути увагу, викликати інтерес, показати переваги або деякі специфічні властивості банківських послуг, розяснити зміст рекламного заголовка, доповнити текст, пронумерувати рекламний лозунг або емблему (фірмовий знак) банку.

Рекламні публікації друкується в періодичному друку. Рекламні публікації в газетах і журналах - один з найбільш дійових видів друкарської реклами. Рекламні публікації можуть мати форми оголошення, репортажу, статті, інтервю і т.д.

Оголошення в газетах і журналах публікуються у вигляді одиничних інформацій або у вигляді серій. У останньому випадку кожне подальше рекламне оголошення служить лексичним продовженням попереднього. Серія може мати різні за змістом оголошеня, але з”єднані загальною емблемою банку або єдиним рекламним лозунгом. (Див. дод. № 6.)

Кожне рекламне оголошення повинно мати свого конкретного адресата, тобто бути направленим. Особлива увага потрібно обертати на заголовок рекламного оголошення: він повинен бути коротким і викликати інтерес. Довгий текст оголошення доцільно розділити на невеликі, логічно завершені частини. Кожна така частина має підзаголовок. Він може бути сформульований у вигляді питання, наприклад: як оформити кредит? Між абзацами великого рекламного тексту можна вмістити ілюстрації. Їх звичайно читачі починають розглядати до читання тексту. Загалом потрібно мати внаслідок, що із зростанням имформаційної насиченості другорядними відомостям рекламний ефект оголошення знижується. Рекламні оголошення в районних, міських і багатотиражних газетах і рекламних додатках доцільно забезпечувати відомостями про адресатів і телефони банків.

За результатами досліджень сприйняття газетного тексту, увага читачів розбивається між верхньою і нижньою половинкою газетної смуги згідно із законом "золотого перетину": 62 і 38% відповідно. Ліва половинка смуги залучає більше уваги, ніж права. Тому найбільш вигідними для розміщення рекламного оголошення є лівий верхній кут газетної або журнальної смуги.

У випадках, коли треба розказувати читачам про новий вигляд банківських послуг, переконати їх в перевагах відповідних банківських продуктів, відповідним жанром для реклами виявляється репортаж, в т.ч. фоторепортаж.

Хорошою рекламою діючих видів послуг служать статті і інтервю. Інтервю проводиться з керівниками банків або їх структурних одиниць, а також з клієнтами. До написання рекламних статей, інтервю потрібно залучати професійних журналістів з числа співробітників газет або журналів, де передбачається вмістити публікацію.

Радіорекламу та телевізійну рекламу Укрексімбанк не використвує. Дана реклама банківських послуг залучає велику масу радіослухачів, дозволяє оперативно звернутися до них з рекламною інформацією і періодично доповнити інші кошти реклами. Радіореклама банківських послуг - це коротке рекламне повідомлення з виразною музикою і помітним рекламним текстом, який доцільно передавати в перерві між програмами або частинами програми. Не треба її перевантажувати детализація інформації про вигляд банківського продукту і докладною аргументацією, які є обовязковими компонентами інших рекламних коштів.

Телевізійна реклама володіє певними можливостями і високою ефективністю. Вона здатна не тільки доповнити вплив інших рекламних коштів, але і нерідко з успіхом замінити їх. Однак лише великі банки можуть використати телебачення як основний засіб реклами. Це пояснюється високою вартістю і стислістю телереклами і швидким старінням рекламної програми.

Більшою тривалістю, ніж кліпи, володіють рекламні фільми кіно- і телевізійні. По жанру рекламні фільми подразділяються на документальні, ігрові, мультиплікаційні.

Документальний фільм може бути знятий як репортаж. наприклад, в цеху підприємства або приміщення банку.

Ігровий рекламний фільм відрізняється від художнього полонометражного фільму більш динамічним розвитком сюжету і стислістю (не більш 10-15 хвилин). В цьому жанрі, як і рекламних клипах, нерідко вдаються до кіно- і телевізійних трюків.

Мультиплікаційні рекламні фільми дозволяють сконцентрувати увагу глядача саме на обєкті рекламування. Цей жанр користується у глядачів особливою популярністю.

Виробництво рекомендованих рекламних фільмів по банківській тематиці здійснюється кіно- і телестудіями на основі тематичних заявок і анотацій на фільми і договору на їх виробництво. Для роботи над рекламним фільмом замовник (банк) виділяє консультанта, яки