Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства

ПоказникиОдиниця виміруДжерела інформації, розрахунокпопередній рік2007звітний рік2008відхиленняабсолютнеТемп зростання, %12345671. Середня вартість сукупного капітулутис. грн.1/2(ряд280гр.3+ряд280гр.4)ф.12366,83548,51181,7149,92. Середня вартість власного капіталутис. грн.1/2(ряд380гр.3+ ряд380гр.4)ф.1965,551196,5230,95123.93. Ресурси

Основні техніко-економічні показники діяльності підприємства

Контрольная работа

Экономика

Другие контрольные работы по предмету

Экономика

Сдать работу со 100% гаранией

1. Аналіз основних техніко-економічних показників діяльності підприємства ТОВ «ЗАРЯ»

 

Техніко-економічний аналіз виконують економісти, інженерно-технічні працівники, робітники та органи управління за даними оперативної і періодичної звітності. Його метою є оцінка господарської діяльності, виявлення причинних взаємозв'язків і взаємодії різних факторів техніки та економіки, резервів виробництва, опрацювання заходів для раціоналізації використання ресурсів.

Техніко-економічний аналіз - це, в основному, внутрішньогосподарський аналіз. У процесі такого аналізу досліджується діяльність усіх структурних підрозділів підприємства, служб, цехів, дільниць, бригад і окремих робочих місць. Джерелом інформації для такого аналізу є планово-нормативні дані, матеріали оперативного, бухгалтерського обліку, позаоблікові дані. Техніко-економічний аналіз проводиться щоденно, за декаду, місяць, квартал, рік до складання підсумкової звітності. На підставі результатів аналізу приймаються важливі управлінські рішення.

Нині роль техніко-економічного аналізу зросла, бо основні показники, що характеризують ефективність заходів для впровадження нової техніки, технології, організації виробництва, підприємства розраховують і планують самостійно. Звідси й випливає потреба в ретельному аналізі та обґрунтуванні техніко-економічних показників.

Для аналізу основних техніко-економічних показників діяльності підприємства складається таблиця 1. Після розрахунків складаються висновки на основі отриманих результатів.

Таблиця 1.

Техніко-економічні показники діяльності підприємства

ПоказникиОдиниця виміруДжерела інформації, розрахунокпопередній рік2007звітний рік2008відхиленняабсолютнеТемп зростання, %12345671. Середня вартість сукупного капітулутис. грн.1/2(ряд280гр.3+ряд280гр.4)ф.12366,83548,51181,7149,92. Середня вартість власного капіталутис. грн.1/2(ряд380гр.3+ ряд380гр.4)ф.1965,551196,5230,95123.93. Ресурси підприємства3.1. Основні засоби:3.1.1. За первинною вартістю на кінець рокутис. грн.ряд.031гр.4ф.12183,62571387,4117,73.1.2. За залишковою вартістю на кінець рокутис. грн.ряд.030гр.4ф.11505.41632126.6108.43.1.3. Знос на кінець рокутис. грн.ряд.032гр.4ф.1678,2939260,8138.43.1.4. Середня вартістьтис. грн.1/2(ряд.031гр.3+ ряд.031гр.4)ф.11997.22377,5380,3119,043.2. Нематеріальні активи3.2.1. За первинною вартістю на кінець рокутис. грн.ряд.011гр.4ф.1--3.2.2. За залишковою вартістю на кінець рокутис. грн.ряд.010гр.4ф.1--3.2.3.Знос на кінець рокутис. грн.ряд.012гр.4ф.1--3.2.4. Середня вартістьтис. грн.1/2(ряд011гр.3+ ряд.011гр.4)ф.1--3.3. Оборотні активи:3.3.1. Усього на кінець рокутис. грн.ряд260гр.4ф.11363,22106742.8154.53.3.2. Запаси на кінець рокутис. грн.(ряд100+ряд110+ ряд120+ряд130+ ряд140)гр.4ф.1735.81386650,2188,43.3.3. Дебіторська заборгованість на кінець рокутис. грн.(ряд150+ряд160+ ряд170+ряд180+ ряд190+ряд200+ ряд210)гр.4ф.1543,9387-156,971,13.3.4. Грошові кошті на кінець рокутис. грн.(ряд220+ряд230+ряд240+ряд250) гр.4ф.183.5333249,5398,83.3.5. Середні залишки оборотних коштівтис. грн.1/2(ряд260гр3+ ряд260гр.4)ф.1927,951735807,05186.93.4. Середньооблікова чисельність:3.4.1. Працівниківосібряд010гр2ф1-ПВ----3.4.2. Робітниківосібоперативна звітність---3.4.3. Персоналу в еквіваленті повної зайнятостіосібряд.001гр.2ф№1-ПВ4. Економічні показники4.1. Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів робіт послуг)тис. грн.ряд.035гр.3ф.25898.581582259,5138,34.2. Обсяг виробництва продукціїтис. грн.ф.1-підприємництво р2ряд200гр14.3. Собівартість виробленої продукціїтис. грн.ф.1-підприємниц-тво р2ряд200гр24.4. Собівартість реалізованої продукціїтис. грн.ряд.040гр.3ф.24441.767292287.3151,54.5. Трудовитратилюд. год.ф.1-ПВ ряд009гр25. Фінансові результати5.1. Валовий прибуток (збиток)тис. грн.ф.2ряд.050гр.3 (ряд.055гр.3)1456.81429-27.898,095.2. Прибуток (збиток) від операційної діяльностітис. грн.ф.2ряд.100гр.3 (ряд.105гр.3)671,3390-281.358.095.3. Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткуваннятис. грн.ф.2ряд.170гр.3 (ряд.175гр.3)600.041-5596,85.4. Чистий прибуток (збиток)тис. грн.ф.2ряд.220гр.3 (ряд.225гр.3)45031-4196,96. Показники ефективності використання ресурсів6.1.Продуктивність праці одного працівникатис. грн./ особуп.4.2./п.3.4.1.6.2.Продуктивність праці одного робітникатис. грн./ особуп.4.2./п.3.4.2.6.3. Коефіцієнт зносу основних засобівф.1(ряд.032/ ряд.031)0.310,360.05116.1.4. Коефіцієнт оновлення основних засобівф.5ряд.260гр.5/ ф.1ряд.031гр.46.5. Коефіцієнт вибуття основних засобівф.5ряд.260гр.8/ ф.1ряд.031гр.36.6Фондовідда-

чагрн./ грн.п.4.2./п.3.1.4.6.7.Фондомісткістьгрн./ грн.п.3.1.4./п.4.2.6.8.Фондоозброєністьтис. грн./ особуп.3.1.4./п.3.4.2.6.9. Коефіцієнт обіговості оборотних засобівоборотип.4.1./п.3.3.5.6.364.7-1.6673.96.10. Коефіцієнт закріплення оборотних засобівгрн./грн.п.3.3.5./п.4.1.0,160,210,05131.26.11. Середній період обороту оборотних засобівдн.360дн./п.6.9.56,676.620,0135.36.12. Коефіцієнт обіговості активівоборотип.4.1./п.1.0,252.32.059206.13. Коефіцієнт обіговості дебіторської заборгованостіоборотиряд.035ф.2/ 1/2(ряд.160гр.3 +ряд.160гр.4)ф.122.124,22,1109,56.14. Середній період обороту дебіторської заборгованостідн.360дн./п.6.13.16.314,9-1,491.4

 

6.15. Коефіцієнт обіговості кредиторської заборгованостіоборотиряд.035ф.2/ 1/2(ряд.530гр.3 +ряд.530гр.4)ф.11760,7588,71672.055.046.16. Середній період обороту кредиторської заборгованостідн.360дн./п.6.15.0,24.054.0320256.17. Коефіцієнт обіговості запасівоборотиряд.035ф.2/ 1/2(ряд.100гр.3-ряд.140гр.3 +ряд.100гр.4-ряд.140гр.4)ф.111.467.693.7767.16.18. Середній період зберігання запасівдн.360дн./п.6.17.31.446.815,4149,046.19. Тривалість операційного циклудн.п.6.18.+п.6.14.47.761,714129,37. Показники рентабельності підприємства7.1.Рентабельність сукупного капіталуряд.170ф.2/ п.10,250,010,2447.2.Рентабельність власного капіталуряд.220ф.2/ п.20.470,02-0.454,27.3. Валова рентабельність продажуряд.050ф.2/ ряд.035ф.20,20.17-0.03857.4. Операційна рентабельність продажуряд.100ф.2/ ряд.035ф.20.110.05-0.06457.5. Чиста рентабельність продажуряд220ф.2/ ряд.035ф.20,080.004-0.07657.6.Рентабельність продукціїряд.050ф.2/ ряд.040ф.20.30.2-0,0666.7

На основі розрахунків, проведених у Таблиці 1 можна зробити такі висновки: у звітному році порівняно із попереднім середня вартість сукупного капіталу підприємства збільшилась на 1181,7 тис. грн., тобто обсяг його фінансових ресурсів збільшився на 49,9%. Власний капітал теж збыльшився на 230,95 тис. грн. Середня вартість основних засобів у звітному році збільшилася на 380,3 тис. грн.

Щодо оборотних активів, то на кінець звітного року їх вартість збільшилась на 742.8 тис. грн. (темп зростання 154.5%). Запаси збільшили на 650,2 тис.грн (188.4%), а дебіторська заборгованість зменшились на кінець звітного року на 156,9 тис.грн.( 71,1%). А грошові кошти збільшилися на 249.5 тис. грн., темп зростання складає 398.8%. Середні залишки коштів значно підвищились у порівнянні з минулим роком на 807.05, тобто темп зростання склав 186,9%.

Аналізуючи економічні показники, ми бачимо, що чистий доход від реалізації продукції збільшився на 2259,5 тис. грн., або темп зростання його склав 138.3%, а собівартість реалізованої продукції 2287.3 тис. грн. (151.5

Аналізуючи фінансові результати, ми спостерігаємо їх зменшення у звітному році. Валовий прибуток знизився на 27,8 тис. грн., тобто темп зростання склав 98.09%. Чистий прибуток в звітному році теж знизився на 419 тис.грн., тем зростання складає 6.9%.

Абсолютний приріст прибутку від операційної діяльності та від звичайної діяльності до оподаткування знизився на 281.3 тис. грн. і 559 тис. грн. відповідно. Зниження вищевказаних показників свідчить про зниженні ефективності роботи підприємства.

Коефіцієнт обіговості оборотних засобів знизився на 1.66.

Важливою умовою підвищення ефективності використання оборотних засобів є раціональна організація виробничих запасів, тобто:

раціональне використання;

ліквідація зверхнормативних запасів матеріалів;

удосконалення нормування;

покращення організації постачання;

організація складського господарства;

скорочення часу перебування оборотних засобів у незавершеному виробництві;

раціональна організація збуту готової продукції;

застосування прогресивних форм розрахунку;

дотримання договірної і платіжної дисципліни.

Прискорення обороту оборотних засобів дозволяє вивільнити значні суми і таким чином збільшити обєм виробництва без додаткових фінансових ресурсів, а ресурси, що вивільнилися використати на потреби підприємства.

Рентабельність сукупного капіталу капіталу підвищилася, а інші показники рентабельності знизилися. Зокрема, власного капіталу на 0,45 тис грн., операційна рентабельність продажу на 0,06 , а чиста рентабельність продажу на 0,07 . Загалом, прибутковість у попередньому році змінилася на збитковість у звітному році.

 

2. Експрес-аналіз фінансового стану

 

Експрес-аналіз - наочне і просте оцінювання фінансового стану і динаміки розвитку господарюючого об'єкта. У процесі аналізу можна виконати розрахунок різних показників і доповнити його методами, що ґрунтуються на досвіді та кваліфікації фахівця. У загальному вигляді методика експрес-аналізу звітності передбачає аналіз ресурсів та їх структури, результатів господарювання , ефективності використання власних та запозичених коштів. Зміст експрес-аналізу відбір невеликої кількості найвагоміших і порівняно нескладних в обчисленні показників та постійне спостереження за їх динамікою.

Основні показники, включені до експрес-аналізу фінансового стану ТОВ «ЗАРЯ», наведені в таблиці 2,1 та 2,2.

 

Таблиця 2.1. Актив балансу ТОВ «ЗАРЯ»

ПоказникиРозра-

хунокАбсолютна зміна, тис. грнПитома вага, %Зміни2007 рік2008 рік2007

Похожие работы

1 2 3 4 5 > >>