Організація і методика аудиту розрахунків з оплати праці (на прикладі діяльності ЗАТ "ДонецькТурист")

Аудіторською фірмою "Юз-Аудіт" у формі ТОВ проведено аудит річної фінансової звітності ЗАТ "Донецьктурист" станом на 31.12.2006 р. Відповідальність за подану

Організація і методика аудиту розрахунків з оплати праці (на прикладі діяльності ЗАТ "ДонецькТурист")

Дипломная работа

Менеджмент

Другие дипломы по предмету

Менеджмент

Сдать работу со 100% гаранией
іністративні витрати070(891)(1105)Витрати на збут080(50)(5)Інші операційні витрати090(11)(33)Фінансові результати від операційної діяльності:прибуток10012556збиток105(0)(0)Доход від участі в капіталі11000Інші фінансові доходи12056Інші доходи1301030Фінансові витрати140(0)(0)Втрати від участі в капіталі150(0)(0)Інші витрати160(107)(0)Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:прибуток17012662збиток175(0)(0)Податок на прибуток від звичайної діяльності1803533Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності18500Фінансові результати від звичайної діяльності:прибуток19091291234збиток195(0)(0)Надзвичайні:доходи20000витрати205(406)(0)Податки з надзвичайного прибутку21000Чистий:прибуток220029збиток225(315)(0)

Елементи операційних витрат

Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній періодМатеріальні затрати230149262Витрати на оплату праці2401 049906Відрахування на соціальні заходи250381339Амортизація260198232Інші операційні витрати2702 3502 417Разом2804 1274 156

Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній періодСередньорічна кількість простих акцій300539 700539 700Скоригована середньорічна кількість простих акцій310539 700539 700Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію320-0,5840,054Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію330-0,5840,054Дивіденди на одну просту акцію34000,032

Похожие работы

<< < 5 6 7 8 9